Tagløft: En komplet guide (pris, regler, tips)

Skal du have dit tag hævet? I denne guide fortæller vi dig nøjagtigt hvad du bør vide angående priser, regler, proces, tidsbrug, faldgruber og meget mere. Gå ikke glip af rådene som vil sikre dig et vellykket projekt.

Tagløft

Tagløft, hævning af loftet eller påbygning

Når du har truffet beslutningen om, at du vil udvide boligen opad, for at få mere plads indendørs, er det tid til at vælge, om der skal være tale om et tagløft, en påbygning, eller blot en hævning af loftet. Svaret kommer an på flere forskellige faktorer; blandt andet de lokale regler, dit budget og hvordan dit hus ser ud på nuværende tidspunkt. Det sker ofte, at nogle mennesker blander terminologierne sammen. Det er derfor en god idé, først at få en forklaring på, hvad et tagløft, en hævning af loftet og en påbygning er, og hvad forskellene er på disse.

Hævning af loftet er et udtryk, man ofte hører i sammenhæng med et tagløft. Men en hævning af loftet er ikke det samme som et tagløft. Når man laver en loftshævning, betyder det, at man kun løfter en del af taget. For eksempel kan man løfte en mindre del i midten af taget. Man kan også justere vinklen på hele taget ved at hæve siderne nederst på et skråtag, uden at hæve det højeste punkt på taget. På den måde bliver der højere under loftet nær væggene, og du får en generel følelse af en bedre loftshøjde i rummet. En hævning af loftet vil typisk resultere i, at en større del af rummet - eller huset - bliver højt nok under taget til, at det bliver brugbart som boligareal. Men det er som oftest et noget mindre projekt end et tagløft.

Ved et tagløft tager man udgangspunkt i en allerede eksisterende etage; for eksempel et loft under taget, som er for lavt til, at det kan bruges effektivt. Hæver man denne etage, kan det dermed bruges som et fuldt beboeligt rum med beboelig taghøjde.

En påbygning ligner på mange områder et tagløft, og resultatet for dit hus kan være sammenligneligt, da du som oftest i begge tilfælde vil ende op med en ny etage til et nyt boligareal. Den primære forskel mellem en på bygning og tagløft er dog, at ved en påbygning tilføjer man en ekstra etage, hvor der ikke var noget før.

En påbygning vil man ofte bruge, når man ønsker en ny etage på en bygning, hvor man ikke allerede har et loft, man kan tage udgangspunkt i. Eller, at man både ønsker at lægge en ny etage på til boligareal, men samtidig gerne vil beholde det eksisterende loft. En påbygning vil som regel koste en del mere end et tagløft.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvor meget koster et tagløft?

Som bygherre er det på forhånd vigtigt at vide, hvor meget et tagløft vil komme til at koste for din bolig. Det vil ofte være en af de vigtigste faktorer, man tager med i sin afgørelse, når man vil beslutte, om man vil gennemføre et tagløft eller ej. De gennemsnitlige priser herunder kan forhåbentlig hjælpe dig med at gøre dine beregninger lidt lettere.

Der findes selvfølgelig store prisforskelle både geografisk og baseret på forudsætningerne for hvert projekter. Men ifølge den data, som vi har indsamlet fra tagløft, der er udført i forskellige dele af landet, ligger gennemsnitsprisen på omkring 16.000 kroner per kvadratmeter. Vi ser desuden, at de fleste, der får lavet et tagløft, betaler mellem 10.000 og 22.000 kroner per kvadratmeter.

Disse priser inkluderer alle udgifter til tagdækning og efterfølgende omkostninger til indvendig renovering af det nye boligareal. Prisberegningen omfatter desuden alt arbejde i forbindelse med tagdækning, el-arbejde, VVS-arbejde og andre fagområder. Priserne inkluderer også materialer, der er indkøbt af både entreprenøren og dig selv.

Ingen projekter er ens, og alle huse har forskellige betingelser for et tagløft. Så der er selvfølgelig en chance for, at dit projekt kan ende op med at blive dyrere eller billigere end gennemsnitstallene. Uanset hvad, håber vi, at disse tal kan hjælpe dig i din planlægning af dit projekt. Hvis du ønsker at se mere, kan du registrere dit projekt hos os på Bygge.dk

Hvad påvirker prisen på et tagløft?

