Bygge garage: En komplet guide (pris, regler, tips)

 

Garagen er ikke blot en afdækning til bilen. En velbygget og veldesignet garage giver en række muligheder, så du kan udarbejde området maksimalt. I denne artikel kigger vi nærmere på, hvordan du opnår den perfekte garage.

Bygge garage

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende
Få 3 tilbud >

Færdigbygget eller specialbygget

Vi kan opdele garager i to typer eller modeller. De mest enkle modeller er de såkaldte færdigbyggede garager. Her er der tale om garager, som er bygget efter standarder, men med meget begrænsede muligheder for lokale tilpasninger.

Færdigbyggede garager er standardiserede, og har derfor en rimelig pris. Ved bestilling bestemmer du størrelse, tagform og nogle andre specifikationer. Men generelt har man ikke mange valgmuligheder.

Leverandører af færdigbyggede garager hjælper normalt ikke med grundarbejde eller fundament. Dette er et arbejde, du som bygherre selv skal stå for. Men leverandøren kan, mod en ekstra pris, hjælpe med montering. Hvis du selv ønsker at påtage dig monteringsarbejdet, leveres materialerne færdigtilpassede.

En færdigbygget garage er både enkel og rimelig. Men den har tydelige begrænsninger i lokale tilpasninger, og du kan f.eks. normalt ikke få en garage med direkte adgang fra boligen, eller en garage som er tilpasset byggestilen på de øvrige bygninger.

Til dette skal du kigge på specialtilpassede eller arkitekttegnede garager. Dette er normalt dyrere og mere tidskrævende, men du får derimod også en garage lige som du ønsker det. En skræddersyet garage kan tilpasses både til grunden, øvrige bygninger, og kan komme med praktiske og fornuftige tillægselementer.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Hvad koster det at bygge garage?

Garager er ofte meget enkle konstruktioner, som naturligvis koster mindre at bygge end en bolig. Hos Bygge.dk har vi udarbejdet en database over projekter, som er blevet gennemført gennem vores platform. Det har givet os en god oversigt over omkostningerne ved at lave forskellige bygge- og renoveringsprojekter.

Priserne på en specialtilpasset garage varierer afhængigt af materialevalg og kompleksitet, men i vores database kan vi se, at de starter på omkring 5.000 kr. pr. kvadratmeter og går op til omkring det dobbelte for de mest avancerede byggerier. Dette er priser der inkluderer alle omkostninger, inklusive materialer, fundament osv.

En færdigbygget garage ligger i den nedre del af dette prisområde. Men det er vigtigt at huske på, at omkostningerne til fundament og grundarbejde er det samme for begge garagetyper. De udgør tilsammen omkring 10-20 % af de samlede omkostninger.

Om garagen ender med at ligge i den øverste eller nederste del af prisintervallet, vil afhænge af de krav, du som bygherre, sætter. Valg af funktionalitet og materialer vil have en stor betydning for slutprisen. Hvor meget arbejde du selv kan udføre, vil naturligvis også påvirke prisen.

Læs mere om prisen på at bygge garage.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Kan det betale sig at bygge garage?

Omkostningerne ved et byggeprojekt, hvad enten det er en tilbygning eller en garage, skal altid udregnes i forhold til brugsværdi, og en værdiøgning af ejendommen.

En garage har en tydelig brugsværdi, og vil i næsten alle tilfælde øge den samlede værdi af boligen. Det at have en garage øger opbevaringspladsen, og gør udnyttelsen af ejendommen mere effektiv. Foruden parkering af bilen, kan garagen også fungere som redskabsrum eller lignende.

Boliger med garager vil næsten altid opnå en bedre pris ved salg. Derfor er det ganske enkelt at medregne en investering i en garage. Med en garage har du også store muligheder for selv at påvirke byggeomkostningerne.

Fordyrende trin kan være installation af elektricitet og vand. Dette er arbejde som skal udføres af fagfolk, men det behøver ikke nødvendigvis at sprænge budgettet. Meromkostningerne ved at have strøm i garagen henter du hjem ved anvendelse, og ikke mindst ved et eventuelt salg.

Besparende led ved byggeriet vil være indkøb af materialer og arbejde, som du selv kan udføre, samt hvilket grundarbejde der skal udføres. Det er f.eks. billigere at opføre en ny garage på et eksisterende fundament, end at skulle starte forfra igen.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Projektforberedelser

Som med alle byggeprojekter, ligger nøglen til et vellykket garagebyggeri, i forberedelserne. Jo bedre en oversigt du har over det arbejde der skal udføres, jo lettere er det at udarbejde et præcist budget og en tidsplan.

Det første du skal træffe en beslutning om er, om du skal vælge en færdigbygget eller specialtilpasset garage.

Hvis du vælger at gå efter en specieltilpasset garage, bør du på et tidligt stadie indhente tilbud fra flere entreprenører. Gennemgå projektet og vær opmærksom på at fremlægge alle fordyrende ønsker, såsom strøm, vand og direkte adgang fra den eksisterende bolig. Husk, at det sidste kun er muligt, hvis du vælger en specialtilpasset garage.

