Facaderenovering: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Facaderenovering er et bredt udtryk, og bruges om forskellige former for arbejde, på flere forskellige typer facader. Det kan være aktuelt på facader af både teglsten, beton og træ, samt på facader der er beklædt med murpuds. Hvis man opdager skader eller slitage på facaden, bør man udbedre disse så hurtigt som muligt. Hvis sådanne skader ikke udbedres, vil det arbejde, som er nødvendigt ved en renovering, være betydeligt mere omfattende og dyrt. I denne artikel har vi samlet de oplysninger du bør vide, når det kommer til facaderenovering. Du kan blandt andet læse om udfordringerne ved at gennemføre et sådant projekt, hvilken pris man kan forvente, og hvordan processen forløber. Vi giver dig også tips til at finde den rigtige entreprenør.

Facaderenovering

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Facaderenovering? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvorfor bør man udføre en facaderenovering?

Den vigtigste årsag til at udføre en facaderenovering er normalt at udbedre skader og slitage på facaden. Hvis man ikke renoverer facaden, når man opdager, at det er nødvendigt, kan der i værste tilfælde opstå farlige situationer. Løse dele kan falde ned, og dermed skade andre personer og genstande. Andre konsekvenser kan være konstruktionsskader, fugt og råd i konstruktionen. Derfor kan det altid betale sig at udføre en jævnlig vedligeholdelse af facaden.

Ved bygninger i teglsten kan facadeskader ses i form af afskalning, sprækker, saltdannelser eller at mørtlen mellem stenene smuldrer og eroderer. På bygninger som er beklædt med murpuds kan det vise sig i form af sprækker, misfarvninger og afskalning. Selv om man ikke kan se disse former for skader på facaden, kan det stadig betale sig at udføre en vis form for vedligeholdelse. For eksempel, hvis man jævnligt vasker facaden vil det reducere behovet for større vedligeholdelsesarbejde. På facader hvor der kun er opstået mindre skader, kan det være tilstrækkeligt at udføre mindre vedligeholdelsesarbejde på disse områder.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvilke former for facaderenovering findes der?

Den mest omfattende facaderenovering er en totalrenovering af facaden. Dette indebærer ofte, at store dele af den eksisterende facade fjernes, før der opsættes en ny facadebeklædning. På bygninger i træ vil det betyde udskiftning af paneler, oftest kombineret med efterisolering. På bygninger i murpuds eller teglsten skal man beklæde med ny murpuds og mørtel, og eventuelt udskifte dele af muren.

Hvis det kun er dele af facaden der er slidt, kan det være tilstrækkeligt kun at reparere de skadede områder. Dette er et betydeligt mindre arbejde, men for at skaden ikke skal kunne ses efter den er udbedret, kræver det ofte meget dygtige håndværkere. I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at male. Dette gælder både på murblokke, murpuds og bygninger i træ.

En anden mindre form for facaderenovering, er en vask af facaden. Dette fjerner snavs og urenheder, som over tid kan tære på bygningen. Derudover kan en facadevask have en positiv effekt på facadens æstetiske udseende. Dette er et enkelt og rimeligt tiltag, som kan betale sig, uanset hvilken slags facade man har.

Få 3 gratis tilbud >

Facaderenovering? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvad koster en facaderenovering?

Baseret på udførte projekter på vores portal, har vi her hos Bygge.dk udarbejdet en prisdatabase, så vi kan give en indikation af hvad forskellige projekter koster. I og med udtrykket facaderenovering bruges om alt, fra mindre punktreparationer til totale renoveringsprojekter, er der naturligvis store variationer i prisen. Ved en facaderenovering med murpuds kan vi se, at priserne normalt ligger på mellem 250 og 1.300 kroner pr. kvadratmeter vægflade. De fleste projekter vil ligge et sted midt i dette interval. Gennemsnitsprisen ligger på ca. 600 kroner pr. kvadratmeter vægflade.

Ved en udskiftning af beklædningenbygninger med en træfacade, vil priserne ofte være en del dyrere. Her ser vi, at de fleste projekter ligger på mellem 1.000 og 2.000 kroner, hvor størstedelen af projekterne koster ca. 1.300 kroner pr. kvadratmeter vægflade.

Disse priser inkluderer alle materialer og arbejdsomkostninger, men ikke gebyrer og timepriser tilknyttet en eventuel ansøgning. Senere i artiklen kan du læse mere om hvad der er med til at give prisen på et sådan projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvordan opsætter man et godt budget?

