Forskalling: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Forskalling er den form, betonen støbes i. Hvis man støber en ny grundmur, har man brug for forskalling. I denne artikel kan du læse mere om, hvad forskalling er og hvilken rolle, den har i et byggeprojekt. Du kan også læse om, hvordan du finder den rette entreprenør til dit byggeprojekt.


Forskalling

Forskalling? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

Hvad er forskalling?

Forskalling er den form, betonen støbes i. Når du eksempelvis skal støbe en grundmur, har du brug for en ramme, der holder den våde beton på plads, indtil den er hærdet. Men forskalling bruges ikke bare på mure og gulve. Andre konstruktionstyper, såsom søjler, rør og buer kræver også forskalling under opførslen. At bygge en forskalling kræver et grundigt forarbejde. Og hvordan man skal bære sig ad, afhænger af flere faktorer. Højde, tykkelse og grundens forhold for betonkonstruktionen skal medtages i beregningen. Det samme gælder temperaturen. Beton hærder nemlig hurtigere ved høje temperaturer. Den teknik og beklædning, man skal anvende, afhænger således også af varmen.

Vi har her inddelt forskalling i nogle forskellige typer:

  • Traditionel forskalling: Her er forskallingen bygget af træ, finérplader og planker.
  • Systemforskalling: Denne type forskalling er bygget op af elementer, der sættes sammen som et byggesæt. Det går hurtigt og kan desuden genbruges.
  • Klatreforskalling: Forskallingen hejses op over konstruktionen som arbejdet skrider frem. Dette kan gøres med og uden kran.
  • Glideforskalling: I løbet af arbejdsprocessen hæves og fyldes forskallingsformen jævnt. Denne teknik bruges ofte ved opførsler af olieplatforme.

Det er også normalt, at arbejdet kræver en kombination af forskellige teknikker. Ved støbning af trapper skal man for eksempel sikre, at betonen holder formen - både vertikalt og horisontalt. Horisontal forskalling skal holde vægten af betonen og armeringen således, at konstruktionen ender op med den rigtige geometri. Vertikal forskalling skal holde på det tryk, der kommer fra den våde beton, indtil den er hærdet. Jo mere avanceret konstruktionen er, desto mere planlægning skal der til. For at få formen til at passe, skal der foretages nøje beregninger og detaljerede tegninger. Dette gælder blandt andet, når man skal støbe ting såsom trapper og buer.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Vælg den rigtige beton

Beton egner sig godt til mange formål. Det er let at forme i våd tilstand og har en lang holdbarhed. Der findes imidlertid mange forskellige typer beton. For at vide, hvordan du skal opbygge forskallingen, skal du også vide, hvad brugsområdet er og hvilke egenskaber, betonen skal have, for at opfylde dette.

Begreberne cement og beton bruges oftest som synonymer. Det er imidlertid to forskellige ting. Cement er nemlig et pulverprodukt, som skal blandes med vand, sand og sten for at blive til beton. Beton findes således i flere forskellige variationer: Den tæthed, man vil give betonen, bestemmes af brugsområdet og de omgivelser, konstruktionen skal placeres i. Dermed giver man betonen forskellige egenskaber; for eksempel om den tørrer hurtigt eller langsomt, og om den er tung eller let. Der er desuden forskel på beton, som lægges indenfor - der er tørt og varmt - og beton, som skal stå udenfor og blive udsat for frost og vejsalt.

For at finde ud af, hvilke egenskaber din beton skal have, skal du altså tage udgangspunkt i forholdene og brugsområdet. Fasthedsklassen siger noget om brugsområdet. Let beton har navnet LB12-LB75. Jo højere tallet er, desto større er betonens trykstyrke. Fastheder på mellem 20 og 55 er de mest normale at bruge. De lavere tal bruges hvor betonen er mindre udsat for vejr og vind. En større trykstyrke er for eksempel nødvendig ved vejbelægning og maritime strukturer.

Forskalling? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Lav forskallingen selv

Hvis du planlægger at lave forskallingen og støbningen selv, er det vigtigt, at du har et godt overblik over processen. Det er nemlig her, du skaber grundlaget for hele byggeprojektet. Grundmuren er afgørende for, at konstruktionen kan holde over tid. For at forskallingen er solid nok og ikke falder sammen af trykket fra betonen, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig med forskalling. Beton er tung, og det kræver derfor en del at holde forskallingen på plads. Samtidig skal du også huske på, at forskallingen skal være nem at fjerne bagefter. Hvis du vælger at påtage dig dette arbejde, skal du derfor være sikker på, at du har den nødvendige erfaring og de påkrævede kompetencer. Hvis du er usikker på, hvordan du skal bære dig ad for at gøre det rigtigt, anbefaler vi, at du konsulterer en fagmand på forhånd. For at sikre et godt resultat, vil det smarteste dog altid være at overlade arbejdet til en professionel håndværker.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Find dygtige fagfolk

Hvis du ikke har megen erfaring med byggearbejde fra tidligere, kan det være svært at vide, hvordan man skaffer gode håndværkere. Der findes nemlig mange useriøse aktører i branchen. Så for at være sikker på, at du finder en pålidelig forskallingstømrer, er det vigtigt, at du tager dig nogle forholdsregler. Lav et baggrundstjek af alle firmaer, du overvejer at bruge. Så kan du bedre sikre dig, at der er tale om seriøse aktører. Der findes mange firmaer, som bruger ufaglært arbejdskraft og ikke følger forskrifterne. Disse firmaer prioriterer som oftest prisen frem for en højere kvalitet. Med dårligt udført arbejde ved forskallingsprocessen kan fejlen dermed hurtigt sprede sig til resten af konstruktionen.

