Murpuds: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

I denne artikel kan du læse om murpuds, og hvilken rolle den har i et byggeprojekt. Vi har bl.a. samlet oplysninger om forskellige former for murpuds, hvilke priser du kan forvente, og hvad der udløser ansøgningspligten. Sidst i artiklen får du 9 brugbare tips til at gennemføre dit projekt.

Murpuds

Murpuds? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

Hvad er murpuds?

Murpuds (også kendt som mørtel), er en klassisk beklædningstype, som bl.a. blev brugt i gamle bygninger. Beklædningen består traditionelt af en blanding af cement, sand og ler. Der findes forskellige former for murpuds, både traditionelle og mere moderne. Her er nogle typer som kan være interessante for dit projekt:

 • Murpuds i cement: Denne form for murpuds er en blanding af cement og sand, og i nogle tilfælde også ler eller kalk. Dette er den klassiske type.
 • Polymermodificeret murpuds: Dette er en nyere form for murpuds, som også består af cement. Den bliver leveret færdigblandet, og er noget dyrere end den du selv blandet. Samtidig er den mere holdbar, og du kan vælge mellem flere farver. Dermed slipper du for at male efterfølgende. Polymererne forhindrer dannelsen af sprækker, og giver cementen en bedre holdbarhed. 
 • Murpuds i akryl: Denne type bliver stadig mere og mere populær. Grunden er, at den er mere resistent overfor sprækker, sammenlignet med normal murpuds i cement. Murpuds i akryl kan også beklædes over eksisterende murpuds i cement, hvilket kan være besparende, hvis det er nødvendigt med flere lag murpuds.
 • Slæmning: Dette er en type grov cementmørtel som giver et tilsvarende groft udtryk. Det er et billigt alternativ til grundmure og lignende.
 • Gipsmørtel: En mere tør og blød murpuds som er velegnet til indendørs anvendelse. Den tørrer noget langsommere i forhold til andre typer.

Hvorfor vælge murpuds?

Der er flere grunde til at vælge murpuds når man skal renovere facaden. En renovering af facaden med murpuds kan udføres både på bygninger der tidligere har haft en beklædning med murpuds, men kan også bruges på bygninger med en facade i beton eller teglsten. 

Når vores kunder vælger at bruge murpuds, skyldes det hovedsageligt, at de ønsker at:

 • Vedligeholde en gammel facade som har fået sprækker
 • Forlænge holdbarheden af en facade i teglsten, uden eksisterende murpuds
 • Give facaden et nyt udseende
 • Renovere facaden i forbindelse med andre projekter (f.eks. isolering)
Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvordan er processen, når man skal påføre ny murpuds?

Når man skal beklæde en facade med ny murpuds, er det første trin at afgøre tilstanden af den eksisterende facade. Her vil entreprenøren finde ud af, hvilket arbejde der er nødvendigt, og hvordan arbejdet gennemføres effektivt. Det kan også ske, at entreprenøren anbefaler, at man udfører andet arbejde, som for eksempel en efterisolering eller udskiftning af vinduerne.

Som boligejer skal man endvidere planlægge projektet. Først og fremmest skal man beslutte sig for, hvilken farve og finish man ønsker. Nogle gange kan det være en god ide at vælge farver, som gør bygningens udseende mere moderne. Andre gange ønsker man måske at restaurere facaden, så den får sit originale udseende tilbage.

Når dette arbejde er udført, kan selve facaderenoveringen begynde. Her vil det første trin være at opsætte stillads og at fjerne den eksisterende murpuds, hvis det er nødvendigt. Derefter beklæder man facaden med den nye murpuds. Her kan man vælge mellem flere variationer. Der findes bl.a. murpuds, som er færdigfarvet eller blandet. Hvis man har valgt en murpuds, som ikke er farvet, vil det sidste trin være at male facaden.


Murpuds? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad koster det?

