Udskiftning af tag: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Udskiftning af tag

Udskiftning af tag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

Først nogle begreber

De mest almindelige tagformer og opbygning


Derudover skelner man mellem de forskellige typer af "primær tagdækning", der ligger oven på undertaget:

 • Tagplader i aluminium eller stål: Alsidigt tag, som kan lægges på mange forskellige typer tage. Kræver mindst 10 graders hældning på taget.
 • Shingel-tag: Dette er nemt at lægge, men kræver en god isolation eller kold-loft. Der skal være minimum 15 graders tagvinkel i de tilfælde, hvor der er lagt underlag. Hvis der ikke lægges på en belægning, skal der være mindst 18 graders tagvinkel.
 • Trætag: Skal gerne have en hældning mellem 22 og 15 grader. Nogle er mere krævende at lægge selv.
 • Tagsten i tegl: Dette er en næsten vedligeholdelsesfri type og holder længe.
 • Tagsten i beton: Minimum tagvinkel skal være 15 grader. Det er enkelt at vedligeholde og har en lang holdbarhed.
 • Græstørvstag: Dette er den ældste teknik, men bruges meget lidt i dag. Det vejer betydeligt mere end almindelige tag og kan som udgangspunkt lægges, hvis konstruktionen er beregnet til tunge tage.
 • Skifer: en gammel byggeteknik med lang holdbarhed. Skifersten er dyrere end almindelige tagsten, men kan nogle gange genbruges, hvis man udskifter et gammelt skifertag.
 • Asfaltplader: En simpel tagtype, der typisk anvendes af gør-det-selv-folk. Er oprindeligt blevet brugt meget på hytter. Vedligeholdelsen foretages på samme måde som shingel.

Hvad er undertag, og kan det udskiftes?

Undertaget er et lag eller en slags "dug", man lægger under den primære tagdækning (tagsten, plader, shingel, osv.). Undertaget, sammen med den primære tagdækning, hjælper med at holde taget tørt. Hvis det får skader, skal det udskiftes, og de fleste, der udskifter tagdækning, udskifter typisk også undertaget i samme ombæring.

På denne måde sikrer man sig, at et tag kan holde i de næste mange årtier. Valget af tagtypen afhænger af typen af tagdækningen og tagets konstruktion. Håndværkere, der kommer på besigtigelse, kan bistå med råd til valg af en god løsning.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Tagets levetid

Levetiden for taget afhænger af flere faktorer. Typen af tag, materialer, vejrforhold og kvaliteten på arbejdet, der blev udført, sidst man udskiftede taget. Herunder finder du en oversigt over den gennemsnitlige levetid for de mest almindelige tagformer:

 • Skifer: Ca. 40-100 år
 • Træ: Normalt 20-40 år, men det kan også være betydeligt længere
 • Tagsten i beton: Ca. 40-60 år
 • Tagsten i tegl: Ca. 60-80 år
 • Shingel: Ca. 30-40 år
 • Tørv: Ca. 40-60 år
 • Decra: Ca. 40-60 år

Bemærk, at der er en del individuelle forskelle fra tag til tag. Som en tommelfingerregel kan det være en god idé at tjekke taget regelmæssigt efter det 20. år. Ved et tagtjek ser man typisk efter følgende:

 1. Tagdækningen ved rør og samlinger er tætte
 2. Afløbsrender og ventilationshætter er i god stand
 3. Tagdækningen er fuldkommen og uden åbninger
 4. At tagvinduer, vindskeder og rørbeslag ikke har rust eller sprækker
 5. Tagrender er tætte og hele
 6. Det er god udluftning i toppen

Udskiftning af tag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad koster en udskiftning af taget?

Prisen på en udskiftning af tag afhænger af flere faktorer, og det er vanskeligt at sige noget konkret om et projekt, før man har været på besigtigelse. Hos Bygge.dk har vi hjulpet mange bygherrer, der har skullet udskifte taget, med at blive sat i kontakt med kvalitetssikrede tagentreprenører. Baseret på tilbud fra mange tagtyper og -former ser vi en gennemsnitspris på cirka 1.300 kr. per kvadratmeter tagflade. Dette er inklusiv alle materialer og alt arbejdet tilknyttet opgaven (membran/pap, lægter, tagsten, tagrender og beslag). Bemærk, at tagfladen ikke er det samme som husets grundfalde, da man må tage højde for tagvinkel og fremspring.

