Grundarbejde: En komplet guide (pris, regler, tips)

Før man starter med at lave selve bygningen på grunden, er det vigtigt at man får foretaget et godt grundarbejde. Dette er en forudsætning for, at resten af byggeprojektet kan udføres på en forsvarlig måde. Det er derfor afgørende, at grundarbejdet er af høj kvalitet. I denne guide får du en introduktion til, hvordan man går frem, når man vil lave grundarbejde på sin grund. Du kan blandt andet læse mere om, hvad et sådant projekt koster, hvad der påvirker prisen og om man er nødt til at indsende en ansøgning til kommunen. Derudover får du tips til, hvordan du hyrer de rigtige fagfolk til projektet.

Grundarbejde

Hvad koster det at få udført grundarbejde?

Prisen på at få udført grundarbejde afhænger af, hvor kompliceret grundforholdene er og størrelsen på byggeriet. Det kan derfor være vanskeligt at fastslå den endelige pris, før man ved, hvad der befinder sig under overfladen.

Hos Bygge.dk har vi oparbejdet en prisdatabase, som er baseret på tidligere projekter. Vi kan her se, at gennemsnitsprisen på udført grundarbejde ligger på cirka 4.000 kroner per kvadratmeter. Bemærk, at dette er priser baseret på gennemsnitlige projekter, hvor der ikke har været skulle graves ud til kælder. Prisen omfatter dog alle fagfolk og materialer til udførslen af grundarbejdet. Der er dog ikke inkluderet grundmur og sokkel, som man normalt trenger, når man laver grundarbejde. Der er desuden store variationer i priserne, som typisk ligger på mellem 1.300 og 7.000 kroner per kvadratmeter, og er i stor grad afhængige af, hvor dybt man graver og hvordan adgangs- og grundforholdene er.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad påvirker prisen ved grundarbejdet?

Der er flere faktorer, som er med til at bestemme prisen for projektet. Ved at lave en besigtigelse af grunden - og indhente informationer fra de nærliggende grunde/naboer - kan man danne sig et billede af, hvilket prisleje projektet vil lande på. Man kan dog aldrig være helt sikker på, hvad der befinder sig under grundens overflade, før man begynder at grave. Er der mange sten i grunden, vil det øge prisen betydeligt. I disse tilfælde er der også behov for større og tungere gravemaskiner.

Her er nogle faktorer, som påvirker prisen, når man vil lave grundarbejde:

 • Træer: Er der mange træer eller skov på grunden, er man nødt til at fjerne dem, før man begynder at grave ud. Dette vil ligeledes øge prisen.
 • Fjernelse af jord: Jo mere, man er nødt til at grave, desto mere jord vil der "produceres". Det kan være dyrt at få fjernet jorden. I nogle tilfælde vil andre entreprenører tilbyde at tage imod jorden i bytte for bortskaffelsen af det. Det kan således være en god idé at forhøre sig med entreprenører i nærområdet.
 • Fund af kulturminder: Hvis man finder kulturminder på byggeområdet, vil det forlænge byggeprocessen.
 • Adgang og transport af materialer: Bor man tæt på byen, skal man være forberedt på at skulle betale ekstra for parkering. Har fagfolkene adresse langt uden for byen, vil transporten af materialer også blive dyrere.
 • Undersøg jordens bæreevne: For at undersøge bæreevnen, er man nødt til at udføre en geoteknisk undersøgelse.
 • Ansøgning om tilladelse: Er man påkrævet at skulle have en tilladelse fra kommunen, vil man samtidig skulle betale et mindre gebyr. Prisen varierer fra kommune til kommune.

Udløser projektet ansøgningspligt?

Hvorvidt man vil skulle ansøge hos kommunen afhænger blandt andet af projektets kompleksitet og størrelse. Vil man bygge en fristående garage på under 50 kvadratmeter, som er inden for grænserne for højden, bredden og de tekniske krav, vil man ikke skulle ansøge om byggetilladelse.

I de fleste tilfælde, hvor man vil udføre grundarbejde, er man nødt til at søge om godkendelse hos kommunen. Grunden til dette er, at grundarbejdet som regel indebærer gravearbejde, fjernelse og påfyldning af jord, samt planering. Dette gør, at man ofte ændrer på grundforholdet, da man laver ændringer i terrænget. Skal man gennemføre et projekt, som indebærer eksemplerne herunder, er man pålagt at skulle søge om tilladelse:

 • Opførsel af nybyg
 • De fleste slags tilbygninger
 • Man laver væsentlige ændringer i terrænnet (større opfyldninger, planering, gravearbejde og lignende)

De fleste kommuner har en oversigt over lokalplanerne på deres hjemmesider. Det anbefales dog alligevel at forhøre sig hos kommunen, før man sætter gang i projektet. På den måde vil man få al nødvendig information, så man ved, om man har ansøgningspligt eller ej.

De forskellige kommuner har ofte deres egne regler, når det kommer til byggeprojekter og ansøgninger. I lokalplanen fra kommunen er der desuden beskrevet retningslinjer for tiltag, som er lovpligtige i geografisk afgrænsede områder. Hvis man planlægger af afvige fra lokalplanen, vil man ligeledes skulle søge om dispensation.

Hvor lang tid tager det at ansøge?

