Udbygning af kælder: En komplet guide (pris, regler, tips)

Mange går og drømmer om en større bolig. Måske venter I barn og behøver mere plads. Eller boligen dækker måske ikke længere familiens behov. Men i dagens boligmarked kan det være svært at finde plads i budgettet til at gå ind i budkrigen på en ny bolig. En løsning kan være at lave en udbygning af kælderen i den bolig, I allerede har. Flere og flere ser på muligheden for at gøre dette for at øge boligarealet, både med tanke på videresalg, udlejeenhed eller til egen brug. Et omfattende projekt, men absolut et projekt der kan gennemføres.

Udbygning af kælder

Hvordan skal projektet organiseres

Der er groft set to måder, du kan vælge at organisere dit projekt på. Den første, og måske nemmeste, er at engagere en totalentreprenør. Så har du én leverandør at forholde dig til, som igen sørger for alle underleverandørerne. Dermed slipper du for at organisere alle fagområderne selv. Totalentreprenøren er ofte et murer- eller tømrerfirma, som har flere samarbejdspartnere og kan engagere elektriker, rørlægger og gravefirma, som de allerede stoler på og kender godt. Fordelen ved denne type entreprise er, at du overlader al organisering og koordinering mellem de forskellige fagområder til entreprenøren, og at denne selv håndterer uventede hændelser, som hvis for eksempel en af leverandørerne ikke leverer til aftalt tid. Det er også nemmere for en med mindre erfaring og kompetence at slippe for meget administration og organisering af projektet. En totalentreprise lægger gerne et gebyr oveni prisen for dette, men det kan tjene sig selv ind ved at underleverandørerne stort set allerede kender hinanden og samarbejder godt. Entreprenøren tager også al risiko for projektet på sig.

Hvis du derimod foretrækker at have mere kontrol og håndtere projektledelsen selv, kan du også vælge en delt entreprise. Du har da separat kontakt med de forskellige fagområder og må selv sørge for organisering og administration af projektet. På denne måde har du større kontrol over hele projektet, og du har direkte dialog med alle leverandørerne. Det er også nemmere for dig at opdele projektet i jordarbejde og det indvendige arbejde. Dette kommer vi tilbage til senere, men det kan være fordelagtigt for dig at adskille det her. Har du meget erfaring og kompetence, når det kommer til renovering, kan delt entreprise være en fordel for dig, da du derved har større påvirkningskraft på detaljeniveau. Det kan også gøre projektet billigere, og du har god oversigt over arbejdet, du kan gøre på egen hånd, og dermed slippe for at betale for unødig arbejdskraft. Men det betyder også mere arbejde og ledelse for dig personligt, samtidig med at du sidder med hele risikoen selv.

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Start planlægningen tidligt

Præcis hvad der skal laves varierer jo fra kælder til kælder, men uanset hvad er det vigtigt at starte planlægningen tidligt. Med et projekt på denne størrelse betaler det sig, at alt kan forudsiges så godt som muligt, selv om der altid kan dukke problemer op, som du ikke har forudset. Er kælderen i det hele taget godkendt til beboelse? Ofte må du udgrave kældergulvet for at få nok loftshøjde, og så må du måske understøbe grundmuren, hvis den ikke går dybt nok. Dræneringen skal ofte gøres om, og hele kælderen må isoleres. Det er også vigtigt at foretage en radonsikring af kælderen, selv om du bor i et såkaldt “radonfrit” område. Derudover vil meget af arbejdet også kræve ansøgning hos myndighederne. Du skal sørge for, at du har tilstrækkelig loftshøjde, flugtveje og lysindfald, som vi tager et kig på i næste afsnit. Bor du i andelsbolig eller sameje er du nok også nødt til at få arbejdet godkendt af bestyrelsen. Og så er vi ikke engang begyndt med indersiden af kælderen endnu. Men der er ingen grund til at tabe modet af den grund, med tilstrækkelig forberedelse er dette allerede planlagt.

