Tilbygning: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Når man starter et udbygningsprojekt, er der mange spørgsmål, der melder sig. Skal man søge hos kommunen? Skal man bruge en arkitekt? Hvor meget koster en tilbygning? Vil det betale sig som en investering? Og hvordan finder man en god entreprenør? Denne artikel besvarer disse spørgsmål samt giver specifikke tips til en vellykket tilbygning.

Tilbygning

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Tilbygning? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvad er forskellen mellem tilbygning og påbygning?

Begreberne tilbygning og påbygning bruges ofte meget i flæng. Formelt defineres en tilbygning som en udvidelse af en bygnings grundareal i modsætning til en påbygning, der er en ny bygningsdel, der er placeret oven på en eksisterende struktur. En kælderkonstruktion er en udvidelse af bygningen nedad; normalt som udgravning af kælderen under eksisterende huse. En tilbygning kan være alt fra en lille udvidelse af indgangen til en udvidelse på flere hundrede kvadratmeter. 

Påbygning Tilbygning Kælderkonstruktion

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad koster en tilbygning?

Priserne for tilbygninger varierer meget fra projekt til projekt. Den mest almindelige måde at omtale priser på er prisen per kvadratmeter, som beregnes som den samlede pris divideret med antallet af bygningens samlede kvadratmeter. På baggrund af projekter udført af kvalitetssikrede entreprenører i Bygge.dk kan vi se, at gennemsnitsprisen på tilbygninger er ca. 18.000 kr. pr. kvadratmeter. Dette er et gennemsnit af mange afsluttede projekter og omfatter alle de omkostninger, der er knyttet til projektet. Følgende omkostningsposter medtages normalt i et tilbygningsprojekt (for hver af disciplinerne medtages de tilsvarende materialer):

 • Arkitekt/projektering
 • Ansøgning til kommunen
 • Grave og grundarbejde
 • Beton/fundament
 • Tømrerarbejde
 • Fliselægger
 • Elektriker
 • Blikkenslager
 • Rørlægger
 • Membran
 • Materialer, som bygherren indkøber selv (f.eks. fliser, parketgulve, køkkener og badeværelsesinventar).

Selvom gennemsnitsprisen er 18.000 kroner per kvadratmeter, er det sjældent, at prisen ender lige dér.

Kan det betale sig at bygge en tilbygning?

Med stigende huspriser ønsker mange at udvide deres eksisterende boliger. Flere og flere har mulighed for at låne i huset for at finansiere en tilbygning, og det kan ofte vise sig at være en god investering.

I byområder er kvadratmeterpriserne på parcelhuse normalt betydeligt højere end kvadratmeterprisen for opførelse af tilbygninger. Det er normalt, at en udvidelse af boligen vil skabe mere værdi i tilfælde af et salg, end hvad det vil koste at bygge.

Samtidig vil et større hus normalt have en lidt lavere kvadratmeterpris end et mindre hus, så "overskuddet" på projektet vil blive noget negativt påvirket af dette. Desuden vil en kompetent køber af et nyt hus også kunne vurdere grundens udviklingspotentiale og priserne for en sådan udvikling, hvilket betyder, at stigningen i boligens værdi ikke nødvendigvis øges 1:1 med den aktuelle kvadratmeterpris.

Få 3 gratis tilbud >

Tilbygning? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Skal man have kommunens godkendelse?

For nogle typer af byggeprojekter er man nødt til at ansøge hos kommunen. Groft sagt gælder følgende:

 1. Man behøver ikke at indsende en byggeansøgning, hvis tilbygningen ikke skal have permanent ophold eller beboelse. Det kan eventuelt være et opbevaringsrum. Husk dog, at man skal underrette kommunen, når projektet er afsluttet, under alle omstændigheder.
 2. Man kan indsende en byggeansøgning på egen hånd. Dette gøres fortrinsvis, hvis tilbygningen har et brugsareal eller bebygget areal på mindre end 50 kvadratmeter (tilbygningen kan også være en kælder.)
 3. Man kan have fagfolk til at indsende en byggeansøgning, hvis udvidelsen er mere end 50 kvadratmeter. Dette udføres normalt af en arkitekt eller ingeniør, men det kan også være en entreprenør.
Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvilken slags dokumentation har man behov for?

Når byggeprojektet er afsluttet, er det normalt, at man modtager relevant dokumentation fra entreprenøren. Generelt bør der udleveres dokumenter, som beskriver, hvordan man bruger det, der er blevet leveret, hvordan det skal vedligeholdes, og hvordan det er bygget.

Hvis der er udført elektriske installationer, skal elektrikeren afgive en erklæring. For badeværelser skal der også gives information om udført arbejde. Ellers fungerer kontrakten med vedhæftede filer og fakturaer fra entreprenøren normalt som dokumentation for projektet.

