Præfabrikeret hus: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Præfabrikerede huse er blevet meget populære i Danmark. De tilbyder kortere byggetid på byggepladsen og kan holde omkostningerne nede. Et præfabrikeret hus egner sig imidlertid ikke til alle typer byggeprojekter, eller enhver grund. I denne guide tager vi fat på nogle af de vigtigste ting, man skal tage i betragtning, når man planlægger at bygge et præfabrikeret hus. Vi ser på pris, hvordan man gennemfører denne type projekt, og kommer med tips til hvordan man finder den rette entreprenør.

Præfabrikeret hus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Præfabrikeret hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Hvilken type projekt passer præfabrikerede huse bedst til?

Et præfabrikeret hus bliver bygget med elementer, der er blevet produceret på fabrik, og som siden monteres på byggepladsen. Det er vigtigt at understrege, at elementerne som leveres fra fabrikken, ikke udgør et færdigt hus. Normalt er følgende elementer inkluderet:

• Ydervægge

• Tag

• Yderdøre

• Vinduer

• Etageadskillelser

Efter elementerne er blevet leveret og monteret, mangler alt det indvendige arbejde. Dette inkluderer opgaver såsom:

• Bygning af badeværelse

• Opsætning af køkken

• Indvendige vægge

• Indvendige døre

• Lægning af fliser

• Lægning af gulv

• Bygning af trapper

• VVS-arbejde

• Maling

• Elektriske installationer

• Ventilation

Dette betyder, at det hovedsageligt er tømrerarbejdet, man sparer tid (og nogle gange penge) på ved at vælge et præfabrikeret hus. Fundamentet skal stå færdigt, når modulerne leveres.

Præfabrikerede huse passer særligt godt til enkelte stilarter. Dette gælder funkislignende huse og andre moderne design, som har enkle linjer og stramme facadeudtryk. Der er også enkelte byggegrunde, som er bedre egnede til præfabrikerede huse end andre. Let adgangsvej for lastbil og kran er en forudsætning for, at elementerne kan leveres og monteres på en praktisk måde. Et præfabrikeret hus udelukker også muligheden for at have pejs.

Mange ejendomsudviklere vælger at anvende præfabrikerede huse, når de skal opføre større projekter med mange identiske enheder. Det skyldes, at de kan spare penge på at bestille mange identiske moduler fra producenten.

Hvis man ønsker at bygge med elementer, kan man sende arkitekttegninger til elementhusproducenter, som så kan levere elementerne i henhold til tegningerne. Skal man bygge et arkitekttegnet hus med enkle linjer og minimalistiske ydre flader, kan dette være en praktisk fremgangsmåde. Bemærk, at elementfabrikken ofte foretager mindre justeringer i forhold til de originale tegninger.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad koster det at bygge et præfabrikeret hus?

Hvor meget det koster at bygge et præfabrikeret hus varierer fra projekt til projekt. Baseret på tal fra vores prisdatabaser ligger bygning af et præfabrikeret hus i gennemsnit på ca. 18.000 kr. per m2 (tilsvarende gennemsnit for parcelhuse generelt). Vi ser samtidig, at enkelte præfabrikerede huse koster op imod 26.000 kr. per m2. I den modsatte ende af prisskalaen ser vi præfabrikerede huse, der ender nede på 14.000 kr. per m2. Her forekommer der altså betydelige forskelle på byggeprisen. Bemærk, at disse priser inkluderer udgifter til alle materialer og alt udført arbejde i forbindelse med projektet. Selve elementerne udgør kun en lille del af beløbet.

Læs mere om prisen på at bygge præfabrikeret hus.

Få 3 gratis tilbud >

Præfabrikeret hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Hvilke faktorer påvirker prisen?

Hvad det koster at bygge et præfabrikeret hus afhænger af en række faktorer. Nogle af dem gælder for de fleste byggeprojekter, andre er specifikke for netop præfabrikerede huse. Følgende faktorer vil være med til at afgøre prisen på et projekt af denne type:

• Valg af arkitekt: Hvis man skal bygge et præfabrikeret hus, er det første, man må gøre, at få udarbejdet arkitekttegninger, som elementerne kan baseres på. Arkitekter har forskellige honorarer, så dette er et punkt, hvor man må vælge mellem at spare lidt eller investere ekstra. Samlede omkostninger til arkitekt ligger gerne på 5-6 % af projektomkostningerne totalt, gerne mellem 200.000 kr. og 500.000 kr.

• Valg af entreprenør: Det mest normale, når man bygger et præfabrikeret hus, er at planlægge projektet som en totalentreprise. Det vil sige, at én byggeentreprenør står for hele projektgennemførelsen. Det inkluderer også bestilling af selve elementerne fra producenten. Også entreprenører findes i forskellige prisklasser.

• Valg af producent: Der forekommer betydelige prisforskelle mellem konkurrerende elementhusproducenter. Enkelte fabrikker, særligt i udlandet, kan tilbyde lavere produktionsomkostninger end andre. Derfor er valg af producent noget, der kan have stor påvirkning på totalbeløbet.