Men tagprojekter kan også blive en del dyrere. De kan nå helt op på 2.600 kroner per kvadratmeter, hvis der for eksempel er tale om komplekse vinkler og små flader. De meget enkle tag kan også komme længere ned end de 1.300 - faktisk helt ned på 1.000 kroner per kvadratmeter inkl. moms.

Bemærk, at rådskader ikke er indregnet i disse gennemsnitspriser. Dette er omkostninger, som kommer i forlængelse af tagprojektets pris, og som kan gøre projektet markant dyrere. Det er som regel vanskeligt at fastslå omfanget af eventuel råd, inden man åbner op for taget. Så prisen på udbedringerne af rådskader er typisk et tillæg til det faste pristilbud og udregnes på baggrund af brugte mandetimer og materialer. En del mennesker vælger også at efterisolere taget, så de kan benytte loftsområdet, eller udvide taget/bygge tagkvist. Dette er dog heller ikke indregnet i gennemsnitspriserne, der er beskrevet ovenfor.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvad betyder ”R&R” ved et tagprojekt?

R&R står for "Rigning og Råd" og er den vigtigste grund til, at tagprojekter ofte ikke er så enkle at prissætte. Hvis det for eksempel er svært at komme til taget eller svært at benytte et stillads, regner man gerne "rigningen" for en fordyrende faktor. Dette kan medføre betydelige meromkostninger; for eksempel, når der skal bruges lift.

Derudover er råd ofte også en betydelig faktor ved en udskiftning af taget. Det er svært at sige på forhånd, om der er råd i undertaget. Man skal derfor åbne taget for at få det fulde overblik. Her er det vanskeligt for entreprenøren at give et tilbud med et forbehold for, at der ikke findes råd. Hvis entreprenøren konstaterer råd, når han åbner op, kan han give en pris for udbedringen af det. Men normalt udføres denne typer projekter til den aftalte tid og til de aftalte timesatser og materialer.


Kan det betale sig at udføre en udskiftning af taget, før man sælger boligen?

Hvis man er i en proces, hvor man planlægger et sælge sin bolig i løbet af de næste par år, kan det være relevant at vurdere, om man vil udskifte taget for at gøre boligen til et mere attraktivt salgsobjekt. Man har måske allerede blot iværksat mindre tiltag for at udbedre nogle småproblemer.

En udskiftning af taget er en stor investering, og det vil være svært at sige, om man vil få de samme penge igen, når det skal sælges. Det er selvsagt et positivt salgspunkt i en boligannonce. Men i modsætning til indvendig renovering er det ikke noget, alle lægger mærke til. Omvendt er det dog ofte negativt for en salgsopstilling, hvis der er usikre elementer i boligen.

Et gammelt og slidt tag med begyndende lækageproblemer kan være et usikkert element, som gør, at potentielle købere bliver usikre, når de skal afgive et bud. For udregning af prisen på projektet er der således grunde for og imod en tagomlægning inden salget - men dette varierer fra bolig til bolig, og der er intet facit.

Hvor lang tid tager det at bygge et tag?

Dette afhænger igen at størrelsen og kompleksiteten. De simpleste opgaver kan gennemføres på under 2 uger, mens det kan tage op til 2 måneder ved større og mere komplekse boliger.

For større tage (f.eks. boligselskaber) kan projektet tage flere måneder. Dette afhænger også meget af ressourcerne og effektiviteten hos den enkelte entreprenør. Entreprenører, der er specialiserede i at skifte tag, er som regel mere effektive end entreprenører, der laver tage som en del af deres portefølje.

Skal jeg have en godkendelse fra kommunen?

Nej, man behøver ikke en godkendelse fra kommunen for at lave et tag. Undtagen hvis man ønsker at hæve taget eller bygge en tagkvist som en del af projektet. I de tilfælde kan det udløse en ansøgningspligt. Tag kontakt til kommunen for mere information.  

Hvis der skal laves en ansøgning i forbindelse med projektet, vil det som regel kunne betale sig at koble en arkitekt på, der kan lave tegninger og ansøgninger. Derefter kan du indhente pristilbud fra entreprenører baseret på dette grundlag.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvor starter man?