Du skal samtidig undersøge, om firmaet har de nødvendige godkendelser og kurser. Selv om de fleste godkendelsesordninger i Danmark er frivillige, er det dog noget, seriøse håndværkere vægter højt. Disse godkendelser er desuden oftest synlige på de seriøse firmaers hjemmesider.

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt. Registrerer du dit projekt på vores hjemmeside, matcher vi dig med firmaer, som har de nødvendige kompetencer og den rette erfaring. Det er gratis at registrere projektet, og de pristilbud, du modtager, er uforpligtende.

Hvor meget koster en forskallingstømrer?

De fagfolk, du hyrer, vil altid udgøre en stor del af omkostningerne ved ethvert byggeprojekt. Det er derfor vigtigt at vælge en entreprenør, som tilbyder konkurrencedygtige priser. For at være sikker på, at du får en god pris, skal du indhente tilbud fra mere end en entreprenør. Når du har flere konkrete tilbud at vælge imellem, får du således et indtryk af, hvad der er en rimelig pris. Hvis du får et tilbud, som er væsentligt lavere end de andre, bør du være forsigtig: Der findes mange useriøse aktører, som tilbyder en lavere pris, fordi de bruger ufaglært arbejdskraft og materialer af lav kvalitet. De undgår dermed også at bruge ressourcer på kvalitetssikring og kontrol. Et lavere pristilbud kan også være tegn på, at indholdet i tilbuddet er anderledes end de resterende.

At bygge forskalling er en del af en større opgave, som ikke nødvendigvis stopper ved selve støbningen. I nogle tilfælde skal det kun bruges til en støttemur, mens man i andre tilfælde støber fundamentet til en større bygning. Selv om forskallingsarbejdet kan være ens, uanset projektets størrelse, skal man alligevel have resten af projektet med i regnestykket, når man vil indhente et pristilbud. Derudover kan det være vanskeligt at planlægge arbejdet i detaljer, før man begynder at grave i jorden. Der kan nemlig opstå uforudsete problemer. Når man starter udgravningen, kan forholdene i grunden vise sig at være anderledes end forventet, og temperaturen kan ligeledes påvirke hærdetiden for betonen. Disse er ting, som du skal forholde dig til undervejs, og som kan være med til at påvirke prisen for projektet.

Det er dog alligevel muligt at estimere, hvor meget det vil koste at hyre en forskallingstømrer. Baseret på vores prisstatistik her hos Bygge.dk, kan vi se, at forskallingstømrere tager mellem 300 og 500 kroner per time. Prisen afhænger af erfaringen og den formelle uddannelse.

Læs mere om prisen på forskalling.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Grundig planlægning

Alle byggeprojekter afhænger af, at man laver de nødvendige forberedelser. Når man skal lave forskalling, er det dog vigtigt at tilpasse projektet undervejs. Dette skyldes, at man sjældent ved, hvordan forholdene i jorden er, før man begynder at grave. For at klarlægge dette, kan det godt betale sig at gennemføre en seismisk undersøgelse af området. Dette medfører visse omkostninger, men kan også føre til, at du sparer penge i længden. Når du tester jorden, kan du lettere beregne grundens bæreevne. Noget, som vil give dig et bedre grundlag for at afgøre, hvilken type fundament der passer bedst.

At støbe et fundament indebærer også en del gravearbejde og andet forarbejde. Alt afhængig af det fundament, du skal bygge, skal du udgrave grøfter, som er dybe nok til yder- og indervæggene. Normalt går en grundmur mindst 1 meter ned i jorden - men som oftest skal du meget dybere ned. Du skal også grave ud for at gøre terrænet jævnt. For at kunne markere, hvor der skal graves, er det vigtigt, at du optegner dette. Det er ligeledes vigtigt at overveje, hvor tilgængelig byggepladsen er. Kommer håndværkerne med alt udstyret, eller skal du lave alternative løsninger? Sidstnævnte vil i så fald medføre ekstraudgifter.

Valg af type forskallingstype

Den slags forskalling, du bør bruge, afhænger af, hvad du skal støbe. At bygge en forskalling til at støbe en ligesidet ringmur, er betydeligt nemmere end at skulle støbe i en bue, eller støbe en mere kompliceret konstruktion. Hvis du har et fladt underlag, vil systemforskalling være både hurtigt og nemt at bruge. Dette er typisk lidt dyrere end at bygge forskallingen selv. Til gengæld sparer det dig for en masse arbejde. Derudover kan systemforskalling bruges flere gange.

Når du sammensætter de forskellige elementer, er det vigtigt, at du er grundig hvad angår samlingerne. Hvis du bygger forskallingen selv, skal du huske at fjerne træværket, når betonen har sat sig. Hvor lang tid, det tager for betonen at hærde, afhænger af temperaturen og typen. Hold dig væk fra spånplader. Hvis betonen indeholder meget vand, vil spånpladerne opløses med det samme.


For at komme i gang med dit byggeprojekt, kan du registrere projektet på Bygge.dk. Så tager vi efterfølgende kontakt til dig for en kort gennemgang af dine planer. Det er gratis og uforpligtende.


Forskalling? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.