Nyt badeværelse: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Badeværelset er boligens mest komplicerede rum. Det gør renoveringen både tidskrævende og kostbar. Men et nyt badeværelse vil også øge værdien af boligen ved et eventuelt salg. Mange går med en drøm om at få det perfekte badeværelse. Selvom det sandsynligvis er det rum, vi tilbringer mindst tid i, så er der stort fokus på at have et hyggeligt, funktionelt og behageligt badeværelse. Et flot renoveret badeværelse kan alene øge boligens værdi en del. I denne artikel vil vi gennemgå nogle af de mest centrale ting, du skal tænke på, før du går i gang med en totalrenovering af badeværelset.

Nyt badeværelse

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Nyt badeværelse? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvor meget koster det?

Du kan lige så godt indse det med det samme: En renovering af et badeværelse er dyrt. Hovedårsagen er, at badeværelset er et vådrum, og at det derfor kræver helt specielle materialer og arbejdsprocesser. Det gør renoveringsarbejdet til det mest komplicerede arbejde i hele boligen. Meget af arbejdet er du nødt til at overlade til fagfolk. Hvis du ikke har de rette kompetencer inden for byggeri, frarådes det på det kraftigste at renovere badeværelset på egen hånd. Det kan blive en dyrt købt erfaring.

Præcis hvor meget det vil koste at lave et nyt badeværelse, afhænger naturligvis af både størrelse, udformning og indretning. Meget af prisen bestemmer du selv - særligt når det kommer til badeværelsesindretning med bruseløsninger, toilet, spejlskab, vask og så videre. Men de reelle omkostninger er dem, som du ikke ser: Rørføring, membran, gulvfald og elektricitet. Baseret på tidligere projekter, som er gennemført ved hjælp af Bygge.dk, kan vi se, at gennemsnitsprisen på et 4 kvm. badeværelse ligger på cirka 140.000 kr. alt inklusiv. For større badeværelser kan man lægge yderligere 6.000 - 13.000 kr. til per kvadratmeter (omkostningen er primært fliselægning). Et 4 kvm. badeværelse kan imidlertid også blive en del dyrere, hvis man køber eksklusive tilvalg til fliser, armaturer og anden indretning. Vi kommer tilbage til omkostninger og værdiforøgelser senere.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvor lang tid vil det tage?

De høje omkostninger skyldes også, at det tager lang tid at bygge nyt badeværelse. Både fordi selve arbejdet er tidskrævende, men også fordi det kræver en del hærdetid. En badeværelsesrenovering skal udføres i flere etaper, da en proces er afhængig af, at den forrige er afsluttet. På et badeværelse i normal størrelse er det ikke usandsynligt, at det tager fire uger at totalrenovere. Derfor er det også vigtigt at tænke på, om man kan blive boende i boligen, mens arbejdet står på. Mange vælger at få udført renoveringen af badeværelset, mens de er på ferie. Det er på ingen måde nemt at bo i en bolig, hvor vand- og kloaksystem ikke fungerer. Ved renoveringer i større byggerier sættes der gerne mobile toiletter og brusere op. Men det er en meget dyr løsning for almindelige husstande. I de tilfælde er det mere hensigtsmæssigt at tage på en længere ferie eller bo hos venner og bekendte i renoveringsperioden. Udover at boligen er uden vand og toilet i en længere periode under renoveringen, så er badeværelsesrenoveringen forbundet med megen støj og meget støv. Ved renoveringen af et ældre badeværelse skal der monteres varmekabler, og så skal gulvet graves op, og der skal lægges nyt betonfundament. Denne proces er svær og støjende, og den gør det umuligt at opholde sig i boligen, mens det står på.

Som ved alle slags renoveringsprojekter, er det vigtigt at passe godt på, både hvad angår økonomi og timing. Få entreprenøren til at udarbejde et detaljeret budget, og hav en løbende dialog hele vejen igennem. Så kan du minimere risikoen for større overskridelser og dermed have bedre kontrol over projektet. Hvis du er tvivl om forberedelserne til en renovering af badeværelset, kan du tjekke SBi-252 – Anvisning for vådrum for råd og vejledning.

