Fritliggende parcelhus: En komplet guide (pris, regler, tips)

Har du en drøm om at bygge din egen bolig? Statistisk set ligger vi skandinaver helt i top, når det gælder om at realisere denne drøm. Men hvad indebærer det egentlig at skulle gå i gang med at bygge sit eget hus? Her kan du blandt andet læse om, hvilke priser du kan forvente, hvor lang tid projektet kan tage og hvordan du finder den rette entreprenør.

Fritliggende parcelhus

Arkitekttegnet hus vs. kataloghus

Hvis du ønsker at bygge et arkitekttegnet hus, forudsætter det, at du allerede har egen grund. Dette kan være et godt alternativ for dig, hvis du ikke finder noget, der passer dig i et katalog, eller hvis du har et stærkt ønske om at sætte dit eget præg på boligen. For eksempel kan man få bygget sit hus i massivt træ eller i beton. Du kan stadig tage de færdige tegninger med til et byggefirma og få et tilbud. Mange arkitektkontorer tilbyder også at tage ansvar for ansøgningsprocessen.

Fordelen med en katalogforhandler er, at du slipper for at bruge penge på at hyre en arkitekt. Således er det de samme folk, der tegner og projekterer dit hus, som også udfører selve byggearbejdet.

Pris og byggetid er også viktige faktorer, når man skal vælge mellem et kataloghus og et  arkitekttegnet hus. Normalt vil man reducere udgifter til arkitekt og projektering meget, hvis man vælger et kataloghus. Det, der bliver dyrest, når det kommer til selve byggeriet, vil varierer fra projekt til projekt, men i gennemsnit ser vi, at et kataloghus ender på et noget lavere beløb ved tilsvarende størrelse hus. I tillæg til det er byggetiden noget mindre ved et færdighus, men bygger man et arkitekttegnet hus med elementer, vil denne forskel hurtigt forsvinde.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hva koster det at bygge et hus?

I Bygge.dk har vi udarbejdet en prisdatabase baseret på projekter, hvor bygherre har benyttet vores tjeneste til at finde den rette entreprenør. Dette er normalt projekter, hvor bygherre selv har hyret en arkitekt og fået en byggetilladelse, før en selvstændig entreprenør engageres. Baseret på vores tal er gennemsnitsprisen for at bygge et fritliggende parcelhus på ca 18.000 kr. per kvadratmeter. Dertil kommer projektering og eventuelt arkitekt for dem, som vælger sådan en løsning. Der er imidlertid en række faktorer, som kan påvirke denne pris. De billigste boliger, der bygges, kan komme ned mod 14.000 kr. per kvadratmeter. Dette er typisk boliger med en noget mere enkel standard og konstruktion. Ved eksklusive boliger kan prisen komme op på omkring 29.000 kr. per kvadratmeter, nogle gange mere.

Læs mere om prisen på at bygge fritliggende parcelhus.

Hvad påvirker prisen?

Herunder finder du en oversigt over de vigtigste faktorer for prisen, når du skal bygge et fritliggende parcelhus. Du får også tips til, hvordan du kan holde udgifterne nede.

I udbudsprocessen er det vigtigt at indhente tilbud fra flere forskellige entreprenører. På denne måde kan du forsikre dig om, at du takker ja til konkurrencedygtige priser. Det kan imidlertid blive dyrt at vælge de billigste tilbud. En særlig lav pris kan være et tegn på, at tilbuddet ikke inkluderer de samme poster som de øvrige tilbud. I nogle tilfælde kan det være et tegn på, at entreprenøren sparer penge på dårlige materialer eller ukvalificeret arbejdskraft. Sørg derfor for at sammenligne indholdet i de forskellige tilbud, og ikke bare totalprisen.

Bad og køkken er dyre rum. Hvor mange af denne type rum du ønsker, og hvordan du vælger at indrette dem, vil derfor kunne påvirke prisen i stor grad. Vær derfor grundig, når du vurderer behovet for sådanne rum.

Der er også meget at spare ved at forenkle selve konstruktionen. Byggeomkostninger er en stor del af udgifterne, og jo mere kompliceret konstruktionen er, jo mere koster det i udførelse og materiel. Her er det vigtigt at rådføre sig med entreprenøren. Sørg for at eventuelle forenklinger ikke sker på bekostning af kvaliteten.

Det er også muligt at reducere udgifterne til tekniske installationer. At fravælge eller forenkle sådanne løsninger, er en måde at holde udgifterne nede på. Husk at det først og fremmest skal være trygt og funktionelt.