Mange boligejere er interesseret i hvad en renovering med ny murpuds koster. Hos Bygge.dk har vi oparbejdet en prisdatabase, som er baseret på projekter udført af håndværkere på vores platform. På den måde kan vi beregne gennemsnitsprisen for en række forskellige byggeprojekter. Disse priser inkluderer alle udgifter til selve renoveringen, både arbejde, stillads og materialer. Prisen inkluderer derimod ikke udgifter i forbindelse med ansøgning til kommunen, hvis dette er nødvendigt.

Vi ser, at prisen for murpuds normalt ligger på mellem 250 kroner og 1.300 kroner pr. kvadratmeter vægflade. Den gennemsnitlige pris er på omkring 650 kroner pr. kvm. Denne pris dækker en facaderenovering af normal standard og størrelse. Større projekter er naturligvis dyrere, samtidig med at kvadratmeterprisen vil være lavere. Dette skyldes, at visse omkostninger ikke afhænger af størrelsen på projektet (f.eks. transport).

Priserne tager også udgangspunkt i projekter af normal kompleksitet og vanskelighed. Hvis dit projekt viser sig at være specielt krævende eller enkelt, kan det få prisen til at gå betydeligt op eller ned.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tager et sådant projekt?

Hvor lang tid det tager at lægge ny murpuds på en facade, vil afhænge af flere faktorer. Både kompleksitet og størrelse vil påvirke arbejdstiden. Det samme gælder i forhold til, hvor besværligt det er at komme til det sted, hvor arbejdet skal udføres. Vi kan se, at et enkelt projekt, som for eksempel et parcelhus med en etage, kan tage ned til omkring en måned. Normalt vil større projekter, som de typiske fireetagers byhuse, tage omkring tre måneder. Hvis bygningen har stukudsmykninger eller andre udsmykninger, som også skal renoveres, kan projektet tage længere tid. Disse tidsestimater er for selve arbejdet. Forberedelser samt eventuelle ansøgninger til kommunen kommer derudover. Nedenfor kan du se, om du skal ansøge kommunen, når du ønsker en ny beklædning med murpuds.


Skal man ansøge?

Hvis formålet er at restaurere boligen til en tidligere dokumenteret udførelse, skal man ikke ansøge om en godkendelse. Det samme er gældende, hvis arbejdet kun tilføjer mindre ændringer til det nuværende udseende.

Hvis man derimod ændrer facaden betydeligt, vil det ofte udløse en ansøgningspligt. Dette kan for eksempel blive aktuelt, hvis man ønsker at beklæde med murpuds over eksisterende teglsten. Dermed ændrer man facadens karakter, hvilket udløser ansøgningspligten. Det samme gælder også, hvis man ændrer antallet af døre eller vinduer, eller gør dem større.

Der kan også være andre regler for din bolig. For eksempel hvis du har en fredet bygning. Her kan du risikere, at du ikke kan få en godkendelse, medmindre det er for at renovere til en tidligere dokumenteret udførelse. Kontakt derfor kommunen eller en arkitekt, før du påbegynder arbejdet.


Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvad bør man kontrollere hos en entreprenør?

Når du leder efter en entreprenør til at lægge ny murpuds på din bolig, er det vigtigste, at firmaet har en omfattende erfaring inden for netop dette område. Dermed kan du være sikker på, at entreprenøren har oparbejdet gode rutiner og dermed kan udføre projektet effektivt. Hvis firmaet ikke har en omfattende erfaring og kompetence, er der større risiko for, at der kan opstå fejl og mangler. De typiske fejl, når der lægges ny murpuds, er blandt andet, at håndværkerne ikke tager hensyn til den eksisterende beklædning. Hvis der lægges en forkert type murpuds over den eksisterende, kan det lukke fugt ind, hvilket kan resultere i dannelsen af sprækker.

Bed gerne entreprenøren om referencer, som du kan kontakte direkte. Her kan du forhøre dig om alt, lige fra priser og resultater, til hvordan håndværkerne er at arbejde sammen med. Det kan altid betale sig at finde en entreprenør, som du kan kommunikere godt med. Dermed er det nemmere at samarbejde under hele projektet.

I Danmark er der en del godkendelser for håndværkere. Du kan læse mere om dette på Bolius.

