Bygge et lille hus: En komplet guide (pris, regler, tips)

Et lille hus kan være praktisk løsning i mange situationer. For nogle handler det om finansiering. Der vil altid være store summer involveret i et byggeri af et nyt hus. Hvis man har et begrænset budget, kan et lille hus være det, der giver én muligheden for at få den bolig, man ønsker. Ofte vil man også have mulighed for at bygge ud senere, hvis man får brug for mere plads. For andre er et lille hus simpelthen den mest praktiske løsning. I denne artikel har vi samlet de oplysninger, man har brug for, hvis man ønsker at bygge et lille hus. Man kan læse om forskellige hustyper, gennemsnitspriser, og hvilke aktører der er involveret i processen. Vi giver dig også tips til, hvordan du finder den rette entreprenør til projektet.

Bygge et lille hus

Arkitekttegnede huse eller færdighuse?

Et spørgsmål man skal tage stilling til når man vælger at bygge hus er valget mellem et færdighus eller et specielt designet hus. Begge løsninger har fordele og ulemper, og det er op til den enkelte at vælge, hvad man ønsker at prioritere.

Fordelen ved færdige huse er ofte en noget lavere pris og en noget hurtigere byggetid, selv om dette ikke altid er tilfældet. Ulempen ved færdige huse er, at det begrænser mulighederne for en æstetisk karakter, og giver ikke den samme tilpasningsmulighed som et specielt designet hus. Hvis man vælger at bygge et specielt designet hus, engagerer man en arkitekt, der kan tegne dette fra bunden. Med denne løsning kan man skabe en bolig der er tilegnet specifikt til grunden samt ens behov. I forbindelse med en generationsbolig kan man vælge mellem at opdele huset i separate enheder eller vælge en åben løsning, der forbinder dem. Hvis man får huset designet af en arkitekt, vil det naturligvis betyde visse ekstra omkostninger. Men disse behøver ikke at være særlig store. Prissætning afhænger i høj grad af, hvilke løsninger man vælger.

Når nogle vælger at bygge et lille hus, er det ofte for at være i stand til at bygge hurtigt og billigt. Flere har også planer om at udbygge huset senere, eller sælge det for at flytte ind i en større ejendom. Her vil færdighuse ofte være den mest praktiske løsning.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad koster et lille hus?

For at beregne gennemsnitsprisen på forskellige byggeprojekter har vi i Bygge.dk udviklet vores egne prisdatabaser. Dette er baseret på projekter, der gennemføres af entreprenører på platformen.

Vi kan se, at gennemsnitsprisen for at bygge små huse er omkring 19.000 kr. per kvadratmeter. De mest overkommelige projekter kan komme ned på 16.000 kr. per kvadratmeter. Vi ser også flere eksklusive boliger, hvor kvadratmeterprisen på over 32.000 kroner per kvadratmeter. Dette er lidt højere end for større huse, da prisen per kvadratmeter reduceres en smule, når man bygger større boliger. Disse priser omfatter alle omkostninger i forbindelse med opførelsen af boligen. Udgifter til arkitekt og projektering er ekstra omkostninger. Der skal man regne med et sted mellem 130.000 og 325.000 kroner.

Hvordan kan man få mest muligt ud af ens budget?

Nedenfor er en liste over trin, man kan tage for at holde omkostningerne nede:

