Skifertag: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Skifertag er et klassisk naturprodukt, som har været brugt til tagdækning i Danmark siden 1300-tallet. Skifertag anses som stilrent og æstetisk og er blevet et populært materiale igennem de senere år. Hvis man gerne vil investere i skifertag, er der flere valg, man skal tage stilling til. Der findes nemlig mange typer skifer at vælge imellem. Dog er det ikke alle typer tage, der passer til skifer - og slet ikke alle håndværkere har kompetencerne til at kunne lægge denne type tagdækning. I denne guide får du svar på, hvad der passer bedst til dit projekt.

Skifertag

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Skifertag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvilken slags skifer skal man lægge på taget?

Da skifer er et rendyrket naturprodukt, er den forskellig fra brud til brud. Det har både indflydelse på nuancer, tekstur og glans. Selvom skiferen ofte kendetegnes ved sin grå farve, findes den også i andre nuancer. Den findes desuden i forskellige prislejer.

Skifer kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Man finder skifergulve både indendørs og udendørs. Pejse og skorstene i skifer er også populære. Mange bruger desuden også materialet til at beklæde fliser eller tagterrassen med. Historisk set er skifer hovedsageligt blevet brugt som tagdækning. I dag lægges skifertag først og fremmest på ældre huse, der skal restaureres. Men det bliver stadig mere populært at lægge skifer på nybyggede boliger også.

Skifer, der skal lægges på tage, findes i 4 forskellige formater:

 • Dråbeformet skifer: Skiferplader, som er smalle for oven og har en afrundet kant for neden (pæreformet).
 • Firkantet skifer: Skiferplader i rektangulær form.
 • Rektangulære skifer: Skifer, der er formet som et rektangel.
 • Vildskifer: Skiferplader, som er hugget til efter naturligt forekommende revner i stenen.

I dag er det de tre øverste former, som er de mest udbredte. Det skyldes, at de er betragteligt nemmere at lægge end vildskifer. Dråbeformet skifer og firkantet skifer er i samme størrelse, hvilket er noget, der gør dem til et mere håndterbart arbejdsmateriale. Vildskifer skal man lægge på en måde, så hvert stykke passer, da hver plade har forskellig størrelse og facon. For at lægge skifer på taget, skal man fastgøre hver enkel skiferhelle på stenlægter med særlige skifersøm. Det betyder, at der skal bores hul i skiferen. Lægterne ligger på undertaget, der er lavet af rupanel eller tilsvarende materiale.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvilke egenskaber har et skifertag?

Skifertag har i mange hundrede år været populære i store dele af Europa. Det skyldes en række praktiske og æstetiske egenskaber, som gør denne bjergart egnet som tagdækning. Typiske karakteristika ved skifertag er blandt andet:  

• Visuelt tiltalende: Skifer anses af mange som et visuelt og æstetisk materiale, der giver bygningen et vildt og naturligt udseende. Æstetik er ofte hovedårsagen til, at mange bruger denne bjergart på f.eks. tage og gulve.

• Vandtæthed: Skifer har en absorberingsevne på under 0,04%, hvilket svarer til en meget høj grad af tæthed. At materialet ikke indtager vand gør, at det heller ikke får frostskader.

• Lyddæmpende: Skiferplader, som bruges til tagdækning, har en karakteristisk hård klang. Det fungerer lyddæmpende mod eksempelvis regn, der falder på taget. Tykkelsen af taget dæmper også støjen udefra.

• Isolering: Skifer holder kulde ude og varme inde. Dette er en af årsagerne til, at det også bruges til pejse og skorstene.

• Brandhæmmende: Et tag med skifer vil ikke udgøre en brandfare. Det vil derimod bidrage til at hæmme, at flammerne spreder sig.

• Slidstærkt: Skifer er blandt de tagdækninger med længst holdbarhed. Selve materialet er praktisk talt uopslideligt, og kan holde i flere hundrede år. Skiferplader til tage anslås at kunne holde i mindst 80 år, men ofte over 100 år. Husk dog på, at undertaget skal udskiftes oftere - i gennemsnit hvert 50. år. Man kan dog alligevel beholde tagskiferen hele levetiden ud, da den kan genbruges.

Vedligeholdelsesfrit: Skifer kræver knap nok vedligeholdelse. Materialet er så slidstærkt, at slitage fra vejr og vind kun bidrager til at give skiferen mere karakter. Skulle en skiferplade blive beskadiget, skal den skiftes.

Få 3 gratis tilbud >

Skifertag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvordan vælger man den rigtige skifer til sit hus?