Hvis man overvejer, om man skal udføre en udskiftning af taget, er der normalt to muligheder at vælge imellem, inden man starter:

 1. Taksator: Dette gælder især, hvis man er usikker på, om man bør få skiftet taget. En taksator kan give dig en objektiv vurdering af tagets tilstand. I modsætning til en entreprenør, har en taksator ikke noget incitament for at præge dig til at vælge det ene frem for det andet. En taksator er uvildig og vil give dig den faglige vurdering af nødvendigheden for en eventuel udskiftning af taget. En taksator fakturerer efter arbejdstimer men behøver dog ikke lang tid til at vurdere et tag. Denne omkostning vil, uanset hvad, udgøre en del af de samlede omkostninger for projektet. Hvis taksatoren anbefaler at få udskiftet taget, bør du henvende dig hos en tagentreprenør/tagdækker.
 2. Tagentreprenør/tagdækker: Når du har bestemt dig for at få udskiftet taget, er det på tide af indhente pristilbud. Det er typisk specialiserede tagentreprenører og tømrerfirmaer, som udfører tagskift. Hvis der er tale om et fladt tag, er det mest normalt at benytte en tagspecialist. Dette er firmaer, som ofte laver projekter for både boligforeninger, industri og privatboliger.

Når du er klar til at kontakte et firma, som kan skifte dit tag, kan du med fordel registrere dit projekt via forsiden på Bygge.dk.

Hvilke faggrupper er påkrævet?

Der er ofte flere fagområder involveret i et tagskift, herunder:

 • Tagdækning
 • Blikkenslagerarbejde
 • Tømrerarbejde.

På markedet for tagentreprenører findes der både generalister, som udfører alle former for tagarbejde, og firmaer, som kun laver tømrerarbejde, tagdækning eller blikkenslagerarbejde. Normalt foretrækker privatpersoner, der skal have lavet tag, at have ét firma at forholde sig til, og som kan organisere alt arbejdet.

Nogle af disse firmaer har de tre fagområder internt. Andre benytter underentreprenører på de felter, de ikke selv dækker. Hvis du ønsker at blive sat i kontakt med kvalitetssikrede firmaer, der udfører tagarbejde i dit område, kan du gå videre til forsiden og registrere dit projekt på: Bygge.dk.

Hvordan finder man det rigtige firma til opgaven?

Ved en udskiftning af taget er dit vigtigste valg, hvilket firma du vælger til opgaven. Du har brug for, at arbejdet bliver udført af seriøse fagfolk med de rette kompetencer til det arbejde, der skal udføres. Det sidste, man har brug for, er et tag, som lækker. Så sørg for, at arbejdet bliver gjort grundigt, når du vælger firma. Bemærk, at man skelner mellem firmaer, der laver flade tage og skrå tage. Det er primært specialfirmaer, som laver flade tage, mens de fleste tømrerfirmaer indgår i en totalentreprise med et skråt tag.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med kvalitetssikrede tagentreprenører i dit område, kan du registrere dit projekt gratis på Bygge.dk. Så tager vi kontakt til dig for en kort gennemgang af dit projekt. Når du modtager tilbuddet, er der visse faktorer, du bør overveje:

 • Referencer fra tilsvarende projekter
 • Pris (husk at undersøge, at tilbuddene er sammenlignelige)
 • Kapacitet til gennemførsel
 • Finansiel soliditet (undersøg selskabets kreditvurdering)
 • Licenser/godkendelser
 • Personlig kemi
 • Forsikringer.

Hvordan sikrer man en vellykket gennemførsel: 10 tips

 1. Få en objektiv vurdering af tilstanden på taget, før du indhenter tilbud (medmindre du er sikker på, at det skal skiftes).
 2. Hav en buffer i dit budget til uforudsete omkostninger (for eksempel råd).
 3. Indhent 3 tilbud fra seriøse aktører.
 4. Opstil en nøjagtig sammenligning af tilbuddene for at sikre, at du sammenligner æbler med æbler (f.eks.: Hvilken slags tagsten bruges der?).
 5. Lav en detaljeret gennemførselsplan sammen med firmaet, du har hyret.
 6. Få det på skrift, hvis du som bygherre eventuelt selv skal indkøbe nogle af materialerne.
 7. Følg op på projektet undervejs, og hav en konstruktiv dialog med projektlederen.
 8. Påtag dig ikke selv for meget arbejde (underforstået: Du skal have både tid og kompetencer til at kunne bidrage konstruktivt med at skifte taget).
 9. Få foretaget en slutkontrol af en ekstern fagperson, og betal først sidste del af kontraktsummen, når den er gennemført og eventuelle fejl og mangler er udbedret.
 10. Husk at få tilsendt alt relevant dokumentation, efter at projektet er afsluttet.

Udskiftning af tag? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.