Få 3 gratis tilbud >

Nyt badeværelse? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvem bør udføre opgaven?

Alle badeværelsesrenoveringer bør følge de byggetekniske forskrifter og vådrumsnormer. Formelt hedder det sig, at renoveringen af badeværelset ikke må efterlade badeværelset i en ringere stand end det var, da det oprindeligt blev bygget. Vælger du en godkendt entreprenør til at udføre opgaven, kan du være sikker på, at alle forskrifter overholdes. Det kan desuden være vanskeligt selv at få et fuldkomment overblik. Skulle det gå galt undervejs, er konsekvenserne store, og udgifterne kan blive høje. Er uheldet ude, som ved lækager, kan forsikringsselskabet afslå erstatning, hvis arbejdet ikke er udført efter bogen.

Grundet totalrenoveringens kompleksitet og omkostninger, er det vigtigt at gøre et godt stykke forarbejde. Noget af det vigtigste er at tjekke entreprenørens referencer for at sikre sig, at entreprenøren har den fornødne kvalitet.

Husk at indhente tilbud fra flere entreprenører og sammenligne dem med hinanden. Et tilbud skal indeholde både en totalpris og en tidsramme. Inviter gerne entreprenørerne til en besigtigelse, således at de får det bedst mulige grundlag for at kunne byde på opgaven. Udbudsdokumentet skal også indeholde en beskrivelse af entreprenørens kompetencer. Hvis entreprenøren skal hyre eksterne fagfolk ind til forskellige opgaver, bør dette også være udspecificeret. Den mest almindelige måde at organisere en renovering af badeværelset på, er ved at bruge en entreprenør, som står for organiseringen af alt arbejdet. En sådan entreprenør er normalt selv en VVS-installatør, fliselægger eller tømrer, og har faste partnere på de øvrige opgaver. En sådan organisering af et projekt er at foretrække for de fleste, da det gør gennemførelsen mere enkel (ét firma koordinerer alle opgaver). Det er nemmere at forholde sig til ét firma i tilfælde af reklamationer. Og prisen kan ofte være lige så god, da entreprenøren har sine faste samarbejdspartnere, som han har samarbejdet med i lang tid.

Før du begynder på opgaven, er det vigtigt at få en konkret og detaljeret arbejdsplan, samt en kontrakt, som fortæller, hvilket slags arbejde, der skal udføres. Sørg også for, at kontrakten indeholder en beskrivelse af leverandører og eventuelle underentreprenører. Det sidste er vigtigt, da du skal kunne gennemgå trinene bagud, og sikre dig, at arbejdet ikke udføres af ukvalificerede personer, eller af underleverandører, som ikke har alle formaliteterne på plads. Som bygherre er det dit ansvar at kontrollere, at leverandørerne betaler de rette afgifter og skatte. Alt løbende ekstraarbejde skal udspecificeres for at undgå ubehagelige ekstraomkostninger, og for at du har kontrollen.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Skal man ansøge hos kommunen?

Når man skal bygge nyt badeværelse, er der er normalt ingen ansøgninger involveret. Men der findes 3 undtagelser: Hvis brandadskillelsen brydes (typisk relevant i ejendomme, hvor afløbet skal udskiftes, hvis der foretages ændringer i den bærende konstruktion i forbindelse med renovering, eller du ændrer i brugen af et rum fra ekstra område til hovedområde (fra opbevaring til badeværelse). Sørg uanset hvad for at få en dokumentation på arbejdet.

Dokumentation og garanti

Ved et salg af boligen er det et krav, at du udfylder et certifikat på de elektriske forbedringer. Dokumentationen kan også bruges til værdiansættelsen af badeværelset og dermed øge værdien på boligen. Dette skal du også overveje, hvis du har planer om selv at gøre arbejdet, eller købe materialer eller udstyr ind, uden for entreprisen.

