Påbygning: En komplet guide (pris, regler, tips)

Påbygning er en smart løsning, hvis man har brug for mere plads, men ikke ønsker at flytte. Det kan også være en rentabel investering, da en udbygning vil resultere i en værdistigning af boligen, i mange tilfælde kan værdistigningen overstige den pris, der betales for udbygningen. Denne artikel giver en introduktion til, hvordan man opbygger påbygninger. Man kan blandt andet læse, hvad der menes med påbygning vs. tilbygning, hvordan man får projektet godkendt, og hvordan man kommer i kontakt med de rette håndværkere.

Påbygning

Hvad er en påbygning?

Begreberne tilbygning og påbygning anvendes ofte i flæng. Der er dog tale om to forskellige byggeprojekter. En tilbygning er en forlængelse af en bygnings grundareal - for eksempel i form af en vinterhave. Tilbygninger er forbundet til det eksisterende hus, og vægge er ofte fjernet for at indarbejde udvidelsen i resten af boligen. Den nye del skal støttes på samme måde som huset ellers, og arbejdet går ud på at grave dele af grunden op for at bygge nye fundamenter.

En påbygning, på den anden side, bygges oven på et eksisterende byggeri. Således er det en udvidelse af boligen i højden. Der er ingen grund til at grave for at støbe et fundament. Til gengæld skal man tilføje andre former for konstruktioner, som man slipper for ved tilbygning. Et ekstra gulv vejer meget, og alle bærende konstruktioner i bygningen skal fastgøres og udbedres for at modstå vægten af udbygningen. Derudover skal der installeres en ny trappe fra eksisterende til den nye etage.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Første skridt: få tegninger og godkendelser på plads

En påbygning vil altid være omfattet af ansøgningspligt til kommunen, og der er behov for en ansvarlig ansøger. En ansvarlig ansøger er normalt en arkitekt, men kan også være en ingeniør, teknisk tegner eller entreprenør/byggemester. Husk, at de fleste byggemestre foretrækker, at en arkitekt har designet og ansøgt, før de bliver involveret. Nogle byggemestre vil også kræve, at foranstaltningen er godkendt af kommunen, før de påbegynder prisarbejdet (dette er især relevant for større projekter).

Med andre ord, en påbygning er altid underlagt ansøgningspligt, da man ændrer højden af huset. Både forskellige former for kviste og tagløft betragtes som udbygning, samt en ny sal, som de fleste forbinder med en påbygning.

En arkitekt vil tegne bygningens snit, facade og grundplaner, disse vil danne grundlag for ansøgningen til kommunen, sammen med beskrivelsen af foranstaltningen, m.m. Hvis projektet ikke er så stort (under 50 kvm grundareal), så vil disse tegninger ofte være tilstrækkelig til at en entreprenør vil kunne prissætte projektet, men når det er et større projekt eller større ændringer i den bærende konstruktion, er yderligere projektering nødvendigt, før det kan prissættes.

Find den rette entreprenør

Det er vigtigt, at man har en entreprenør man er tryg ved, når man går i gang med et projekt af denne størrelse. Påbygninger er ofte komplekse konstruktioner, så man har brug for dygtige håndværkere med erfaring fra lignende projekter.

Man bør tage både pris og kvalitet af arbejdet i betragtning, når man vælger. Desværre er der firmaer, der fokuserer mere på at levere arbejde til lave omkostninger end af højkvalitet. Derfor er det vigtigt at være forsigtig med, hvem man går efter. Sørg for, at virksomheden har orden i økonomien og er ledige til at tage jobbet. Er man tidlig ude, er det nemmere at finde en, der kan tage jobbet.    

Bygge.dk gør det nemt at finde kvalificerede fagfolk. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tager en påbygning?

Dette afhænger naturligvis af projektets omfang og kompleksitet. Normalt skal man beregne et par måneder på arkitekt tegninger og ansøgningsproces med kommunen. Husk at processen med at finde en entreprenør og skrive kontrakt kan tage en måned eller mere. Når byggeriet først er i gang, går det ofte relativt hurtigt med byggearbejde og at få bygget tørt (udvendige vægge og lofter, samt vinduer på plads). Dette kan gøres på alt fra en uge til en måned for et stort projekt. Derefter begynder det indvendige arbejde inklusivt de forskellige installationer. Dette tager ofte længere tid end den rå bygning, og man skal beregne mindst en måned (men igen er der store forskelle!). I projekter, hvor en hel ny etage på 100 kvm eller mere er bygget, skal man beregne flere måneder, før alt er fuldt færdigt. Hvis der kun er en lille udvidelse på 10 kvm, kan hele processen fra bygningens start til færdiggørelse tage så lidt som et par uger.

