Nyt tag: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

I denne guide ser vi nærmere på, hvad du bør overveje, når du skal lave nyt tag. Du vil blandt andet kunne læse om de forskellige tagtyper og hvilke egenskaber, de hver især har. Vi kigger også på budgetter, tidsberegning og regler for ansøgninger. Du får desuden tips til, hvordan du finder de rette fagfolk til at bygge dit tag. Til slut har vi i artiklen samlet 10 tips til alle, der overvejer at bygge nyt tag.

Nyt tag

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Nyt tag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvilke slags tage kan man vælge imellem?

Der findes mange forskellige slags tage, der egner sig til parcelhuse og andre typer huse. Her i Danmark har vi traditionelt set foretrukket at bygge med forskellige former for skråtag. Dette har meget med klimaet at gøre. Skråtag egner sig blandt andet godt til områder med megen nedbør. Igennem den senere tid er også flade tage (kompakte tage) blevet mere udbredte på huse. Skråtage findes i mange forskellige varianter. De almindeligste typer i Danmark er:

Saddeltag: Dette er det mest populære tag til brug på parcelhuse i Danmark. Taget består af to flader, som mødes i én vinkel. Saddeltaget kan have forskellige vinkler. De to flader vil typisk mødes i samme vinkel, men der findes også undtagelser. Ofte vil de to tagflader være lige store, selvom det heller ikke altid er tilfældet. Et saddeltag er et praktisk og enkelt tag, som egner sig godt til de danske forhold.

Valmtag: Et valmtag består af fire tagflader, der alle har en hældning. Man kan tænke på valmtaget som to saddeltage, der mødes. Denne type tag har ikke den samme "samling", der giver saddeltaget sit særlige udtryk. Valmtage er elegante og bruges gerne på større boliger i Danmark. Det har oftest en lavere vinkel mellem tagoverfladerne end saddeltaget.

Mansardtag: Dette er et meget elegant tag, der typisk forbindes med ældre herregårde. Mansardtaget er ligesom et saddeltag, hvor den nederste del af tagfladen har en langt lavere vinkel end den øvre del. Det giver dermed et todelt tag. Man placerer typisk vinduer eller karnapvinduer i den nederste del i en lavere vinkel. Sammenlignet med et saddeltag og valmtag, er mansardtag et pænt tag, som også byder på praktiske fordele. For eksempel er der en øget taghøjde i store dele af husets loftsetage.

Pulttag: Pulttaget består kun af én flade. Fladen står skråt og hælder altså kun i én af husets retninger. Denne tagform er historisk set blevet forbundet med mindre bygninger, som for eksempel skure eller das. Men de findes også på større bygninger. Det omfatter også bolighuse - heriblandt parcelhuse.

Alle disse forskellige tagtyper kan bygges med brug af forskellig tagdækning. Valget af tagdækning er også centralt, når man skal bygge nyt tag. Det påvirker tagets udseende samt egenskaber, såsom holdbarhed, slidstyrke og isolationsevne. Valget af tagdækning har også stor indflydelse på de samlede omkostninger til et nyt tag.

Herunder finder du en oversigt over de mest almindelige type tagdækninger i Danmark:

• Betontagsten - slidstærkt og meget populært valg.

• Teglsten - et gammelt materiale, som forbliver populært.

• Glaseret teglsten - glasering gør tagstenen ekstra slidstærk og nemmere at vedligeholde.

• Tagplader - laves typisk i stål, og er meget lette og slidstærke. Giver også et æstetisk løft.

• Skifer - et traditionelt materiale. Meget slidstærkt og ligger ofte i den dyre ende af prisskalaen.

• Shingel - praktisk og let produkt, der passer til danske forhold.

De fleste af disse tagdækninger kan lægges på en hvilken som helst af de tagtyper, der er beskrevet ovenfor.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvilke faktorer afgør, hvilken tagtype, man skal vælge? 

