Funkishus: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Funkisstilen kendetegnes af store flader, geometriske former og minimalistiske detaljer. Bygningerne har ofte rektangulære hovedformer, med buede eller cirkulære vinduer og fremspring. Taget er ofte fladt for maksimal arealudnyttelse, og dele af eller hele taget er terrasse. Funkishuse har ofte store vinduesflader, som sørger for meget naturligt lys, og ofte minimalt med ekstra udsmykninger. Stilen har fået en ny glansperiode og er noget flere ønsker sig, når de skal bygge selv. Mange som søger efter funkishus, er egentlig på udkig efter et hus med et moderne udtryk og stil, uden at dette nødvendigvis er et hus i ren funkisstil. I denne artikel prøver vi at give et indblik i, hvad der er værd at vide, inden man skal i gang med et projekt.

Funkishus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvad er et funkishus?

Funkisbegrebet blev først taget i brug i 30'erne, og stammer fra tanken om at form følger funktion. Det vil sige, at byggeriets udseende skal dikteres ud fra, hvad der er mest praktisk, effektivt og behageligt at leve i.

Arkitekterne, som først tegnede i funkisstilen, tænkte altså mindst lige så meget på brug som på udseende, når de designede nye huse. Dette er også grunden til det minimalistiske udtryk; de ønskede ikke at bruge tid eller penge på noget, som ikke havde en funktion.

Det er værd at lægge mærke til, at samtidig med at det at bygge i funkisstil er blevet mere populært, er begrebet også blevet noget udvandet. Mange typehusleverandører bruger det som et samlebegreb for byggeri med rektangulære hovedformer og store vinduesflader. Hvis man ønsker et hus som er mere lig de der blev bygget i 30'erne vil det være bedst at benytte en arkitekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvor meget vil det koste?

Der findes ikke et nøjagtigt facitsvar angående hvad opførelse af et funkishus eller moderne hus vil koste. Som ved bygningen af ethvert arkitekttegnet byggeri, vil prisen altid være afhængig af størrelsen på byggeriet. Herudover vil kompleksiteten og standarden, man ønsker, sætte visse restriktioner i forhold til omkostningerne.

Baseret på opførelse af parcelhuse, hvor bygherrer har benyttet Bygge.dk til at finde entreprenør til projektet, ser vi en gennemsnitlig kvadratmeterpris på omkring 18.000 kr.

Generelt vil bygning af et nyt hus koste et sted mellem 15 og 30 tusind kroner per kvadratmeter. I den lavere ende af skalaen findes ofte byggerier af en enklere standard. Det kan også koste mere end 30.000 kr. per kvadratmeter for boliger af speciel høj standard. Denne pris er inklusiv ibrugtagning helt frem til et nøglefærdigt hus.

Udover prisen af selve bygningen kommer arkitektomkostningerne oveni. Timeprisen for en arkitekt varierer mellem 585 til 975 kroner per time. For arbejdet med tegning af et funkishus, må man regne med at betale fra et hundrede til to hundrede tusinde. Det kan komme til at koste betydelig mere, ved større eller mere komplicerede projekter.

Læs mere om prisen på at bygge funkishus.

Få 3 gratis tilbud >

Funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvad er de vigtigste faktorer, der påvirker prisen?

For mange bygherrer er budgettet en vigtig faktor, når afgørelser skal træffes. Heldigvis findes der en række områder, hvor man kan lave både større og mindre besparelser. Tal med arkitekten omkring de forskellige faktorer i prisen for at finde de mest hensigtsmæssige besparelser for lige præcis din familie. Arkitekten har ofte en forståelse for det økonomiske aspekt af bygningen, og har ofte lang erfaring med den samme type projekter. Dette er nogle af de vigtigste faktorer, der påvirker prisen:

Byggemetode: Byggemetoden har meget at sige for den samlede pris. Man kan vælge mellem at bygge i træ, beton eller mur (for eksempel Leca, Ytong eller almindelig mursten). Hvis man bygger et træhus, kan man vælge at bygge i elementer eller pre-cut-løsninger (løsninger, hvor huset bygges fra bunden på stedet). Det at bygge med elementer vil normal først kunne lønne sig over en vis mængde (når man kommer op i 3-4 boliger eller mere).

Hvordan man ønsker at facaden skal se ud, vil være en hovedfaktor for valget af byggemetode. De oprindelige funkishuse har stort set kun pudsede facader. Rigtig nok bygger flere typehusproducenter huse, som de definerer som funkishus med mere ordinære træfacader. Ønsker du en facade i pudset mur vil det være bedst at mure eller støbe i beton for så at pudse op. Sidstnævnte vil være en mere slidstærk byggemetode overfor vejr og vind, men noget dyrere.