• Størrelse: Man kan spare betydelige udgifter til produktion af elementer ved at bestille et højt antal. Jo større mængde, desto lavere pris per enhed. Derfor er det gerne ejendomsudviklere, som bygger flerfamilieshuse og rækkehuse, der har mest at tjene på præfabrikerede huse.

• Valg af materialer: Elementerne, som leveres færdige, når man bestiller et præfabrikeret hus, udgør kun en del af alle materialerne, der indgår i en bolig. Interiør, bad, køkken, trapper osv. mangler. Her har man store muligheder for at påvirke prisen.

• Grundens egenskaber: Det koster generelt set mere at bygge på grunde, der er stejle eller har udfordringer i form af besværlige jordforhold. Når det gælder præfabrikerede huse, er det vigtigt at huske, at man bør have så let adgang som muligt for lastbil og kran, så levering og montering af elementerne kan gennemføres på en effektiv måde. Hvis ikke, kan processen blive både dyrere og mere kompliceret.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad kan bedst betale sig: at bygge på stedet eller et præfabrikeret hus?

Hvorvidt det betaler sig at satse på at bygge huset på stedet eller bygge et præfabrikeret hus, varierer fra projekt til projekt. Flere faktorer er værd at overveje, når man skal træffe dette valg:

• Volumen: At bygge hele huset på grunden (altså på lokationen) medfører større udgifter til tømrerarbejdet, end hvis man bygger med moduler. Denne besparelse bliver større desto flere og større huse, man bygger. Modulerne vil også koste mindre at få produceret på fabrik, hvis man bestiller mange identiske enheder. Altså vil stor volumen medføre reducerede omkostninger. Hvis man eksempelvis kun skal bygge ét parcelhus, bliver besparelserne mindre.

• Tidsforbrug: Det går hurtigere at bygge et præfabrikeret hus end et hus, der er bygget fra bunden på lokationen. For en bygherre, som kun skal bygge én bolig, vil det ikke udgøre nogen stor forskel. Udviklere, som har mange projekter ad gangen, kan derimod spare megen tid på at bygge med moduler. Det vil blandt andet gøre det muligt at igangsætte flere projekter årligt.

• Husets formgivning: Bygning med moduler egner sig bedst til enkelte hustyper. Skal man opføre et moderne byggeri med en funkisprofil og minimalistiske, rene linjer, kan man med fordel anvende moduler. Ønsker man en mere traditionel og kompliceret husprofil med mange vinkler, vil det sjældent kunne betale sig at bygge på denne måde.

Generelt set egner præfabrikerede huse sig bedst, når man skal udvikle en grund med flerfamilieshuse, fremfor projekter hvor en bygherre skal bygge et parcelhus til eget brug. Mange af de store fordele ved præfabrikerede huse er nemlig forbeholdt større projekter. Når det så er sagt, kan det betale sig at satse på et præfabrikeret hus, hvis man skal bygge et parcelhus, som har en meget enkel formgivning, og dermed kan bygges med færdiglavede moduler.

I Bygge.dk ser vi, at prisen på elementerne udgør et sted mellem 20 og 35 % af de samlede udgifter på projektet.

Hvor lang tid tager det at bygge et præfabrikeret hus?

En vigtig fordel ved at bygge et præfabrikeret hus er, at det byder på tidsbesparelser. Herunder har vi lavet et estimat på, hvor lang tid de forskellige trin kan tage:

• Projekteringsfase hos fabrikken: ca. 4 til 8 uger.

• Produktion af elementerne: ca. 2 uger.

• Transport og montering (på færdigbygget kælder/fundament): 1-2 uger.

Her ser vi altså, at bygherren kan få husets grundlæggende, vandtætte struktur på plads i løbet af ca. 2 måneder. Dette er betydeligt hurtigere end tilsvarende tidsforbrug ved et hus, der er bygget fra bunden på lokationen. Samtidigt er det værd at påpege, at der stadig mangler 3 til 6 måneder med indvendigt arbejde, før huset er indflytningsklart. Der er også gået tid til projektering og arkitekttegninger, ansøgninger m.m., før man i det hele taget igangsætter projekteringsfasen på fabrikken. Tiden man sparer på at vælge et præfabrikeret hus udgør derfor en meget lille del af det samlede tidsforbrug.

Hvordan starter man denne type projekt?

For at bygge et præfabrikeret hus er det første, man må gøre, at engagere en arkitekt. Arkitekten vil tegne huset og stå som projekterende ansvarlig for projektet. Arkitekten vil også kunne fungere som ansøger i ansøgningsprocessen. Dette indebærer, at arkitekten forbereder og står som afsender på ansøgningen, der sendes til kommunen. Alle projekter, som indebærer opførelse af nybyggeri, kræver, at man har tilladelse fra kommunen.

Med arkitekttegningerne på plads, kan man finde en entreprenør, som skal stå for udførelsen af projektet. I de fleste tilfælde er det entreprenøren, ikke bygherren, der tager kontakt til elementproducenten.

Ved totalentreprise vil entreprenøren stå som ansvarlig for alle udførte fag. Dette inkluderer udgravning, bygning af kælder og fundament, bestilling og montering af elementerne, samt alt det indvendige arbejde, der mangler.

