Integreret garage: En komplet guide (pris, regler, tips)

Når man skal bygge en garage, er der mange der ønsker at bygge den som en tilbygning til boligen. Det giver en langt mere effektiv anvendelse af garagen. Denne artikel gennemgår de vigtigste trin du skal overveje, når du bygger en integreret garage.

Integreret garage

Tilknyttet eller fritstående garage

Vi opdeler garager efter om de er fritstående eller tilknyttet. En fritstående garage indebærer, at byggeriet står på en selvstændig del af grunden, og er en separat konstruktion. Som udgangspunkt kræves der ikke byggetilladelse til en fritstående garage, så længe den er under 50 kvadratmeter.

En integreret garage som bygges ind til huset, vil derimod blive set som en tilbygning til den eksisterende konstruktion. Her vil der være flere forhold at tage stilling til. Byg og Miljø har en god vejledning til at se hvad der kræves, for at ansøge om en byggetilladelse.

Til forskel fra en fritstående garage, skal en garage der bygges ind til huset specialdesignes. Der er ingen af leverandørerne af færdiglavede garager, der har disse i deres udvalg. Det betyder, at omkostningerne og kompleksiteten øges betydeligt, samtidig med at du får garagen integreret med boligen. Det kan måske ses som værende underligt, eftersom du grundlæggende set blot skal bygge tre vægge, men et sådant byggeri er underlagt mange andre bestemmelser, i forhold til et fritstående byggeri.

En specialdesignet garage vil blive tilpasset til den eksisterende konstruktion, og dermed blive en naturlig del af byggeriet.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad koster det at bygge en integreret garage?

Bygning af en garage er i de fleste tilfælde et relativt ukompliceret byggeprojekt. Ved at garagen skal bygges ind mod huset, indebærer det at der stilles strengere krav til bygningsmaterialerne, i forhold til et fritstående byggeri. Dette medfører øgede omkostninger.

Hos Bygge.dk har vi oprettet en database som viser gennemsnitspriserne som vores kunder har modtaget fra entreprenører og håndværkere. Ud fra denne database kan vi se, at specialdesignede garager ligger fra 5.000 kr. pr. kvadratmeter, til omkring 10.000 kr. Priserne varierer i forhold til materialevalg og kompleksitet. Det betyder, at ved en garage som bygges sammen med huset, bør man tage det øverste prisslag i betragtning.

En færdiglavet garage er generelt billigere end en specialdesignet garage, men da de ikke kan anvendes til dette formål, vil vi ikke gå dybere ind i omkostningerne for sådanne garager.

Som bygherre har du en stor indvirkning på hvad slutprisen for en integreret garage vil være. Denne pris kan påvirkes ved selv af udføre noget af arbejdet, og gennem indkøb af materialer.

Læs mere om prisen på integreret garage.

Kan det betale sig at bygge en garage?

Vores gennemsnitspriser viser, at en garage på 25 kvadratmeter koster fra omkring 100.000 kr. og op, med alt inkluderet. Det er en stor udgift for de fleste. Selv om du selv arbejder en del på projektet, og vælger rimelige materialer, er der ingen tvivl om, at en garagetilbygning er bekostelig.

Heldigvis vil bygningen af en integreret garage give en betydelig stigning i boligværdien. Selve garagen vil have en stor brugsværdi for ejendommen, og med en direkte tilknytning til boligen, vil den gøre hele boligen mere tiltalende. Foruden den praktiske del ved at have en parkeringsmulighed, vil en garage også betyde, at man har mere opbevarings- og arbejdsplads. Dermed er der ikke meget tvivl om, at man i de fleste tilfælde vil få den investering man placerer i en garage, tilbage igen.

Som tidligere nævnt, er der meget du som bygherre selv kan gøre, for at påvirke prisen på en garagetilbygning. Ved selv at udføre en stor del af arbejdet, samt en god planlægning, vil det sænke prisen, mens de tekniske krav vil hæve prisen. Fordyrende trin kan være elektricitet og vand/afløb. Eftersom boligen bygges ind mod huset, vil dette være en del billigere end placering af strøm og afløb i en selvstændig bygning. Hvor garagen bygges i forhold til den eksisterende konstruktion og sikringsskab, vil påvirke prisen for dette arbejde.

Har du brug for fagfolk til jobbet? Sammenlign flere tilbud her.

Hvordan forbereder jeg mig?

Det vigtigste ved alle byggeprojekter, uafhængigt af størrelse og kompleksitet, er god forberedelse og en god plan.

Det første du skal bestemme dig for er, hvordan tilbygningen skal placeres i forhold til boligen. I de fleste tilfælde er der nok ikke så mange alternativer, men placeringen vil have betydning for byggeriets kompleksitet og design. Det vil også have en effekt på det grundarbejde der skal udføres. Hvis der er behov for gennemløb eller andre tilpasninger, vil dette naturligvis påvirke både omkostningerne og projekttiden. Sådan arbejde tager tid, og skal planlægges omhyggeligt.

Når du skal bygge en integreret garage, skal du have en specialdesignet garage. Det betyder, at du i de fleste tilfælde skal kontakte en arkitekt for at få hjælp til at tilpasse garagen den eksisterende konstruktion. Hvis du ved et eventuelt salg kan henvise til en arkitekttegnet garage, kan det udligne prisen af omkostningerne til byggeriet, i form af en højere salgspris.