Tilbudsprocessen

Når du skal indhente pristilbud fra entreprenører, er der visse ting du kan gøre, så det bliver nemmere at vælge den rigtige. For det første skal du sørge for at indhente nok tilbud. Hvis alle håndværkerne, som du indhenter tilbud fra, har de rigtige kompetencer og erfaringer, vil det være nok at indhente tre forskellige tilbud. Vi anbefaler, at du indhenter 3 tilbud. På den måde er du sikret en konkurrencedygtig pris.

Når du sammenligner tilbud, kan der være visse omkostninger, som prissættes forskelligt af de forskellige håndværkere. Når det kommer til renovering af murpuds, kan stilladset være en sådan omkostning. Nogle husejere vælger derfor at adskille stilladset fra entreprenørens tilbud, og dermed leje det gennem en anden virksomhed. For at få en fuld oversigt over, hvad der dækkes af de forskellige tilbud, kan det betale sig at opsætte dem i et regneark. Dermed er det mere enkelt at få en oversigt over indholdet i tilbuddene, og ikke blot den samlede pris.

For at komme i kontakt med seriøse entreprenører med en bred erfaring inden for murpuds, kan du oprette dit projekt hos Bygge.dk. Hos Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere på et sted, så det er nemt for dig at tage den korrekte beslutning. Vi kontrollerer økonomien og godkendelser for de firmaer der har adgang til vores platform, og overvåger dem løbende. Det er kun firmaer der opretholder en høj kvalitet, og konkurrencedygtige priser, som får lov at være en del af vores platform. Det er gratis at oprette dit projekt. Efter ønske vil du modtage uforpligtende tilbud fra flere kvalificerede håndværkerfirmaer.

Kontrakt og tidsplan

Når du har valgt en entreprenør, er det tid til at skrive en kontrakt. En god kontrakt for håndværkerydelser bør altid formuleres tydeligt og enkelt, så der ikke opstår misforståelser eller uenigheder undervejs. Det bør være tydeligt angivet, hvornår arbejdet skal være færdigt, hvornår det skal begynde, og til hvilken pris. I kontrakten bør det også angives, hvordan eventuelle pristillæg eller forsinkelser håndteres.

På mere omfattende projekter er det også en god ide at udarbejde en tidsplan i samarbejde med entreprenøren. Her bliver man enige om de forskellige deldatoer og milepæle, foruden de datoer der allerede er angivet i kontrakten. Dermed kan det være nemmere at opdage, og dermed håndtere, eventuelle forsinkelser undervejs.

Undervejs i projektet

Når håndværkerne er i gang med at beklæde din bolig med murpuds, bør du jævnligt besøge byggepladsen. På den måde har du en løbende oversigt over, hvordan projektet skrider frem, og du ved dermed, om arbejdet udføres i henhold til, hvad der er aftalt.

Til sidst skal du sørge for at få tilsendt alle relevante dokumenter. Det er også en god ide at udføre en slutvurdering, før du betaler den sidste del af kontraktbeløbet. Du skal også huske, at du undervejs ikke betaler for mere arbejde, end hvad der indtil videre er udført.

9 tips til et vellykket byggeri:

 1. Start planlægningen i god tid. Find ud af hvad der kræves for at opnå det ønskede resultat.
 2. Besøg banken for at få en oversigt over dit budget.
 3. Se hvilke ansøgningsregler der gælder for dit projekt, og ansæt en person til at være ansvarlig for ansøgningen (hvis nødvendigt).
 4. Indhent flere tilbud under tilbudsprocessen.
 5. Bed gerne entreprenøren om referencer som du kan kontakte direkte.
 6. Sørg for, at alle tilbud kommer fra velkvalificerede håndværkere.
 7. Skriv en tydelig kontrakt og eventuelt en tidsplan
 8. Få udført en slutvurdering.
 9. Få tilsendt alle relevante dokumenter.

Næste trin

Næste trin i processen med at få lagt ny murpuds på din bolig, er at komme i kontakt med dygtige entreprenører til arbejdet. Det kan vi hjælpe dig med, her hos Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt. Hvis du opretter dit projekt hos os, vil du modtage pristilbud fra flere håndværkere, som kan lægge murpuds på facaden.

Murpuds? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.