De fleste entreprenører vil advare mod, at du selv står for byggematerialerne, da det kan komplicere processen en del. For entreprenøren vil det give meget ekstraarbejde, hvis bygherren selv skal stå for dele af arbejdet. Hvis du skal lave noget af arbejdet selv, eller får leveret materialer uden for entreprisen, er det vigtigt, at dette er udspecificeret i kontrakten, og at man både bliver enige om hvad, hvordan og hvornår dette skal gøres. Entreprenøren vil ikke acceptere, at han skal vente på, at du som bygherre bliver færdig med dit eget arbejde. De fleste entreprenører vil dog være okay med, at du som kunde køber fliser, armaturer og badeværelsesmøbler ind selv.

Hvis du køber egne materialer eller møbler ind, så er det vigtigt at sørge for, at materialerne er lavet i overensstemmelse med forskrifterne for dokumentation om byggevarer. Denne forskrift handler om kvaliteten og dokumentationen af byggematerialer. For vådrum er det vigtigt at sørge for, at byggematerialerne er dokumenteret med de egenskaber, som er beregnet til formålet.

Det betyder for eksempel, at byggematerialerne skal være tilpasset den fugtighed, som forekommer i et vådrum. I de fleste tilfælde vil dette ikke være noget problem. Men der kan være nogle materialetyper, som ser anderledes ud, end de er. Dette gælder især for billige indkøb fra udlandet, hvor der gælder andre regler end i Danmark. Det er sikrest at overlade dette ansvar til entreprenøren. Det kan være lidt dyrere, men du er samtidig juridisk sikret, hvis noget skulle gå galt senere hen. Har entreprenøren benyttet materialer, som ikke er i overensstemmelse med forskrifterne for byggevarer, så har du en åbenlys reklamationssag.

Generelt set er der 5 års garanti på renoveringen af badeværelset, men nogle entreprenører giver 10 års garanti. Husk at spørge efter garantitiden, når du snakker med entreprenøren i budprocessen.

Værdien af en renovering

Som tidligere nævnt, er det et dyrt projekt at bygge nyt badeværelse. Regningen kommer hurtigt op på 130.00 kr. alt inklusiv. Men kan man regne med at få det igen ved et eventuelt salg? I boligannoncer fremhæves det gerne, hvis badeværelset for nyligt er renoveret. Det er både for at forsvare en værdifastsættelse - men ikke mindst for at signalere til køber, at det ikke er nødvendigt med en renovering af badeværelset i lang tid fremover. Er opgaven udført flot, kan køber være sikker på, at man ikke behøver gøre noget ved badeværelset i mange år.

Husk også, at badeværelset er det dyreste rum at renovere i huset - så afkastet på investeringen er også usikker. Generelt set er det tryggere at bruge pengene på en renovering af gulv og overflader i andre rum i huset, som koster langt mindre, og som også kan give boligen et godt førstehåndsindtryk.

Er badeværelset fuldstændigt nedslidt og en renovering er nødvendig for overhovedet at bruge badeværelset, så vil det have stor betydning ved et salg. Så kan man nemmere beregne omkostningen ved at renovere. Men hvis renoveringen mere sker af hensyn til det æstetiske, er det sandsynligvis klogt at regne efter et par gange og få en vurdering fra en ejendomsmægler først. Æstetiske renoveringer kan også øge boligens totalværdi og indtryk. Men det er ikke givet, at det giver lige så meget igen, som du faktisk har betalt for opgaven, fordi arbejdet er så omfattende. I nogle tilfælde kan det faktisk være en fordel at overlade renoveringen til de nye ejere. Så får de muligheden for at lave badeværelset præcist, som de selv ønsker det, og du slipper for at skulle renovere. Det vil sandsynligvis kunne reducere prisen noget, men den kan du få igen ved at renovere i andre rum i stedet for. En mere enkel renovering af badeværelset, for eksempel med nye fliser og nye møbler, kan også løfte værdien nok til, at du alligevel går i plus. Ellers vil alternativet være en renovering til mindst 130.000 kroner, så du slipper med under en fjerdedel. En af fordelene ved en totalrenovering er, at den som regel kan skubbes ud i fremtiden. Der er sjældent akut behov for at totalrenovere badeværelset. Det giver dig tid til at planlægge og tilrettelægge det bedste tidspunkt, hvor arbejdet kan udføres på, når økonomien tillader det.

