Udgravning: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Arbejdet for et udgravningsfirma inkluderer udjævning, dræning, klargøring af grunden samt flytning af jord. De fleste byggeprojekter kræver en udgravning. Hvad end du skal bygge nyt hus eller realisere drømmen om en pool i haven, skal der som oftest graves ud først.

Udgravning

Udgravning? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

Hvad koster det?

Hos Bygge.dk har vi udarbejdet en prisdatabase, som er baseret på priser fra et stort antal forskellige projekter. Her kan vi se, at udgravningsarbejde har en gennemsnitspris på cirka 800 kroner per time. Vær dog opmærksom på, at prisen kan variere en hel del. I de tilfælde, hvor der er nødvendigt med større maskiner, kan prisen komme helt op på 1.300 kroner per time. I andre tilfælde kan timeprisen lande nede omkring 600 kroner.

Det er ikke muligt at give en konkret pris på, hvad udgravningen hos lige netop dig vil koste. Der er nemlig mange forhold, som spiller ind på den samlede pris - herunder hvilken type udgravningsprojekt, der er tale om. Her er nogle eksempler:

  • Udgravning til nyt hus eller sommerhus: Fra 1.300 op til 7.000 kroner per kvadratmeter
  • Dræning: Fra 2.500 og op til 4.500 kroner per meter
  • Grøftearbejde: Fra 300 kr. per meter grøftearbejde.

Læs mere om prisen på udgravning.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad påvirker prisen ved en udgravning?

Graveomkostningerne er ofte den største usikkerhed, når man bygger ny bolig. Nogle afgørende faktorer er, hvor mange sten og jord, der skal fjernes fra grunden, og hvilken type jord, der findes på grunden.

De geologiske forhold varierer fra grund til grund. Derfor vil prisen også påvirkes, idet arbejdet er forskelligt. Mange gravefirmaer fastsætter prisen med udgangspunkt i grundforholdene. Men hvis forholdene er sværere at arbejde i end først antaget, kan det blive dyrere end beregnet.

En usikker variabel er desuden, hvilken type jord der ligger gemt i grunden. Er jordtypen svær at arbejde med, kan graveprojektet blive betydeligt dyrere. Forskellige typer jord kræver forskellige typer metoder. I Danmark finder man for eksempel grus, ler, sandjord, trærødder og andre typer underlag.

Dybden for udgravningen og mængden af jord, der skal fjernes, har ligeledes betydning for prisen. Man skal grave langt dybere ved en pool, end hvis man skal grave ned til dræn. Når man graver dybt, vil arbejdsmængden for at fjerne jord og affald desuden øges.

Det har desuden noget at sige, hvor langt der er fra gravefirmaets adresse til din bopæl. Jo længere afstanden er, jo mere skal du betale for, at firmaet kører maskinerne hen til dig.

Udgravning? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvordan sparer man penge?

Her er nogle tips, som kan hjælpe dig med at reducere omkostningerne for dit udgravningsprojekt:

1. Ryd selv grunden. Man behøver ikke være et professionelt firma for at rydde grunden. Fjern alle køretøjer, skrald og andet affald, så gravemaskiner og andet udstyr kan komme til. Ryd også vejen, og vær sikker på, at den tåler vægten fra de maskiner, som skal bruges. Få gerne hjælp til at markere, hvor de skal grave.

2. Fjern ikke brugbar jord. Hvis du beholder den opgravede jord, kan du bruge den senere. Det er nemlig smart at bruge den jord, som allerede findes på grunden. På den måde behøver du ikke bortskaffe jord eller købe ekstra senere hen.

3. Hvis din ejendom har mange træer, kan du prøve at sælge dem. Er du heldig, kan du muligvis finde nogen, som er villig til at fjerne træerne gratis.

4. Hvis forholdene tillader det, kan du gennemføre projektet uden for højsæson.

5. Indhent flere tilbud. Konkurrence fører som regel til bedre priser.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvad er der under jorden?

Der kan være mange ting under jorden, som gør udgravningen både svær og farlig. Forbered dig derfor altid godt, inden arbejdet sættes i gang. At kigge på grundens overflade giver ikke nogen indikation af, hvad der skjuler sig under.

I Danmark findes der flere millioner kilometer kabler og ledninger under jorden. At skære sådanne ledninger over kan være livsfarligt. Det kan desuden have store økonomiske konsekvenser.

TDC, Telenor og andre ejere af ledninger kan fortælle dig, hvor deres ledninger ligger nedgravet henne. Heldigvis behøver du ikke længere at skulle kontakte hvert enkelt firma individuelt. Ledningsejerregistret driver nemlig en landsdækkede tjeneste for anmeldelser af gravearbejde og registrering af ledninger og kabler. På Ledningsejereregisteret finder du en god oversigt over hvilke ledningsejere, som har infrastrukturen i dit område.

Hvis du har en mistanke om, at der er forurening på din grund, bør du tjekke med kommunen, der har information om grunde, hvor der er begrundet mistanke om forurening.

Kulturminder kan stoppe gravearbejdet

Hvis der er fredede kulturminder, hvor du vil grave, vil det sætte en stopper for projektet. Dette kan du selv undersøge på Kulturarv.dk. Tjenesten drives af Slots- og Kulturstyrelsen, som har listet kulturminder og kulturmiljøer i Danmark. Det er således forbudt at lave nogen former for tiltag, der kan skade, ødelægge, udgrave, flytte, ændre, dække, skjule eller på anden måde unødigt skade bevarede kulturminder. Brud på kulturmindeloven vil blive straffet i henhold til loven. Du kan imidlertid søge om at få ophævet kulturmindet, hvis det står i vejen for dine byggeplaner.

