Underjordisk garage: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

En underjordisk garage kan være en praktisk løsning, hvis du ønsker at bygge en garage, men uden det påvirker dit udendørsareal. Du kan opnå plads til flere biler, lagerplads, arbejdsrum og andre faciliteter og samtidig beholde størrelsen af din have. Nogle underjordiske garager er bygget helt ind i bakken, mens andre stikker delvist op. Dette afhænger af grunden, og hvor stor en garage du har brug for. Underjordiske garager bygges normalt i beton, hvilket stort set ikke skal vedligeholdes, hvis arbejdet udføres af dygtige håndværkere. Dermed kan bygning af en underjordisk garage vise sig at være et projekt, der på lang sigt sagtens kan betale sig.

Underjordisk garage

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Underjordisk garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

I denne artikel kigger vi på alt, hvad du bør vide, når du skal bygge en underjordisk garage. Vi giver dig en oversigt over, hvordan processen er, besvarer de oftest stillede spørgsmål og fortæller, hvordan du kan finde de entreprenører, som er bedst egnede til arbejdet. Til sidst giver vi ti hurtige tips til et vellykket projekt.

Hvordan er processen med at bygge en underjordisk garage?

Eventuel ansøgning til kommunen:

Det første, du skal gøre, er at finde ud af, om projektet kræver en tilladelse fra kommunen. Hvis det viser sig, at det er nødvendigt, kan du ansætte en ansvarlig person, der kan ansøge om en byggetilladelse. Når du har modtaget tilladelsen fra kommunen, kan arbejdet begynde. Læs mere længere ned i artiklen om, hvad der udløser en ansøgningspligt.

Tilbudsprocessen:

Denne fase i projektet foregår ofte på samme tid med en eventuel ansøgning til kommunen. Du skal have en god beskrivelse af projektet, før du begynder at indhente pristilbud. Jo mere detaljeret beskrivelsen er, jo mere nøjagtigt og sammenligneligt vil dine tilbud være. Efter du har fået kontakt med et vis antal entreprenører, vil de komme ud til din ejendom. Derefter går der gerne nogle uger, før entreprenøren har et tilbud klar til dig. Endelig vil der gå yderligere nogle uger, før alle detaljer i tilbuddet er defineret, og kontrakten kan underskrives.

Udgravning og grundarbejde:

Selve byggeriet vil begynde med grundarbejde og udgravning. Dette betyder, at man flytter en masse mængder og planerer terrænet, hvor garagen skal bygges. Her er der en stor variation, når det kommer til det arbejde, der er påkrævet. Nogle gange skal man sprænge masser væk, andre gange er udgravning nok.

Formning og støbning:

Efter udgravningen er færdig, kan man påbegynde med formning og støbning. Når du bygger en underjordisk garage, kan det anbefales, at der støbes i beton fremfor at bygge i betonblokke såsom Leca. Grunden til dette er, at masserne, som skal efterfyldes, vejer en del, hvilket kræver en robust konstruktion. Det er også vigtigt, at konstruktionen er helt vandtæt. Dette kan man opnå på forskellige måder: Enten ved at vælge specielle typer beton, beklæde betonen med vandtætte materialer eller placere plastfolie rundt om konstruktionen, før man efterfylder. Først støbes soklen/gulvet, derefter væggene og til sidst taget. Man skal også isolere konstruktionen.

Tilbagefyldning af masser og terrænarbejde:

Næste trin er efterfyldning af masser og planering af terrænet rundt om og over den underjordiske garage. Her skal du bestemme dig for, om du ønsker en græsplæne, fliser, belægningssten eller en anden form for belægning.

Efterarbejde:

Efterarbejde på et sådan projekt vil blandt andet kunne bestå af gips, maling, lægning af en anden beklædning eller gulvbelægning. Man skal også ansætte en elektriker til at installere lys og strøm. Mange ønsker en oplader til en el-bil, som ofte koster fra omkring 10.000 kr. og op.

Den samlede byggetid på en underjordisk garage vil oftest være 10-15 uger. Derudover kan bygning af en underjordisk garage udløse en ansøgningspligt, selvom byggeriet er under en bakke. Hvis dette er tilfældet, skal du tage hensyn til ansøgningstiden. Dette varierer mellem de forskellige kommuner. Du skal også påregne at bruge nogle uger på at forberede ansøgningen sammen med en ansvarlig fagperson.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad koster det at bygge en underjordisk garage?

Bygge.dk hjælper med at skaffe entreprenørtjenester til husejere. Vi modtager en kopi af pristilbuddet samt et overslag over projekter, som udføres af entreprenører fra vores platform. Med udgangspunkt i disse oplysninger, har vi udarbejdet en prisstatistik over de mest almindelige byggeprojekter.