Ved alle større byggeprojekter er det vigtigt, at man går i banken tidligt, så man har et indtryk af ens budget. Husk, at du altid bør afsætte mellem 10 og 20 % af det samlede budget til uforudsete omkostninger. Dette er især vigtigt ved ældre bygninger, fordi der kan være skader og mangler som er usynlige, indtil den gamle beklædning er fjernet. Det kan for eksempel vise sig, at vindspærren mangler eller har skader. Hvis dette er tilfældet, anbefales det at denne udskiftes eller installeres, før man opsætter en ny beklædning.

Undervejs i projektet bør du heller aldrig betale mere end hvad værdien er for det udførte arbejde.

Hvad bestemmer prisen ved en renovering af facaden?

Den største faktor til at bestemme prisen, er normalt størrelsen på bygningen. Samtidig har større projekter oftest en lavere kvadratmeterpris. Dette skyldes, at visse omkostninger ikke afhænger af størrelsen på projektet.

Foruden størrelsen vil boligens nuværende tilstand også have meget at sige. En facade som kun har brug for udbedringer på visse områder, vil naturligt være billigere end en bolig hvor hele facaden kræver renovering. Derfor kan det altid betale sig at udbedre skader og slid, så snart de opstår.

Derudover afhænger prisen også af fremkommelighed, og hvor let det er at opstille stilladset. Det er ikke unormalt, at 25 % af det samlede budget på et projekt går til leje af stillads og montering. Hvor let det er at opsætte stilladset omkring facaden på den aktuelle bolig eller anden bygning, vil også have en indflydelse.

En anden vigtig faktor for prisen er, om du ønsker at udføre andre former for arbejde i forbindelse med facaderenoveringen. For mange bygninger og boliger kan det betale sig at efterisolere, samtidig med at man fjerner den gamle facadebeklædning. Det kan også være aktuelt at udskifte vinduer eller døre, hvilket ikke er inkluderet i de ovenstående priser. Hvis projektet indebærer større energitiltag, er det muligt at der kan modtages støtte fra staten. Det kræver dog betydeligt mere omfattende arbejde, end blot en efterisolering.

Boliger og bygninger med ornamenter og stuk på facaden, kan også kræve yderligere vedligeholdelse. Derfor kan sådanne projekter bliver en del dyrere. Her kan der i visse tilfælde være behov for gipshåndværkere, som er specialister i at genskabe originale stukornamenter. På sådanne projekter er det også vigtigt, at arbejdet udføres af en entreprenør der har en god, omfattende viden om traditionelt byggeri. Hvis dette er aktuelt for dit projekt, vil det være en fordel at finde en entreprenør, der har erfaring med at kommunikere med kommunen.

Hvor lang tid tager en facaderenovering?

Eftersom facaderenovering bruges om både stort og småt renoveringsarbejde, kan det være vanskeligt at give et nøjagtigt estimat af hvor lang tid dit projekt vil tage. Det afhænger både af størrelsen på bygningen, kompleksiteten af arbejdet og den eksisterende beklædning. Vi ser dog, at projekter med gennemsnitligt fire etager, tager omkring tre måneder. Mindre projekter, som involverer parcelhuse, kan tage ned til en måned. Større boligblokke kan nogle gange tage længere tid end tre måneder. Mindre tiltag, såsom punktudbedringer, hvor der findes småskader, eller facadevask, tager betydeligt kortere tid.

Skal man ansøge kommunen om en tilladelse til at renovere facaden?

I mange tilfælde er en facaderenovering undtaget ansøgningspligten. Dette er gældende, hvis du planlægger at restaurere facaden til en tidligere dokumenteret udførelse. Det betyder, at du enten planlægger at beholde det æstetiske udseende på facaden, som det er i dag, eller at du ønsker at ændre det tilbage til et tidligere udseende.

Hvis du ønsker at foretage en betydelig ændring af facadens karakter, kan det ske, at projektet kræver en ansøgning. Hvis dette er tilfældet, kræves det ofte at der anvendes fagfolk i forbindelse med ansøgningen. Facadens karakter kan ses som værende ændret af flere årsager. Det kan betyde, at du enten ændrer type af beklædning, eller at du planlægger at indsætte flere eller større vinduer eller døre.