Projektdokumentation

En entreprenør, der skal prissætte projektet, vil normalt ønske, at projektet er veldokumenteret på forhånd. For tilbygningsprojekter er følgende dokumentation almindeligt at bruge som et grundlag for prissætning:

Ansøgningstegninger:

 • Facadetegninger
 • Snittegninger
 • Plantegninger
 • Nuværende plantegning.

Detaljeret projektering (især ønskeligt for større tilføjelser):

 • Værelsesskema: beskrivelse af materialevalg, belysning, opvarmning osv., pr. værelse
 • Arbejdstegninger: mere detaljerede tegninger end ansøgningstegningerne (helst i 1:50) typisk med henvisning til konstruktionsmetoden (dette kan entreprenøren nogle gange udarbejde selv)
 • Dør- og vinduesdiagram: beskrivelse af dørenes og vinduernes størrelse og type.

Denne dokumentation forenkler entreprenørens opgave med at prissætte projektet. Desuden gør dette bygherren bedre i stand til at sammenligne pristilbud i tilfælde af, at entreprenørerne har prissat det samme. Detaljeret projektering øger også sandsynligheden for et vellykket resultat, da entreprenøren ikke behøver at lave så mange antagelser i løbet af projektet.

Det er dog ikke altid nødvendigt, at entreprenøren har hele detaljeprojekteringen udarbejdet inden prissætningen af projektet. Nogle entreprenører mener, at det er bedst at indgå i processen før detaljeprojekteringen, da de så kan give deres input tidligere for eksempel relateret til byggemetoden. Ved at indgå i dialog med entreprenører, før detaljeprojekteringen er forberedt, kan man nemt løse sådanne problemer.


Skal man bruge en arkitekt?

De fleste, der skal starte et større byggeprojekt, starter med at ansætte en arkitekt, der kan designe og ansøge kommunen om en byggetilladelse. De fleste arkitekter kan også hjælpe med at udarbejde de indvendige løsninger såsom interiør, belysning osv.

Der kan dog nogle gange være behov for at knytte til en indretningsarkitekt til denne type opgaver. For mindre tilføjelser kan det ofte være tilstrækkeligt at bruge en teknisk tegner, som normalt er prismæssig mere overkommelig end en arkitekt. Bemærk venligst, at det så forventes, at bygherren har en klar idé om udformningen af bygningen og helst deres egen skitse.

Hvis man er på udkig efter inspiration og kreative løsninger, kan det betale sig at bruge en arkitekt. De fleste byggemestre foretrækker, at tilbygningen er tegnet og ansøgningen i orden, før de laver en prissætning af byggeriet.

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer samt forbinder dig med entreprenører, der er kvalificerede til at håndtere dit projekt.

Hvordan organiserer man projektet?

Når man har et projekt klar til prissætning, skal man beslutte, hvordan man vil organisere det. Normalt skelnes der mellem fagentreprise eller totalentreprise (kaldet generalentreprise, når det kun er udførende fag).

Med en fagentreprise skriver man som bygherre kontrakt direkte med de forskellige fagområder, og man er ansvarlig for at koordinere disse. Men hvis man bruger en totalentreprise, har man kun en kontrakt med det ene firma, som igen har underleverandører inden for de andre fagområder.

En totalentreprise er normalt en tømrervirksomhed, som udfører alt tømrer- og tømrerarbejde. Disse har ofte nogle murere og malere ansat internt, mens de bruger underleverandører på gravearbejde, beton, rørlægning, elektrisk arbejde og blikkenslagerarbejde. En totalentreprise er ansvarlig for al koordinering, fremdrift og slutresultater. Totalentreprisen lægger en procentdel på priserne fra sine underleverandører; dette undgås på en fagentreprise.

Bemærk dog, at det ikke behøver at være dyrere med en totalentreprise, da sådanne entreprenører ofte har forhandlet gode priser med sine underleverandører og har arbejdet med disse over tid, så de ved, at de arbejder godt sammen. Den mest almindelige konstruktionsform, som vi i Bygge.dk ser på tilbygningsprojekter, er totalentreprise. Generelt bør man vælge denne mulighed. Hvis der skal skelnes mellem noget, er det mest almindeligt at have en separat kontrakt til grundarbejde, der er relativt adskilt fra de andre fagområder.

Hvordan finder man den rette entreprenør?

Et afgørende valg for succes med projektet er valget af entreprenør. Her er det vigtigt at overveje flere faktorer:

 • Relevant erfaring
 • Referencer fra tidligere kunder
 • Pristilbud
 • Kapacitet til udførelse  
 • Finansiel solvens
 • Godkendelser
 • Forsikringer
 • Personlig kemi og entreprenørens engagement i projektet.

Hvilken type kontrakt skal man bruge?

