Stribefundament: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Når man bygger ud på ens grund, er der flere valg, man skal tage, når det kommer til fundamentet. Hvad man skal vælge, afhænger blandt andet af, hvilken slags konstruktion man skal bygge, og hvordan forholdene i jorden er. For hvert enkelt tilfælde er der nogle forskellige elementer, der skal indgå i vurderingen, og det er ikke altid let at vide, hvad man skal kigge efter. Denne artikel kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg, når du bygger et stribefundament. Du kan blandt andet læse om valg af materialer, hvilken pris du kan forvente, og hvordan du finder den entreprenør, der passer bedst til dit projekt.

Stribefundament

Stribefundament? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

Vær velforberedt

Når man bygger et fundament, er det ikke altid muligt at planlægge alt i detaljer. For eksempel er det svært at vide, hvordan jordforholdene er, indtil man begynder at grave. Med en masse sten i jorden, kan det blive vanskeligere at grave ud og gøre underlaget jævnt. Vejr og temperatur vil også spille en rolle, herunder hvor hurtigt betonen hærder.

Et sådant uforudsigeligt projekt gør det også vanskeligt præcist at udarbejde både budgettet og fremskridtsplanen. Ikke desto mindre er der visse forberedelser man selv kan gøre, før udgravningen begynder.

Hvis man vil kortlægge forholdene i jorden på grunden, kan man tjekke De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland. Her finder du måske mere information om grundforholdene, der hvor du skal grave. Hvor dybt, man er nødt til at grave, afhænger af betingelserne. Hvis fundamentet skal være under jordoverfladen, er det vigtigt at dræne ordentligt. En god dræning sikrer mod fugtskader, der kan give grobund for mug og råd. Hvis der er risiko for frostsprængninger i jorden, skal man også sikre mod det. Derfor er det nødvendigt at grave mere ud, end hvor selve væggen skal være.

Selv om det er vanskeligt at udarbejde budgetter og fremskridtsplaner, kan det stadig betale sig at forsøge. Et vellykket projekt er baseret på en god plan på forhånd, og det er vigtigt at holde løbende styr på udgifterne. Man skal også vide, hvornår stribefundamentet er færdigt, og hvornår den næste del af projektet kan starte. Man kan med fordel tilføje en post i budgettet til at dække uforudsete udgifter. Senere i artiklen kan du læse mere om, hvad der styrer prisen på et sådant projekt, og hvad du kan forvente at skulle betale.


Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvordan finder man den rette entreprenør?

Når man går i gang med et sådant projekt, er der flere der overvejer at udføre dele af arbejdet selv. Selv om dette vil reducere behovet for professionel arbejdskraft, og dermed spare på udgifterne, kan dette sjældent anbefales. Hvis man er sjusket i arbejdet med støbning eller opsætning af stribefundamentet, kan det føre til sætningsskader. Dette vil være betydeligt dyrere end at engagere en entreprenør. Da en stor del af projektet er situationsbestemt, vil det betale sig at rådføre sig med en professionel, før hvert trin i processen. I betragtning af alle de valg, man skal træffe under byggeprojektet, kan det betale sig at erhverve håndværkere så tidligt som muligt i processen. De kan give tips til både proceduren og valget af materialer.

Det kan være svært at vide, hvordan man finder de rigtige fagfolk til et projekt. Her kan Bygge.dk hjælpe. Bygge.dk er en tjeneste, der sætter boligejere i forbindelse med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere Bygge.dk kontrollerer kreditvurdering, godkendelser og referencer, og sætter bygherrer i forbindelse med entreprenører, der er velkvalificerede til projektet.

Stribefundament? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad koster et stribefundament?

Da prisen på et stribefundament afhænger af både anvendelsen og de betingelser, man finder i jorden, er det vanskeligt at vurdere præcis, hvad et projekt vil koste. Ikke desto mindre er det muligt at danne sig en idé om, hvad man kan forvente. Hos Bygge.dk har vi udviklet en prisdatabase baseret på projekter udført af firmaer i vores platform. På denne måde kan vi beregne den gennemsnitlige pris for en række forskellige byggeprojekter. Priserne inkluderer alle omkostninger i forbindelse med arbejde, materialer og leje af udstyr.

Vi kan se, at gennemsnitsprisen for opførelsen af et stribefundament er 500 kr. pr. løbende meter. På trods af et enormt prisspænd, ser vi, at de fleste ender med at betale mellem 300 kr. og 800 kr. per løbende meter. Dette omfatter ikke udgravningsomkostninger, men alle materialer og arbejde i forbindelse med bygning af stribefundamentet.


Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Valg af materialer

Der er en række forskellige varianter af stribefundament. Hvad man skal vælge, afhænger blandt andet af brugsformål, forholdene i jorden og om der skal bygges over eller under terræn. Der er en række muligheder både med hensyn til forskalling, isolering og dræn.  Hertil kommer at i nogle tilfælde er man nødt til at tænke på radonbeskyttelse og gulvvarme, som igen påvirker, hvad man skal vælge. Med så mange valgmuligheder, vil det være det værd at kontakte en fagperson, der kan bedømme, hvad der er bedst for projektet.

