Fladt tag: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

I denne guide finder du svarene på de spørgsmål, der melder sig, når man vil udskifte et fladt tag. Vi ser på, hvad det koster, hvor lang tid det tager, og hvilke unikke udfordringer, man kan støde på. Derudover giver vi dig nogle nyttige tips til, hvordan du gennemfører et projekt, så det bliver vellykket. Guiden indeholder også informationer om, hvordan man finder de rette håndværkere til de rette priser.

Fladt tag

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Fladt tag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvad er de vigtigste forskelle mellem flade tage og skråtage?

Flade tag bliver stadigt mere populære på det danske boligmarked. Moderne huse har ofte flade tage. De rene linjer, man får med denne type tage, svarer ofte til nutidens byggestil. Også ældre funkishuse har flade tage.

Historisk set har det været skråtage, som har domineret i Danmark. Især det klassiske saddeltag har nydt stor udbredelse i hele landet. Flade tage adskiller sig dog på flere områder fra denne type tag. Ud over det æstetiske, findes der betydelige forskelle på, hvad der gælder for konstruktionen, og hvilke egenskaber, taget har:

Afløb/nedløb - håndtering af vandet er af stor betydning for flade tage. Mens regnvandet løber ned ad skråtage, sker det ikke med flade tage (selvom ingen tage er 100 % flade. Det er nemlig ulovligt at konstruere tage, som ikke har en hældning på mindst 1:40). Alle flade tage er dækket med vandtætte materialer, som er svejset på. Hvis dræningen ikke er tilstrækkelig god, gør det, at der under regnvejr kan danne sig en mindre sø af vand på toppen af huset. Vægtbelastningen kan få store, alvorlige konsekvenser. På flade tage i almindelige huse bygges der et indre nedløb. Det er meget vigtigt at sørge for, at dette afløb ikke stoppes til af løv eller lignende.

Udluftning - da et fladt tag ikke får nogen hjælp fra tyngdekraften til at slippe af med sneen, skal man være opmærksom på, at der kan lægge sig større snemængder på taget. Sne vejer meget, og et fladt tag skal kunne håndtere denne vægt. Uanset hvad skal man sørge for at rydde sneen væk, når vinteren er værst. Et fladt tag, som bygges på et almindeligt hus, vil altid være et kompakt tag. Det betyder, at materialelagene ligger tæt sammen, så der ikke er plads til udluftning. Som konsekvens heraf, vil taget blive opvarmet fra boligarealet under. Det resulterer i, at sneen smelter. Af denne årsag skal nedløbene være opvarmede, så der ikke dannes is, der kan stoppe nedløbet til.

Levetid - alle flade tage har det tilfælles, at de skal udskiftes regelmæssigt. Det gælder både tagdækningen og undertaget. Som regel anbefales det, at det gøres mellem hvert 20. og 30. år. For visse andre tagtyper kan dette gøres sjældnere.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvilken slags tagdækning egner sig til flade tage?

Mens man på skråtage kan lægge forskellige slags sten- og pladeprodukter, er det ikke tilfældet for flade tage. Her er det kun tagbelægning, som kan anvendes.

Der findes store variationer mellem de forskellige typer belægning for flade tage. De adskiller sig for eksempel ved:

Kvalitet – der findes store kvalitetsforskelle. Det er vigtigt at vælge den bedst mulige tagdækning inden for sit budget.

Tykkelse – man kan lægge tagdækning med 1, 2 eller 3 lag.

Pris – der findes betydelige prisforskelle. De dyreste tagdækninger er typisk dem, der findes på større bygninger (ikke almindelige beboelseshuse). Man bør dog undgå de billigste valgmuligheder.

Materiale – her findes der også store forskelle. Tagbelægning kan fremstilles af PVC, asfalt, glasfiber og andre syntetiske komponenter.

Her er det vigtigt at understrege, at man bør prioriteret kvalitet. Et fladt tag, som har en tagdækning der lækker eller har andre mangler, kan få alvorlige konsekvenser. I værste fald kan man risikere, at huset bliver ubeboeligt.

Få 3 gratis tilbud >

Fladt tag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvad koster et fladt tag?

