Fundament: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Fundamentet danner grundlaget for resten af byggeprocessen. Derfor er det vigtigt, at arbejdet udføres korrekt og er af en høj kvalitet. I denne artikel kan du læse om, hvordan du bør gå frem med at bygge et fundament. Blandt andet oplysninger om pris, forberedelse og valg af fundament. Vi fortæller også om, hvordan du kommer i kontakt med de rigtige entreprenører til dit projekt.


Fundament

Fundament? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

God planlægning

Fundamentet er den del af byggeprojektet, der er sværest at planlægge i detaljer. Der er faktorer, der skal tages i betragtning, og hvert projekt har forskellige forudsætninger. Forholdene i jorden har meget at gøre med teknikken, og det er svært at vide præcis, hvad der gemmer sig under jorden, før man begynder at grave. Dette kan gøre hele projektet betydeligt vanskeligere end først antaget. Hvilken form for fundament man bør vælge, vil variere fra projekt til projekt. Det afhænger blandt andet af belastningen og anvendelsen. Hvis grunden ikke kan modstå belastningen af fundamentet, skal man foretage de nødvendige tilpasninger.

Selv om det er svært at planlægge arbejdet i detaljer, før man begynder at grave, er det vigtigt at afsætte masser af tid til forberedelse. Der er flere måder at bygge fundamentet på. For at finde ud af hvad der er bedst for ens projekt, er det godt at rådføre sig med en fagperson tidligt i processen. Også i tilfælde, hvor man planlægger at lave en del af arbejdet selv, vil en fagperson være i stand til at guide dig i starten.

Hvis man selv skal udføre en del af arbejdet, er det vigtigt, at man har den nødvendige erfaring og ekspertise. Hvis ikke, risikerer man at resultatet ikke vil være godt nok. Dette kan have omfattende konsekvenser, da fundamentet danner grundlag for resten af byggeriet. Derfor er det vigtigt at have et realistisk overblik over egne evner og den tid, man har til rådighed. Selv små fejl kan forårsage store skader på resten af konstruktionen.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Find dygtige håndværkere

At finde den rette entreprenør til ens projekt kan virke udfordrende. For at sikre, at man engagerer en pålidelig og kompetent aktør, er der visse ting, man kan være på udkig efter i udbudsprocessen.

Når man modtager tilbud, skal man altid foretage en baggrundsundersøgelse af virksomheden. Læs anmeldelser fra tidligere kunder, undersøg virksomhedens økonomi og tjek certificeringer. Selv om de fleste godkendelsesordninger i Danmark er frivillige, fungerer de stadig som kvalitetscertifikater.

I Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere på ét sted, så det skal være nemt for bygherrer at vælge rigtigt. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificerede til at håndtere dit projekt.

Fundament? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Det er vigtigt med gode aftaler

Når man indgår et samarbejde med en entreprenør, skal man altid sørge for at udarbejde en præcis kontrakt. Vær meget opmærksom på beskrivelsen af arbejdet, så man har en fælles forståelse af, hvad der skal gøres. En detaljeret og præcis beskrivelse gør det nemmere at undgå misforståelser og uoverensstemmelser under projektet. Man skal også blive enige om, hvordan eventuelle forsinkelser, problemer og ekstra udgifter kan løses.

Hvis man planlægger at lave en del af jobbet selv, bør dette også aftales på forhånd. Man kan finde eksempler på kontrakter om køb af håndværkertjenester på Dansk Byggeri.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvilken slags fundament har man brug for?

Der er flere typer af fundamenter at vælge imellem. Hvad man bør vælge, afhænger af underlaget man vil bygge på og betingelserne i jorden på grunden. I tilfælde af usikre grunde, så som sumpede eller lerholdige grunde, bliver pælefunderinger ofte brugt til at sikre fundamentet. Pælene kan både være spidsbærende eller svævende. Pælene rammes hele vejen ned til fast grund og får dermed bæreevnen derfra. De svævende får bæreevne fra friktionskræfter mellem pælen og de omkringliggende masser. Denne form for fundament er for det meste anvendt til broer og store bygninger, og er sjældent relevant i boligsammenhæng.

Den mest almindelige form for fundament for mindre bygninger og beboelsesformål er at støbe en ringmur eller grundmur og støbe en flade på jorden. Afhængigt af de relevante forhold og anvendelsen, skal man tage hensyn til fugtproblemer og frostsprængninger, og støbe fundamentet i overensstemmelse hermed.

En anden mulighed er et punktfundament. Denne type fundament er i udgangspunktet både lettere at sætte op og kræver færre materialer. Derfor vil det ofte være et godt valg, hvis forholdene er rigtige. Et punktfundament er lettere at sætte op end en ringmur eller grundmur, og man slipper for at grave. Men det kan være krævende at få alle punkterne lige, og man skal være forsigtig, når man måler og beregner afstande.