Hvordan bør opførelse af et præfabrikeret hus gennemføres?

Der findes hovedsageligt to måder at organisere et projekt på, når man skal bygge et præfabrikeret hus:

• Fagentreprise

• Hovedentreprise

Hovedentreprise indebærer, at én entreprenør står som ansvarlig for projektering og udførelse af byggearbejdet i sin helhed. Dette omfatter også bestilling af elementerne. God kommunikation mellem alle involverede øger chancerne for et vellykket projekt.

Vælger man fagentreprise, skriver man kontrakt med forskellige entreprenører indenfor hvert fag. Bygherren står også som ansvarlig for koordinering mellem fagene, medmindre man engagerer en ekstern projektkoordinator. Fagentreprise kan være en god løsning i tilfælde, hvor man har store udviklingsprojekter i gang. For eksempel i tilfælde, hvor rækkehuse med mange enheder skal opføres. Så kan det blive for krævende for et firma at skulle udføre alt arbejdet. I sådanne tilfælde kan det være mere praktisk at adskille f.eks. jord- og betonarbejde, montering og indvendigt arbejde til tre forskellige aktører.

Hvordan finder man den rigtige entreprenør til at bygge et præfabrikeret hus?

Selv om man ved at bygge et præfabrikeret hus overlader en betydelig del af selve byggearbejdet til en fabrik, er det helt afgørende at engagere en pålidelig og kompetent entreprenør. I forbindelse med at udføre og koordinere byggearbejdet, skal entreprenøren bestille elementerne og kommunikere med fabrikken. Mange entreprenører har faste producenter, de samarbejder med. Alt dette medfører, at den rigtige entreprenør kan være afgørende ikke bare for, hvor vellykket arbejdet på byggepladsen bliver, men også hvor god kvalitet, man får på elementerne, og hvor gnidningsløst samarbejdet fungerer mellem alle involverede.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At opdage det perfekte byggefirma til den mest overkommelige pris kan synes besværligt, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit lokalområde og vælge det allerbedste til den mest attraktive pris.

3byggetilbud er en netbaseret service, der letter processen for dig at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer i dit nærområde. Alt hvad du behøver er at indtaste nogle få informationer om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du ønsker, hvorefter de vil formidle din forespørgsel til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de mest markante fordele er muligheden for at modtage tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket muliggør en sammenligning af priser og projektvalgmuligheder, inden du træffer en endelig beslutning. Det tilvejebringer en højere grad af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der bedst imødekommer dine behov og din finansielle situation.

Udover at assistere dig med at opdage det ideelle byggefirma for dig, kan de også bistå dig med at finde byggefirmaer, der er eksperter i specifikke opgaver, såsom nybyggeri eller renovering. Dette gør det enklere for dig at opdage det passende byggefirma for specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du opnår den bedste byggehjælp, kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag og oplev, hvor enkelt det er at opdage det ideelle byggefirma til den mest fordelagtige pris. Klik videre herunder for at påbegynde, og få tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skulle du anvende 3byggetilbud?

  • Hver måned assisterer de tusindvis med at opdage byggefirma
  • De har samlet de fremmeste og mest prisvenlige byggefirmaer på et sted
  • Du undgår at træffe valg om et bekosteligt og dårligt byggefirma
  • De forenkler processen med at finde et byggefirma med attraktive priser
  • Servicen er 100% gratis og uden forpligtelser

Registrer dig på 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit lokalområde - du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan spare. Klik videre herunder for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Sådan sørger man for en vellykket projektgennemførelse: 10 gode tips

1. Sørg for, at grunden egner sig til et præfabrikeret hus – dette kræver let adgang for lastbil og kran.

2. Sørg for, det ønskede hus egner sig til præfabrikkerede moduler – ikke alle hustyper vil passe til denne byggemetode.

3. Begynd alle nødvendige ansøgningsprocesser med en arkitekt så hurtigt som muligt.

4. Engager en entreprenør med relevant erfaring og kompetence

5. Tilse, at der er et tæt samarbejde mellem arkitekt, entreprenør og elementproducent i produktionsfasen.

6. Tilse at jord-betonarbejdet gennemføres sådan, at alt står klart før modulerne leveres – dette skal koordineres nøje.

7. Få udarbejdet en præcis fremgangsplan fra entreprenøren – få oversigt over produktionstid, monteringstid osv., sådan at man overholder tidsplanen.

8. Følg projektet nøje – besøg byggepladsen ofte, og hold jævnligt kontakt med projektleder. Kun kvalificerede håndværkere bør selv påtage sig opgaver.

9. Sørg for, at gennemføre afsluttende inspektion – en selvstændig fagperson, ofte en taksator, bør inspicere boligen grundigt før overtagelse, og før bygherren betaler sidste del af den kontraktbeløbet. Eventuelle mangler skal udbedres før indflytning.

10. Sørg for, at få tilsendt al relevant dokumentation – kvitteringer, garantibeviser, detaljerede beskrivelser af alt arbejde, der er blevet udført og hvilke materialer der er blevet anvendt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Præfabrikeret hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.