Funkishus: En komplet guide (pris, regler, tips)

Funkisstilen kendetegnes af store flader, geometriske former og minimalistiske detaljer. Bygningerne har ofte rektangulære hovedformer, med buede eller cirkulære vinduer og fremspring. Taget er ofte fladt for maksimal arealudnyttelse, og dele eller hele taget er terrasse. Funkishus har ofte store vinduesflader som sørger for meget naturligt lys, og ofte minimalt med ekstra udsmykninger. Stilen har fået en ny glansperiode og er noget flere ønsker sig når de skal bygge selv. Mange som søger efter funkishus, er egentlig på udkik efter et hus med et moderne udtryk og stil, uden at dette nødvendigvis er et hus i ren funkisstil. I denne artikel prøver vi at give et indblik i hvad som er værd at vide hvad man skal i gang med et projekt.

Funkishus

Hvad er et funkishus?

Funkisbegrebet blev først taget i brug i 30-erne, og stammer fra tanken om at form følger funktion. Det vil sige at byggeriets udseende skal dikteres ud fra hvad som gør det mest praktisk, effektiv og behagelig at leve i.

Arkitekterne som først tegnet i funkisstilen tænkte altså mindst lige så meget på brug, som på udseende når de designede nye huse. Dette er også grunden til det minimalistiske udtryk; de ønsket ikke at bruge tid eller penge på noget som ikke havde en funktion.

Det er værd at lægge mærke til at samtidig som det at bygger i funkisstil er blevet mere populært, er begrebet også blevet noget udvandet. Mange færdighusleverandører bruger det som et samlebegreb for byggeri med rektangulære hovedformer og store vinduesflader. Hvis man ønsker et hus som er mere lig de der blev bygget i 30-erne vil det være bedst at benytte en arkitekt.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvor meget vil det koste?

Det findes ikke et nøjagtig facitsvar når det kommer til hvad opføring af et funkishus eller moderne hus vil koste. Som ved bygningen af ethvert arkitekttegnet byggeri, vil prisen altid være afhængig av størrelsen på byggeriet. I tillæg vil kompleksiteten og standarden man ønsker sætte visse restriktioner i forhold til omkostningerne.

Baseret på opføring af eneboliger hvor bygherre har benyttet Bygge.dk til at finde entreprenør for projektet, ser vi en gennemsnitlig kvadratmeterpris på omkring 18.000 kr.

Generelt vil bygning af et nyt hus koste et sted mellem 15 og 30 tusind kroner per kvadratmeter. I den lavere ende af skalaen findes ofte byggerier af en enklere standard. Det kan også koste mere end 30.000 kr. per kvadratmeter for boliger av speciel høj standard. Denne pris er inklusive ibrugtagning helt frem til et nøglefærdigt hus.

Udover prisen af selve bygningen kommer arkitektomkostningerne oveni. Timeprisen for en arkitekt varierer mellem 585 til 975 kroner per time. For arbejdet med tegning af et funkishus, må man regne med at betale fra et hundrede- til to hundrede tusinde. Det kan komme til at koste betydelig mere, ved større eller mere komplicerede projekter.

Læs mere om prisen på at bygge funkishus.

Hvad er de vigtigste faktorer af prisen?

For mange bygherrer er budgettet en vigtig faktor når afgørelser skal tags. Heldigvis findes der en række områder hvor man kan lave både større og mindre besparelser. Tal med arkitekten omkring de forskellige faktorer i prisen for at finde de mest hensigtsmæssige besparelser for akkurat din familie. Arkitekten har ofte en forståelse for det økonomiske aspekt af bygningen, og har ofte lang erfaring med den samme type projekter. Dette er nogen af de vigtigste faktorer af prisen:

Byggemetode: Byggemetode har meget at sige for udfaldet når det kommer til pris. Man kan vælge mellem at bygge i træ, beton eller mur (for eksempel leca, ytong eller almindelig mursten). Hvis man bygger et træhus, kan man vælge at bygge i elementer eller pre-cut / pladsbyggede løsninger. Det at bygge med elementer vil normal først kunne lønne sig over en vis mængde (når man kommer op i 3-4 boliger eller mere).

