Nøglefærdigt hus: En komplet guide (pris, regler, tips)

At bygge et nyt hus er en omfattende og tidkrævende proces. Planlægning, arbejde med arkitekt, indkøb av materialer, organisering, koordinering, bygning, opfølgning av projektet - alt dette er opgaver en bygherre må tage stilling til. For dem der ønsker at bygget et nyt hus, uden selv at tage del i selve processen, er et nøglefærdigt hus en praktisk løsning. På den måde kan man være med at udforme huset efter egne ønsker og behov, for derefter at overlade resten av projektet til professionelle. I denne artikel har vi samlet den vigtigste information om nøglefærdige huse. Du kan blandt andet læse om priser, organisering av projektet, og hvordan du finder den rette entreprenør.


Nøglefærdigt hus

Definition av nøglefærdig

Det findes ingen juridisk definition af “nøglefærdig”. Det er i stor grad op til leverandøren at definere hvad som ligger i dette begrebet. Man kan imidlertid gå ud fra at begrebet ”nøglefærdigt hus” bruges om boliger som leveres sådan at det er muligt at flytte lige ind. På den måde slipper man for at påtage sig ansvar i selve byggeprocessen. Dette kan være en stor fordel hvis man har en travl hverdag, eller hvis man bor langt fra byggepladsen. Det er også muligt at være involveret i deler av processen, hvis man ønsker dette.

Et nøglefærdigt hus behøver ikke være fra et katalog. I samarbejde med en arkitekt kan man tegne et hus som indeholder nøjagtig de rum og faciliteter man ønsker sig. Det er også mulig at overlade hele udformningen til arkitekten. Det er op til hver enkelt hvorvidt man ønsker at være inkluderet i de forskellige dele af processen. Hvilket ansvar man har som bygherre, afhænger af hvilken entrepriseform man vælger og aftaler man indgår på forhånd. På den måde kan man selv definerer hvad som skal indgå i begrebet “nøglefærdigt”.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad koster et nøglefærdigt hus?

Det kan være vanskeligt at beregne prisen på et nøglefærdigt hus. Det er mange valgmuligheder, og prisen vil i stor grad afhænge af hvordan man udformer boligen.

Ønsker man en stor bolig med høj standard og special tilpassede løsninger, vil omkostningerne naturligvis blive højere end hvis man vælger at bygge et mindre hus med flere standardløsninger. Prisen afhænger også af hvilke fundament arbejde projektet kræver. Dette er også noget man skal være bevidst om når man undersøger prisen. Baseret på projekter som lagt op på Bygge.dk, har vi beregnet en gennemsnitspris på ca. 18.000 kr. per kvadratmeter af et fritliggende hus. Dette inkluderer alle materialer og arbejder knyttet til selve byggearbejdet, men ikke udgifter til arkitekt og ansøgningsarbejdet. En lav pris ligger nede omkring 14.000 kr. per kvm, mens en høj pris vil være ca. 29.000 kr. per kvm. Så priserne varierer meget, og det svært at vide hvilken pris man havner på før man har fået tegnet og projekteret jobbet.

Hvad bestemmer prisen?

Det er en række forskellige faktorer som dikterer hvor på prisskalaen man havner. Herunder gennemgår vi nogle af de mest almindelige:

  • Type af grund: F.eks. hvis grunden skåner meget, vil dette øge prisen.
  • Byggemetoder: Beton er som regel dyrere end mursten og træ, men den ønskede facade er som regel hvad som bestemmer hvilken byggemetode man benytter. I nogen tilfælde kan præfabrikeret elementer være omkostningsbesparende, men dette gælder som regel kun for større boliger.
  • Antal køkken og bad: Dette er de dyreste rum i huset, så begræns antallet hvis man vil holde prisen nede.
  • Standard på køkken og bad: Køkken og bad varierer meget i pris, afhængig av størrelser og valg av leverandør. Et køkken kan ende på alt fra under 65.000 kr. til over 325.000 kr.
  • Standard på parket og fliser: Her findes der mange valgmuligheder og prisklasser
  • Type beklædning og tag: Dette er en stor udgiftspost som varierer i med forskellige kvaliteter og materialer
  • Total størrelse på boligen: Åbenbart vil en stor bolig koste mere end en lille, men kvm-prisen bliver som regel højere på en lille bolig alt andet lige, da der er visse stordriftsfordele for den entreprenør der bygger.
Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvem skal bygge huset?

Når man har tegninger og har indhentet byggetilladelse fra kommunen, starter arbejdet med at finde den rette entreprenør. Når man skal finde en entreprenør, er det vigtig at finde de mest seriøse og professionelle. Desværre findes der flere entreprenører som gør alt for at holde priserne nede. Dette kan blandt andet indebærer at bruge ukvalificeret arbejdskraft eller dårlige materialer.