Hvad koster en påbygning?

Der er en række faktorer, der bidrager til at styre prisen på en udbygning. Det endelige beløb afhænger i høj grad af, hvordan boligen er opbygget, da dette dikterer, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Medmindre bygningen allerede er designet til at modstå en ekstra etage, skal alle bærende strukturer udbedres til at kunne modstå den ekstra vægt. Man skal også ofte forbinde etagerne med en ny trappe.

I Bygge.dk har vi oprettet en prisdatabase baseret på et stort antal projekter, der udføres via vores platform. Ved hjælp af disse tal kan vi give et skøn over, hvor meget forskellige byggeprojekter koster i gennemsnit. I vores database kan vi se, at en dvidelse har en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 20.000 kr. De fleste ender med at betale et sted mellem 16.000 og 32.000 kr. per kvadratmeter. Dette omfatter alle omkostninger, såsom materiale og arbejdskraft. Bemærk dog, at dette kun er et gennemsnit. Det er kun muligt at foretage et nøjagtigt skøn, når der er udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse. Priserne på påbygning varierer således meget, afhængigt af kompleksitet og standard for materialevalg. Antallet af køkkener / badeværelser har også meget at sige, da disse er de dyreste rum i et hus. Som regel skal taget udskiftes, hvilket også styrer prisen, ud over ændringer i den eksisterende dele af huset (bemærk, at dette ikke er inkluderet i priserne ovenfor).

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Udarbejd tydelige kontrakter

For at undgå uenighed om pris- og arbejdsopgaver er det vigtigt, at den kontrakt, man udarbejder med entreprenøren, er nøjagtig. Inkluder, hvad der vil ske i tilfælde af uforudsete hændelser, forsinkelser og eventuelle tillæg til prisen. Pas på, at der ikke er nogen misforståelser i ordlyden. På websiden til Dansk Byggeri finder du flere kontraktskabeloner, som du kan bruge. 

Skriv også en detaljeret fremdriftsplan. Dette gør det lettere at følge op på arbejdet undervejs. Medtag flere delmål i fremdriftsplanen, dette vil gøre det lettere at få et overblik over, hvordan projektet skrider frem. Det er også vigtigt at opsætte et detaljeret budget. Sørg for, at alle poster følges, dette har let ved at smutte i løbet af et byggeprojekt. Et godt tip er at budgettet med lidt ekstra, så man ikke ender med en regning, man ikke er i stand til at betale.

Udfør dele af jobbet selv

Den mest effektive måde at spare penge, når man skal bygge en udvidelse, er at gøre en del af arbejdet selv. Dette forudsætter at man bevarer et realistisk syn på din egen kompetence, og hvor meget tid du har til din rådighed. Hvis man overvurderer sin egen evne til at bidrage, er der en risiko for, at det går ud over projektets forløb. Dette kan medføre både forsinkelser og frustration. En professionel håndværker er nok både hurtigere og ender med et bedre resultat, så man også nødt til at tage dette i betragtning. 

Hvis du vil udføre noget af arbejdet selv, er det mest almindeligt at lave overfladearbejde. Lægning gulve, male vægge eller lægge fliser er typiske job, man kan gøre på egen hånd. Det er også det, der giver synlige resultater, og dermed også lettere at håndtere. Det giver en god følelse og kan være givende at have hjulpet med at bygge sit hjem selv.

Starte projektet

Hvis du har tegningerne klar og ønsker at komme i kontakt med entreprenører til byggeprojektet, kan man registrere opgaven hos Bygge.dk  Vi kontakter jer derefter for en kort gennemgang af projektet, før vi sætter jer i forbindelse med relevante entreprenører til jobbet. Det er gratis, og man kan afmelde sig til hver en tid.

Påbygning? Få 3 uforpligtende tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.