Fritliggende parcelhus: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Har du en drøm om at bygge din egen bolig? Statistisk set ligger vi skandinaver helt i top, når det gælder om at realisere denne drøm. Men hvad indebærer det egentlig at skulle gå i gang med at bygge sit eget hus? Her kan du blandt andet læse om, hvilke priser du kan forvente, hvor lang tid projektet kan tage, og hvordan du finder den rette entreprenør.

Fritliggende parcelhus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Fritliggende parcelhus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Arkitekttegnet hus vs. typehus

Hvis du ønsker at bygge et arkitekttegnet hus, forudsætter det, at du allerede har egen grund. Dette kan være et godt alternativ for dig, hvis du ikke finder noget, der passer dig i et katalog med typehuse, eller hvis du har et stærkt ønske om at sætte dit eget præg på boligen. For eksempel kan man få bygget sit hus i massivt træ eller i beton. Du kan stadig tage de færdige tegninger med til et byggefirma og få et tilbud. Mange arkitektkontorer tilbyder også at tage ansvar for ansøgningsprocessen.

Fordelen med en typehusforhandler er, at du slipper for at bruge penge på at hyre en arkitekt. Således er det de samme folk, der tegner og projekterer dit hus, som også udfører selve byggearbejdet.

Pris og byggetid er også vigtige faktorer, når man skal vælge mellem et typehus og et arkitekttegnet hus. Normalt vil man reducere udgifter til arkitekt og projektering meget, hvis man vælger et typehus. Det, der bliver dyrest, når det kommer til selve byggeriet, vil variere fra projekt til projekt, men i gennemsnit ser vi, at et typehus ender på et noget lavere beløb sammenlignet med et arkitekttegnet hus med en tilsvarende størrelse. Hertil kommer, at byggetiden er noget mindre ved et typehus, men bygger man et arkitekttegnet hus med elementer, vil denne forskel hurtigt forsvinde.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad koster det at bygge et hus?

I Bygge.dk har vi udarbejdet en prisdatabase baseret på projekter, hvor bygherrer har benyttet vores tjeneste til at finde den rette entreprenør. Dette er normalt projekter, hvor bygherren selv har hyret en arkitekt og fået en byggetilladelse, før en selvstændig entreprenør engageres. Baseret på vores tal er gennemsnitsprisen for at bygge et fritliggende parcelhus på ca. 18.000 kr. per kvadratmeter. Dertil kommer projektering og eventuelt arkitekt for dem, som vælger sådan en løsning. Der er imidlertid en række faktorer, som kan påvirke denne pris. De billigste boliger, der bygges, kan komme ned på omkring 14.000 kr. per kvadratmeter. Dette er typisk boliger med en noget enklere standard og konstruktion. Ved eksklusive boliger kan prisen komme op på omkring 29.000 kr. per kvadratmeter, nogle gange mere.

Læs mere om prisen på at bygge fritliggende parcelhus.

Få 3 gratis tilbud >

Fritliggende parcelhus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvad påvirker prisen?

Herunder finder du en oversigt over de vigtigste faktorer for prisen, når du skal bygge et fritliggende parcelhus. Du får også tips til, hvordan du kan holde udgifterne nede.

I udbudsprocessen er det vigtigt at indhente tilbud fra flere forskellige entreprenører. På denne måde kan du forsikre dig om, at du takker ja til konkurrencedygtige priser. Det kan imidlertid blive dyrt at vælge de billigste tilbud. En særlig lav pris kan være et tegn på, at tilbuddet ikke inkluderer de samme poster som de øvrige tilbud. I nogle tilfælde kan det være et tegn på, at entreprenøren sparer penge på dårlige materialer eller ukvalificeret arbejdskraft. Sørg derfor for at sammenligne indholdet i de forskellige tilbud, og ikke bare totalprisen.

Bad og køkken er dyre rum. Hvor mange af denne type rum du ønsker, og hvordan du vælger at indrette dem, vil derfor kunne påvirke prisen i høj grad. Vær derfor grundig, når du vurderer behovet for sådanne rum.

Der er også meget at spare ved at forenkle selve konstruktionen. Byggeomkostninger er en stor del af udgifterne, og jo mere kompliceret konstruktionen er, jo mere koster det i udførelse og materialer. Her er det vigtigt at rådføre sig med entreprenøren. Sørg for at eventuelle forenklinger ikke sker på bekostning af kvaliteten.

Det er også muligt at reducere udgifterne til tekniske installationer. At fravælge eller forenkle sådanne løsninger, er en måde at holde udgifterne nede på. Husk at det først og fremmest skal være trygt og funktionelt.

Nogle vælger at reducere udgifterne ved at udføre dele af arbejdet selv. Det er imidlertid vigtigt at have et realistisk syn på sin egen evne til at bidrage, både når det gælder kompetence og tiden man har til rådighed. Der findes visse opgaver, man kan vælge at påtage sig, men en professionel håndværker vil altid kunne udføre arbejdet både hurtigere og mere effektivt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvor lang tid tager det at bygge et hus?