Er jorden god?

Jord- og grundforholdene varierer fra ejendom til ejendom. Ler og sand kan gøre udgravningen vanskelig og dermed fordyre byggeprojektet. Det kan derfor være en god idé at få undersøgt grundforholdene ved hjælp af en geoteknisk undersøgelse, inden man køber grunden. Undersøgelsen kan imidlertid være dyr at gennemføre. Hvis kommunen eller andre bygherrer allerede har foretaget geotekniske undersøgelser i dit område, kan du spare mange penge på at bruge disse i stedet.

Det er ikke sjældent, at der opstår konflikter mellem bygherre og entreprenør, fordi man ikke har taget højde for risikoen for de svære grundforhold før byggestart. I værste tilfælde kan tidsfrister bliver rykket, budgetter overskrides, og kontrakter blive ophævet. Man kan således undgå mange problemer ved at gennemføre en geoteknisk undersøgelse på forhånd.

Skal man søge om tilladelse til at grave?

Før du sætter gang i graveprojektet, er det vigtigt, at du undersøger, om der findes en kommunal lokalplan for området. Hvis du planlægger at lave en bestemt type udgravning på en ejendom, som ikke findes i planen, skal du først søge om dispensation fra kommunen.

De fleste udgravningsprojekter er en del større end almindelige byggeprojekter. Med undtagelsen af få og mindre tiltag skal du søge kommunen om byggetilladelse efter byggeloven.

Graver du for eksempel ud til en swimmingpool, skal du først ansøge kommunen om byggetilladelse.

Mindre bygninger kan under visse omstændigheder opføres uden at indsende en ansøgning: Du kan for eksempel bygge en garage på op til 50 kvadratmeter uden at ansøge.

De fleste kommuner har deres egen, kommunale udgravningspolitik. Denne er dog mest aktuel, hvis du skal grave på kommunens ejendom. Alle, der skal grave i eller på offentlig grund, skal ansøge kommunen om udgravningstilladelse. Ved udgravning på privat grund er der forskellig praksis fra kommune til kommune. Nogle kommuner kræver en graveanmeldelse, mens andre kommuner kun kræver en graveanmeldelse, hvis du skal grave på en ejendom med særlige kommunale interesser - for eksempel beskyttede områder.

Hvornår er en terrænændring fritaget ansøgningspligt?

Når man vil bygge på en grund, ønsker man som oftest ikke blot at fjerne jord og sten men også lave ændringer i terrænet. Det kan for eksempel være, at du ønsker at få udjævnet grunden, fordi grunden skråner for meget i én retning. Eller det kan være, at grunden ligger væsentligt lavere end naboens og dermed udsættes for store mængder vand, når det regner.

Sådanne ændringer kan være ansøgningspligtige, da det indebærer væsentlige terrænændringer.

Er du usikker på, hvad du har lov til at gøre på grunden, kan du altid tage til kontakt til kommunens Byg og Miljøafdeling. Du kan også bede om en indledende samtale - hver kommune har sine egne regler. Derfor er det klogt at tage kontakt til kommunen, før udgravningen begynder, så du ikke bryder loven ved en fejl.

Ejeren af grunden er ansvarlig for, at forholdene på ejendommen er lovlige og efterlever alle love og regler. Hvad end der er tale om et stort eller mindre projekt, er det vigtigt, at du - eventuelt i samarbejde med en rådgiver - sætter dig grundigt ind i reglerne omkring en sådan udgravning på din grund.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Undersøg, om du har behov for en støttemur

Sørg også for, at pladsen ikke bliver for stejl. Der findes ikke nogen specifikke krav - men lokalplaner kan have fastsat, at skråningen mellem ejendommene ikke må være mere stejl end 1:2.

Du har som ejer derfor ansvaret for den nødvendige sikring af skråningen mellem din og din nabos grund. En støttemur kan ofte være nødvendig for at forhindre, at terrænet giver efter.

Lad de professionelle udføre arbejdet

Udgravningsarbejdet omfatter ofte specialviden fra forskellige fagområder såsom geolog- og ingeniørfaget.

Selve jobbet kræver ofte tungt udstyr som gravemaskiner og lastbiler. At bruge forkert eller mangelfuldt udstyr i kombination med en uerfaren bruger kan dermed have alvorlige konsekvenser. Der er således mange ting, der kan gå galt under udgravningen.

Udgravningen er med andre ord ikke et arbejde, som kan udføres, hvis man ikke har de nødvendige faglige kompetencer.

Hvordan vælger man det rette udgravningsfirma?

Du bør altid vælge et firma, som har langt og indgående kendskab til tilsvarende projekter, og som har det nødvendige udstyr. At vælge nogen, som blot har haft nogle småjobs, kan være risikabelt.

Det kan derfor være en fordel at finde et udgravningsfirma, som har været i branchen i flere år. Det er nemlig en god indikator for, at firmaet er til at stole på.

Du bør indhente tilbud fra tre udgravningsfirmaer og bede dem om at give et skriftligt tilbud, hvor de demonstrerer deres løsninger og priser. Inviter dem gerne til at se byggepladsen, hvor der skal graves - særligt, hvis det er en større opgave.

Hos Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkerfirmaer på ét sted, så det er nemt for dig at vælge. Hvis du registrerer dit projekt hos os, bliver du matchet med egnede entreprenører til opgaven. Det er gratis og uforpligtende for dig som bygherre, og du vil desuden modtage tilbud fra flere kandidater.

Udgravning? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.