Der er flere faktorer, der påvirker, hvilken tagtype, man bør vælge. Valget, man tager, afhænger både af boligens stand, og hvad man gerne vil prioritere.

Det eksisterende tag påvirker i høj grad hvilken tagtype, man bør vælge. Flertallet af husejere, der bygger nyt tag, vælger at beholde den eksisterende type. Det gør desuden projektet meget nemmere. Det nuværende tag afgør, hvor krævende det er at skifte tagtypen, og hvilket resultat, man gerne vil opnå: For eksempel er det ikke særlig krævende at erstatte saddeltag med valmtag, og omvendt. Ved at beholde samme tagtype, bevarer man - også med et nyt tag - husets karakter og profil. Noget, der er mere almindeligt, er, at skifte tagdækningstypen.

Mange af de mennesker, der vælger at skifte tag, gør det med henblik på at udnytte loftsetagen. Har man for eksempel et saddeltag med vinkel, har man næppe meget loftsareal. Ved at skifte tagets form, kan man dermed frigøre et større boligareal. Nogle bygherrer vælger også at skifte fra skråtag til fladt tag (eller et pulttag) som en del af bygningen. Dermed kan man udnytte loftet som ny etage.

Der er flere faktorer, man skal tage stilling til, når man vil skifte tagdækning. De mest almindelige er:

• Vægt: Man kan ikke lægge et tag, som vejer mere end bygningens eksisterende bæreevne.

• Æstetik: Taget har meget at sige for husets udseende.

• Isolationsevne: Her er er det undertaget, som har mest at sige. Men også tagdækningen har i sig selv en effekt.

• Slidstyrke: Man skal tage hensyn til det lokale klima, når man lægger nyt tag.

• Vedligeholdelse: Det er meget varierende, hvor meget vedligehold, de forskellige tagtyper kræver.

• Varighed: Et tag kan have en holdbarhed på alt fra 30 til 100 år, afhængig af tagdækningen.

• Pris: Tagdækning udgør en stor del af materialebudgettet, når man lægger nyt tag.

Når du ved, hvad du gerne vil prioritere, betaler det sig at forhøre sig hos en fagspecialist om, hvilken type tagdækning, der egner sig bedst.

Få 3 gratis tilbud >

Nyt tag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvad koster et nyt tag?

Prisen på et nyt tag varierer fra projekt til projekt. Her spiller mange faktorer ind. Derfor er det svært at anslå en pris på et konkret projekt uden en besigtigelse. Hos Bygge.dk har vi prisstatistikker for forskellige typer byggeprojekter, som kan give dig en indikation af, hvor prisen cirka vil havne.

Vi kan se, at gennemsnitsprisen for et nyt tag ligger på cirka 1.300 kroner per kvadratmeter tagflade (inkl. moms). Prisen inkluderer alle materialer og arbejdstimer, som projektet kræver. I tilfælde med komplekse vinkler og små tagflader, ser vi dog også priser på op mod 2.600 kroner per kvadratmeter tagflade. Det er vigtigt at understrege, at tagfladen og boligens grundflade ikke er identisk. Man skal huske at tage hensyn til tagets vinkel og udseende. Ovenstående priser inkluderer alt arbejde og materialer.

Der er to andre faktorer, som også er vigtige at notere sig: For det første, at al øvrig ombygning, der er nødvendig for at skifte tagtypen, ikke er omfattet af gennemsnitsprisen. Alt sådant arbejde kommer udover. For det andet dækker prisberegningen ikke udbedringen af eventuelle rådskader. Hvis man opdager råd, vil man have store ekstraudgifter, når skaderne skal udbedres. Sådant arbejde er normalt ikke omfattet af det tilbud, som gives, da man ikke kender omfanget af eventuelt råd, før man har fjernet taget.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad påvirker prisen ved et nyt tag?

Prisen for et nyt tag afhænger af flere faktorer, som er vigtige at være klar over. Størrelsen er naturligvis afgørende: jo større tag, desto større omkostninger. Det skal dog nævnes, at et større tag har en lavere kvadratmeterpris per tagflade, idet der er skalafordele ved at bygge stort.