For at gøre det enklere at finde den rette entreprenøren, har vi på Bygge.dk samlet kvalitetssikrede professionelle på et sted. Vi har tjekket referencer, kreditvurderinger og godkendelser på alle firmaer som har adgang til platformen, og overvåger dette løbende. Kun firmaer der opretholder høj kvalitet og konkurrencedygtige priser over tid kan fortsætte med at være en del av platformen. Det er gratis at lægge projekter op, og man vil modtage flere uforpligtende pristilbud. 

Hvilken konstruktionsformer bør man vælge?

Når man skal organisere et byggeprojekt, er det almindeligt at skelne mellem to konstruktionsformer: fagentreprise og totalentreprise/hovedenterprise. Ved bygning af et nøglefærdigt hus er det i udgangspunktet totalentreprise som er mest aktuel, med både arkitekt, projektering og udførende fag i samme kontrakt. Så behøver man i udgangspunktet ikke gøre noget selv. Ved en totalentreprise skriver du kontrakt med kun et firma. Hvis man allerede har en arkitekt, og ønsker et firma som kan tage ansvaret for al bygning, vil dette være en hovedentreprise.

Hovedentreprenøren indgår kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styre både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden og at arbejdets kvalitet er som aftalt.

Vælger man fagentreprise, vil man selv være ansvarlig for at skrive kontrakt med entreprenører på de forskellige fagområder. Fordelen med fagentreprise er at det giver mulighed for at styre projektet på et detaljeret niveau. Man har også større frihed til at vælge hvilke leverandører som dækker de fagområderne. Dette indebærer også at man selv vil være ansvarlig for at koordinere arbejdet og undgå at det opstår forsinkelser. Det er et kompliceret job, som kræver både tid og kompetence. Fagentreprise gør det også vanskeligere at få udbedret eventuelle fejl, eftersom det ikke altid er enkelt at afgøre hvilken entreprenør som er ansvarlig.

Dette undgår man ved en totalentreprise, da det her er hovedentreprenøren der vil være ansvarlig for al arbejde. Hovedentreprenøren vil normalt lægge 10-15% på for arbejde som udføres af underentreprenørerne. Samtidig vil en hovedentreprenøren ofte kunne udføre arbejdet hurtigere, dette indebærer at totalprisen ikke nødvendigvis bliver meget dyrere end hoved- eller fagentreprisen.

Hvis man ønsker et nøglefærdigt hus, vil totalentreprise eller hovedentreprise være de mest aktuelle, da dette indebærer at koordinering og organisering er overladt til et firma.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Bygning af bolig udløser altid ansøgningspligt

Bygning af ny bolig er udløser altid ansøgningspligt. Man kan ansøge selv, man det er imidlertid mer valigt at bruge en ansvarlig ansøger. Dette er normalt noget arkitekten vil stå for, samtidig vil entreprenørerne der er ansat til at udføre projektet, erklærer at de har ansvarsret på deres fagområder.

Vær omhyggelig med kontrakten

Når man skriver kontrakt på et nøglefærdigt hus, skal man være omhyggelig i aftalerne med leverandøren, så man ved hvad som er inkluderet i prisen. Ved at have en fælles forståelse av projektet reducerer man risikoen for at det opstår uenigheder eller misforståelser undervejs. Noget som skal fremgå tydelig, er hvordan man skal håndtere eventuelle pristillæg eller forsinkelser. Et byggeprojekt indeholder ofte uforudsete hændelser. En præcis og detaljeret kontrakt gør det enklere at tilpasse sig disse undervejs.

Et godt budget giver kontrol over udgifterne

Når man vælger at få bygget et nøglefærdigt hus, skyldes det generelt at man ønsker at overlade processen til nogle andre. Dog er man nødt til at udarbejde et budget. Et detaljeret og nøjagtig budget giver en god oversigt over udgifterne undervejs i projektet. Det gør det også enklere at håndtere uforudsete udgifter som kan opstå undervejs. Det vil altid betale sig at opstille en specifik post i budgettet til sådanne udgifter. På den måde undgår man at eventuelle pristillæg gør det vanskelig at finansiere projektet. Stoler man på budgettet og entreprenøren, kan man få et nøglefærdigt hus uden at skulle være involveret i processen.

Har man bestemt sig for at bygget et nøglefærdigt hus, er det helt centralt at finde en entreprenør med relevant erfaring og kompetence. I Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører på et sted, så bliver nemt at vælge fagfolk til projektet. Vi har tjekket referencer, kreditvurderinger og godkendelser på alle firmaer som får adgang til platformen, og overvåger dette løbende. Kun firmaer der opretholder høj kvalitet og konkurrencedygtige priser over tid må fortsætte at være en del av platformen. Det er gratis at lægge projekter op, og du vil modtage flere uforpligtende pristilbud.

Nøglefærdigt hus? Få 3 uforpligtende tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.