Hvordan man ønsker at facaden skal se ud, vil være en hovedfaktor for valget af byggemetode. De oprindelige funkishusene har stort set kun facader i pudset mur. Rigtig nok bygger flere færdighusproducenter huse som de definerer som funkishus med mere ordinære træfacader. Ønsker du en facade i pusset mur vil det være bedst at mure, eller støbe i beton for så at pudse op. Sidstnævnte vil være mere en mere slidstærk byggemetode overfor vejr og vind, men noget dyrere.

Pladsbyggede løsninger: Pladsbyggede løsninger er som hovedregel dyrere end færdige løsninger. Dette gælder blandt andet køkkenindretning, badeværelsesindretning, garderobeløsninger, senge og hylder.

Materialevalg: Undervejs i hele designfasen skal man vælge hvilke materialer man ønsker at benytte. Dette kan have megen indflydelse på totalprisen af bygningen. Dette gælder alt fra facade, til gulv, indvendig beklædning og så videre.

Tekniske løsninger: De tekniske løsningerne i huset er for eksempel det elektriske anlæg, ventilationsanlægget, opvarmning, rørføring og belysning. Dette er områder hvor man kan opnå store besparinger. Man skal sætte sig ind i hvad de forskellige forhandlerne tilbyder i de forskellige prisklasser. Dyrere løsninger kan også være besparende på sigt, for eksempel hvis man vælger at varme huset op ved brug af varmepumper.

Bad og køkken: Disse rum er de dyreste at bygge, og man skal derfor vurdere en ekstra gang hvor mange sådanne rum man har behov for.

Gør dele selv: Hvis man har kundskab og tid til det, vil man altid kunne spare penge på at gøre det man selv kan. Dette kan for eksempel være maling eller gulvlægning. Bemærk imidlertid at dette kun vil være noget man sparer på hvis det gøres rigtig. Hvis man påtager sig opgave man ikke har kompetencen til, kan det ende med at det skal laves om

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvad leverer en arkitekt?

Man kan få arkitekt bistand i hele processen hvis man bestemmer sig for at bygge et nyt hus. Fra tidlige skitser til ansøgninger til kommunen, og videre til projektering og ledelse af byggearbejdet. Bemærk imidlertid at hovedrollen for arkitekten er tegning og ansøgning, og at entreprenøren som regel er den førende når bygningen er startet.

De vil allerførst arbejde med at få en forståelse af hvilke ønsker man har for hvordan huset skal se ud, og hvilke behov man har i boligen. Her vil det for eksempel være behjælpeligt hvis man har billeder på eksempler at vise frem, eller andet som kan give arkitekten et så tydelig indtryk som mulig af hvad man ønsker sig.

Baseret på disse samtaler vil arkitekten udarbejde en eller flere skitser med forslag. Ud fra disse kan man diskutere løsningen videre og komme frem til nøjagtigt hvordan ens funkishus skal se ud. Mindst lige så vigtig som udseende er de praktiske løsninger i huset. Arkitekten arbejder på at opfylde samtlige krav, ønsker og behov.

Husk at arkitekten ofte kan være behjælpelig også når det kommer til interiør og belysning. Hvis man ønsker en høj standard og flere specialløsninger indvendig, kan det være en god idé at ansætte en indretningsarkitekt. På den måde kan man opnå en gennemført funkisstil, også indvendigt.

Efter planene er lagt og man er enige om hvordan huset skal se ud vil arkitekten udarbejde alle de nødvendige tegninger som kræves når man skal ansøge til Byg og Miljø. Arkitekten står også opført som “ansvarlig søger” og udarbejder stort set alle ansøgningspapirerne.

Arkitekten vil også kunne fungere som et bindeled mellem bygherre og entreprenøren, hvis dette er noget der er plads til i budgettet. Hvis man for eksempel indser der, er noget man har glemt undervejs, kan arkitekten være behjælpelig med at formidle dette til entreprenøren. Hvis ændringerne kræver nye tegninger eller yderligere projektering, vil arkitekten også kunne supplere disse.

Hvordan finder man en arkitekt?

Hvis man ønsker at bygge et hus med funkispræg, vil det sandsynligvis være hensigtsmæssigt at finde en arkitekt som har gjort projekter i denne stil tidligere. På den måde er man tryggere ved at arkitekten hurtigt får en forståelse af hvad man ønsker sig.

Bygge.dk er en gratistjeneste hvor man kan registrere sit byggeprojekt. Vi har en række dygtige arkitekter og indretningsarkitekter i vores netværk. Når man registrerer projektet på Bygge.dk tager vi kontakt og hjælper med at finde en passende arkitekt for dit hus.