Der er et par regler, når det kommer til kælderen, der er gode at have styr på fra start. Det første, du skal tænke på, er loftshøjden. I kælderen er det tilladt med ned til 2,30 meters loftshøjde, men det anbefales at holde sig til minimum 2,40 meter, så længe det er muligt, for at holde beboelseskvaliteten oppe. Du må også have vinduer, som opfylder kravene til mindstemål for flugtvindue, der siger at højde og bredde i åben stilling skal være minimum 1,5 meter. Bredden kan ikke være under 0,5 meter, mens højden skal være mindst 0,6 meter. Underkanten må heller ikke være mere end 1,2 meter over gulvet. Netop dette krav kan du imødekomme, hvis du foretager tiltag, som gør flugtvejen lettere, som at have en fastmonteret bænk under vinduet. Vinduet behøver ikke at have udsyn. Og glem ikke, at kælderen også bør radonsikres.

Tag en snak med en entreprenør eller arkitekt så tidligt som muligt i processen. Så får du værdifuldt input, som kan hjælpe dig med at gøre arbejdet så gnidningsfrit som muligt. Vi i Bygge.dk kan hjælpe dig med at komme i kontakt med entreprenører, som har lang erfaring med denne type arbejde, og ved at involvere dem i tidligt processen for planlægningsfasen får du at vide, hvilke slags muligheder, der findes og hvad du bør fokusere på. Erfarne fagfolk ser ofte problemer og løsninger, som den almindelig personer ikke tænker på. For eksempel effektiv planløsning i forhold til allerede eksisterende rør, eller om der bør graves ud til vinduer og døre. De ved også hvad der er nødvendigt for at sikre indeklimaet, med tanke på ventilation og forebygning af fugtskader. Alt dette er svært at have fuld oversigt over, og en dygtig tømrer eller murer kan hjælpe dig på vej.

Fremgangsmåde for udbygning av kælder

Vi deler gerne udbygningen av kælderen op i fire dele:

  1. Udvendigt jordarbejde. Dette omfatter meget af det, vi allerede har nævnt. Drænering, kældertrappe og lysgrave, isolering af grundmuren og eventuel understøbning af grundmuren.
  2. Indvendigt jordarbejde. Gravning i eksisterende gulv, isolering og støbning af nyt. Betonsavning til indvendige dør og vinduer og radonspærre.
  3. Tekniske fag. Dette indebærer alt af rørlæggerarbejde, det elektriske anlæg og ventilation. I kældre skal alle stammer, ledningsstik og bundledninger gerne skiftes ud.
  4. Indretning. Dette adskiller sig ikke så meget fra resten af huset. Det indebærer den sidste finish som maling, gulvlægning og indretning med eventuelt køkken og bad. Denne del er der mange, som vælger at gøre selv. Det er også den, som giver mest synlige resultater, og derfor synes mange, det er den sjoveste del af arbejdet.
Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Udvendigt jordarbejde: dræning og isolering

Det er her, det hele begynder. Når du har planen for, hvad der skal gøres klar, er det bare at komme i gang. Er du så heldig, at kælderen allerede er dyb nok, og drænering, isolering og afløb allerede er på plads, så kan du fortsætte til næste trin. Har du derimod en krybekælder, eller en rå, fugtig kælderetage, der kræver en del arbejde, så er det bare at læse videre.

Meningen med drænering er at føre vandet væk fra byggeriet. For at undgå kapillær sugning af grundmuren. Får du først kapillær sugning, kan det være svært at få rettet op på, så det er vigtigt at være grundig med dræneringen. For at lægge nye dræn skal der graves op rundt om huset, så undersøg hvor dine afløb ligger, før du går i gang. Og når der først er gravet op, kan du også isolere kælderen. Mange tror sikkert, at isolering skal monteres på indersiden af kældervæggen, men det er forkert. Isolerer du indersiden, forhindre du varmen i lokalet i at tørre kældervæggen for fugt. Dermed kan der efter lidt tid opstå mug og svamp. Især i kældre er det vigtigt at være omhyggelig med fugtsikring, og så vidt det er muligt, bør man isolere udefra. Hvis det er vanskeligt at montere al isoleringen udefra, anbefales det at mindst en tredjedel af isoleringen monteres på ydersiden. Og i rum med større fugtbelastning som bad og vaskerum bør det være to tredjedele.

Tænk også på ventilation allerede nu. Tilstrækkelig luftcirkulation er absolut nødvendigt, når det gælder om at bekæmpe fugtskader. Specielt i kældre hvor gulve og vægge ofte er kolde, og varm luft skaber kondens, når den rammer væggene. Det at indsætte vifter og ventilationskanaler korrekt i forhold til anvendelsen kan spare dig for mange problemer.