Hvor lang tid det tager at ansøge afhænger af projektets komplikationer og tekniske krav. Kommunene har også forskellige regler. Men en normal ansøgningsproces tager rundt 55 dager fra indsendelsen til du får godkendelsen eller et eventuelt afslag. I nogle tilfælde kan kommunen vælge at udvide ansøgningsperioden, hvis der opstår spørgsmål eller ansøgningen har mangler.

Kan man selv ansøge?

Hvis projektet kræver en godkendelse fra kommunen, er man i de fleste tilfælde afhængig af en fagperson, der kan stå som ansvarlig for ansøgningen. Den ansvarlige ansøger kan enten være en arkitekt, ingeniør eller entreprenør. Personen, der står som ansvarlig for ansøgningsprocessen, er nødt til at erklære sig ansvarlig og have kompetencerne til at udføre ansøgningsarbejdet.

Planlægger man at hyre en arkitekt, der skal udforme tegningerne og projekteringen, er det normalt, at man lader denne person stå for ansøgningsprocessen.

Det er derfor kun i få tilfælde, at man vil ansøge selv. Disse tilfælde gælder ved mindre byggearbejde, som f.eks. etableringen af en støttemur. Er man usikker på, om man bør stå for ansøgningen selv, kan man kontakte sin kommune på forhånd.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvordan finder man den rette entreprenør til sit projekt?

Det, at udføre grundarbejde, er essentielt for at få et vellykket byggeprojekt. Det er derfor vigtigt at finde en professionel graveentreprenør, som har de nødvendige kompetencer og tiden til at udføre hele projektet - fra byggeansøgningen er godkendt til projektet er afsluttet.

Der findes desværre mange useriøse aktører på markedet, så det er vigtigt at man tager sig god tid og laver et grundigt baggrundstjek, før man hyrer fagfolk. Hvis grundarbejdet udføres på en dårlig måde, kan det få alvorlige konsekvenser for byggeriet. Det er derfor vigtigt, at man finder en aktør som har de følgende kompetencer:

 • Erfaringen og de nødvendige godkendelser er i orden: Det, at håndværkerne har stor erfaring på området og alle godkendelserne i orden, giver en indikation af, at de er effektive og professionelle.
 • Gode referencer: Hvis firmaet har gode referencer fra tidligere bygherrer, vil det være en god indikation af, at de har gennemført vellykkede projekter. Det anbefales desuden at man finder nyere referencer.
 • Har udført lignende projekter tidligere: Har firmaet arbejdet med- og udført meget grundarbejde tidligere, vil processen forløbe mere effektivt, og øger også chancen for et godt resultat.
 • Har en god økonomi: Det er en god idé at finde ud af, om firmaet en god økonomi. Der findes tilfælde med projekter, som er stoppet halvvejs på grund af manglende finansielle midler fra firmaets side.

Hvordan bør man organisere projektet?

Når man skal i gang med at bygge nyt hus eller tilbygning, er der groft sagt to muligheder, når man vil organisere grundarbejdet:

 • Gennem en hovedentreprenør: Hvis man vælger at hyre en hovedentreprenør vil denne være ansvarlig for at finde folk til alle de nødvendige fagområder, ligesom resten af projektet vil pålægge hovedentreprenørens ansvar. På den måde vil alle håndværkere i projektet være under én kontrakt.
 • Egen kontrakt med fagfolk: En anden måde at organisere projektet på, er ved at lave separate kontrakter med de forskellige fagområder. En mulighed, som flere vælger at benytte, er at lave en kontrakt for udførslen af grundarbejdet (dette vil være separat arbejde fra resten af bygningen), og derefter hyre en entreprenør, som tager sig af resten af projektet.
Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan kommer man i kontakt med fagfolk?

Uanset hvordan man vælger at organisere sit projekt, er næste trin i processen at finde de rigtige fagfolk til projektet.

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, som er godt kvalificeret til dit projekt. Registrer dit projekt på Bygge.dk, hvis du ønsker at blive matchet med velkvalificerede aktører til dit projekt. Tjenesten er gratis og uforpligtende.  

Dette bør du huske: 10 tips til en vellykket gennemførsel

 1. Lav en detaljeret plan for projektet og læg ekstra tidsmargin ind.

 2. Lav et detaljeret budget. Få en oversigt over din økonomi og hvordan du vil finansiere projektet.

 3. Indhent tilbud fra tre forskellige aktører, og sammenlign tilbuddene med hinanden. På den måde får du det tilbud, som passer bedst til dit projekt.

 4. Undersøg om du behøver tilladelse fra kommunen. Derudover om du selv skal stå for ansøgningen, eller du har brug for en ansvarlig ansøger.

 5. Sørg for at få udformet en skriftlig kontrakt, før du sætter gang i arbejdet.

 6. Begræns dit eget arbejde i forhold til din tid og kompetencer.

 7. Undersøg om du kan finde et sted at bo til leje under byggeprojektet - find et sted tæt på byggepladsen.

 8. Besøg byggepladsen jævnligt undervejs, og hold en løbende kontakt med håndværkerne.

 9. Lav en slutkontrol. Inddrag gerne en ekstern fagmand for at se, om alt arbejdet er udført på en god og forsvarlig måde, når arbejdet er meldt færdiggjort.

 10. Få tilsendt al relevant dokumentation efter projektet er afsluttet. Denne dokumentation skal beskrive alt det udførte arbejde, de fagfolk som har været anvendt og prisen på de forskellige arbejdsopgaver.

Grundarbejde? Få 3 uforpligtende tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.