Mange producenter tilbyder stribefundaments elementer, der er oprettet som et bygningskit og tjener både som forskalling, isolering og facade. Dette kan være en praktisk løsning, hvis stribefundamentet ikke kræver for meget tilpasning.

I nogle tilfælde kan det betale sig at støbe en sokkel inden for stribefundamentet for at få mere kontrol over fugt og temperatur. Hvis man støber en stor sokkel, vil det betale sig at overlade dette til en entreprenør. Dette arbejde kræver en masse beton, og det er vigtigt, at arbejdet er præcist udført. Man er nødt til konstant at tage hensyn til højden af soklen og sikre den rigtige mængde af fald. Andre gange kan det være tilstrækkeligt at sætte isolering direkte på jorden, afhængigt af hvad man skal bygge oven på. Stribefundament med kryberum anbefales dog ikke. Dette vil indebære, at man skal placere soklen mellem stribefundamentet uden at fylde hulrummet nedenfor. Hvis man gør det, bliver det svært at kontrollere fugt, som kan forårsage store skader.


Brug den rette beton

Beton kommer i en række forskellige varianter. Blandt andet skelner man mellem let beton, tung beton og fiberarmeret beton. Hvad man skal vælge, afhænger af trykbelastningen og brugsområdet. De mest relevante for privatpersoner er ofte fiberarmeret beton og færdig beton. Fiberarmeret beton er tilføjet stål og plastfiber og erstatter traditionel armering. Denne type bruges til at støbe gulve på enkeltstående boliger og garager og stribefundamenter, og man behøver ikke at bekymre sig om, hvorvidt forstærkningen synker under støbning. Når man bruger denne form for beton, er det ekstra vigtigt, at man er meget opmærksom på, at fibrene sætter sig godt i betonen. Hvis disse stikker ud af betonen efter hærdning, kan det være svært at skure og glatte gulvet ordentligt.

For større flader, bør man vælge traditionel armering i stedet. Dette er vigtigt, for at betonen kan modstå belastningen. Beton har stor trykstyrke, men modstår trækbelastning dårligt. Dette er formålet med forstærkningen. De fleste betonkonstruktioner skal forstærkes, herunder selve stribefundamentet. Det er vigtigt, at man vælger en forstærkning, der passer til forskallingen, og at man bøjer i vinkler og kanter. Hvor meget forstærkning man har brug for, afhænger af højden og tykkelsen på stribefundamentet og tætheden af den beton, man bruger.


Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Er der ansøgningspligt?

Man skal altid kontrollere tidligt, om det projekt, man planlægger, er underlagt ansøgningspligt. Afhængigt af bygningens kompleksitet, anvendelse og størrelse gælder der forskellige regler. Ud over de generelle regler er der også kommunale restriktioner, såsom zoneinddeling og udnyttelsesgraden. Disse regler omfatter næppe selve stribefundamentet. Men den konstruktion, som stribefundamentet skal holde oppe, kræver ofte ansøgning til kommunen.

Som hovedregel kan vi sige, at alle bygninger, der er beregnet til beboelse, er underlagt ansøgningspligt. For eksempel, hvis man vil bygge et sommerhus eller et anneks, hvor nogen skal bo og sove, gælder ansøgningspligten altid. Det samme gælder, hvis man vil have et køkken, en stue, et vådrum eller et soveværelse i bygningen. Bygninger såsom garage og opbevaringsrum vil i nogle tilfælde kunne etableres uden at ansøge. Dette forudsætter dog, at bygningen opfylder visse krav.

For at få et overblik over de regler, der gælder for ens projekt, kan man tage kontakt til kommunen. Da kan man også finde ud af, om projektet er underlagt ansøgningspligt, og om man kan ansøge selv, eller om man bør give denne del af jobbet til et ansvarligt firma (en ansvarlig ansøger).

Selv om arbejdet med at etablere et stribefundament ikke nødvendigvis er særlig kompliceret, er det meget vigtigt, at arbejdet udføres korrekt. Derfor kan det betale sig at engagere professionelle håndværkere til denne type arbejde. For at komme i kontakt med entreprenører og håndværkere, kan man registrere projektet på Bygge.dk. Vi har samlet kvalitetssikrede firmaer i en database, så det er nemmere at finde de fagfolk, der passer bedst til projektet. Hvis man finder firmaer, der bruger vores service, kan man være sikker på, at virksomheden har både godkendelser, økonomi og ekspertise på plads. Hvis man registrerer projektet hos os, modtager man pristilbud fra flere pålidelige firmaer, der kan udføre arbejde på både fundamentet og resten af den konstruktion, man ønsker at bygge.

Stribefundament? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.