Hæve taget: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

At hæve taget på boligen giver mulighed for flere kvadratmeter, i stedet for at skulle enten flytte eller reducere resten af grundens område. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis dit hus kun har én eller halvanden etage. De fleste boliger kan udvides med en hævning af taget, men det vil variere efter, hvor omfattende arbejdet er, og hvor sandsynligt det er, at ansøgningen om arbejdet godkendes. I denne artikel ser vi på, hvad en sådan bygningsændring vil koste, hvordan ansøgningsprocessen foregår, og hvordan man finder den rette entreprenør til denne type projekt. Vi ser også på forskellen mellem nogle almindelige begreber, der bruges i forbindelse med denne type udbygning.


Hæve taget

Hæve taget? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

Hvad er forskellen på tagløft, taghævning og påbygning?

Hvad er forskellen på tagløft, taghævning og tilføjelse af en ekstra etage?

I forbindelse med en hævning af taget, er der en del begreber, der bruges som synonymer. Både tagløft, hævning af taget og taghævning er betegnelser for samme type projekt. Begrebet 'tilføjelse af en ekstra etage' bruges også, men gerne om en lidt anden type projekt. Ved tilføjelse af en ekstra etage, bygger man normalt ikke ud fra et eksisterende loft eller etage, som man gør ved hævning af taget. En tilføjelse af en ekstra etage vil altså være et betydeligt større projekt end et tagløft. Der findes desuden det, man kalder for hævning af loftet. En hævning af loftet og tagløft bruges ofte i flæng. En hævning af loftet indebærer imidlertid, at man kun løfter siderne på et skråtag, og altså beholder husets højeste punkt. Loftshævningen vil typisk være et betydeligt mindre tiltag sammenlignet med et tagløft eller en tilføjelse af en ekstra etage. Derfor er en hævning af loftet også det billigste valg. Formålet med en hævning af loftet vil være at hæve loftshøjden på en loftsetage, i stedet for at udvide huset med en ekstra etage. Uanset om du ønsker et tagløft, en ekstra etage eller hævning af loftet, er det vigtigt, at du finder dygtige håndværkere til opgaven. Hvis du er klar til at finde en entreprenør til dit projekt, kan du registrere dit projekt hos Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Vi tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvor meget vil det koste at hæve taget?

Hos Bygge.dk har vi oparbejdet en prisdatabase, der er baseret på gennemførte projekter ved hjælp af platformen. Denne statistik viser os, at totalprisen for at hæve taget i gennemsnit lander på cirka 13.000 kroner per kvadratmeter. Denne pris inkluderer alle materialer og arbejde - fra igangsættelse til færdiggørelse. Prisen på de 13.000 kroner er et godt udgangspunkt for projekter med en gennemsnitlig standard og almindelige løsninger. Hvis du ønsker en højere standard på materialerne, arbejdet eller løsningerne, skal du regne med at betale mere. Ved sådanne projekter kan prisen komme op på mere end 20.000 kroner per kvadratmeter. For projekter med en lavere standard og mere basisagtige løsninger, kan man i nogle tilfælde få udført projektet for helt ned til 7.000 kroner per kvadratmeter.

Hæve taget? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad påvirker prisen ved en taghævning eller en tilføjelse af en ekstra etage?

Størrelsen på projektet vil ofte være den største påvirkning af prisen ved hævning af taget eller ved tilføjelse af en ekstra etage. En hævning af taget vil være i den lavere ende af prisskalaen, mens det er dyrere at tilføje en ekstra etage. Mange projekter er teknisk krævende: Det gør, at man har behov for et mere omfattende arbejde for at udregne bæreevne og lignende. Store og omfattende indgreb i den bærende konstruktion gør, at den samlede pris ofte bliver højere. Hvor meget taget hælder giver også udslag i den samlede pris. Her bør du således foretage en vurdering af, hvad der er nødvendigt for din bolig.

For at få rummet godkendt til varigt ophold, vil det være nødvendigt at renovere det indvendige rum i den nye etage. Standarden og materialerne, som du vælger i den indvendige del af udførslen, vil også have meget at sige for den samlede pris. Hvis du for eksempel ønsker at bygge et nyt køkken eller badeværelse i husets nye rum, vil det ofte gøre, at den endelige pris lander i den højere ende af skalaen. Grunden til dette er, at badeværelse og køkken er de dyreste rum at bygge. De kræver ofte dygtige fagfolk, der er specialiserede i VVS-arbejde, membran og lignende. Samtidig er det også sådanne rum, som giver den største værdiøgning - både i form af øget boligkvalitet samt prisstigning ved et eventuelt salg af boligen.

Som tidligere nævnt, taler man gerne om priser i kvadratmeter ved denne type projekter. Grundarealet på den nye etage har også en del at sige. Der findes imidlertid nogle skalafordele, som påvirker prisen på større projekter. Det vil sige, at store tagløftsprojekter ofte vil kunne give en lavere pris per kvadratmeter end mindre projekter af samme type.


Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvilken værdiøgning vil et hævet tag give?