Skifertag har længe været brugt til hovedsageligt ældre huse, for at beholde det traditionelle eller historiske præg. I den senere tid er det blevet stadigt mere almindeligt at bruge skifer som tagdækning - også på nybyggeri. Skifer er imidlertid et ret ualmindeligt valg blandt boligejere.

Det skyldes i høj grad 4 omstændigheder, der gør skifer mindre egnet:

 • Pris: Omkostningerne per kvadratmeter tagflade bliver højere end de andre løsninger. Dette skal dog opvejes mod dens lange levetid.
 • Tyngde: Skifer er en tung tagdækning. Alt afhængig af tykkelsen på skiferen, er vægten per kvadratmeter for et skifertag på mellem 50 og 150 kg. per kvadratmeter. Det egner sig derfor ikke til brug på alle typer hustage. Det vil desuden ofte være nødvendigt med udbedringer og forstærkninger af taget - noget, som kan medføre yderligere omkostninger og arbejdstimer.
 • Håndværker: Da skifer er et mindre udbredt materiale end f.eks. plader, teglsten eller betonsten, kan det være svært at finde en kompetent håndværker. Selv for en dygtig tagdækker kan det - sammenlignet med andre typer tage - være vanskeligt at arbejde med skifermaterialet.
 • Tagets vinkel: Skifer kan kun lægges på skråtage med et tagfald på mindst 22 grader. I områder med meget vind anbefales det, at taget har et tagfald på mindst 34 grader. Dette udelukker derfor en del moderne huse.     

Har man først bestemt sig for at lægge skifer, er der to vigtige beslutninger, der skal træffes: Fra hvilket skiferbrud ønsker man, at stenen kommer fra? Og hvilken facon ønsker man, at skiferpladen skal have? Der, hvor man får skifer fra, vil påvirke farven og teksturen. Der er desuden store prisforskelle. Farve og tekstur er æstetiske valg, som er op til den enkelte at vælge. Her kan man vælge mellem dråbeformet skifer, rektangel eller firkantet skifer. Vælger man ubearbejdet skifer (vildskifer), skal man tage hensyn til, at dette er et vanskeligt materiale at arbejde med, og at det derfor vil koste mere. For at finde ud af mere om, hvilken type skifer, der passer bedst til dit tag, kan det være en god idé at tage kontakt til en entreprenør, som har erfaring med skifertag - eller en leverandør af skiferprodukter til tage.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad koster det at lægge et skifertag?

At lægge skifer udgør en større investering end mange andre tagdækninger. Det skyldes hovedsageligt to faktorer:

 • Materialeomkostninger: Skifer er typisk noget dyrere end de alternative produkter.
 • Arbejdsomkostninger: Skifer er noget vanskeligere at arbejde med. At lægge skifer kræver derfor højere kompetencer og længere tid. 

Hos Bygge.dk hjælper vi husejere. Ud fra de prisoverslag, vi får tilsendt fra entreprenørerne, har vi udarbejdet en prisdatabase. Dette giver os mulighed for at udregne gennemsnitsprisen for en række forskellige byggeprojekter.

Vi kan se, at det i snit koster 1.600 kroner per kvadratmeter at lægge skifertag. Vi ser således, at projekter af denne type, findes i den billigere ende på 1.300 kr. per kvm. Samtidig er der dog tilfælde, hvor prisen kommer helt op på 2.600 kroner per kvadratmeter - nogle gange mere.

Det er vigtigt at understrege, at disse kvadratmeterpriser ikke omfatter udgifter til at forstærke taget. Dette er en yderligere omkostning, man må medregne, når man ønsker at beklæde et eksisterende tag med skifer.

Læs mere om prisen på skifertag.

Kan det betale sig at vælge skifertag?

Som tidligere nævnt, vil skifertag koste mere end andre typer tagdækning. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det ikke kan betale sig at vælge skifer. Man skal nemlig tage hensyn til:

 • Levetid: Skifer kan holde i 100 år eller mere. Det gør, at prisen per kvadratmeter bliver lavere end visse andre typer tagdækninger.
 • Udseende: Et skifertag regnes som et æstetisk flot valg. Det kan give boligen en værdiforøgelse.

Vælger man den rigtige skifer til sit tag, kan det føre til, at boligen stiger i værdi. På den måde kan du opleve, at du potentielt vil kunne tjene udgifterne ind igen, som du har skudt i projektet. Dette gælder hovedsageligt i de tilfælde, hvor taget allerede er konstrueret til at kunne tåle den ekstra vægt, som skifter vil medføre. At forstærke taget indebærer en stor ekstraudgift, som ikke nødvendigvis vil blive dækket af den værdiøgning, som skiferen bidrager med.

Tager det lang tid at lægge skifertag?