Prisen per kvadratmeter er et godt udgangspunkt for at fastsætte budgettet for et tagløft. Men det betaler sig også at finde ud af, hvad der egentlig påvirker prisen ved et tagløft. På den måde sikrer man sig, at man får mest muligt ud af pengene fra investeringen.

Ligesom mange andre typer renoveringsprojekter, vil et tagløft også have en lavere kvadratmeterpris, jo større arealet er. Dette skyldes, at faste omkostninger som planlægning og ansøgninger hos kommunen ofte vil koste det samme uanset husets størrelse. Når der er tale om et større areal, bliver de faste omkostninger fordelt per kvadratmeter. Du kan også i nogle tilfælde få bedre priser på arbejdstimer og materialer, når dit projekt er større.

En anden faktor, der påvirker prisen, er hvor meget taget skal hæves. Hvis man blot skal have hævet taget lidt, vil det koste mindre end hvis man skal have hævet taget betydeligt mere. Hvis taget skal hæves meget, vil det ofte være tilfældet, at dette har indvirkning på den bærende konstruktion for huset. Prisen påvirkes meget at tagløftet for dit hus, da du laver indgreb i den bærende konstruktion, hvilket i nogle tilfælde kan øge projektets omfang markant.  

Indretning og renovering af det nye boligareal er også en vigtig faktor, der påvirker prisen ved et tagløft. Hvis du for eksempel laver nyt bad eller køkken, vil du ofte ende op i den øvre del af prisskalaen. Det samme gælder, hvis du for eksempel vælger eksklusive produkter til overfladematerialer; såsom gulv, tag og vægge, eller hvis du vælger pladsbesparende specialløsninger i forbindelse med garderoben og lignende.

Ventilation, VVS-arbejde og el-arbejde i de enkelte rum påvirker også prisen. Dette er noget, man bør opgradere, mens arbejdsfolkene er i gang med arbejdet. Dette kan ofte være en god idé at få gjort, men er selvfølgelig også noget, som vil gøre projektet dyrere. 

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvorfor betaler det sig med et tagløft?

Nogle mennesker renoverer for at øge salgsværdien af boligen, før de sætter den til salg. Tagløft er naturligvis meget dyrere end en almindelig renovering, men hvis man tager slutresultatet med i betragtning, er dette også et type projekt, der kan føre til en væsentlig værdiøgning af din bolig. Hvis du for eksempel bor i én etage, og ved hjælp af et tagløft hæver det til to, vil du ofte kunne fordoble boligens boligareal. Dette vil i mange tilfælde føre til en meget stor stigning i boligens salgsværdi.

For andre er et salg af en mindre bolig noget, de føler, de er nødt til at gøre, på grund af familieforøgelse. I mange tilfælde vil et tagløft være et attraktivt alternativ til at skulle udskifte familiehuset. Med et tagløft vil familien få nok plads, man slipper for at skulle finde en ny og dyr bolig, og man øger samtidig værdien af den eksisterende bolig.

Tagløft – hvor lang tid tager det?

I et projekt som dette, glemmer man nemt, hvor lang tid der går med planlægning, tegning med arkitekten og ansøgninger til kommunen. Det er en god idé at afsætte fire til seks måneder til denne proces. Du bør også bruge tiden på at vurdere pristilbud og vælge entreprenør, da det i sig selv ofte kan tage mellem to og tre måneder.

Selve arbejdet med tagløftet er faktisk ofte det, som tager mindst tid. Dette kan ofte færdiggøres inden for 1-3 måneder, men kommer selvfølgelig meget an på størrelsen og kompleksiteten af projektet. En væsentlig faktor her er også, hvilke og hvor mange rum, du vil bygge i den nye etage. Få rum med standardløsninger vil tage kortere tid end mange rum med specialløsninger.

