Støbning af sokkel: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Når man støber sokkel, lægger man fundamentet for resten af byggeprojektet. Uanset om man bygger en garage, et opbevaringsrum eller en komplet bolig, afhænger konstruktionen af den høje kvalitet på soklen. Derfor er dette en del af projektet, der kræver, at man foretager passende forberedelser og engagerer de rigtige fagfolk. Denne artikel beskriver, hvordan man bør gribe støbning af soklen an. Man kan læse om blandt andet pris, nødvendige forberedelser, og hvordan man kommer i kontakt med den rette entreprenør.


Støbning af sokkel

Støbning af sokkel? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Start her

Forbered underlaget

For at soklen skal blive plan og jævn, skal man forberede området, før man begynder at forme betonen. Hvor meget man skal forberede, afhænger af jordforholdene. Uanset hvad skal man være meget nøjagtig. For det første skal byggeriet frostsikres, hvis der er risiko for frostsprængninger i jorden. Frostsprængninger opstår, når vandet i jorden (eller andre materialer) fryser og udvider sig. Dette kan ødelægge både soklen og støttevæggen, og kan føre til betydelige omkostninger på lang sigt. Derfor kan frostsikring være en investering, der kan spare boligejeren for store udgifter. Hvor dybt man skal grave for at sikre tilstrækkelig beskyttelse afhænger af de forhold, hvor man bygger. XPS isoleringsplader fungerer godt til dette formål, da de kan modstå både fugt og tryk.

Afhængigt af hvad man skal bygge, skal man tænke over, hvordan bygningen er placeret i terrænet. Alle konstruktioner, hvor gulvet er under jordoverfladen, skal drænes for at forhindre kapillær opsugning af vand, der giver fugtskader. Man bør også undgå fald ned mod bygningen. Fald får vand til at rende nedad og samle sig ved soklen og kan beskadige strukturen. Underlaget skal også være i niveau, før man begynder at støbe. Desuden skal alle rørledninger og kabler, der går ind i huset, lægges ind, før man begynder at støbe. Underlaget for soklen skal være en drænende masse. Det er her, man lægger rørene. Drænet varierer alt efter underlaget og belastningen, men er normalt en form for knust sten eller grus. En sådan masse er kapillarbrydende, hvilket betyder, at det ikke suger vandet op i konstruktionen.

Husk også at isolere soklen. Isolering forhindrer fugtskader i betonen, samt kontrollerer temperaturen. Husk, at dampbarrieren altid skal være på den varme side af isoleringen. Hvis der er risiko for høj radonkoncentration, skal man også tilføje radonsikring. Dette bør lægges mellem isoleringslag eller lige under fundamentet, afhængigt af forholdene. For at sikre, at radonbarrieren er lagt korrekt, bør man rådføre sig med en specialist.

Når man graver ud og planlægger underlaget, produceres overskudsmasse. Dette skal fjernes fra grunden, hvilket medfører udgifter. Husk, at udgravningsmasse taget op af jorden udvider sig. Før man kører overskudsmasserne væk, kan det være værd at kontakte entreprenører i området. I nogle tilfælde vil det være muligt at overføre overskudsmasserne til andre projekter til gengæld for, at entreprenøren selv transporterer dette til den nye byggeplads. På den måde undgår man at betale for at få det kørt væk.


Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Tilpas efter forholdene, vejr og temperatur

Selve soklen skal også støbes efter forholdene. For at dette kan gøres korrekt, bør man rådføre sig med en fagperson.

Hvor tyk soklen skal være, afhænger af, hvilken slags belastning det skal udsættes for. Men normalt vil den være 10-13 cm tyk. For at undgå at lægge armeringsnet over hele soklen, kan man bruge forarmeret beton. Det kan betale sig at lægge forstærkende armeringsjern langs kanterne alligevel. For at få soklen jævn og i den rette højde, vil det kunne betale sig at bruge et vaterpas med laser. Hvis man skal bygge en garage, bør man lave et fald ud mod garageporten for at fjerne vand, der kommer ind. Alternativt kan man lægge et afløb inde i garagen. For at sikre et godt resultat, skal du starte med at jævne betonen så hurtigt som muligt. Jævningen får fibrene i betonen til at lægge sig ned og får hulrummene nede i soklen til at blive udfyldt.

Man skal altid være opmærksom på vejret, når man støber. Beton hærder ved høj temperatur. Men for høje temperaturer vil få hærdningen til at gå for hurtigt, hvilket vil beskadige betonen. Koldt vejr vil få hærdningen til at gå meget langsomt, mens frostgrader kan forårsage frostskader. Hvis vandet i betonen fryser, før soklen er hærdet, vil det forårsage afskalning og frostsprængninger. I værste fald kan dette ødelægge hele soklen. Det er muligt at forme betonsoklen, både når det er "for varmt" og "for koldt", så længe man tager visse forholdsregler. Men det kræver, at man ved, hvad der skal til for at undgå skader på betonen. Derfor anbefaler vi at engagere professionelle håndværkere til sokkelstøbningen.


