Renovering af kælder: En komplet guide (pris, regler, tips)

At indrette en umøbleret kælder til et almindeligt boligareal er en smart måde at øge din boligs brugsareal og værdien af ​​dit hjem. Rummet kan enten bruges som et ekstra værelse, eller du kan ombygge det til en separat lejeenhed. Sidstnævnte er en populær form for kælderrenovering, fordi den giver en ekstra indtægtskilde. Når du bygger en kælder, er der mange regler, der skal overholdes. Årsagen til dette er, at der stilles høje tekniske krav for at undgå fugt, råd og andre skader på boligen. Dette er en type projekt, hvor det især er vigtigt, at arbejdet udføres i høj kvalitet, og det anbefales at bruge professionelle håndværkere til det meste af jobbet. I denne artikel forklarer vi, hvilke krav der gælder og hvordan man finder den rigtige entreprenør til renovering af din kælder.

Renovering af kælder

Er din kælder allerede godkendt til boligareal?

Hvis din kælder allerede er godkendt som et normalt brugsrum, vil du normalt stå over for et mere standardrenoveringsprojekt. Hvis din kælder ikke er godkendt som brugrum, hvilket typisk vil være tilfældet med en råkælder, kan du læse videre for at finde ud af, hvad der kræves for at få godkendt brugsændring af din bolig.

Hvis din kælder ikke er godkendt som bolig: hvad er der så behov for?

Hvad kræver det for din kælder at blive godkendt som brugsrum? Der er blandt andet krav om minimum lofthøjde på 2,3 meter. Bemærk, at dette er et minimumskrav, og for at få en møbleret kælder, der er behagelig at bo i, er det en fordel at have en lofthøjde på 2,4 meter. Hvis du stadig har brug for at udgrave og sænke gulvet, kan du drage fordel af kvalitetskonstruktion med det samme. Dette kan øge værdien over tid. Hvis der er lavt til loftet kan det gøre huset mindre attraktivt at sælge eller udleje, selvom det er lovligt.

Ud over kravene til lofthøjde er der krav til vinduer. Der skal være mindst et vindue i hvert rum, der også fungerer som en flugtvej. Bredden må ikke være mindre end 0,5 meter, og højden må ikke være mindre end 0,6 meter. Derudover bør vinduet ikke placeres højere end 1,0 meter over rummets gulv. I nogle tilfælde kan vinduet placeres højere op, hvis der er truffet særlige forholdsregler for at lette flugtvejen. Dette kan gøres ved at montere en bænk eller lignende under vinduet.

Mere dagslys kan hjælpe med at øge trivsel i rummet. Kravet til dagslys anses for at være opfyldt, hvis rummet har et flugtvindue af tilstrækkelig størrelse. Du skal også sørge for, at rummet er isoleret og ventileret på en sådan måde, at det giver tilstrækkelig luftkvalitet og nok varme.

Præcis hvilke krav, der gælder for dit hjem, kan variere afhængigt af bopælstypen og hvilken kommune bopælen ligger i. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din kommune.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvordan ansøger man hos kommunen?

Hvis du har afgjort, at din kælder ikke opfylder de normale krav til boligareal, skal du ansøge hos kommunen, før du begynder byggeriet. Dette er en type projekt, hvor du skal ansøge med en ansvarshavende ansøger. Dette er ofte en arkitekt eller entreprenør efter eget valg. Normalt vil processen finde sted sådan, at den ansvarlige ansøger foretager en undersøgelse og vurderer, om kælderen overhovedet er egnet til konvertering til boligareal. Nogle gange, ofte med ældre huse, er dette ikke tilfældet. Først og fremmest vil det derfor være fornuftigt at finde ud af, om kravene til lofthøjde, flugtveje, fugtbeskyttelse og lysindtrængning kan opfyldes.

Det vil have indflydelse på ansøgningsprocessen, om kælderen skal omdannes til en ny bolig eller fungere som udvidelse af den eksisterende bolig. Husk, at hvis dit hjem er en del af en andelsbolig eller sameje, skal du også have tilladelse til at udvide af bestyrelsen. I alle tilfælde skal du altid ansøge, når et område, der ikke er normale brugsrum, skal ændres til dette (brugsændring).