Et hævet tag eller en tilføjet ekstra etage vil potentielt kunne hæve brugsarealet på boligen med en hel etage. Dette vil normalt give udslag i en betydelig værdiøgning. De materialer, standarder og stile, man bruger i forbindelse med renoveringen, vil have meget at sige. Det samme gælder valget af rum i den nye etage. Hvis hensigten med tilbygningen er at øge værdien mest muligt, er det en god idé at vælge materialer og en stil, som mange vil kunne lide.

Skal jeg ansøge for at hæve taget eller lave en ekstra etage?

Det at hæve taget vil næsten altid kræve en ansøgning hos kommunen. Hvorvidt du har behov for at lave en ansøgning med hjælp fra fagfolk kan variere. I forbindelse med en taghævning er der tre tiltag, som er aktuelle, og som udløser en ansøgningspligt.

Tilføjelse af en ekstra etage:

Ifølge byggeloven er alle udvidelser af boligen i højden som udgangspunkt ansøgningspligtige. Det anbefales også, at du søger hjælp fra fagfolk, idet der stilles høje tekniske krav til denne type projekter.

Brugsændring:

At ændre på brugen af boligen fra tillægsområde til hovedområde (f.eks. fra loft til brugsareal), regnes som en brugsændring, og er som regel ansøgningspligtig. Hvorvidt du bør ansøge med en ansvarlig ansøger kan desuden variere. Tag kontakt til kommunen for at finde ud af, hvad der gælder i dit tilfælde. Undtagelser kan for eksempel være der, hvor der allerede findes rum, som er godkendt til hovedområde i den samme etage.

Facadeændring:

Hvis din ejendom ligger indenfor et lokalplanområde, skal du være opmærksom på, at lokalplanen kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag.

Hvorvidt dit projekt bliver godkendt, afhænger af lokalplanen for dit område - altså planen for, hvordan kommunen ønsker, at tilbygninger i det aktuelle område skal være. Hvis du er i tvivl, kan du altid forhøre dig hos din kommune. Det kan også godt betale sig at bede om en indledende samtale. Ved en indledende samtale vil du få at vide, hvilke rammer du skal holde dig inden for, for at få projektet godkendt. Dette kan spare dig megen tid og mange penge, da du får en klar indikation af, hvad der skal til, før du begynder at udarbejde planer sammen med arkitekten og entreprenøren.

Hvis den ekstra etage eller taghævningen ikke bliver godkendt, findes der andre gode alternativer, der stadig kan udnytte det eksisterende loftsareal maksimalt. En arkitekt kan således hjælpe dig med at finde gode og pladsbesparende løsninger gennem en renovering af loftet, uden at taget behøver at blive hævet. Det kan for eksempel give ekstra sengepladser til gæster og opbevaringsplads.


Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan søger man hos kommunen?

En ansøgning om en ekstra etage eller hævning af taget kræver oftest hjælp fra fagfolk. I denne proces vil første trin være at komme i kontakt med en arkitekt eller anden fagperson, som foretager ansøgningsarbejdet. Denne person vil fungere som ansvarlig ansøger i processen, ligesom han vil tage sig af hoveddelen af papirarbejdet i forbindelse med ansøgningen. Også selvom du selv ønsker at fungere som "ansvarlig".

Ansøgningsprocessen kræver også, at du har en eller flere ansvarlige udførende ledere: Det vil sige firmaet eller firmaerne, der skal udføre arbejdet. I ansøgningen erklærer disse firmaer sig ansvarlige for, at arbejdet udføres i henhold til gældende regler og forskrifter. Det er derfor vigtigt, at håndværkerne, som du vælger, er velkvalificerede til at kunne håndtere projektet, sådan at der ikke opstår problemer senere hen.

Hvordan finder jeg den rette entreprenør?

Ved både taghævning, tilføjelse af en ekstra etage og hævning af loftet er det vigtigt at sørge for, at håndværkerne, der udfører arbejdet, er velkvalificerede til at kunne håndtere opgaven. Vær derfor på udkig efter håndværkere, der har udført lignende arbejde tidligere, og som har gode og pålidelige referencer.

Derudover er det vigtigt, at firmaet kan gennemføre projektet til en konkurrencedygtig pris. Når du går i gang med tilbudsprocessen, anbefaler vi, at du indhenter mindst to tilbud, for at finde den bedste pris. Ressourcer og gennemførselsevne er også noget, du bør tage i betragtning. Det er desuden afgørende for mange boligejere, hvor hurtigt firmaet kan gå i gang, og hvor hurtigt arbejdet kan udføres.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du er klar til at gå i gang med dit projekt, vil næste trin være at indhente et pristilbud fra forskellige entreprenører. Hos Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere på ét sted, så det er nemt og overskueligt for dig at finde det rette firma til opgaven. Hvis du registrerer dit projekt hos, bliver du matchet med velkvalificerede entreprenører, der kan håndtere dit projekt. Du kan registrere projektet gratis og uforpligtende på vores hjemmeside.

Hæve taget? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.