Hvordan søger man om byggetilladelse?

Ved nybyggeri skal man altid søge til Byg og Miljø og få godkending før noget som helst af byggearbejdet starter. Dette kan gøres på to måder.

Det vil normalt være arkitekten som fungerer som “ansvarlig ansøger” når man skal ansøge til Miljø og Byg. Arkitekten udformer det som behøves af dokumentation til ansøgningen. Dette indebærer en del forskellige typer tegninger; tegninger som beskriver placering på grunden, snittegninger, plantegninger og fasadetegninger.

Hvis man vil bygge noget mere unikt, som et funkisinspireret hus, kan det være en god idé med en forhåndskonference med Byg og Miljø. På den måde kan man få en forståelse af hvilke ramme man skal arbejde indenfor og undgår at få afvist ansøgningen.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan ser processen med at bygge huset ud?

På forhånd: Egen research

Hvis man allerede ved hvilken stil man ønsker at bygge i, som funkisstilen, kan man med fordel forberede sig allerede før man kontakter en arkitekt. Brug google, Pinterest eller lignende, og indsamle nogle billeder som eksempler der vil kunne pege arkitekten i den rigtige retning når de skal begynde at tegne.

Fire til seks måneder: Arbejde med arkitekt og ansøgningsproces

Når man bygger et funkisinspireret hus, eller et hvilket som helst arkitekttegnet hus, vil man i første omgang udarbejde tegninger og en detaljeret projekteringsplan i samarbejde med arkitekten. Derefter hjælper arkitekten med at ansøge til Byg og Miljø.

To til fire måneder: Udbudsprocessen.

At finde og indhente pristilbud, for derefter at vurdere det, kan tage nogen tid. Begynd så tidlig som mulig, det kan sagtens gøres delvis parallelt med arbejdet med arkitekten.

Tre uger: Ansøgning om igangsættelse af projektet.

Når alle entreprenørerne er på plads, skal der indsendes en ansøgning om igangsættelse af projektet til Byg og Miljø. Her erklærer de forskellige faggruppe ansvar indenfor sine respektive områder. Ansøgningen har normalt en behandlingstid på 55 dage, nogle ganger kortere.

En til to måneder: Gravning og forarbejde

Tiden på dette trin afhænger meget af grunden, fremkommelighed og hvordan boligen skal ligge på grunden.

En til to måneder: Fundament og beton arbejde

Hvis man skal bygge større dele af bygningen i beton, vil dette trin vare længere, mens næste trin bliver kortere.

To til fire måneder: Tæt råbyg

Dette trin indeholder det resterende tømrerarbejde indtil bygningen er tæt for vejr og vind. Dette vil kunne tage kortere tid hvis man bygger med elementer.

Tre måneder: Indvendig arbejder

Dette trin indeholder alt det resterende arbejde indtil huset er nøglefærdigt. Hvis man har mange specialløsninger eller har ønsker en mere eksklusiv standard kan dette tage længere tid end tre måneder.

Altså tager det normalt mindst et år fra man kontakter arkitekten til man har et færdigbygget hus.

Hvilke fagområder er involveret i byggeriet?

Normalt har man behov for entreprenører fra en række forskellige fagfelter ved opføringen af et hus. Typisk vil man have brug for følgende:

 • Maskinentreprenør til gravning og forarbejde
 • Tømrer
 • Murer/Flisemurer
 • Elektriker
 • Rørlægger
 • Ventilation
 • Blikkenslager
 • Taglægger
 • Maler

Det er altså mange fagområder involveret i et sådant projekt, og hvordan organiserer man dette bedst? Herunder kan du læse mere om dette.

Hvordan bør bygningen organiseres?

Der er forskellige måder at organiserer bygning af et hus på:

 1. Fagentreprise: en kontrakt per fag, du selv eller en projektleder står som ansvarlig
 2. Totalentreprise (kaldt generalentreprise hvis det kun er udførende fag): Én entreprenør står som kontrakts part på hele leverancen og organiserer alle fag
 3. En kombination af de to: F.eks. holde gravning og beton udenfor, og lade tømreren tage kontrakten på det resterende

Ved opføring af enebolig i privat regi, er det mest almindelig at benytter en totalentreprise

Grunden til dette er at organiseringsarbejdet er meget tidskrævende og ofte komplekst på sådanne projekter. Delt entreprise er normalt kun noget man bør overveje hvis man har betydelig erfaring med byggeri.