Kommunerne har guider, der hjælper dig med at finde ud af, hvilken slags ansøgningsproces du har brug for til forskellige projekter.

Udvendigt grundarbejde

Hvor omfattende det eksterne grundarbejde vil være, afhænger af, hvad der er nødvendigt for at få området godkendt som boligareal. I mange tilfælde kan sænkning af gulvet forårsage, at dræningen er for høj, så dette skal laves om. Hvis kravene til flugtveje/vinduer ikke er opfyldt, bliver er du enten nødt til at sænke terrænet, udgrave og støbe lysgrave eller lave en kombination af de to.

Efterisolering vil i mange tilfælde også være nødvendig. Kælderen er den del af bygningen, der er særlig udsat for fugt og råd, så det er meget vigtigt, at dræning og efterisolering udføres af fagfolk.

I mange projekter kan planerne også omfatte opførelse af en ny kældertrappe eller støtte til grundmuren. Dette giver mere konkret arbejde. For at få nøjagtige pristilbud fra entreprenøren skal du bestemme nøjagtigt, hvad der skal gøres, både eksternt og internt.

Indre grundarbejde

For at opnå en tilstrækkelig lofthøjde skal du normalt renovere noget af det eksisterende gulv og støbe nyt. I så fald skal der foretages en vurdering af, hvad der er den ønskede lofthøjde, fordi prisen for gravearbejdet vil stige afhængigt af, hvor dybt der skal graves (ofte angivet pr. kubikmeter). Mange ønsker måske også at installere varmekabler i kælderen, og så skal gulvet gerne isoleres yderligere. Hvis du har brug for en radonspærre i hjemmet, tilføjes dette normalt under gulvisolering. Husk derfor, at du skal grave markant længere ned end blot stigningen i lofthøjde.

For at opfylde kravet om flugtveje vil det også ofte være nødvendigt at skære i betonvæggene for at få plads til større eller flere døre og vinduer.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Teknisk arbejde

Når det grundlæggende arbejde er udført, kan det tekniske arbejde begynde. Dette vil ofte involvere en masse elektrisk arbejde for at give nok lys og stikkontakter. Hvis din kælderrenovering indeholder et badeværelse, vådrum eller køkken, har du også brug for blikkenslagere. Husk, at badeværelser og køkkener er de dyreste rum at bygge, så antallet af sådanne rum i kælderen vil hæve prisen betydeligt. Ligeledes giver denne type rum også et godt afkast med hensyn til merværdi. At sikre tilstrækkelig ventilation er en anden del af det tekniske arbejde. Både varme, ventilation, elektricitet og rørlægning findes i forskellige prisklasser og kvaliteter. Overvej, hvad du har brug for, og husk, at høj kvalitet er vigtig for at sikre varig værdi.

Når en kælderombygning er i gang, er det også almindeligt at udskifte husets rørsystem. Dette gælder rør, der forbinder dit hus til det offentlige kloaknetværk, rørender under bygningen og rørene der går fra under kældergulvet og op på gulve. Dette gøres for at hæve rørenes kvalitet og kapacitet, når du først begynder at grave. Hvis du gør dette senere, bliver du muligvis nødt til at renovere kældergulvet.

Boligudstyr

Når alle de nødvendige trin er taget for at gøre kælderen beboelig og godkendt som normalt boligareal, vil arbejdet med interiør fortsætte som ved almindelige renoveringsprojekter. Du bliver nødt til at tage beslutninger om de materialer, du vil bruge i hvert rum, og kommunikere dette til entreprenøren i form af et detaljeret design. Dette er et trin i projektet, hvor du skal træffe mange valg, og der er muligheder i alle prisklasser og finish. Du skal beslutte dig for alt fra maling, parket eller fliser, lister og anden indretning.

Hvordan tilrettelægges projektet?