 • Led efter tilbud: Jo tidligere man bestemmer sig for hvilke materialer man vil bruge, jo større er chancen at man finder gode tilbud hos forhandlerne. Materialer, man selv er ansvarlig for at indkøbe kan for eksempel være parket, fliser, trapper og køkken og badeværelse apparaturer.
 • Overveje hvilke værelser man har brug for: Nogle værelsestyper koster mere end andre. Badeværelser, køkkener og andre våde rum er de dyreste og vil have en stor indflydelse på den endelige pris. Overvej derfor, hvor mange sådanne værelser man har brug for. En begrænsning af antallet af sådanne rum kan gøre projektet betydeligt mere overkommeligt.
 • Vælg prisbillige løsninger: Hvilke materialer, løsninger og standard man vælger, har stor indflydelse på den endelige pris. Dette omfatter tekniske systemer såsom elektriske installationer, opvarmning og ventilation, som kommer i en række forskellige varianter og prisklasser. Det samme gælder for udvendige muligheder såsom facade, tagsten og vinduer.
 • Vælg standardløsninger: Hvis man vil holde omkostningerne nede, kan det betale sig at begrænse antallet af specialløsninger. Dette omfatter for eksempel specialbyggede skabe og garderobeskabe. Et langt mere overkommeligt valg er at købe de standardløsninger, der findes hos detailhandlere.
Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Nøgle i døren efter et par måneder

Nedenfor finder du et skøn over, hvor lang tid det kan tage at bygge et lille hus. Vi tager også fat på de forskellige faser, så du får et indblik i, hvad du kan forvente som bygherre:

 1. Arkitektproces (inkl. ansøgning til kommunen): 3-6 måneder
 2. Udbudsprocedure med entreprenører: 1-3 måneder. Dette trin kan til dels finde sted parallelt med trin 1.
 3. Grund arbejde: omkring 1 måned
 4. Beton arbejder / fundament: omkring 1 måned
 5. Tæt rå bygning (tømrerarbejde): 2-3 måneder. Bemærk, at dette går betydeligt hurtigere, hvis man bruger elementer end hvis man vælger pladsbyggede løsninger.
 6. Interiør arbejde: 2-3 måneder. Dette omfatter arbejde med tømrer, flise, elektriker, blikkenslager, ventilation, osv.

I alt skal man beregne mindst et år fra det tidspunkt, man begynder at planlægge, indtil huset er færdigt. Som oversigten viser, udgør planlægning og ansøgninger næsten halvdelen af denne tid. Dette kan dog variere. For eksempel, hvis man vælger færdige huse, kan det effektivisere både det administrativt arbejde, planlægning og selve byggeriet. Hvis man vælger at bygge stor med høje standarder og mange specielle løsninger vil projektet tager længere tid.

Ansøgninger og godkendelser?

Nye boliger skal altid godkendes af kommunen. Man kan som privatperson godt selv ansøge, men mange vælger heller at ansætte en ansvarlig ansøger. De har en opgave i at forberede ansøgningen og stå som afsender, når den sendes til kommunen. Ofte vil det være en arkitekt, der påtager sig rollen som ansvarlig ansøger. De entreprenører, der gennemfører projektet, vil til gengæld erklære sig ansvarlige for deres respektive faglige områder.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Planlægning og dokumentation

Selv om det ofte er en fordel at starte udbudsprocessen tidligt, er det ikke hensigtsmæssigt at kontakte entreprenører, før man har adgang til de nødvendige tegninger og beskrivelser af projektet. Uden tilstrækkelige oplysninger vil det være vanskeligt for entreprenøren at vurdere både prisen og tidsrammen for arbejdet. De fleste entreprenører foretrækker at blive kontaktet, planlægningen er afsluttet, og rammetilladelsen er tilgængelig fra kommunen, men man kan også starte processen med entreprenøren, når ansøgningen om rammetilladelsen er indsendt. Dette tjener som en indikator for, at projektet rent faktisk blive afsluttet.

I ansøgningen for et nyt hus vedlægger man planetegninger, facade tegninger, tværsnit og situationsbestemte tegninger der viser huset i forhold til zoneinddeling.