Ved en underjordisk garage kan vi se, at de fleste projekter vil ende et sted omkring 455.000 kr. Gennemsnitsprisen for en almindelig garage bygget i beton ligger til sammenligning på omkring 325.000 kr. De dyreste underjordiske garager kan ende på omkring 650.000 kr., mens de billigste kan koste ned til omkring 325.000 kr. Priserne på en underjordisk garage vil variere betydeligt. Læs videre for at se, hvad der bestemmer prisen, og hvilke af disse faktorer du selv har mulighed for at påvirke.

Ovennævnte priser inkluderer alle materialer og arbejde. Derudover kommer prisen til en eventuel ansøgning til kommunen. Hvis dit projekt udløser en ansøgningspligt, skal du også påregne omkring titusinde kroner på arbejdet med ansøgningen, som oftest bør udføres af en ansvarlig fagperson.

Læs mere om prisen på underjordisk garage.

Få 3 gratis tilbud >

Underjordisk garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvad bestemmer prisen på en underjordisk garage?

Når du skal bygge en underjordisk garage, er det grundforholdene som er den største faktor, når det kommer til at bestemme prisen. Uden informationer om grundforholdene vil det være vanskeligt at give et beløb på, hvad et projekt vil koste. Bortkørsel af jordmængder kan også blive en bekostelig affære, nogle gange lige så dyrt som selve udgravningen. Dette afhænger af, hvilken type jordmasser der er tale om. Jordmasser, som er gravet op fra byområder, er ofte forurenet. Disse skal derfor køres til specielle depoter, hvilket kan være ganske bekosteligt. Hvis din grund ligger på klippegrund, vil dette kræve omfattende arbejde og sprængning. Hvis din grund består af ler, vil arbejdet være betydeligt nemmere, og det vil være tilstrækkeligt med en almindelig udgravning. Andre gange kan du faktisk tjene penge på at sælge jordmasserne fra din grund.

Et andet vigtigt punkt for prisen er størrelsen på din garage. Prisen påvirkes af, hvor meget efterarbejde du ønsker udført i garagen. Nogle vælger bl.a. at lade væggene forblive ubehandlede. Andre ønsker en bedre finish indvendigt, hvilket kræver mere efterarbejde og dermed en højere pris.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Skal man ansøge for at bygge en underjordisk garage?

Som udgangspunkt skal du ikke ansøge kommunen om en byggetilladelse, når du skal bygge en underjordisk garage. Dette er dog under forudsætning af, at højden på garagen ikke overstiger 0,5 meter over terrænet, som det ser ud i dag. Væggen til garageporten kan ligeledes være synlig.

Der er dog visse tiltag, som kan udløse ansøgningspligten. Hvis du f.eks. har en skrå grund, hvor du ønsker at bygge garagen i skråningen og dermed opnå et fladt terræn på grunden, vil dette udløse ansøgningspligten. Årsagen til dette er, at du skal hæve terrænet rundt om garagen eller have mere end 0,5 meter vægflade, som fremvises over det nuværende terrænniveau. Her vil det så være terrænændringen, som udløser ansøgningspligten.

Der findes også reguleringer for, hvor tæt du kan bygge på offentlige veje. Dette afhænger af reguleringsplanen for din ejendom. Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte din kommune for klarhed. Du kan også bede om et møde, så du kan få en oversigt over, hvilke betingelser du skal forholde dig til.

Hvordan organiserer du projektet?

Som ved alle andre byggeprojekter kræver bygningen af en underjordisk garage, at du bestemmer dig for, hvordan du ønsker at organisere arbejdet. Man skelner hovedsageligt mellem to muligheder: totalenterprise og fagenterprise. Den største forskel ligger i, hvor ansvaret for projektstyring og projektledelse ligger, og hvor mange kontraktpartnere du skal forholde dig til.  Ved en fagenterprise er du selv ansvarlig for dette, og du har en kontrakt pr. dag.

Ved totalenterprise skriver du kun kontrakt med en virksomhed. Denne virksomhed er ansvarlig for projektstyring, projektledelse og alt arbejde. Bemærk, at man ofte kalder det totalenterprise, selvom man på egen hånd har ansat en arkitekt, og selvom dette formelt set kaldes for udførelsesenterprise. Hvis der er områder, hvor virksomheden ikke selv har den nødvendige faglige viden, indhenter de underleverandører til at udføre arbejdet. For arbejde som udføres af underleverandører, kan totalentreprenøren pålægge et gebyr på 10-15 procent. Det kan dog alligevel betale sig at vælge denne form for totalenterprise. At koordinere og selv lede projektet kan være tidskrævende og ofte lige så dyrt som at ansætte en totalenterprise. Det er også mindre kompliceret at afgøre ansvarsfordelingen i tilfælde af, at der skulle opstå fejl. Uafhængigt af, hvilken underleverandør der har begået fejlen, er det totalentreprenøren, som har det overordnede ansvar for projektet.