Der er en række forskellige fagområder involveret i en kælderrenovering. Projektets kompleksitet kræver god koordinering mellem de forskellige fagområder. Vores erfaring i Bygge.dk er, at de fleste, der udfører kælderomvikling, vælger at organisere projektet som en totalentreprise. Det betyder, at du som boligejer kun har kontakt med ét firma, og dette firma er ansvarlig for hele byggeprojektet og alle de forskellige fagområder. Alternativet er en fagentreprise, hvor du selv koordinerer faghåndværkere fra forskellige felter i forhold til hinanden. Dette er en krævende projektledelsesopgave og anbefales ikke, hvis du ikke har erfaring med lignende projekter før. En mulighed er at opdele projektet i to dele: 1) indvendigt og udvendigt grundarbejde og beton, og 2) indvendig renovering (overflader). Derefter kan du bruge en maskinentreprenør på del 1 og en entreprenør, der er god til interiørrenovering på del 2.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvad koster renovering af kælderen?

Prisen for udbygning af lige netop din kælder afhænger af en række faktorer. For eksempel vil kompleksiteten af ​​det udvendige grundarbejde have meget at sige for prisen. Nogle gange er fugtsikring og kælderisolering en meget kompleks opgave. Her er det vigtigt at bruge håndværkere, der specialiserer sig i netop dette, for at sikre, at fugt og indtrængen af kulde ikke bliver et problem bagefter.

Bygge.dkt har opbygget en prisdatabase baseret på hundreder af projekter, som er udført af entreprenører fra vores platform. Vi ser, at udgifterne til renovering af kælder i gennemsnit er omkring 10.000 pr. kvadratmeter. Dette inkluderer udgifterne til entreprenørens arbejde og alt materiale. Arbejdet inkluderer dræning, efterisolering, sænkning af gulv 20 cm, betonsavning af nye vinduer, montering af nye vinduer, installation af varmekabler og møbler af normal standard.

Hvis du vil have en højere standard, kan prisen på projektet gå op til 13.000 pr. kvadratmeter, mens løsninger og materialer af en mere simpel standard kan komme ned på 7.000 pr. kvadratmeter.

Du er velkommen til at læse vores artikel om prisen på kælderrenovering, hvor vi vil komme nærmere ind på, hvilke prisfaktorer, der er, og hvordan du kan få et mere præcist skøn over, hvad præcist dit projekt vil koste.

Hvor lang tid tager det at renovere kælderen?

Renovering af kælder er et relativt tidskrævende projekt. Vi ser, at selve konstruktionen normalt tager mellem 6 og 18 uger. Det vil blandt andet have noget at sige, hvor gammel bygningen er. Hvis den er ældre (før 1970), tager det udvendige fundamentarbejde med at gøre kælderen fugtsikret og isoleret ofte længere. Derudover kan faktorer som vejret påvirke den tid, det tager at gennemføre projektet.

8 tips til vellykket færdiggørelse:

  1. Find ud af, om projektet skal ansøges hos kommunen.
  2. Tag kontakt med arkitekten eller entreprenøren for at forberede ansøgningsdokumenterne.
  3. Skriv et detaljeret projektering for at få det mest præcise pristilbud.
  4. Når du skal finde en entreprenør, anbefales det at indhente tre tilbud fra forskellige entreprenører.
  5. Lav en klar kontrakt med entreprenøren.
  6. Antag ikke for meget arbejde selv.
  7. Udfør den endelige inspektion før den sidste kontraktmæssige betaling.
  8. Modtag dokumentation og papirer efter projektets afslutning.

Find den rette entreprenør til renovering af din kælder

Når du er klar til at involvere en entreprenør i dit projekt, er det klogt at sikre dig, at du vælger et firma, der har udført lignende projekter før. De skal også kunne tilbyde en konkurrencedygtig pris og være i stand til at vise, at de har økonomien og godkendelser i orden.

Hos Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere et sted, så det er let at vælge de rigtige. Registrer dig gerne dit projekt hos Bygge.dk, så kontakter vi dig for en kort gennemgang af projektet, inden du matches med entreprenører.

Renovering af kælder? Få 3 uforpligtende tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.