Løsninger hvor husets inventar eller dele heraf er efter specialmål: Disse specialløsninger er som regel dyrere end færdige løsninger. Dette gælder blandt andet køkkenindretning, badeværelsesindretning, garderobeløsninger, senge og hylder.

Materialevalg: Undervejs i hele designfasen skal man vælge hvilke materialer man ønsker at benytte. Dette kan have stor indflydelse på totalprisen af bygningen. Dette gælder alt fra facade til gulv og indvendig beklædning osv.

Tekniske løsninger: De tekniske løsninger i huset er for eksempel det elektriske anlæg, ventilationsanlægget, opvarmning, rørføring og belysning. Dette er områder hvor man kan opnå store besparelser. Man skal sætte sig ind i, hvad de forskellige forhandlere tilbyder i de forskellige prisklasser. Dyrere løsninger kan også være besparende på sigt, for eksempel hvis man vælger at varme huset op ved brug af varmepumper.

Bad og køkken: Disse rum er de dyreste at bygge, og man skal derfor vurdere en ekstra gang hvor mange af sådanne rum, man har behov for.

Gør dele selv: Hvis man har kompetencerne og tiden til det, vil man altid kunne spare penge på at gøre det man selv kan. Dette kan for eksempel være maling eller gulvlægning. Bemærk imidlertid at dette kun vil være noget man sparer på hvis det gøres rigtigt. Hvis man påtager sig opgaver, man ikke har kompetencen til, kan det ende med, at det skal laves om.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad leverer en arkitekt?

Man kan få arkitektbistand i hele processen, hvis man bestemmer sig for at bygge et nyt hus. Fra tidlige skitser til ansøgninger til kommunen, og videre til projektering og ledelse af byggearbejdet. Bemærk imidlertid at hovedrollen for arkitekten er tegning og ansøgning, og at entreprenøren som regel er den primære aktør, når byggeriet er påbegyndt.

De vil allerførst arbejde med at få en forståelse af hvilke ønsker man har for, hvordan huset skal se ud, og hvilke behov man har. Her vil det for eksempel være behjælpeligt hvis man har billeder på eksempler at vise frem, eller andet som kan give arkitekten et så tydeligt indtryk som muligt af, hvad man ønsker sig.

Baseret på disse samtaler vil arkitekten udarbejde en eller flere skitser med forslag. Ud fra disse kan man diskutere løsningen videre og komme frem til nøjagtigt hvordan ens funkishus skal se ud. Mindst lige så vigtigt som udseende er de praktiske løsninger i huset. Arkitekten arbejder på at opfylde samtlige krav, ønsker og behov.

Husk at arkitekten ofte kan være behjælpelig også når det kommer til interiør og belysning. Hvis man ønsker en høj standard og flere specialløsninger indvendig, kan det være en god idé at ansætte en indretningsarkitekt. På den måde kan man opnå en gennemført funkisstil, også indvendigt.

Efter planerne er lagt, og man er enige om, hvordan huset skal se ud, vil arkitekten udarbejde alle de nødvendige tegninger, som kræves, når man skal ansøge til Byg og Miljø. Arkitekten står også opført som “ansvarlig søger” og udarbejder stort set alle ansøgningspapirerne.

Arkitekten vil også kunne fungere som et bindeled mellem bygherre og entreprenøren, hvis dette er noget der er plads til i budgettet. Hvis man for eksempel indser, at der er noget, man har glemt undervejs, kan arkitekten være behjælpelig med at formidle dette til entreprenøren. Hvis ændringerne kræver nye tegninger eller yderligere projektering, vil arkitekten også kunne supplere disse.

Hvordan finder man en arkitekt?

Hvis man ønsker at bygge et hus med funkispræg, vil det sandsynligvis være hensigtsmæssigt at finde en arkitekt, som har arbejdet på projekter i denne stil tidligere. På den måde er man tryggere ved, at arkitekten hurtigt får en forståelse af hvad man ønsker sig.

Hvordan søger man om byggetilladelse?

Ved nybyggeri skal man altid søge til Byg og Miljø og få godkendelse før noget som helst af byggearbejdet starter. Dette kan gøres på to måder.

Det vil normalt være arkitekten, der fungerer som “ansvarlig ansøger”, når man skal ansøge til Miljø og Byg. Arkitekten udformer den nødvendige dokumentation til ansøgningen. Dette indebærer en del forskellige typer tegninger; tegninger som beskriver placering på grunden, snittegninger, plantegninger og facadetegninger.

