Tagsten: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Tagsten er en traditionel og populær form for tagbeklædning. Hvis man gerne vil bruge tagsten, er der flere ting, man bør overveje. Hvilken slags sten skal man vælge? Hvilke omkostninger er der i forbindelse med at lægge tagsten? Hvordan finder man en entreprenør, som kan påtage sig opgaven? I denne artikel får du svar på alle disse spørgsmål.

Tagsten

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Tagsten? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvilken type tagsten findes der?

Groft sagt findes der to typer tagsten. Den ældste variant er teglsten, som har været anvendt på huse i over 20.000 år. Den anden og mere moderne variant er tagsten af beton. Disse to typer tagsten har meget tilfælles, men også en del ting, der adskiller dem. Generelt kan man sige, at begge typer tagsten:

 • Er slidstærke.
 • Holder længe.
 • Er relativt tunge - man skal have et robust tag for at kunne lægge sten.
 • Kan bruges igen flere gange.
 • Fås i mange farver.
 • Leveres enten som buede eller flade.
 • Leveres med en række forskellige overfladebehandlinger.
 • Er enkle at vedligeholde - man kan erstatte sten for sten og rengøre dem en gang om året.
 • Passer til mange typer huse.

Noget, der adskiller de to typer tagsten fra hinanden, er, hvor de kan bruges. Selvom begge typer udelukkende kan lægges på tage med vinkel (flade tages bygges som kompakttag), er minimumshældningsgraden på 22 grader. For betontagsten er minimumshældningen på 15 grader. Hvis ejendommen er meget udsat, vil det være muligt at lægge tagsten på tage med 18 graders hældning.

Alle tagsten har en lang holdbarhed, men teglsten holder længst. Lægger man tagsten på taget, kan der gå hele 60 til 80 år, før man skal lægge et nyt. Et tag med betontagsten har en anslået varighed på mellem 40 og 60 år afhængig af produktets kvalitet.

Også prisen adskiller betontagsten og tagsten. Tagsten koster generelt mere. Prisen afhænger også af kvaliteten på produktet. Både tagsten og betontagsten findes i mange prisklasser.

Begge typer tagsten findes i forskellige varianter. De kan være buede eller flade og i flere forskellige farver og 'finish'. Der er også store forskellige i kvaliteten mellem de forskellige produkter og leverandørerne.

Selvom der findes mange fordele ved at lægge tagsten, er der også en faktor, der gør, at flere må vælge dem fra: vægten. Både betontagsten og teglsten anses nemlig som tunge tagelementer. Mens betontagsten vejer mellem 45 og 50 kilo per kvadratmeter, er tagsten noget lettere - men ikke betydeligt. Derfor kan tagsten kun lægges på tage, der har en tilstrækkelig bæreevne. Hvis den eksisterende tagbeklædning er let, er det dermed ingen selvfølge, at man kan erstatte beklædningen med sten. Det anbefales derfor at konsultere en vurderingsmand eller anden fagperson for at være sikker på, at tagstrukturen kan holde til tagstenen.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvordan vælger man de rigtige tagsten til sit hus?

Når man skal vælge mellem teglsten og betontagsten, er der flere kriterier, man skal tage stilling til. Herunder finder du de vigtigste:

 • Pris
 • Varighed
 • Æstetik
 • Vedligeholdelse
 • Hvor enkelt det er at lægge.

På nær pris vinder teglsten ofte på alle punkter, inklusiv hvor enkle de er at lægge. Teglsten er generelt set dyrere end betontagsten og mere krævende at lægge for tagdækkere.

Teglsten har imidlertid en holdbarhed, der overgår betonsten med op til 20 år. Teglsten betragtes af mange som havende det mest klassiske udtryk. Betontagsten kan også give huset et eksklusivt præg, hvis stenene er af høj kvalitet.

Både teglsten og betontagsten fås i flere former. De mest normale er flade eller buede tagsten. Den form, man vælger, vil være med til at præge tagets udtryk. Det er almindeligt at lægge flere tagsten på huse med moderne design. Dette gælder for eksempel funktionshuse, hvor man kan fremhæve de rene og stramme linjer. Buede tagsten giver huset et mere traditionelt 'look'.

Når det kommer til overfladebehandlinger, skelner man typisk mellem glat og mat. En vigtig fordel ved glatte tagsten er, at man forhindrer, at der danner sig mos. Dette er vigtigt i områder med mange løvtræer. Løv på taget giver grobund for mos. Fordelen ved matte tagsten er, at man ikke behøver installere snefangere.

Tagsten findes i flere forskellige farver. De to mest almindelige er røde og sorte. Valget afhænger af, hvad husets ejer foretrækker. Det anbefales dog at bruge røde tagsten på hvide huse.