Når man støber en ringmur, skal man træffe nogle valg. Man kan enten opsætte forskalling og forme væggen i beton, eller bygge det ud af letklinker. Der er flere sorter af færdige forskallinger, som man kan opsætte selv. Disse kan fungere som både isolering, forskalling og facade i ét. Hvis man vælger at bygge forskalling selv, er der ingen grund til at tage hensyn til, hvordan den ser ud. Den skal alligevel ned. Sørg dog for, at den kan modstå belastningen fra den våde beton. Beton vejer ofte over 2300 kg pr. kubikmeter. For at forskallingen kan modstå trykket, mens betonen hærder, er det vigtigt, at den er solidt bygget.

Hvad koster det at bygge et fundament?

Det er svært at vurdere, hvad et fundament vil koste, før gravearbejdet er begyndt. Ikke desto mindre kan en undersøgelse af gennemsnitspriserne for denne type arbejde give en idé om, hvad man kan forvente. I Bygge.dk har vi udviklet en prisdatabase, der giver os mulighed for at gøre netop det baseret på afsluttede projekter. Baseret på denne ser vi, at en gennemsnitspris ligger på omkring 130.000 kr. Priserne varierer imidlertid meget, fra 90.000 kr. til over 260.000 kr. Prisen er ikke inklusiv gravearbejdet men inklusive materialer og arbejdskraft.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Forarbejde

Hvilke forberedelser der kræves, afhænger i høj grad af, hvilken slags fundament der skal bygges. Vi har valgt at bruge et klassisk fundament af ringmur/grundmur og sokkel.

Først og fremmest skal man udgrave det område, hvor fundamentet skal stå. Dette kræver en flad overflade. Man skal også sørge for, at jorden er solid og kan modstå belastningen af konstruktionen. Hvis man vil bygge et hus med en kælder, skal man også udgrave dette område. Sørg for at grave dybt nok, så kælderen får tilstrækkelig ståhøjde. Husk også, at en kælder skal isoleres på ydersiden af væggene. Man er nødt til at gøre dette, før man fylder jord omkring grundmuren. Det kan også betale sig at lægge dræn på samme tid. Det er vigtigt, at afløbsrørene er dybe nok til at undgå indsivning af vand.

Dette udgravningsarbejde vil normalt føre til noget overskudsmateriale. Man skal enten fjerne eller anvende dette på en anden del af grunden. Måske har man områder, man kan opgradere eller plane ud med den ekstra jordmasse. Det mest almindelige er dog at køre overskydende jord væk. Dette kan koste en del, afhængigt af tilgængeligheden og kvaliteten af jorden. Husk også, at jord udvider sig, når det udgraves. Prøv at lægge fundamentet et sted, hvor tilrettelæggelsen kræver den mindste mængde af udgravning.  På den måde sparer man både tid og penge.

Husk ansøgningspligt

Når man starter et byggeprojekt, skal man altid kontrollere, om det man skal bygge er underlagt ansøgningspligt. Det er vigtigt, at man får tilladelsen, før man begynder at bygge. Selv om det er muligt at få et projekt godkendt efterfølgende, er det en risikabel strategi. I værste fald kan man blive tvunget til at rive det ned. Det er også strafbart at bygge bygninger uden byggetilladelse, og de strafferetslige bestemmelser tager ikke hensyn til, om bygningen er erhvervet efterfølgende eller ej.

Du kan for eksempel bygge en garage på op til 50 kvadratmeter uden at ansøge. Tag kontakt med kommunen, for at finde ud af, om projektet udløser ansøgningsforpligtelser. Uanset om projektet er genstand for ansøgningspligt eller ej, skal man altid indsende et certifikat for færdiggørelse, når byggeriet er afsluttet. Årsagen er, at alle bygninger skal registreres hos kommunen.

Ud over de faste bestemmelser vil ansøgningsreglerne variere fra kommune til kommune. Zoneinddelingen, udnyttelsesgraden og andre kommunale foranstaltninger bestemmes af kommunen selv. De generelle regler gælder kun, hvis projektet ikke overtræder andre planer. Derfor kan det betale sig at kontakte kommunen for at få et overblik over de regler, der påvirker ens projekt. Hvis man følger kommunens planer og holder sig inden for reglerne, vil man få projektet godkendt.

Overhold budgettet

Et byggeprojekt medfører en række omkostninger. Det er derfor, det er vigtigt at holde øje med udgifterne undervejs. Hvis man skal have et overblik, skal man oprette et budget. Sørg for, at budgettet er så realistisk og detaljeret som muligt. På den måde er det lettere at håndtere uforudsete udgifter, der kan opstå undervejs. Fundamentet er et projekt, hvor sådanne udgifter ofte kan forekomme. Det afhænger blandt andet af, hvad man finder, når man begynder at grave. I nogle tilfælde kan man opleve, at omkostningerne ved udgravningen er mangedoblet. Opret flere poster i budgettet for de forskellige dele af arbejdet for altid at have et overblik over, hvordan man klarer sig, så det er også nemmere at foretage justeringer undervejs.

Hvis man vil starte et byggeprojekt og ønsker at komme i kontakt med kvalificerede fagfolk, kan man registrere sit projekt på Bygge.dk. Der kan du komme i kontakt med entreprenører i dit område, som har relevant erfaring og ekspertise til det projekt, du vil i gang med.


Fundament? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.