Bygge.dk kan du få kontakt med erfarne entreprenører som kan hjælpe dig. Afsæt god tid til indhentning af tilbud. Det vil sikre, at du ikke støder på problemer undervejs.

Skal jeg indsende en ansøgning til kommunen?

Bygning af en integreret garage vil i noen tilfælde kræve en byggetilladelse. En ansøgning kan tage flere måneder før den godkendes, så det er vigtigt at gøre dette tidligt. Hvis du indgår en aftale med en total entreprenør, vil denne kunne hjælpe dig med hele ansøgningsprocessen.

Du kan også følge vejledningen på Byg og Miljø. Den giver en god forklaring på hvordan man gennemfører en ansøgning om byggetilladelse.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvor lang tid tager det at bygge?

Et garagebyggeri er ikke det mest komplicerede byggeri. Samlet set kan man beregne 1-2 måneder for gennemføring af hele projektet, inklusive udgravning, fundament, tømrerarbejde og elektrisk arbejde. En integreret garage har en meget enkel opføring, men der kræves en del mere forarbejde, i forhold til et fritstående byggeri. Det skyldes blandt andet behovet for at byggeriet tilpasses den eksisterende konstruktion. Eftersom denne tilpasning i de fleste tilfælde vil kræve en arkitekt, skal du beregne en del ekstra tid, før selve byggeriet startes.

Hvordan bør arbejdet organiseres?

Den bedste måde at udføre arbejdet på, vil variere fra projekt til projekt. Det handler i stor grad af din egen kompetence, erfaring og tid. Der er desværre mange som har spildt tid og ressourcer, ved at gå i gang med et byggeprojekt. Eftersom en garage som udgangspunkt fremstår som et enkelt projekt, så er det nemt at overvurdere hvor meget man selv kan udføre.

Det er vigtigt at være realistisk, både med tid og kompetencer. Det kan som sagt være fristende selv at bygge garagen, men har du den tilstrækkelige tid og erfaring til at gøre dette? At kontakte professionelle håndværkere efter man selv har måtte give op, kan være både bekosteligt og tidskrævende.

Gennem Bygge.dk kan du finde gennemsnitsprisen fra flere entreprenører og håndværkere, som kan udføre hele, eller dele af jobbet.

Hvis du vælger at udlicitere hele arbejdet, skal du bestemme dig for, om du vil finde en total entreprenør, eller om du selv vil styre projektet. I det første tilfælde vil entreprenøren være ansvarlig for hele arbejdet, fra start til slut, og koordinere arbejdet mellem de forskellige håndværkere og fagfolk. Dette vil entreprenøren selvfølgelig tage sig betalt for, men du skal ikke bruge tid på at tænke mere over projektet. Hvis du selv påtager dig arbejdet som koordinator, er det vigtigt, at du har fuld oversigt over byggeprocessen, så du ikke risikere bekostelige forsinkelser og problemer.

Uanset om du vælger en total entreprenør, eller selv udfører arbejdet, er det vigtigt, at du tæt følger med i projektet undervejs. Hav daglig kontakt med entreprenør/håndværker, så du kan sikre dig, at projektet skrider frem som planlagt. Dette er mere enkelt ved bygning af en garage, i forhold til en større renovering af boligen, eftersom du oftest bliver boende i boligen under hele byggeprocessen af garagen.

Hvilke fagfolk skal jeg vælge?

Bygge.dk tjekker vi både kreditvurderinger, godkendelser og referencer fra de enkelte håndværkere. Det betyder, at du kan være sikker på, at håndværkerne er fagfolk der leverer en høj kvalitet.

Det sidste og afgørende ved valg af en håndværker er, at du føler dig tryg og sikker. Dette er personer som skal arbejde tæt på, og i din bolig. Derfor er det vigtigt, at man har en god kommunikation og er trygge ved hinanden.

Indhentning af tilbud tager tid. Afsæt mindst tre uger til denne proces.

Hvilken slags kontrakt skal jeg anvende?

Selv om du føler dig både tryg og tilfreds med valget af håndværker, er det vigtigt at have en grundig og god skriftlig aftale.

Mundtlige aftaler kan ende med misforståelser og unødvendige skænderier. Det er derfor vigtigt, at begge parter bruger tid på at udforme kontrakten, så de begge er enige om indholdet.

Brug gerne de færdige kontraktsmål AB92 eller AB forbruger. Disse kontrakter er specifikt udformet til håndværks tjenester, og du finder dem på nettsiden til Dansk Byggeri. Disse skabeloner er enkle og forståelige for alle parter, og de fleste håndværkere er vidende om dem.

Kontrakten skal som minimum inkludere en aftalt slutpris og tidsramme. Som bilag til kontrakten er det bedst for begge parter, at angive tidsfrister for delprojekter. På den måde har begge parter en god oversigt og plan for gennemføringen af projektet.

Hvis du selv er bygherre, eller selv udfører dele af arbejdet, bør dette specificeret i en aftale med entreprenøren. Arbejde som du selv udfører, kan i visse tilfælde resultere i forvirring og misforståelser. Hvis du selv udfører visse dele af arbejdet, er det meget vigtigt at du holder dig til arbejdsplanen, og bliver færdig til den aftalte tid.

Efter arbejdet er afsluttet, udføres der en fælles vurdering af byggeriet, hvor de forskellige dele af arbejdet på byggeriet gennemgås. Hvis der opdages fejl eller mangler, skal disse udbedres, gør de sidste penge betales.

Integreret garage? Få 3 tilbud

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.