Som med alle bygge- og renoveringsprojekter er det vigtigt at lave en skriftlig aftale. Dette er for at sikre enighed om pris, gennemførelse, betalingsplan osv. og for at have et referencedokument i tilfælde af uoverensstemmelser. På websiden til Dansk Byggeri finder man standardaftaler, som man kan benytte.

For de fleste tilbygninger vil det være tilstrækkeligt at bruge de sædvanlige kontraktskabeloner til køb af håndværkertjenester. Disse findes her: Dansk Byggeri. Her er punkter som betalingsplan, tidsplan og eventuel kompensation dækket i tilfælde af forsinkelser.

Hvor lang tid tager et tilbygningsprojekt?

Længden af et tilbygningsprojekt varierer naturligvis i forhold til projektets størrelse og kompleksitet. For små tilføjelser, såsom udvidelse af en entré, kan projektet være afsluttet på et par uger, mens større udvidelser løber over flere måneder.  Sammenlignet med opførelsen af parcelhuse, der typisk tager op til 12 måneder, tager tilbygningsprojekter normalt betydeligt mindre tid og er til en vis grad proportionale med udvidelsens størrelse i forhold til en hel bolig.

Det kan være okay at tilføje råderum til tidsplanen, da uforudsete hændelser kan forekomme. Det er vigtigt at være tidligt ude med bestilling af materialer, som der er ventetider for, såsom køkkener og visse typer af parket og fliser. Igen, god planlægning og enighed om en fremdriftsplan med entreprenøren, der skal udføre arbejdet, er vigtig.

Sådan sikrer man en god projektudførelse

10 tips til vellykket projektudførelse:

 1. Begynd at planlægge tidligt: Mindst 3-6 måneder før byggeriet bør begynde (afhængigt af ansøgningspligten).
 2. Sørg for at have al finansiering på plads, før kontrakten underskrives, herunder eventuelle byggelån fra banken.
 3. Man skal være sikker på, at tegninger og projektbeskrivelser er på et professionelt niveau, før man henvender sig til entreprenørerne. Hvis man er i tvivl, kan man få hjælp fra en arkitekt eller en anden fagperson.
 4. Få flere tilbud: Anbefalingen er 3 tilbud fra velkvalificerede entreprenører.
 5. Afsæt nok tid til udbudsprocessen: Helst 4-8 uger, så entreprenørerne har tid nok til at udforme et fuldstændigt pristilbud, og der kan gå et par runder med opdateringer.
 6. Opret en skriftlig kontrakt. På websiden til Dansk Byggeri finder man standardaftaler, som man kan benytte.
 7. Følg op på projektet undervejs med en tæt og god dialog med entreprenøren.
 8. Lav den afsluttende inspektion med entreprenøren. Her kan det betale sig at medbringe en ekstern fagmand (f.eks. en taksator), som kan vurdere konstruktionsteknikken.  
 9. Husk at modtage al relevant dokumentation efter projektets afslutning.
 10. Påtag dig kun arbejde på byggeriet, som du har tid og ekspertise til.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

Det kan være en udfordring at finde det ideelle byggefirma til den rette pris, men med vores partner 3byggetilbud, kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit nærområde, og udvælge det allerbedste til den mest fordelagtige pris.

3byggetilbud er en online service, som gør det enkelt for dig at modtage tilbud fra forskellige byggefirmaer i dit nærområde. Det eneste du skal gøre, er at udfylde nogle basale oplysninger om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du overvejer, og herefter vil de videresende din anmodning til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de betydeligste fordele er, at du har mulighed for at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer, hvilket giver dig chancen for at sammenligne priser og projektalternativer, inden du træffer din endelige beslutning. Dette giver dig en større følelse af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der passer optimalt til dine behov og din finansielle situation.

I tillæg til at assistere dig med at opspore det ideelle byggefirma, kan de også bistå dig i at finde byggefirmaer, der er eksperter inden for specifikke projekter, som for eksempel nybyggeri eller renovering. Dette gør det nemmere for dig at finde det korrekte byggefirma til dine specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du får den mest kompetente byggehjælp, så kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag, og erfar hvor enkelt det er at finde det optimale byggefirma til den mest attraktive pris. Klik dig videre herunder for at starte, og modtag tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skal du anvende 3byggetilbud?

 • De assisterer hver måned tusindvis i at finde et byggefirma
 • De har samlet de mest kompetente og prisvenlige byggefirmaer ét sted
 • Du undgår at træffe valget af et kostbart og ringe byggefirma
 • De gør det enkelt at finde et byggefirma med attraktive priser
 • Servicen er 100% gratis og uforpligtende

Tilmeld dig 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit nærområde – du vil blive forbavset over, hvor meget du faktisk kan spare. Klik dig videre herunder for at modtage tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Tilbygning? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.