Herunder finder du et estimat på tidsforbruget, du kan forvente, når du skal have opført et parcelhus. Dette er kun en indikator, og estimaterne kan afvige i begge retninger.

 1. Processen med arkitekt: 4-8 måneder. Dette inkluderer ansøgning til kommunen.
 2. Udbudsprocessen: 2-3 måneder. Kan udføres delvist parallelt med trin 1.
 3. Udgravning: Afhænger af tilgængelighed og grundens beskaffenhed, men 1-2 måneder burde være tilstrækkeligt med tid.
 4. Støbearbejde/sokkel: Dette varierer afhængigt af, hvilken type sokkel du ønsker, men tager normalt under 3 måneder.
 5. Råkonstruktion (tømrerarbejde): Varierer meget i forhold til størrelse og type konstruktion, men et sted mellem 2-4 måneder burde række.
 6. Indvendigt arbejde: 3-6 måneder. Dette indebærer tømrer, fliselægger, elektriker, VVS, ventilation, malerarbejde etc.

Samlet set tager det altså sjældent mindre end et år fra man starter processen med arkitekt til man har et færdigbygget hus.

Behøver jeg godkendelse fra kommunen?

Ved nybyggeri skal man altid ansøge hos kommunen. Ansøgningen skal være godkendt, før noget som helst af byggearbejdet kan påbegyndes. Her findes der en række regler, som vil påvirke projektet. Blandt andet skal du tage hensyn til, hvor meget af grunden der må bebygges, afstand til naboer, afstand til offentlige veje osv. Udover dette er der også ofte reguleringsplaner og lokalplaner, som gælder specifikt for området. Disse pålægger yderligere regler for, hvad der er tilladt at bygge på din grund.

På et så omfattende projekt som at bygge et hus, bør du engagere en virksomhed, der kan fungere som ansvarlig ansøger og ansøge på dine vegne. Dette er normalt arkitekten. Vedkommende ordner det da med alle nødvendige dokumenter og tilladelser.

Hvor starter man?

Når du har taget valget mellem et arkitekttegnet fritliggende parcelhus eller et typehus, er første skridt at tage kontakt med enten en arkitekt eller en forhandler. Før du gør dette, kan det være smart, at du gør dig nogle tanker om, hvad du ønsker at få bygget. Så kan du lettere give arkitekten/forhandleren et indtryk af, hvilken slags bolig du er ude efter.

Hvis du har valgt at få bygget en arkitekttegnet bolig, kan vi i Bygge.dk hjælpe dig med at komme i kontakt med en egnet arkitekt. I Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkerfirmaer på et sted for at gøre det lettere at orientere sig på markedet. Vi har tjekket referencer, kredit-rating og godkendelser på alle firmaer, som får adgang til platformen, og overvåger dette løbende. Kun firmaer der opretholder høj kvalitet og konkurrencedygtige priser over tid får lov til fortsat at være en del af platformen. Det er gratis og uforpligtende at lægge opgaver op. Etter registrering vil du blive matchet med relevante entreprenører til din opgave.

Projektdokumentation

For at entreprenørerne skal kunne komme med realistiske tilbud i udbudsprocessen, er det vigtigt, at du kan give dem detaljeret og nøjagtig dokumentation om, hvordan projektet skal se ud. Dette er også påkrævet, når du skal søge kommunen om byggetilladelse. For nybyggerier er følgende tegninger som regel en del af ansøgning om byggetilladelse hos kommunen:

 • Plan
 • Facade
 • Design
 • Placering

For at få en nøjagtig pris fra potentielle entreprenører, bør du også få udarbejdet en detaljeret projektering. Dette inkluderer normalt følgende dokumenter:

Rumplan: Beskrivelse af materialevalg, belysning, varme etc., per rum.

Dør- og vinduesplan: Beskrivelse af størrelse og type døre/vinduer.

Arbejdstegninger: Mere detaljerede tegninger end ansøgningstegningerne (typisk 1:50) med henvisning til, hvordan boligen skal bygges. Bemærk, at nogle entreprenører foretrækker at udarbejde dette selv.

Disse dokumenter gør det lettere for entreprenøren at komme med realistiske tilbud. På den måde bliver det også lettere for dig at sammenligne de forskellige tilbud, da de er baseret på tilstrækkelig information om projektet. Generelt anbefales det at indhente pris fra mindst 2 forskellige entreprenører. Erfaringsmæssigt er 3 tilbud tilstrækkeligt, hvis de alle kommer fra seriøse aktører.

Bemærk, at en del entreprenører foretrækker at blive inkluderet i processen, før den detaljerede projektering udarbejdes. Dette gælder for eksempel for entreprenører, som bygger med elementer. Elementerne skal projekteres for hvert hus, så det er ikke nødvendigt, at arkitekten udarbejder sin egen detaljerede projektering af beregninger etc.

Hvordan bør projektet organiseres?