Der findes også ting, du selv kan gøre for at få processen til at gå hurtigere. Det første, du skal gøre, er, at lave en korrekt planlægning. Hvis du bruger populære materialer, som kan have lang leveringstid, bør du vær særligt opmærksom på dette. Bestil derfor i god tid, så du har noget ekstra tid at give af i forhold til leveringstiden. Hvis du venter for længe med at bestille, kan du ende op med at det forsinker projektet. Forsinkelser fører ofte også til øgede omkostninger.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Arkitekt og ansøgninger til kommunen

Da tagløft betyder meget for udvidelsen af bygningen i højden og deraf en brugsændring, vil du skulle søge hos din kommunes afdeling for bolig og byggeri i henhold til byggeloven. Da dette er en strukturel ændring af bygningen, stilles der typisk strenge kvalitets- og sikkerhedsmæssige krav til det. Det er nødvendigt at tage visse forholdsregler med i betragtning; for eksempel konstruktionens styrke, flugtveje og eventuelle konflikter med andre byggerier, eller hvis området er bevaringsværdigt.

Da disse typer projekter er relativt komplicerede, anbefales det at en fagperson står som "ansvarlig ansøger", når du skal søge om et tagløft. Det er som oftest en arkitekt, man bruger som ansvarlig ansøger til disse ansøgninger. Du vil som regel også have brug for en entreprenør, der kan listes som ansvarlig for udførslen af arbejdet, inden for sit respektive felt.

Hvilken dokumentation er nødvendig for, at entreprenøren kan afgive sit tilbud?

Når du er blevet enig med din arkitekt om, hvordan boligen skal se ud efter tagløftet, kan du begynde at indhente priser fra forskellige entreprenører. Det er en god idé at indhente priser fra mindst 3 forskellige entreprenører, således, at du har et sammenligningsgrundlag. Men for at kunne give dig et prisoverslag, skal entreprenøren have en god beskrivelse af, hvad opgaven indebærer, så han kan udregne en pris.

Jo mere detaljerede tegninger og beskrivelser, du kan fremvise til entreprenøren, jo mere nøjagtig og sammenlignelig vil pristilbuddene fra entreprenørerne være - og jo hurtigere vil de kunne give dig et tilbud. Dokumentationen, man fremsender til entreprenøren, skal i første omgang inkludere ansøgningstegningerne. Dette vil typisk indbefatte snittegninger, facadetegninger, tegninger der viser placeringen på stedet, samt plantegninger.

Det er oftest også en fordel af give entreprenøren et detaljeret design, der indeholde en mere detaljeret oversigt over det, som entreprenøren skal bygge, montere og installere. Det inkluderer for eksempel et rumskema for hvert rum, hvor man beskriver materialer, belysning, opvarmning og så videre. Det indeholder typisk også et dør- og vinduesskema, der bruges til at vise, hvilke typer døre og vinduer, der skal anvendes. 

Hvordan vælger man det rette firma og projektstruktur til opgaven?

Før du starter processen med at finde en entreprenør, skal du bestemme dig for, hvordan du vil strukturere projektet. Valget ligger mellem en totalentreprise, eller at hyre individuelle entreprenører, som du skaffer til hvert fagområde.

Hvis du vælger en totalentreprise, vil entreprenørfirmaet stå for alt arbejdet og organiseringen af alle nødvendige underentreprenører til de forskellige fagområder. Denne type organisering er som oftest den mest populære, da du kun skal forholde dig til én entreprenør i forhold til kommunikationen og kontrakten.

Totalentreprenøren tager typisk mellem 10-15% i avance på samarbejdet med sine underentreprenører. Men det påvirker dog sjældent din pris, da hovedentreprenøren ofte forhandler sig til gode rabataftaler med sine underentreprenører. En stor fordel ved at bruge en totalentreprise er desuden, at de forskellige entreprenører allerede er vant til at samarbejde effektivt som et team. Det gør ofte byggeprocessen lettere.

Både at finde et relevant entreprenørfirma og tjekke kvaliteten af denne er en tidskrævende proces. Det er desuden en vigtig forudsætning for en succesfuld gennemførsel af byggeprojektet. Bygge.dk er en tjeneste, der sætter boligejere i forbindelse med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og sætter dig i kontakt med entreprenører, der er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt.

Med andre ord gør vi det både nemt og hurtigt for dig at vælge den rigtige entreprenør, når du registrerer dit projekt hos os. Vi matcher dit projekt med kvalificerede entreprenører til opgaven. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi sikrer, at du modtager tilbud fa flere kandidater, således, at du har det bedste grundlag for at sammenligne tilbuddene.

Tagløft? Få 3 uforpligtende tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.