For at entreprenøren kan give en nøjagtig pris, skal man også udføre en detaljeprojektering. Dette vil normalt inkludere:


 • Værelsesplan med beskrivelse af materialevalg, belysning, opvarmning osv. per rum
 • Dør- og vinduesdiagram med beskrivelse af størrelse og type af døre og vinduer
 • Arbejdstegninger med mere detaljerede tegninger end ansøgningstegningerne (typisk 1:50). Disse viser detaljerne af byggeriet

Hvis disse dokumenter er tilgængelige, vil en seriøs entreprenør være i stand til at afgive et detaljeret og bindende tilbud om fast pris. Dette gør det også nemmere at sammenligne tilbuddene, da det er nemt for entreprenører at få et billede af det projekt, man vil gennemføre. Man bør altid indhente pristilbud fra 3 firmaer.

For at komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører med relevant erfaring, kan man lægge projektet gratis på Bygge.dk. Derefter modtager man uforpligtende pristilbud fra flere relevante firmaer.

Hvor kan finder man den rette entreprenør?

At bygge et hus, uanset størrelse, er et omfattende projekt. Nedenfor er en liste over nogle af de mest almindelige håndværkere, der er involveret i opførelsen af et hus:

 • Graver
 • Beton entreprenør
 • Tømrer
 • Elektriker
 • Rørlægger
 • Ventilationsfirma
 • Taglægger
 • Blikkenslager
 • Membran specialist
 • Flise lægger
 • Maler


For at sikre en stabil fremgang i projektet er man afhængig af god organisation mellem de forskellige fagområder. Dette kan være en krævende opgave. Derfor vælger de fleste, der vil bygge huse, at organisere projektet som en totalentreprise eller hovedentreprise. I en totalentreprise skriver bygherren en kontrakt med ét selskab om projektering og udførelse. I en hovedentreprise har man en kontrakt for udførelse, med en eller flere separate kontrakter for projektering.

Hovedentreprenøren er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af alt byggearbejde. Dette er normalt en tømrervirksomhed. Virksomheden udfører en del af arbejdet selv, og bringer underleverandører ind for at dække de resterende fagområder. Således behøver man ikke at tage ansvar for organisation og koordinering under byggeriet. En anden fordel er, at man kun har ét kontaktpunkt at beskæftige sig med. Dette er meget bekvemt, hvis der konstateres fejl eller mangler i det arbejde, der udføres. Her vil hovedentreprenøren være ansvarlig for udbedring, uanset hvilket fagområde fejlen kan spores tilbage til.

Hvem man vælger som hovedentreprenør er derfor et af de vigtigste valg, man skal træffe i et byggeprojekt. Vær derfor forsigtig, når man skal vurdere de relevante kandidater i udbudsproceduren. Nedenstående liste omhandler de vigtigste kriterier, man bør kontrollere, når man skal vælge en entreprenør:

 • Referenceprojekter
 • Pris
 • Udførelseskapacitet
 • Finansiel solvens (kreditvurdering giver de mest opdaterede oplysninger)
 • Autorisationer
 • Forsikringer
 • Personlig kemi

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt.

Sådan sikrer man en vellykket implementering: 10 tips

 1. Lav en god projektplan med masser af tid til projektering og udførelse.
 2. Arranger et møde med banken tidligt for at kortlægge budgetrammen for projektet.
 3. Sørge for, at man har tilstrækkelig dokumentation på plads, så entreprenørerne kan udregne et realistisk pristilbud.
 4. Projekter huset i detaljer, før man starter byggeriet.
 5. Indhent tilbud fra mindst 3 forskellige firmaer.
 6. Sikre en præcis og grundig kontrakt med entreprenøren.
 7. Man bør ikke påtage sig mere selv-indsats, end man har tid og kompetence til.
 8. Besøg byggepladsen regelmæssigt og opretholde en god dialog med entreprenøren.
 9. Gennemfør den afsluttende inspektion med en ekstern professionel fagperson og få eventuelle fejl udbedret, før man udbetaler den sidste del af kontraktbeløbet.
 10. Sørg for, at du får udleveret alle relevante dokumentation efter endt projekt.

Bygge et lille hus? Få 3 tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.