Hvis man vil bygge noget mere unikt, som et funkisinspireret hus, kan det være en god idé med en indledende dialog med Byg og Miljø. På den måde kan man få en forståelse af hvilke rammer, man skal arbejde indenfor, så man undgår at få afvist ansøgningen.

Hvordan ser processen med at bygge huset ud?

På forhånd: Egen research

Hvis man allerede ved hvilken stil man ønsker at bygge i, som funkisstilen, kan man med fordel forberede sig allerede før man kontakter en arkitekt. Søg på Google, kig på Pinterest eller lignende, og indsaml nogle billeder som eksempler der vil kunne pege arkitekten i den rigtige retning, når de skal begynde at tegne.

Fire til seks måneder: Arbejde med arkitekt og ansøgningsproces

Når man bygger et funkisinspireret hus, eller et hvilket som helst arkitekttegnet hus, vil man i første omgang udarbejde tegninger og en detaljeret projekteringsplan i samarbejde med arkitekten. Derefter hjælper arkitekten med at ansøge til Byg og Miljø.

To til fire måneder: Udbudsprocessen.

At finde og indhente pristilbud, for derefter at vurdere dem, kan tage en del tid. Begynd så tidligt som mulig, det kan sagtens gøres delvist parallelt med arbejdet med arkitekten.

Tre uger: Ansøgning om igangsættelse af projektet.

Når alle entreprenørerne er på plads, skal der indsendes en ansøgning om igangsættelse af projektet til Byg og Miljø. Her erklærer de forskellige faggrupper ansvar indenfor deres respektive områder. Ansøgningen har normalt en behandlingstid på 55 dage, nogle gange kortere.

En til to måneder: Gravning og forarbejde

Tiden på dette trin afhænger meget af grunden, fremkommelighed og hvordan boligen skal ligge på grunden.

En til to måneder: Fundament- og betonarbejde

Hvis man skal bygge større dele af bygningen i beton, vil dette trin vare længere, mens næste trin bliver kortere.

To til fire måneder: Tæt råbygning

Dette trin indeholder det resterende tømrerarbejde, indtil bygningen er tæt i forhold til vejr og vind. Dette vil kunne tage kortere tid, hvis man bygger med elementer.

Tre måneder: Indvendigt arbejde

Dette trin indeholder alt det resterende arbejde, indtil huset er nøglefærdigt. Hvis man har mange specialløsninger eller ønsker en mere eksklusiv standard kan dette tage længere tid end tre måneder.

Altså tager det normalt mindst et år fra man kontakter arkitekten, til man har et færdigbygget hus.

Hvilke fagområder er involveret i byggeriet?

Normalt har man behov for entreprenører fra en række forskellige fagfelter ved opføringen af et hus. Typisk vil man have brug for følgende:

 • Maskinentreprenør til gravning og forarbejde
 • Tømrer
 • Murer/Flisemurer
 • Elektriker
 • Rørlægger
 • Ventilation
 • Blikkenslager
 • Taglægger
 • Maler

Det er altså mange fagområder involveret i et sådant projekt, og hvordan organiserer man dette bedst? Herunder kan du læse mere om dette.

Hvordan bør bygningen organiseres?

Der er forskellige måder at organiserer bygning af et hus på:

 1. Fagentreprise: en kontrakt per fag, du selv eller en projektleder står som ansvarlig
 2. Totalentreprise (kaldt generalentreprise hvis det kun er udførende fag): Én entreprenør står som kontrakts part på hele leverancen og organiserer alle fag
 3. En kombination af de to: F.eks. holde gravning og beton udenfor, og lade tømreren tage kontrakten på det resterende

Ved opføring af enebolig i privat regi, er det mest almindelig at benytter en totalentreprise

Grunden til dette er at organiseringsarbejdet er meget tidskrævende og ofte komplekst på sådanne projekter. Delt entreprise er normalt kun noget man bør overveje hvis man har betydelig erfaring med byggeri.

Totalentreprenøren er som oftest en tømrerbedrift, og udfører både tømrer-og snedkerarbejde med egne ansatte. Større totalentreprenører kan ofte have andre fagpersoner ansat internt. Dette kan for eksempel være murere eller malere. For alle de resterende opgaverne ansætter hovedentreprenøren forskellige underentreprenører.

Dette er som regel entreprenører som har arbejdet sammen tidligere så arbejdet går gnidningsfrit og effektivt. Totalentreprenøren tager normalt 10-15% på priserne fra underentreprenørerne. Totalentreprenør kan alligevel vise sig at være den billigste løsningen på grund af gode aftaler med underentreprenørerne.

Hvordan finder man den rigtige entreprenør til projektet?