Der er mange forskellige faktorer, der påvirker, hvor meget et nyt tag vil komme til at koste. Af denne årsag er det vanskeligt at sige noget om det generelle prisgrundlag. Selvom vi ikke har været på besigtigelse og set projektets specifikationer, kan vi dog alligevel komme med nogle estimater. Baseret på de projekter, som er blevet lagt op på Bygge.dk, ser vi en gennemsnitspris på cirka 450 kr. per kvadratmeter. Prisen inkluderer både arbejde og materialer. Vi ser også, at der findes projekter, hvor et tag koster ned til 300 kr. per m2., og nogle op til 700 kr. per m2.

De vigtigste faktorer, der påvirker prisen for et fladt tag, er som regel:

  • Tagets størrelse - jo flere kvadratmeter tagflade, desto lavere kvadratmeterpris.
  • Husets højde - er huset så højt, at der skal flere stilladser til for at lægge taget, vil det give udslag i prisen.
  • Tagets kompleksitet - rør og lignende udstyr på taget vil gøre opgaven mere arbejdskrævende og give tilsvarende øgede omkostninger.
  • Valg af entreprenør - tagentreprenører har forskellige erfaringer. De varierer derfor også i pris.
  • Valg af tagbelægning - der findes mange typer tagbelægning i forskellige prisklasser.

Der findes to særlige områder, hvor en bygherre kan spare penge. Valget af entreprenør og valget af materialer. Her anbefaler vi at prioritere kvalitet over pris. Det lønner sig som regel i længden.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Kan det betale sig at bygge fladt tag?

Huse med flade tage bliver stadigt mere populære i Danmark. Det kommer sig af både praktiske og æstetiske årsager. Mange husejere synes, at flade tage er ensbetydende med et stilfuldt og moderne design. Ofte vælger bygherrer flade tage, når de skal opføre arkitekttegnede huse. Derudover kan man også bedre udnytte boligarealet med flade tage end med et almindeligt saddeltag: Her mister man mange kvadratmeter på loftet eller øverste etage, grundet de smalle vinkler. Dette er ikke tilfældet, når man har et fladt tag. Det er derfor sikkert at sige, at det lønner sig i længden at bygge flade tage.

Tagets levetid er imidlertid en stor ulempe. Et fladt tag vil ikke holde lige så længe som et skråtag i tagsten, skifer eller plader af høj kvalitet. Disse tagdækninger kan holde i op til 100 år. Flade tage skal derimod skiftes hvert 30. år, hvis ikke oftere. Man må heller ikke overse det miljømæssige hensyn her. Bygger man et skråtag af skifer, vil det medføre en mindre belastning af miljøet end ved at bygge et helt nyt tag med asfalt, glasfiber og andre syntetiske materialer.

Hvor lang tid tager det at bygge et fladt tag?

Hvor lang tid det tager at bygge et tag varierer fra projekt til projekt. Her hos Bygge.dk kan vi se, at det typisk tager mellem 3 og 5 uger at lægge nyt tag på et almindeligt beboelseshus. Der er dog flere faktorer, som spiller ind - herunder husets størrelse og hvor komplekst arbejdet er.

Da det er nemmere at lægge tagdækning på et fladt tag end et skråtag, er dette en mere tidskrævende opgave. Der er imidlertid en del arbejdsopgaver, som gælder for flade tage. Man skal for eksempel bruge flere arbejdstimer på at få lagt indre opvarmede afløb end på at installere tagrender. Til syvende og sidst skal man vente, til man har indhentet tilbud fra entreprenøren, før man kan sige med sikkerhed, hvor lang tid byggeprojektet faktisk vil tage at gennemføre.

Skal man ansøge hos kommunen?

I de tilfælde, hvor man udskifter husets eksisterende tag uden at påvirke udseendet eller brugsformålet, skal man ikke lave en ansøgning. Det vil sige, at når man skal skifte et fladt tag, foreligger der ikke ansøgningspligt.

Skal man bygge nyt hus, skal man altid søge om tilladelse hos kommunen. Det gælder uanset om du skal have et fladt tag eller skråtag. Det er vigtigt at starte denne proces så tidligt som muligt. Dette er noget af det første, man bør forhøre sig om, når man har bestemt sig for at bygge nyt.