Nogle vælger at reducere udgifterne ved at udføre dele af arbejdet selv. Det er imidlertid vigtigt at have et realistisk syn på sin egen evne til at bidrage, både når det gælder kompetence og tiden man har til rådighed. Der findes visse opgaver, man kan vælge at påtage sig, men en professionel håndværker vil altid kunne udføre arbejdet både hurtigere og mere effektivt.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tager det at bygge et hus?

Herunder finder du et estimat på tidsforbruget, du kan forvente, når du skal have opført et parcelhus. Dette er kun en indikator, og estimaterne kan afvige i begge retninger.

 1. Processen med arkitekt: 4-8 måneder. Dette inkluderer ansøgning til kommunen.
 2. Udbudsprocessen: 2-3 måneder. Kan udføres delvist parallelt med trin 1.
 3. Udgravning: Afhænger af tilgængelighed og grundens beskaffenhed, men 1-2 måneder burde være tilstrækkeligt med tid.
 4. Støbearbejde/sokkel: Dette varierer afhængigt af, hvilken type sokkel du ønsker, men tager normalt under 3 måneder.
 5. Råkonstruktion (tømrerarbejde): Varierer meget i forhold til størrelse og type konstruktion, men et sted mellem 2-4 måneder burde række.
 6. Indvendigt arbejde: 3-6 måneder. Dette indebærer tømrer, fliselægger, elektriker, VVS, ventilation, malerarbejde etc.

Samlet set tager det altså sjældent mindre end et år fra man starter processen med arkitekt til man har et færdigbygget hus.

Behøver jeg godkendelse fra kommunen?

Ved nybyggeri skal man altid ansøge hos kommunen. Ansøgningen skal være godkendt før noget som helst af byggearbejdet kan påbegyndes. Her findes der en række regler, som vil påvirke projektet. Blandt andet skal du tage hensyn til, hvor meget af grunden der må bebygges, afstand til naboer, afstand til offentlige veje osv. I tillæg findes der ofte reguleringsplaner og lokalplaner, som gælder specifikt for området. Disse pålægger yderligere regler for, hvad der er tilladt at bygge på din grund.

På et så omfattende projekt som at bygge et hus, bør du engagere en virksomhed, der kan fungere som ansvarlig ansøger og ansøge på dine vegne. Dette er normalt arkitekten. Vedkommende ordner det da med alle nødvendige dokumenter og tilladelser.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvor starter man?

Når du har taget valget mellem et arkitekttegnet fritliggende parcelhus eller et kataloghus, er første skridt at tage kontakt med enten en arkitekt eller en forhandler. Før du gør dette, kan det være smart at gøre sig nogle tanker om, hvad man ønsker at få bygget. Så kan du lettere give arkitekten/forhandleren et indtryk af, hvilken slags bolig du er ude efter.

Hvis du har valgt at få bygget en arkitekttegnet bolig, kan vi i Bygge.dk hjælpe dig med at komme i kontakt med en egnet arkitekt. I Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkerfirmaer på et sted for at gøre det lettere at orientere sig på markedet. Vi har tjekket referencer, kredit-rating og godkendelser på alle firmaer som får adgang til platformen, og overvåger dette løbende. Kun firmaer der opretholder høj kvalitet og konkurrencedygtige priser over tid får lov til fortsat at være en del af platformen. Det er gratis og uforpligtende at lægge opgaver op. Etter registrering vil du blive matchet med relevante entreprenører til din opgave.

Projektdokumentation

For at entreprenørerne skal kunne komme med realistiske tilbud i udbudsprocessen, er det vigtigt, at du kan give dem detaljeret og nøjagtig dokumentation om, hvordan projektet skal se ud. Dette er også påkrævet, når du skal søge kommunen om byggetilladelse. For nybyggerier er følgende tegninger som regel en del af ansøgning om byggetilladelse hos kommunen:

 • Plan
 • Facade
 • Design
 • Placering

For at få en nøjagtig pris fra potentielle entreprenører, bør du også få udarbejdet en detaljeret projektering. Dette inkluderer normalt følgende dokumenter:

Rumplan: Beskrivelse af materialevalg, belysning, varme etc., per rum.

Dør- og vinduesplan: Beskrivelse af størrelse og type døre/vinduer.

Arbejdstegninger: Mere detaljerede tegninger end ansøgningstegningerne (typisk 1:50) med henvisning til, hvordan boligen skal bygges. Bemærk, at nogle entreprenører foretrækker at udarbejde dette selv.

Disse dokumenter gør det lettere for entreprenøren at komme med realistiske tilbud. På den måde bliver det også lettere for dig at sammenligne de forskellige tilbud, da de er baserede på tilstrækkelig information om projektet. Generelt anbefales det at indhente pris fra mindst 2 forskellige entreprenører. Erfaringsmæssigt er 3 tilbud tilstrækkeligt, hvis de alle kommer fra seriøse aktører.