Med så mange forskellige faktorer at tage hensyn til, kan det ofte være en god idé at konsultere en entreprenør, der arbejder med at lægge tage. En erfaren tagdækker eller tømrer vil kunne give gode råd, inden du træffer dit endelige valg. Man behøver således ikke at vælge tagsten, før man kontakter potentielle entreprenører.

Få 3 gratis tilbud >

Tagsten? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvad koster det at lægge tag med tagsten?

Hos Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere fra hele Danmark for at gøre det enklere at finde fagfolk, man kan stole på. Baseret på afsluttede projekter via platformen har vi udarbejdet en prisdatabase, som kan give en indikation af, hvor forskellige typer projekter vil lande prismæssigt.

Vi ser, at gennemsnitsprisen ligger på cirka 1.300 kroner per kvadratmeter tagflade. I de nedre lag har vi også set projekter, som blev lavet for 1.000 kroner per kvadratmeter. Samtidig findes der også eksempler af denne type projekt, som har været oppe på 2.500 kroner per kvadratmeter. Det inkluderer alle omkostninger, der er tilknyttet til et projekt med lægning af nyt tag inklusiv nedrivning, bortskaffelse og håndtering, tagdækning, lægter og løkker, tagdækning samt beslag og afløbsrender.

Priserne beskrevet ovenfor omfatter dog ikke arbejdet med at forstærke taget. Dette kan være nødvendigt for at øge tagets bæreevne. Hvis det er nødvendigt at forstærke taget, vil det medføre en del ekstraomkostninger. I prisen er der heller ikke inkluderet udbedringer af eventuelle skader af råd. Hvis der opdages råd, skal dette repareres, før man kan lægge nye tagsten. Prisen for dette vil komme ud over den aftalte pris.

Udover valg af entreprenør til opgaven er valget af produkterne udslagsgivende for den pris, man havner på. Her findes der store forskelle i prisen. Budgetudgaver af betontagsten er nogle af de billigste tagsten, der findes i Danmark. I den anden ende af skalaen finder vi glaserede teglsten, som er blandt de dyreste valgmuligheder til taget.

Det er værd at påpege, at mange tagdækkere anser tagsten som et simpelt materiale at arbejde med. Det gælder særligt tagsten i beton. Dermed kan timeprisen ofte blive lavere sammenlignet med projekter, der kræver mere specialiserede kompetencer.

Læs mere om prisen på tagsten.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Er tagsten en god investering?

At passe godt på sit tag er altid en god investering. Taget bør prioriteres højt i vedligeholdelsesprojektet hos enhver husejer. Det skyldes for det første tagets afgørende rolle for bygningens generelle tilstand. Et skadet tag kan have alvorlige konsekvenser for andre dele af huset; for eksempel gennem lækager, råd og lignende. Et solidt tag er dermed en vigtig forudsætning for at kunne passe godt på det. For det andet vil et godt tag også have en positiv virkning på vurderingen af huset. Derfor kan et nyt tag også være en god økonomisk investering, hvis man gerne vil sælge det.

Desuden kan tagsten være med til at gøre det nye tag til en endnu bedre investering. Tagsten holder længe sammenlignet med andre typer af tage. Det er også et produkt, som kræver mindre vedligeholdelse. Sten tåler også tørt klima og vil beskytte undertaget godt. Bæreevnen er endvidere rigtig god. Mange synes også, at stentage ser ekstra pæne ud - noget, der gør det til en endnu bedre investering.

Vær opmærksom på, at der findes store forskelle i kvaliteten inden for dette type produkt. Der er et betydeligt spænd mellem de bedste og mindre gode betonsten. At vælge de billigste byggematerialer er sjældent en god idé. I stedet bør man strække sig så langt, som økonomien tillader, for at sikre sig en høj kvalitet. Eftersom tagsten er en langsigtet investering, er det også bedre at overveje nogle dyrere tagsten end billigudgaven af betonsten.

Hvor lang tid tager det at lægge et tag med tagsten?

Entreprenører vil generelt kunne lægge et nyt tag på et parcelhus i løbet af 2 til 6 uger. Tidsforbruget bestemmes af størrelsen og kompleksiteten på projektet. Kompleksiteten afhænger blandt andet af antallet af tagoverflader, vinklen og husets højde.

Hvor lang tid, projektet tager, afhænger også af hvilken slags sten, man vælger. Hos kvalificere tagdækkere er betonsten et praktisk byggeprodukt at arbejde med. Det skyldes, at betonsten er støbt, og at alle stenene er ens. Det reducerer tidsforbruget. Teglsten er mere krævende at arbejde med for tagdækkere. Det er også nødvendigt at sætte tid af til en eventuel forstærkning af de bærende konstruktioner. Det samme gælder, hvis råd bliver påvist i løbet af arbejdet. Altså bør man beregne mere tid end det, der kræves, for at gennemføre det planlagte arbejde.