Også husets højde har betydning for prisen, da dette øger arbejds- og driftsomkostningerne.

Valget af tagdækningen og andre materialer vil ligeledes kunne have stor indvirkning på prisen.

Det vil være betydeligt dyrere at skifte tagtype fremfor at beholde det, man havde før. En ny tagtype vil kræve arbejde med tagets fundament og andre nødvendige tilpasninger. Nogle tagtyper er desuden langt billigere at lægge end andre. For eksempel vil man kunne lægge et pulttag eller saddeltag for en langt lavere pris end et valmtag eller mansardtag.

Kan det betale sig at lægge nyt tag?

Hvis taget er beskadiget, vil det næsten altid kunne betale sig at udskifte det. Et ødelagt tag kan påføre skader på boligen gennem lækager, råd og dertil knyttede komplikationer.

For at øge boligens salgsværdi, kan et nyt tag være en billigere måde at give huset et æstetisk løft. Mange husejere vælger for eksempel at gå fra shingel til tagsten - netop af denne årsag.

At bygge nyt tag er så stor en investering, at du ikke kan være sikker på, at en eventuel værdiforøgelse modsvarer projekts omkostninger.

En undtagelse er dog i de tilfælde, hvor der udskiftes tagtype, og dermed øger boligarealet: For eksempel ved at gå fra saddeltag med en skarp vinkel til et tag med mindre hældning. Med dagens kvadratmeterpriser på boliger kan dette godt betale sig. Dette potentiale er dog noget, en kompetent boligkøber godt vil kunne se. Det er derfor muligt at indregne dette i prisen på boligen.

Hvor lang tid tager det at bygge nyt tag?

Som byggeprojekt er et nyt tag ikke særlig tidskrævende. Det tager typisk et sted mellem 2 og 6 uger.

Det er vigtigt at understrege, at dette selvsagt ikke inkluderer tiden, som det kræver at lave andre ombygninger eller udbygninger - herunder, hvis man skifter fra en type tag til en anden. Kun selve taglægningen.

For at finde mere nøjagtigt ud af, hvilken tidsramme et sådant projekt potentielt har, betaler det sig altid at kontakte fagfolk, som kan give dig et mere præcist

Skal man søge hos kommunen, når man vil bygge nyt tag?

Som udgangspunkt foreligger der ikke noget krav om, at man skal søge kommunen om byggetilladelse, når man vil bygge nyt tag. Dette gælder dog kun så længe, at man ikke laver betydelige ændringer på husets facade eller størrelse. Det forudsætter desuden, at man ikke laver nogen brugsændringer. Man slipper således for at ansøge, så længe man ikke ændrer på tag- eller loftshøjden. Det kan dog alligevel være en god idé at få et fuldt overblik over reglerne. Forhør dig derfor hos en entreprenør, for at forsikre dig om, at projektet ikke kræver ansøgningspligt. Slækker du på dette punkt kan det have alvorlige konsekvenser.

Totalentreprise eller fagentreprise? 

Når man skal lave nyt tag, har man som regel brug for håndværkere inden for tre fagområder: Tømrer, tagdækker og blikkenslager. Hvordan man ønsker at organisere projektet er op til den enkelte. Vi skelner hovedsageligt mellem to former for organisering: Totalentreprise og fagentreprise. Totalentreprisen indebærer, at du som bygherre kun skriver kontrakt med ét firma. Dette firma står derefter som ansvarlig for gennemførelsen og koordineringen af projektet. Firmaet stiller også med den nødvendige arbejdskraft for de forskellige fagområder; enten ved at udføre arbejdet selv, eller ved at indhente de relevante underentreprenører. Fordelen ved dette er, at man slipper for at organisere og koordinere projektet selv - noget, der både kan være kompliceret og tidskrævende. Desuden har man kun én aktør at skulle forholde sig til. Det gør ansvarsfordelingen nemmere, hvis det viser sig, at dele af arbejdet kræver forbedringer.