Hos Bygge.dk kan vi se, at det normalt tagermellem 2 og 6 uger at lægge nyt tag på et dansk hus. Eftersom skifer er etmindre traditionelt og mere krævende materiale, bør man estimere, at projektetkan tage op mod 6 uger. Antallet af arbejdstimer vil imidlertid afhænge afstørrelsen på taget.

Dette skøn tager dog heller ikkehøjde for arbejdet med at forstærke taget. Den tid, man bruger på et sådantprojekt, kommer i forlængelse af tilbuddets pris.

Har man allerede skifer på sit tag,men ønsker et nyt undertag og nye tagrender, vil man først skulle fjerneskiferpladerne. Herefter skal man opbevare dem forsvarligt, mens der bygges nytundertag. Dette tager også noget længere tid end arbejdet med andre typertagdækning, da det er tidskrævende at fjerne skifer på denne måde.

9 tips til en vellykket gennemførelse

1. Få en taksator eller anden fagperson til at foretage en slutkontrol af taget. Taget skal blandt andet kunne tåle vægten af skifer. Hvis arbejdet ikke udføres korrekt, skal fejlen rettes.

2. Ved skifertag skal undertaget skiftes oftere end selve tagdækningen - helst hvert 50. år. Skiferen kan fjernes forsigtigt og lægges på ny, når undertaget er skiftet.

3. Glem ikke, at nye tagrender skal installeres, når man lægger nyt tag. Også tagrenderne vil skulle skiftes (meget) hyppigere end skiferen.

4. Det er vigtigt at vælge det rigtige skiferprodukt. Dette kan man gøre i samråd med en entreprenør eller skifer-leverandør.

5. Husk at tage højde for uforudsete omkostninger, når du lægger budget. For eksempel kan der konstateres råd i løbet af arbejdsprocessen.

6. Find en håndværker, der har erfaringen og kompetencerne til at arbejde med skifer.

7. Bliv enig med entreprenøren om en detaljeret arbejdsplan for projektet, før du går i gang.

8. Sørg for at holde øje med projektets fremskridt. Samtidig er det vigtigt at overlade selve arbejde til de professionelle.

9. Når taget er færdigt, skal du have tilsendt en skriftlig dokumentation fra entreprenøren. Her skal det fremgå nøjagtigt hvilke materialer, der er blevet brugt, og hvilket arbejde, der er blevet udført.

Hvor finder man den rette entreprenør til at lægge skifertag?

Idet skifer er et relativt sjældent og mere krævende materiale, kan det være svært at komme i kontakt med de rette fagfolk til denne type projekt.

Når man skal lægge skifertag, vil man have behov for en tagdækker, tømrer og blikkenslager. Tømrere og blikkenslagere er nødvendige, da man altid bør udskifte tagrender og undertag, når man skal lægge ny tagdækning. Derfor ser vi hos Bygge.dk, at mange bygherrer foretrækker at organisere projektet som en totalentreprise. Det indebærer, at man kun skriver kontrakt med én entreprenør - det har både praktiske og økonomiske fordele.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At opdage det perfekte byggefirma til den mest overkommelige pris kan synes besværligt, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit lokalområde og vælge det allerbedste til den mest attraktive pris.

3byggetilbud er en netbaseret service, der letter processen for dig at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer i dit nærområde. Alt hvad du behøver er at indtaste nogle få informationer om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du ønsker, hvorefter de vil formidle din forespørgsel til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de mest markante fordele er muligheden for at modtage tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket muliggør en sammenligning af priser og projektvalgmuligheder, inden du træffer en endelig beslutning. Det tilvejebringer en højere grad af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der bedst imødekommer dine behov og din finansielle situation.

Udover at assistere dig med at opdage det ideelle byggefirma for dig, kan de også bistå dig med at finde byggefirmaer, der er eksperter i specifikke opgaver, såsom nybyggeri eller renovering. Dette gør det enklere for dig at opdage det passende byggefirma for specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du opnår den bedste byggehjælp, kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag og oplev, hvor enkelt det er at opdage det ideelle byggefirma til den mest fordelagtige pris. Klik videre herunder for at påbegynde, og få tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skulle du anvende 3byggetilbud?

 • Hver måned assisterer de tusindvis med at opdage byggefirma
 • De har samlet de fremmeste og mest prisvenlige byggefirmaer på et sted
 • Du undgår at træffe valg om et bekosteligt og dårligt byggefirma
 • De forenkler processen med at finde et byggefirma med attraktive priser
 • Servicen er 100% gratis og uden forpligtelser

Registrer dig på 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit lokalområde - du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan spare. Klik videre herunder for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Skifertag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.