Når du har sørget for, at der er tilstrækkelig drænering, isolation og fugtspær, er du klar til at støbe selve gulvet. Gulvet i kælderen støtter gerne kældervæggene mod jordtrykket udefra. Det er derfor vigtigt, at gulvet er støbt, før der fyldes op udefra omkring kældervæggene. Dette er der mange, der vælger at gøre det selv, og det kan der spares mange penge ved, hvis du har tid og evner til at støbe gulvet på egen hånd. Når du har støbt gulvet, kan du også lægge radonspær i samme omgang. Her findes der også flere alternativer, som du enten lægger eller smører på som radonimprægnering på selve betonen. Undersøg, hvad der vil passe til din bolig, det er en nem måde at radonsikre din kælder på.

Indvendigt gravearbejde: få tilstrækkeligt med lofthøjde og lys

For at sikre tilstrækkeligt med boligkvalitet, er det vigtigt, at der er højt nok til loftet. Som nævnt før, er der krav om mindst 2,30 meter. Det anbefales generelt, at boliger skal have en lofthøjde på minimum 2,4 meter. Det er noget, du må vurdere. Det bliver hurtigt til meget, der skal hugges og graves op, for at gulvet kan komme dybt nok ned. Husk at det ikke er nok med de 2,30 meter til loftet, der skal også være plads til isolering og støbning, og det bliver hurtigt til 25-30 cm. Måske skal du også støbe under grundmuren, det er ikke godt hvis huset pludselig styrtet sammen. Ved du, hvordan du gør, er det noget, du selv kan stå for, men det er utroligt vigtigt, at det bliver udført korrekt. Måske burde du alligevel tale med en fagmand?

Indvendigt arbejde: tekniske fag og overflader

Når jord-betonarbejdet er overstået, er det de tekniske fags tur. Hvis du har været grundig med arbejdet så vidt, så bør dette gå ganske problemfrit. Det er en god ide at foretage en radonmåling, før du begynder det indvendige arbejde, så kan du bedre lægge radonspær der, hvor det måtte være nødvendigt.

Om du vælger at udføre dele af arbejdet selv eller overlader det til professionelle er op til dig, og kommer an på hvilke kompetencer, du selv besidder. El-installationerne skal jo efter lov sættes op af en certificeret elektriker. Selv om du ganske vist godt må udføre kloakarbejdet selv, anbefaler vi, at du også her overlader størstedelen til fagfolk, det er ikke særligt sjovt at komme i vanskeligheder her. Det kan blive dyre lærepenge, og pengene, du sparer på at gøre det selv, kan ende med en meget større regning.

Det er også vigtigt, at du sørger for tilstrækkelig ventilation, specielt i tilknytning til vådrum, som bad og vaskerum. Da kældre er våde og kolde, vil der ofte opstå kondens langs væggene, hvis det ikke udføres ordentligt, noget som igen skaber grobund for mug og svamp. En ting, der ofte bruges i kældre for at modarbejde fugtskader, er en såkaldt rum-i rum løsning. Der bygges en let væg få centimeter fra ydervæggene, sådan at rummet er fritstående fra hovedkonstruktionen. Det betyder, at kondenspunktet flyttes fra grundmuren og ind til den nye lette væg, så der må monteres et affugtningssystem i området mellem den lette væg og ydervæggen for at undgå fugt. Men gøres det rigtigt, vil der ikke opstå svamp i konstruktionen.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvad vil det koste?

Hvad totalprisen på et projekt af denne størrelse vil være, varierer meget fra kælder til kælder. Vores database af priser for udbygning af kælder giver en gennemsnitspris på ca. 9.750 kr. per kvadratmeter, men det er svært at give et generelt estimat. Den samlede pris er afhængig af flere forskellige faktorer. Hvad der skal udføres af gravearbejde, rør og elektriske anlæg og selvfølgelig størrelsen på kælderen har meget at sige, så vi anbefaler dig at tage kontakt med en entreprenør så tidligt som muligt i processen, så får du hurtigt et prisoverslag så du ved, hvad du kan forvente. Dertil er det en god ide at få råd og vejledning under hele forløbet, for at undgå ubehagelige overraskelser.

Registrer gerne dit projekt på Bygge.dk, så tager vi kontakt til dig for en uforpligtende gennemgang af projektet.

Udbygning af kælder? Få 3 tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.