Skal jeg købe en bolig med et nyt badeværelse?

Som boligkøber ser tingene anderledes ud. Det anbefales klart at købe en bolig med et totalrenoveret badeværelse, da det vil spare megen tid, mange kræfter og ikke mindst mange penge senere. Da levetiden for et badeværelse er lang (mindst 20 år), er der gode muligheder for, at du aldrig behøver at foretage nogen renovering af badeværelset, så længe du bor i boligen, idet det var nyrenoveret, da du flyttede ind. Men husk at bede om dokumentation på, at badeværelset er renoveret korrekt og af fagfolk. Omkostningen ved at skulle renovere et badeværelse, som er blevet renoveret forkert, kan være meget høj. Den største risiko og omkostning er ved de ting, som vi ikke ser, og som findes inde i væggene. Det kan for eksempel være rørføring, varmekabler eller elektriske installationer. Løse fliser er betydeligt enklere at reparere på, og bør i sig selv ikke være et faretegn. Dog kan løse fliser være et tegn på, at det grundlæggende arbejde ikke er gjort tilfredsstillende. Ved køb af en bolig bør du bruge megen tid på at kontrollere badeværelsets tilstand. Inspicer nøje for fugtskader. Disse er ofte det bedste tegn på, at en dyr og tidskrævende totalrenovering er nært forestående.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At finde det rette byggefirma til den rigtige pris kan være en udfordring, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du let og hurtigt sammenligne tilbud fra forskellige byggefirmaer i dit område og vælge den bedste til den bedste pris.

3byggetilbud er en internetbaseret tjeneste, der gør det let for dig at få tilbud fra forskellige byggefirmaer i dit område. Alt du skal gøre er at udfylde nogle få oplysninger om dig selv og hvilken slags bygge- eller renoveringsprojekt du har brug for, og derefter vil de sende din forespørgsel til forskellige byggefirmaer nær dig.

En af de største fordele er, at du kan få tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne priser og projektalternativer, før du tager en endelig beslutning. Dette giver dig en større grad af tryghed og sikrer, at du vælger det byggefirma, der passer bedst til dine behov og din økonomi.

Udover at hjælpe dig med at finde det bedste byggefirma for dig, kan de også hjælpe dig med at finde byggefirmaer, der specialiserer sig i specifikke projekter, som nybyggeri eller renovering. Dette gør det lettere for dig at finde det rette byggefirma for specifikke behov.

Så hvis du vil spare tid og penge, samtidig med at du får den bedste byggehjælp, så kan du komme i gang ved at klikke på linket lige nedenfor. Prøv tjenesten i dag og oplev, hvor let det kan være at finde det bedste byggefirma til den bedste pris. Klik dig videre lige nedenfor for at komme i gang, og hent tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor bør du bruge 3byggetilbud?

  • Hver måned hjælper de tusinder med at finde byggefirma
  • De har samlet de bedste og billigste byggefirmaer på ét sted
  • Du undgår at vælge et dyrt og dårligt byggefirma
  • De gør det let at finde et byggefirma med gode priser
  • Tjenesten er 100% gratis og uforpligtende

Registrer dig på 3byggetilbud nu og få tilbud fra byggefirmaer i dit område - du vil blive overrasket over, hvor meget du kan spare. Klik dig videre lige nedenfor for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Nyt badeværelse? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.