Skal man bygge et hus på en sådan måde, at man går fra skråtag til fladt tag (for eksempel som en del af en ny etage), skal man som oftest søge hos kommunen. Det er dog en god idé at drøfte dette med entreprenøren tidligt i processen. Entreprenøren kan som regel vejlede bygherren om, hvilken type ansøgning, der er nødvendig for et givent projekt, og hvordan ansøgningsprocessen fungerer

10 tips til en vellykket projektgennemførsel

1. Overvej nøje, hvorvidt et fladt tag er det rigtige til projektet - tag hensyn til vejret, æstetikken og levetiden.

2. Find en kvalificeret entreprenør - ikke alle entreprenør har de rigtige kompetencer til at kunne lægge flade tage.

3. Sørg for at få en ordentlig tagdækning - her vil de fleste rådføre sig med entreprenøren.

4. Læg et budget med ekstra margin - sørg for at tage højde for uforudsete udgifter.

5. Udarbejd en realistisk arbejdsplan - dette kan spare dig for unødig brug af tid og penge.

6. Følg op på projektet undervejs - men uden at du påtager dig arbejdsopgaver, som du ikke har kompetencerne til.

7. Få foretaget en slutkontrol - dette skal helst foretages af en taksator.

8. Få tilsendt nødvendig dokumentation – man bør få skriftlig dokumentation for alle materialer, der er blevet anvendt og alle udførte arbejdsopgaver.

9. Vær ekstra opmærksom på vedligeholdelse og rengøring - det er meget vigtigt, at vand og sne ikke får lov til at blive liggende på taget.

10. Få foretaget jævnlige inspektioner - flade tage skal skiftes jævnligt. Sørg for at få taget inspiceret hyppigt, så man når at lave eventuelle reparationer før skaden når at opstå.

Fagentreprise eller totalentreprise?

Ved byggearbejde, der kræver mere end én type fagkompetencer, kan man som bygherre vælge mellem fagentreprise og totalentreprise. Vælger man totalentreprise, skal man kun forholde sig til ét firma, som tager sig af alt det nødvendige arbejde.

Skal man bygge nyt hus med fladt tag, bør man få det gjort som en del af et større projekt. Hos Bygge.dk ser vi, at majoriteten af folk, der bygger nyt hus, vælger en totalentreprise, da det gør projektet mere overskueligt og holder prisen og tidsforbruget under kontrol. Når man blot skal udskifte det eksisterende tag, vil man have behov for specialister inden for flade tage. Tømrerfirmaer, som laver tagprojekter, laver primært skråtage. Og mange tagentreprenører fokuserer kun på skråtage.

Hvordan finder jeg det rigtige firma til opgaven?

At bygge et fladt tag kræver stor ekspertise. Man bør prioritere at finde den rigtige entreprenør til projektet. Bygger man taget forkert, kan det føre til store skader på bygningen.

Mens mange traditionelle tømrerfirmaer kan påtage sig opgaven at bygge et skråtag, vil man ofte skulle finde en specialiseret tagentreprenør, når man skal have lagt et fladt tag. Dette gælder uanset om man vil bygge nyt eller erstatte det gamle.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At opdage det perfekte byggefirma til den mest overkommelige pris kan synes besværligt, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit lokalområde og vælge det allerbedste til den mest attraktive pris.

3byggetilbud er en netbaseret service, der letter processen for dig at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer i dit nærområde. Alt hvad du behøver er at indtaste nogle få informationer om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du ønsker, hvorefter de vil formidle din forespørgsel til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de mest markante fordele er muligheden for at modtage tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket muliggør en sammenligning af priser og projektvalgmuligheder, inden du træffer en endelig beslutning. Det tilvejebringer en højere grad af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der bedst imødekommer dine behov og din finansielle situation.

Udover at assistere dig med at opdage det ideelle byggefirma for dig, kan de også bistå dig med at finde byggefirmaer, der er eksperter i specifikke opgaver, såsom nybyggeri eller renovering. Dette gør det enklere for dig at opdage det passende byggefirma for specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du opnår den bedste byggehjælp, kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag og oplev, hvor enkelt det er at opdage det ideelle byggefirma til den mest fordelagtige pris. Klik videre herunder for at påbegynde, og få tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skulle du anvende 3byggetilbud?

  • Hver måned assisterer de tusindvis med at opdage byggefirma
  • De har samlet de fremmeste og mest prisvenlige byggefirmaer på et sted
  • Du undgår at træffe valg om et bekosteligt og dårligt byggefirma
  • De forenkler processen med at finde et byggefirma med attraktive priser
  • Servicen er 100% gratis og uden forpligtelser

Registrer dig på 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit lokalområde - du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan spare. Klik videre herunder for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Fladt tag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.