Hvordan finder man en passende entreprenør til at bygge en underjordisk garage?

Hvis du ønsker at bygge en underjordisk garage, er det vigtigt, at den entreprenør, du vælger, har en høj kompetence inden for de nødvendige fagområder. For at opnå en god pris er det vigtigt, at entreprenøren kan udføre både udgravning, grundarbejde, formning og støbning, som er i overensstemmelse med alle regler og reguleringer. Dette kræver, at du finder en virksomhed, som tidligere har udført lignende arbejde. På den måde kan du være sikker på, at entreprenøren har gode rutiner og et godt samarbejde med deres underleverandører. Dermed vil arbejdet gå hurtigt og effektivt, hvilket vil gøre arbejdet billigere for dig som kunde.

For at få en indsigt i, hvordan tidligere projekter er gået, kan du bede entreprenøren om referencer, som du kan kontakte. Derudover er der formaliteter, som alle potentielle entreprenører bør have på plads. De bør have en stabil økonomi og samtidig være i stand til at kunne klare modgang og dårlige tider. De skal også have forsikringer og eventuelle godkendelser i orden. Derudover kan det betale sig at finde en entreprenør, som du kan kommunikere med, for at sikre, at planlægningen går effektivt. Hvis du registrerer dit projekt på Bygge.dk, vil du blive matchet med kvalitetssikrede entreprenører.

Ti tips til et vellykket byggeri:

 1. Gå tidligt i banken, så du kan få en oversigt over budgetrammerne for dit projekt.
 2. Sæt dig ind i, hvad der bestemmer priserne, hvor du ønsker at spare, og hvor du vil bruge ekstra penge.
 3. Sæt tid af til at sammensætte en god beskrivelse til indhentning af pristilbud. Dette vil gøre pristilbuddene mere nøjagtige og sammenlignelige.
 4. Indhent flere pristilbud under tilbudsprocessen. Vi mener, at tre tilbud er nok til at finde en god pris, så længe de virksomheder, du kontakter, er velkvalificerede.
 5. Opstil gerne pristilbuddene i et regneark, så sammenligningen er mere enkel.
 6. Skriv en overskuelig kontrakt med den entreprenørvirksomhed, som du vælger.
 7. Kom jævnligt på byggepladsen, så du kan se, om arbejdet skrider frem som planlagt.
 8. Påtag dig ikke for meget arbejde.
 9. Udfør en slutvurdering, før du betaler den sidste del af kontraktbeløbet. Husk, at du generelt ikke bør betale mere end værdien af arbejdet, som er udført under selve projektet.
 10. Til sidst skal du bede om at få tilsendt alle relevante dokumenter og papirer. Dette kan være vigtigt at have ved et salg, yderligere arbejde, eller hvis der skulle opstå en garantisag.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At opdage det perfekte byggefirma til den mest overkommelige pris kan synes besværligt, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit lokalområde og vælge det allerbedste til den mest attraktive pris.

3byggetilbud er en netbaseret service, der letter processen for dig at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer i dit nærområde. Alt hvad du behøver er at indtaste nogle få informationer om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du ønsker, hvorefter de vil formidle din forespørgsel til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de mest markante fordele er muligheden for at modtage tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket muliggør en sammenligning af priser og projektvalgmuligheder, inden du træffer en endelig beslutning. Det tilvejebringer en højere grad af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der bedst imødekommer dine behov og din finansielle situation.

Udover at assistere dig med at opdage det ideelle byggefirma for dig, kan de også bistå dig med at finde byggefirmaer, der er eksperter i specifikke opgaver, såsom nybyggeri eller renovering. Dette gør det enklere for dig at opdage det passende byggefirma for specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du opnår den bedste byggehjælp, kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag og oplev, hvor enkelt det er at opdage det ideelle byggefirma til den mest fordelagtige pris. Klik videre herunder for at påbegynde, og få tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skulle du anvende 3byggetilbud?

 • Hver måned assisterer de tusindvis med at opdage byggefirma
 • De har samlet de fremmeste og mest prisvenlige byggefirmaer på et sted
 • Du undgår at træffe valg om et bekosteligt og dårligt byggefirma
 • De forenkler processen med at finde et byggefirma med attraktive priser
 • Servicen er 100% gratis og uden forpligtelser

Registrer dig på 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit lokalområde - du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan spare. Klik videre herunder for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Underjordisk garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.