Når man har et grundlag, som er klart til prisfastsættelse, må man vurdere, hvordan man ønsker at organisere projektet. Her kan man hovedsageligt vælge mellem to alternativer: totalentreprise og delt entreprise. Totalentreprise går ud på, at man skriver kontrakt med blot ét firma. Dette er da ansvarligt for at indhente kompetencer på alle de involverede fagområder og for at koordinere arbejdet mellem disse. Ved delt entreprise skriver man kontrakt med individuelle firmaer på de forskellige fagområder. En kombination af disse to alternativer er også muligt. En del bygherrer adskiller for eksempel gravearbejdet som en særskilt entreprise.

Fordelen med en totalentreprise (eller hovedentreprise hvis det kun er udførende fag) er, at man kun har ét kontaktpunkt at forholde sig til gennem byggeprocessen. Entreprenøren tager normalt ca. 10 % i avance på sine underentreprenører, men dette kan være en praktisk investering. Entreprenøren, som tager kontrakten, vil koordinere alle de andre fagområder og kommunikationen med dem. Normalt er det en tømrervirksomhed, der tager denne rolle, mens de har faste samarbejdspartnere inden for de andre fagområder. Dette gør også ansvarsfordelingen lettere, hvis der skulle opstå fejl eller mangler. Totalentreprenøren er så ansvarlig, uafhængigt af hvilket fagområde fejlen er blevet begået indenfor. Vi ser, at de fleste, som skal gennemføre sådan et projekt, vælger at organisere det som en totalentreprise.

Herunder ses en oversigt over fagområderne, som normalt er involveret i opførelsen af et nyt hus:

 • Maskinentreprenør
 • Betonentreprenør
 • Tømrer
 • Elektriker
 • VVS
 • Ventilation
 • Taglægger
 • Fliselægger/vådrumsmembran
 • Maler

Dertil kommer projekterende fag som arkitekt og projekterende ingeniører, og uafhængig kontrol som skal ind i slutfasen af projektet.

10 tips til hvordan man sikrer en vellykket gennemførelse

1. Læg en god projektplan, inkluder tilstrækkelig tid til projektering og udførelse.

2. Besøg banken tidligt i processen for at kortlægge budgettet på dit projekt.

3. Engager arkitekten først, og vent med at kontakte entreprenører til du har et grundlag klart til prisfastsættelse.

4. Projektér huset i detaljer før opstart, så undgår du ubehagelige overraskelser undervejs.

5. Indhent tilbud fra 3 forskellige virksomheder.

6. Udarbejd en ordentlig kontrakt med entreprenøren, hvor det tydeligt fremgår, hvem der står for hvad.

7. Påregn ikke en større egen indsats i projektet, end du har tid og kompetence til.

8. Hav jævnlig kontakt med entreprenøren eller entreprenørerne undervejs i projektet, og besøg byggepladsen jævnligt.

9. Gå den afsluttende inspektion efter med en ekstern fagperson. Betal ikke sidste del af kontraktbeløbet, før denne er gennemført og eventuelle fejl eller mangler er blevet udbedret.

10. Husk at få tilsendt al relevant dokumentation, når projektet er afsluttet.

Hvordan finder man den rigtige entreprenør?

En af de vigtigste beslutninger du tager, når du skal bygge et fritliggende parcelhus, er valg af entreprenør. Der er en række kriterier, du bør vurdere i udbudsprocessen:

 • Referenceprojekter
 • Pris
 • Kapacitet for udførelse
 • Økonomisk soliditet (kredit-rating giver den mest opdaterede information)
 • Godkendelser
 • Forsikringer
 • God kommunikation

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At opdage det perfekte byggefirma til den mest overkommelige pris kan synes besværligt, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit lokalområde og vælge det allerbedste til den mest attraktive pris.

3byggetilbud er en netbaseret service, der letter processen for dig at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer i dit nærområde. Alt hvad du behøver er at indtaste nogle få informationer om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du ønsker, hvorefter de vil formidle din forespørgsel til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de mest markante fordele er muligheden for at modtage tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket muliggør en sammenligning af priser og projektvalgmuligheder, inden du træffer en endelig beslutning. Det tilvejebringer en højere grad af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der bedst imødekommer dine behov og din finansielle situation.

Udover at assistere dig med at opdage det ideelle byggefirma for dig, kan de også bistå dig med at finde byggefirmaer, der er eksperter i specifikke opgaver, såsom nybyggeri eller renovering. Dette gør det enklere for dig at opdage det passende byggefirma for specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du opnår den bedste byggehjælp, kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag og oplev, hvor enkelt det er at opdage det ideelle byggefirma til den mest fordelagtige pris. Klik videre herunder for at påbegynde, og få tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skulle du anvende 3byggetilbud?

 • Hver måned assisterer de tusindvis med at opdage byggefirma
 • De har samlet de fremmeste og mest prisvenlige byggefirmaer på et sted
 • Du undgår at træffe valg om et bekosteligt og dårligt byggefirma
 • De forenkler processen med at finde et byggefirma med attraktive priser
 • Servicen er 100% gratis og uden forpligtelser

Registrer dig på 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit lokalområde - du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan spare. Klik videre herunder for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Fritliggende parcelhus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.