Bemærk, at en del entreprenører foretrækker at blive inkluderet i processen, før den detaljerede projektering udarbejdes. Dette gælder for eksempel for entreprenører, som bygger med elementer. Elementerne skal projekteres for hvert hus, så det er ikke nødvendigt, at arkitekten udarbejder sin egen detaljerede projektering af beregninger etc.

For at komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkerfirmaer, kan du registrere dit projekt hos Bygge.dk. Det er gratis at registrere projektet, og du vil modtage uforpligtende tilbud fra flere aktører, som har kompetencen og erfaringen, der kræves for at bygge dit fritliggende parcelhus.

Hvordan bør projektet organiseres?

Når man har et grundlag som er klart til prisfastsættelse, må man vurdere, hvordan man ønsker at organisere projektet. Her kan man hovedsageligt vælge mellem to alternativer: totalentreprise og delt entreprise. Totalentreprise går ud på, at man skriver kontrakt med blot ét firma. Dette er da ansvarligt for at indhente kompetencer på alle de involverede fagområder og for at koordinere arbejdet mellem disse. Ved delt entreprise skriver man kontrakt med individuelle firmaer på de forskellige fagområder. En kombination af disse to alternativerne er også mulig. En del bygherrer adskiller for eksempel gravearbejdet som en særskilt entreprise.

Fordelen med en totalentreprise (eller hovedentreprise hvis det kun er udførende fag) er, at man kun har ét kontaktpunkt at forholde sig til gennem byggeprocessen. Entreprenøren tager normalt ca. 10 % i avance på sine underentreprenører, men dette kan være en praktisk investering. Entreprenøren, som tager kontrakten, vil koordinere alle de andre fagområder og kommunikationen med dem. Normalt er det en tømrervirksomhed, der tager denne rolle, mens de har faste samarbejdspartnere inden for de andre fagområder. Dette gør også ansvarsfordelingen lettere, hvis der skulle opstå fejl eller mangler. Totalentreprenøren er så ansvarlig, uafhængigt af hvilket fagområde fejlen er blevet begået indenfor. Vi ser, at de fleste som skal gennemføre sådan et projekt, vælger at organisere det som en totalentreprise.

Herunder ses en er oversigt over fagområderne, som normalt er involveret i opsætning af et nyt hus:

 • Maskinentreprenør
 • Betonentreprenør
 • Tømrer
 • Elektriker
 • VVS
 • Ventilation
 • Taglægger
 • Fliselægger/vådrumsmembran
 • Maler

Dertil kommer projekterende fag som arkitekt og projekterende ingeniører, og uafhængig kontrol som skal ind i slutfasen af projektet.

Hvordan finder man den rigtige entreprenør?

En af de vigtigste beslutninger du tager, når du skal bygge et fritliggende parcelhus, er valg af entreprenør. Der er en række kriterier, du bør vurdere i udbudsprocessen:

 • Referenceprojekter
 • Pris
 • Kapacitet for udførelse
 • Økonomisk soliditet (kredit-rating giver den mest opdaterede information)
 • Godkendelser
 • Forsikringer
 • God kommunikation

Hvis du er klar til at komme i gang med udbudsprocessen med dit projekt, kan du registrere opgaven på bygge.dk. Du vil da blive matchet med flere kvalitetssikrede entreprenører i dit område, som ønsker at give dig en pris på din opgave.

Hvordan sikrer man en vellykket gennemførelse: 10 tips

 1. Læg en god projektplan, inkluder tilstrækkeligt tid til projektering og udførelse.
 2. Besøg banken tidligt i processen for at kortlægge budgettet på dit projekt.
 3. Engager arkitekten først, og vent med at kontakte entreprenører til du har et grundlag klart til prisfastsættelse.
 4. Projektér huset i detaljer før opstart, så undgår man ubehagelige overraskelser undervejs.
 5. Indhent tilbud fra 3 forskellige virksomheder.
 6. Udarbejd en ordentlig kontrakt med entreprenøren, hvor det tydeligt fremgår hvem der står for hvad.
 7. Påregn ikke en større egen indsats i projektet, end du har tid og kompetence til.
 8. Hav jævnlig kontakt med entreprenøren(e) undervejs i projektet, og besøg byggepladsen jævnligt.
 9. Gå den afsluttende inspektion efter med en ekstern fagperson. Betal ikke sidste del af kontraktbeløbet, før denne er gennemført og eventuelle fejl eller mangler er blevet udbedret.
 10. Husk at få tilsendt alt relevant dokumentation, når projektet er afsluttet.

Fritliggende parcelhus? Få 3 tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.