Totalentreprenøren er som oftest en tømrerbedrift, og udfører både tømrer-og snedkerarbejde med egne ansatte. Større totalentreprenører kan ofte have andre fagpersoner ansat internt. Dette kan for eksempel være murere eller malere. For alle de resterende opgaverne ansætter hovedentreprenøren forskellige underentreprenører.

Dette er som regel entreprenører som har arbejdet sammen tidligere så arbejdet går gnidningsfrit og effektivt. Totalentreprenøren tager normalt 10-15% på priserne fra underentreprenørerne. Totalentreprenør kan alligevel vise sig at være den billigste løsningen på grund af gode aftaler med underentreprenørerne.

Hvordan finner man rigtig entreprenør til projektet?

Uanset om du vil bruge en totalentreprenør eller fagentreprise er næste trin at finde de rette firmaer. Når du skal indhente bud, anbefaler Bygge.dk igennem deres erfaring at man bør indsamle tilbud fra mindst to vel kvalificeret entreprenørfirmaer. Hvis alle de tilbud man indhenter, er fra seriøse firmaer, er det normalt nok at have tre tilbud for at kunne tage et godt valg.

Nogle andre faktorer som er være vigtige, i tillæg til prisen, er for eksempel referenceprojekter og økonomisk soliditet (dette finder man bedst information om igennem et kredittjek). Derudover skal man være sikker på at entreprenørerne har alle forsikringer og godkendinger i orden. Selvfølgelig skal man også sørge for at entreprenøren har kapacitet til at udføre alt det nødvendige arbejde til aftalt tid, med kontinuerlig fremdrift.

Hvis man benytter Bygge.dk til at finde en entreprenør, er kvalitetstjekket allerede ordnet. Bygge.dk er en tjeneste som forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og sætter dig i forbindelse med entreprenører som er vel kvalificeret til dit projekt.

10 tips til et vellykket projekt

 1. Hvis man har idéer til hvordan man vil have at ens funkisinspireret hus skal se ud, eller har nogle inspirationskilder, kan man spare tid sammen med arkitekten hvis man klargøre materialet på forhånd før det første møde.
 2. Læg en tidsplan for projektet. Sørg for at indlægge gode margener og råderum i tilfælde af uforudsete hændelser.
 3. For at få et overblik over hvilken budgetramme projektet vil have, er det lurt å snakke med banken sin tidlig.
 4. Find en god arkitekt. Det anbefales at finde en arkitekt som har udført lignende projekter tidligere, spørg gerne om det er muligt at se en portefølje. Langt fra alle arkitekter har tegnet funkishus tidligere, så spørg specifikt om dette.
 5. Start udbudsprocessen så snart man har udarbejdet et grundlag for priser med arkitekten. Begynd at lede efter en kvalificeret entreprenør tidligt, og indhent mindst tre tilbud før du tager en afgørelse.
 6. Kontrakten med entreprenøren skal tydelig. Sørg for at den præciserer nøjagtig hvem som har ansvar for hvad, på den måde undgår man uenigheder senere.
 7. Påtag dig ikke mere arbejde end du har tid og kvalifikationer til. Gør-det-selv på boligen kan give besparelser hvis man udføre arbejdet korrekt. Samtidig kan det forsinke andre dele af arbejde på boligen, og kan derfor blive dyrt, hvis man påtager sig for meget eller hvis man ikke er kvalificeret.
 8. Kik forbi byggepladsen ofte og hold jævnlig kontakt med entreprenøren eller entreprenørerne. På den måde kan man sikre sig at byggeriet går som det skal, sige til tidligt hvis man opdager fejl eller misforståelser, og få et godt forhold til entreprenøren.
 9. Sørg altid for at der bliver gennemført en grundig slutkontrol før sidste udbetaling. Hvis fejl eller mangler bliver fundet, skal man kræve at disse bliver udbedret før man betaler sidste del af kontraktbeløbet. Slutkontrollen skal udføres af en ekstern fagperson.
 10. Husk at bede om eftersending af alle relevante dokumenter og papirer. Det kan blive nødvendig at have disse papirer til rådighed, men kan være vanskeligt at få fat i senere.

Funkishus? Få 3 tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.