I nogle tilfælde skal større facaderenoveringer udføres på fredede bygninger. I disse tilfælde skal man involvere kommunen for at sikre korrekt rådgivning. Så længe projektet har til hensigt at renovere facaden tilbage til en tidligere udførelse, er der imidlertid intet behov for ansøgninger. En velegnet entreprenør vil være velvidende om både ansøgningspligt, samt reglerne for fredede bygninger. Kontakt derfor gerne dem, før du påbegynder projektet.

Hvad bør man se efter hos en entreprenør?

Det at ansætte en kompetent og erfaren entreprenør er en forudsætning for et vellykket projekt. Dette gælder især når projektet indebærer facaderenovering. En typisk fejl som kan opstå, hvis entreprenøren ikke har den nødvendige erfaring, kan være, at der anvendes den forkerte form for maling eller puds. Det er meget vigtigt, at det er den korrekte beklædning der anvendes på det eksisterende underlag. Den forkerte kombination af produkter kan resultere i, at fugt lukkes inde, og ventilations- og dræningssystemer som har fungeret i hundrede år, kan begynde at tage skade. For eksempel skal malingen som anvendes på kalkpudsfacader være diffusionsåben (åndbar). En facaderenovering, der udføres af håndværkere uden tilstrækkelig faglig viden, kan resultere i mere skade end gavn.

Entreprenører, som specialiserer sig i facaderenovering, har ofte et godt forhold til kommunen, og ved hvordan arbejdet skal udføres for at bringe bygningen tilbage til sit originale udseende. Disse firmaer har også en omfattende indsigt i traditionelt byggeri, hvormed det nye arbejde tilpasses til de originale dele af bygningen.

Uanset hvor gammel din bolig er, er det vigtigt at du vælger en entreprenør, som tidligere har udført lignende projekter. Bed gerne entreprenøren om referencer som du kan kontakte direkte. På den måde kan du forhøre dig om alt fra priser og fremskridt til kvalitet, effektivitet og eventuelle forsinkelser.

Hvordan skriver man en god kontrakt?

De fleste projekter med facaderenovering bliver ofte relativt dyre. Eftersom der er tale om mange penge, er det vigtigt at du sætter dig ned med entreprenøren og skriver en god kontrakt. Den bør indeholde opstartsdato, beregnet fremskridt og slutdato. Derudover bør den inkludere en oversigt over priserne på de forskellige udgiftsposter i projektet. Det bør også tydeligt fremgå, hvordan eventuelle uforudsete omkostninger skal håndteres. Du kan benytte standard kontraktskabeloner for håndværkstjenester, som du finder til gratis download på Dansk Byggeris hjemmeside.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At finde det rette byggefirma til den rigtige pris kan være en udfordring, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du let og hurtigt sammenligne tilbud fra forskellige byggefirmaer i dit område og vælge den bedste til den bedste pris.

3byggetilbud er en internetbaseret tjeneste, der gør det let for dig at få tilbud fra forskellige byggefirmaer i dit område. Alt du skal gøre er at udfylde nogle få oplysninger om dig selv og hvilken slags bygge- eller renoveringsprojekt du har brug for, og derefter vil de sende din forespørgsel til forskellige byggefirmaer nær dig.

En af de største fordele er, at du kan få tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne priser og projektalternativer, før du tager en endelig beslutning. Dette giver dig en større grad af tryghed og sikrer, at du vælger det byggefirma, der passer bedst til dine behov og din økonomi.

Udover at hjælpe dig med at finde det bedste byggefirma for dig, kan de også hjælpe dig med at finde byggefirmaer, der specialiserer sig i specifikke projekter, som nybyggeri eller renovering. Dette gør det lettere for dig at finde det rette byggefirma for specifikke behov.

Så hvis du vil spare tid og penge, samtidig med at du får den bedste byggehjælp, så kan du komme i gang ved at klikke på linket lige nedenfor. Prøv tjenesten i dag og oplev, hvor let det kan være at finde det bedste byggefirma til den bedste pris. Klik dig videre lige nedenfor for at komme i gang, og hent tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor bør du bruge 3byggetilbud?

  • Hver måned hjælper de tusinder med at finde byggefirma
  • De har samlet de bedste og billigste byggefirmaer på ét sted
  • Du undgår at vælge et dyrt og dårligt byggefirma
  • De gør det let at finde et byggefirma med gode priser
  • Tjenesten er 100% gratis og uforpligtende

Registrer dig på 3byggetilbud nu og få tilbud fra byggefirmaer i dit område - du vil blive overrasket over, hvor meget du kan spare. Klik dig videre lige nedenfor for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Facaderenovering? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.