10 tips, når du skal have lagt tagsten

1. Få lavet en besigtigelse af taget for at sikre, at det har den rigtige hældning og fornødne bæreevne til tagsten.

2. Når man skal lægge et nyt tag, er det almindeligt udskifte undertaget samtidigt. Dette er en god mulighed for at øge isoleringen og lave beskyttelse mod lækage.

3. Det betaler sig altid at udskifte tagrender, når man laver nyt tagdækning på taget. Sørg for, at dette indgår i projektet.

4. Vælg det rigtige tagstensprodukt. Faktorer, man bør have med i tankerne, er: kvalitet, æstetik, klima og vægt. Mange husejere tager denne beslutning i samråd med entreprenøren.

5. Når du skal opsætte dit budget, er det vigtigt at huske, at der kan opstå uforudsete udgifter som for eksempel råd.

6. Find den rigtige entreprenør til projektet.

7. Opsæt en detaljeret arbejdsplan.

8. Besøg gerne byggepladsen jævnligt men undgå at involvere dig direkte i arbejdet. At lægge tagsten bør overlades til fagfolk.

9. Udfør den sidste inspektion, når taget er færdiglavet. Dette skal gøres af en vurderingsmand.

10. Det er vigtigt, at entreprenøren laver en skriftlig attest omkring alt det udførte arbejde, og hvilke materialer der er brugt.

Hvilke håndværkerfirmaer kan lægge tagsten på taget?

For at lægge et nyt tag med tagsten - herunder undertag, lægter, skorsten, beslag og tagrender - er man typisk afhængig af tre faggrupper:

 • Tagdækker
 • Blikkenslager
 • Tømrer.

Da tagsten er et populært materiale, vil det normalvis ikke være nødvendigt med særlige kompetencer udover disse områder for at gennemføre denne type projekt.

Som bygherre kan man enten vælge en delt entreprise eller totalentreprise. Totalentreprisen indebærer, at man kun skriver kontrakt med ét firma. De har herefter ansvaret for at indhente håndværkere til alle tre fagområder. Vælger man en delt entreprise, står man selv som ansvarlig for at indhente de fagfolk, som er nødvendige for at udføre opgaven. Hos Bygge.dk ser vi, at de fleste husejere vælger en totalentreprise. Fordelen ved totalentreprisen er, at man nemmere kan indhente tilbud og organisere projektet. Det kan også reducere prisen kun at have én entreprenør at skulle forholde sig til.  

Hvordan finder man den rigtige entreprenør?

Det er vigtigt at hyre en pålidelig og dygtig entreprenør, når man skal lave et nyt tag. Der er flere kriterier, man bør vurdere, når man får et tilbud fra en entreprenør. Blandt andet:

 • Relevant erfaring
 • God økonomi
 • Tilstrækkelig med ressourcer til at kunne prioritere opgaven
 • Pris
 • Gode referencer
 • De rigtige godkendelser
 • Nødvendige forsikring.

For at finde kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere kan du benytte dig af vores tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderingen, godkendelser og reference - og forbinder dig med entreprenører, som er kvalificeret til at udføre netop dit projekt.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

Det kan være en udfordring at finde det ideelle byggefirma til den rette pris, men med vores partner 3byggetilbud, kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit nærområde, og udvælge det allerbedste til den mest fordelagtige pris.

3byggetilbud er en online service, som gør det enkelt for dig at modtage tilbud fra forskellige byggefirmaer i dit nærområde. Det eneste du skal gøre, er at udfylde nogle basale oplysninger om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du overvejer, og herefter vil de videresende din anmodning til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de betydeligste fordele er, at du har mulighed for at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer, hvilket giver dig chancen for at sammenligne priser og projektalternativer, inden du træffer din endelige beslutning. Dette giver dig en større følelse af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der passer optimalt til dine behov og din finansielle situation.

I tillæg til at assistere dig med at opspore det ideelle byggefirma, kan de også bistå dig i at finde byggefirmaer, der er eksperter inden for specifikke projekter, som for eksempel nybyggeri eller renovering. Dette gør det nemmere for dig at finde det korrekte byggefirma til dine specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du får den mest kompetente byggehjælp, så kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag, og erfar hvor enkelt det er at finde det optimale byggefirma til den mest attraktive pris. Klik dig videre herunder for at starte, og modtag tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skal du anvende 3byggetilbud?

 • De assisterer hver måned tusindvis i at finde et byggefirma
 • De har samlet de mest kompetente og prisvenlige byggefirmaer ét sted
 • Du undgår at træffe valget af et kostbart og ringe byggefirma
 • De gør det enkelt at finde et byggefirma med attraktive priser
 • Servicen er 100% gratis og uforpligtende

Tilmeld dig 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit nærområde – du vil blive forbavset over, hvor meget du faktisk kan spare. Klik dig videre herunder for at modtage tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Tagsten? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.