Alternativet er fagentreprise. Det indebærer, at bygherren kun skriver kontrakt med entreprenøren på de nødvendige fagområder. Det er derefter bygherren selv, som står som ansvarlig for at lede og koordinere byggeriet. Hos Bygge.dk ser vi, at de fleste af dem, som skal bygge nyt tag, vælger totalentreprise.

Bemærk, at hvis du har et fladt tag, betaler det sig i høj grad at benytte en special-tagdækker med erfaring inden for netop dette felt.

Hvordan finder man det rette firma til projektet? 

At vælge den rigtige entreprenør er afgørende for en vellykket gennemførelse. Her skal man tage mange hensyn. Prisen er selvsagt af stor betydning - men læg dog heller ikke for meget vægt på dette. Også gode referencer, godkendelser, solid økonomi og høje faglige kompetencer bør prioriteres. Man bør desuden forsikre sig om, at firmaet har kapacitet til at kunne afsætte tilstrækkelige ressourcer til at få gennemført projektet.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

Det kan være en udfordring at finde det ideelle byggefirma til den rette pris, men med vores partner 3byggetilbud, kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit nærområde, og udvælge det allerbedste til den mest fordelagtige pris.

3byggetilbud er en online service, som gør det enkelt for dig at modtage tilbud fra forskellige byggefirmaer i dit nærområde. Det eneste du skal gøre, er at udfylde nogle basale oplysninger om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du overvejer, og herefter vil de videresende din anmodning til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de betydeligste fordele er, at du har mulighed for at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer, hvilket giver dig chancen for at sammenligne priser og projektalternativer, inden du træffer din endelige beslutning. Dette giver dig en større følelse af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der passer optimalt til dine behov og din finansielle situation.

I tillæg til at assistere dig med at opspore det ideelle byggefirma, kan de også bistå dig i at finde byggefirmaer, der er eksperter inden for specifikke projekter, som for eksempel nybyggeri eller renovering. Dette gør det nemmere for dig at finde det korrekte byggefirma til dine specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du får den mest kompetente byggehjælp, så kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag, og erfar hvor enkelt det er at finde det optimale byggefirma til den mest attraktive pris. Klik dig videre herunder for at starte, og modtag tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skal du anvende 3byggetilbud?

  • De assisterer hver måned tusindvis i at finde et byggefirma
  • De har samlet de mest kompetente og prisvenlige byggefirmaer ét sted
  • Du undgår at træffe valget af et kostbart og ringe byggefirma
  • De gør det enkelt at finde et byggefirma med attraktive priser
  • Servicen er 100% gratis og uforpligtende

Tilmeld dig 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit nærområde – du vil blive forbavset over, hvor meget du faktisk kan spare. Klik dig videre herunder for at modtage tre gratis pristilbud på dit projekt.

10 tips til en vellykket gennemførsel:

1. Sørg for at foretage en grundig besigtigelse, før du går i gang med projektet.

2. Indhent mindst to tilbud fra kvalificerede entreprenører - helst flere.

3. Vælg en entreprenør, der opfylder dine krav.

4. Undersøg, hvorvidt du skal søge om byggetilladelse. Hvis projektet udløser ansøgningspligt, skal ansøgningsprocessen startes op så tidligt som muligt.

5. Afsæt en post i budgettet til uforudsete udgifter (f.eks. rådskader).

6. Læg ekstra margin ind i tidsplanen.

7. Udarbejd en detaljeret arbejdsplan med entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes.

8. Hav løbende kontakt med entreprenøren, for at holde dig opdateret undervejs.

9. Hold den sidste del af betalingen tilbage, til du har fået foretaget slutkontrol sammen med en selvstændig fagperson.

10. Få tilsendt al relevant dokumentation, når projektet er afsluttet.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Nyt tag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.