Uanset om du vil bruge en totalentreprenør eller fagentreprise, er næste trin at finde de rette firmaer. Når du skal indhente tilbud, anbefaler vi hos Bygge.dk, at man bør indsamle tilbud fra mindst to velkvalificerede entreprenørfirmaer. Hvis alle de tilbud man indhenter, er fra seriøse firmaer, er det normalt nok at have tre tilbud for at kunne træffe et godt valg.

Nogle andre faktorer, som er vigtige i forhold til prisen, er for eksempel referenceprojekter og økonomisk soliditet (dette finder man bedst information om igennem et kredittjek). Derudover skal man være sikker på, at entreprenørerne har alle forsikringer og godkendelser i orden. Selvfølgelig skal man også sørge for, at entreprenøren har kapacitet til at udføre alt det nødvendige arbejde til aftalt tid, med kontinuerlig fremdrift.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At opdage det perfekte byggefirma til den mest overkommelige pris kan synes besværligt, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit lokalområde og vælge det allerbedste til den mest attraktive pris.

3byggetilbud er en netbaseret service, der letter processen for dig at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer i dit nærområde. Alt hvad du behøver er at indtaste nogle få informationer om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du ønsker, hvorefter de vil formidle din forespørgsel til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de mest markante fordele er muligheden for at modtage tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket muliggør en sammenligning af priser og projektvalgmuligheder, inden du træffer en endelig beslutning. Det tilvejebringer en højere grad af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der bedst imødekommer dine behov og din finansielle situation.

Udover at assistere dig med at opdage det ideelle byggefirma for dig, kan de også bistå dig med at finde byggefirmaer, der er eksperter i specifikke opgaver, såsom nybyggeri eller renovering. Dette gør det enklere for dig at opdage det passende byggefirma for specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du opnår den bedste byggehjælp, kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag og oplev, hvor enkelt det er at opdage det ideelle byggefirma til den mest fordelagtige pris. Klik videre herunder for at påbegynde, og få tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skulle du anvende 3byggetilbud?

 • Hver måned assisterer de tusindvis med at opdage byggefirma
 • De har samlet de fremmeste og mest prisvenlige byggefirmaer på et sted
 • Du undgår at træffe valg om et bekosteligt og dårligt byggefirma
 • De forenkler processen med at finde et byggefirma med attraktive priser
 • Servicen er 100% gratis og uden forpligtelser

Registrer dig på 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit lokalområde - du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan spare. Klik videre herunder for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

10 tips til et vellykket projekt

 1. Hvis man har idéer til hvordan man vil have at ens funkisinspireret hus skal se ud, eller har nogle inspirationskilder, kan man spare tid sammen med arkitekten hvis man klargøre materialet på forhånd før det første møde.
 2. Læg en tidsplan for projektet. Sørg for at indlægge gode margener og råderum i tilfælde af uforudsete hændelser.
 3. For at få et overblik over hvilken budgetramme projektet vil have, er det en god idé at snakke med banken tidligt i processen.
 4. Find en god arkitekt. Det anbefales at finde en arkitekt som har udført lignende projekter tidligere, spørg gerne om det er muligt at se en portefølje. Langt fra alle arkitekter har tegnet funkishus tidligere, så spørg specifikt om dette.
 5. Start udbudsprocessen så snart man har udarbejdet et grundlag for priser med arkitekten. Begynd at lede efter en kvalificeret entreprenør tidligt, og indhent mindst tre tilbud før du tager en afgørelse.
 6. Kontrakten med entreprenøren skal tydelig. Sørg for at den præciserer nøjagtig hvem som har ansvar for hvad, på den måde undgår man uenigheder senere.
 7. Påtag dig ikke mere arbejde end du har tid og kvalifikationer til. Gør-det-selv på boligen kan give besparelser hvis man udføre arbejdet korrekt. Samtidig kan det forsinke andre dele af arbejde på boligen, og kan derfor blive dyrt, hvis man påtager sig for meget eller hvis man ikke er kvalificeret.
 8. Kig forbi byggepladsen ofte og hold jævnlig kontakt med entreprenøren eller entreprenørerne. På den måde kan man sikre sig at byggeriet går som det skal, sige til tidligt hvis man opdager fejl eller misforståelser, og få et godt forhold til entreprenøren.
 9. Sørg altid for at der bliver gennemført en grundig slutkontrol før sidste udbetaling. Hvis fejl eller mangler bliver fundet, skal man kræve at disse bliver udbedret før man betaler sidste del af kontraktbeløbet. Slutkontrollen skal udføres af en ekstern fagperson.
 10. Husk at bede om eftersending af alle relevante dokumenter og papirer. Det kan blive nødvendig at have disse papirer til rådighed, men kan være vanskeligt at få fat i senere.
Få 3 uforpligtende tilbud >

Funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.