Støbning af sokkel? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Find dygtige fagfolk

Støbning af en sokkel kræver både ekspertise, erfaring og det rigtige udstyr. Desuden bør man aldrig være færre end to personer. Der er en række overvejelser at tage undervejs, og det kan være krævende at opnå et resultat, der holder høj nok kvalitet. Derfor anbefales det, at man bruger professionelle håndværkere.

Det er vigtigt, at man finder en håndværker, man er tryg ved. Desværre er der mange useriøse firmaer i branchen, og flere håndværkere mangler den nødvendige uddannelse og ekspertise til at opretholde en tilfredsstillende kvalitet. I værste fald kan det ende med at blive direkte farligt, når håndværkeren ikke følger de regler og bestemmelser, der gælder.

For at sikre, at man engagerer et kompetent og pålideligt firma til projektet, kan man registrere projektet hos Bygge.dk. Vi har en platform af kvalitetssikrede firmaer, så det bliver lettere og sikrere at engagere håndværkere. Alle entreprenører, som man finder gennem vores service, er løbende kvalitetssikrede, både på ekspertise, økonomi og godkendelser. Hvis man registrerer projektet hos os, vil vi sætte jer i kontakt med flere entreprenører, der har den erfaring og ekspertise, der kræves for både støbning af sokkel, og det øvrige arbejde på projektet.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvad koster det?

Baseret på projekter udført med firmaer fra vores netværk, har vi udviklet vores egen prisdatabase i Bygge.dk. Nedenfor er to eksempler på priser, der kan illustrere prisen på parcelhuse (110 kvm) og garage (40 kvm). Priser inkl. materialer og fagfolk:

Parcelhus:

  • Sokkel (fundament): 32.000 kr.
  • Gulve på grund af 30 cm iso, 8 cm beton: 60.000 kr.
  • Total: 92.000 kr.

Garage:

  • Fundament garage: 12.000 kr.
  • Gulv på grund, 12 cm beton uden iso stål glattet i garagegulv: 14.000 kr.
  • Total: 26.000 kr.

Det er dog vanskeligt at vurdere en bestemt pris for et projekt uden tilstrækkelige oplysninger om projektet. Når fundamentet er lagt, er der stadig en stor del af projektet tilbage. Det er vigtigt at have kontrol over udgifterne under hele byggeprocessen. Hvis man ikke gør dette, risikerer man at starte et projekt, man ikke har økonomi til at finansiere.

Læs mere om prisen på støbning af sokkel.

Vær omhyggelig med efterarbejdet

Selv om betonen har sat sig, er arbejdet ikke færdigt. Når soklen har sat sig, skal man børste gulvet. Vent ikke for længe med det. Det er vigtigt, at betonen ikke er for hård (hærdet), når den bliver pudset. Hvornår den skal pudses afhænger af vejret, temperaturen af betonen, og om der er tilføjet hærdningsmiddel. Det rigtige tidspunkt er, når man kan bevæge sig oven på betonen uden at sætte for dybe mærker, og at pudsebrættet ikke suger sig fast i underlaget. Det er almindeligt at bruge en såkaldt betonglatter til dette, men man kan også gøre det manuelt. Efter pudsningen skal betonen bearbejdes med en stålglatter, helst flere gange for at få betonen så blank som muligt.

Det er også vigtigt at holde betonen våd, mens den hærder. Under hærdningen finder en fordampningsproces sted, og hvis man ikke er omhyggelig med at vande betonen, kan der forekomme revner i overfladen. Det er almindeligt at dække betonen med plast, mens betonen hærder. Sørg for ikke at sætte plast på for tidligt; det vil få plasten til af hæfte sig til selve soklen. Betonen skal vandes i mindst tre dage, helst en uge. Hvis betonsoklen tørrer for hurtigt, kan pladen revne op og forårsage grimme revner på gulvet. Vand derfor hellere for meget end for lidt. For at sikre, at plasten dækker hele betonen, kan det betale sig at vande over plastafdækningen også. Hvis der er frostgrader udenfor, bør man også dække soklen med vintermåtter for at sikre, at vandet ikke fryser.

Hvis du laver et grundigt forarbejde og får dygtige håndværkere til at støbe betonen samt er forsigtig med efterbehandlingen, vil du ende med en sokkel, der holder i mange år. Hvis man er usikker på noget undervejs, bør man rådføre sig med fagfolk. Vi anbefaler generelt at engagere professionelle håndværkere til at udføre så meget som muligt af jobbet.


Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Opstart af projektet

For at komme i kontakt med entreprenører og håndværker virksomheder, kan man registrere projektet på Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt. Hvis man registrerer projektet hos os, modtage man pristilbud fra flere pålidelige firmaer, der kan udføre arbejde med både afretningslag og resten af den konstruktion, der skal bygges.

Støbning af sokkel? Få 3 uforpligtende tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.