Bygning af en specialtilpasset garage vil normalt kræve, at du involverer en arkitekt. Det giver dig mulighed for at designe garagen, som du ønsker, og dermed skabe en helhed på ejendommen, hvilket fremhæver både det æstetiske og værdimæssige.

Skal jeg have en godkendelse fra kommunen?

Om lige netop din garage kræver en ansøgning eller ej, afhænger af forskellige forhold.

I de fleste tilfælde kræves der ikke en ansøgning ved bygning af en garage på mindre end 50 kvadratmeter. Men det drejer sig ikke kun om størrelsen. Der kan være andre forhold på grunden, som betyder, at der kan være specielle krav. Det kan f.eks. være afstand til vej, jernbane eller en sø.

Din entreprenør eller arkitekt har viden om alle love og reguleringer inden for byggeri, og vil kunne fortælle dig om det er nødvendigt med en byggetilladelse fra kommunen.

Hvor lang tid tager det?

En garage er væsentligt mindre kompliceret at bygge end en bolig. Begrænsninger i størrelsen betyder også, at arbejdet går hurtigere.

I mange tilfælde vil det være grundarbejdet og fundamentet, der kræver mest arbejde og tid. Valg af byggemateriale og form vil også have en effekt på tiden. Selve opsætningen af en trægarage tager ikke særlig lang tid.

Normalt påregnes der 1-2 uger for grundarbejde og fundament, efterfulgt af 3-6 ugers tømrerarbejde.

Hvordan organiseres arbejdet?

Dette spørgsmål kan besvares med tre svar: Du kan gøre alt arbejdet selv, du kan gøre lidt arbejde selv, eller du kan udlicitere alt arbejdet.

Hvad du vælger, vil afhænge af din egne kompetencer og tid. Det kan være betydeligt besparende selv at bygge garagen, men du skal være forberedt på, at det er et større arbejde end det måske umiddelbart ser ud til.

Hvis du ikke vælger en færdigbygget garage, kan det være en god ide at kontakte en arkitekt, så du kan få udarbejdet byggetegningerne.

Omkostningerne ved at overlade byggeriet til en entreprenør, er lavere end du måske frygter. Det kan absolut anbefales, at du indhenter et uforpligtende tilbud fra en entreprenør, før du bestemmer dig for, om du selv vil udføre arbejdet. Det kan tænkes, at du bliver positivt overrasket.

Selv om det som udgangspunkt er enkelt at bygge en garage, så er der behov for en række specialkompetencer. Det gælder ikke mindst ved installation af elektriske anlæg og vand, men også ved støbning og drænarbejde. Som ved andre byggeprojekter ligger valget mellem en total entreprenør eller at anvende enkeltvirksomheder.

En totalentreprenør vil levere et færdigt byggeri, uden at du skal tænke mere over det. Ved at bruge enkeltvirksomheder skal du styre projektet, og kan dermed også opnå nogle bedre priser. Hvis du selv ønsker at udføre noget af arbejdet, kan det undervejs være hensigtsmæssigt at indhente tilbud på de enkelte ydelser, du skal bruge.

Hvis du på egen hånd skal udføre noget af arbejdet, er det vigtigt, at dette planlægges med de håndværkere, du har kontakt med, så der ikke opstår uenigheder og misforståelser. Et andet aspekt ved løbende at indhente arbejdskraft er, at du skal sikre, at tidsplanen overholdes. Ganske enkelt, så skal fundamentet være klar, når dem der skal bygge selve skelettet af garagen, kommer for at udføre deres arbejde. De største omkostninger ved et byggeprojekt er, når håndværkere skal vente, før de kan påbegynde deres arbejde.

Disse bekymringer slipper du for, hvis du vælger en totalentreprenør til arbejdet. Entreprenøren vil dermed sørge for al kommunikation og koordinering mellem de forskellige håndværkere, og du har blot en enkelt person at forholde dig til.

Hvilken slags kontrakt skal jeg anvende?

Efter du har valgt de fagfolk til arbejdet som du ønsker, skal du indgå en kontrakt med dem. Den skal være så grundig som muligt, og skal udspecificere omkostninger til arbejdet samt tidsplanen. Det er specielt vigtigt, at tidsplanen er en del af kontrakten, hvis du skal indhente hjælp til de enkelte dele af projektet. Det sikrer dig, at håndværkerne er færdige med deres arbejde, så der kan fortsættes til næste trin.

Hvis du som bygherre selv skal udføre dele af arbejdet, er det vigtigt, at det er specificeret i kontrakten. Det samme er gældende, hvis bygherren står helt eller delvist for materialeindkøbene. For at arbejdet ikke skal stoppe, er det vigtigt at du følger op på leveringer og det arbejde, du selv vil udføre. Hvis du vælger at overlade arbejdet til en totalentreprenør, bør du aftale faste møder, hvor projektet gennemgås. Som bygherre er det vigtigt at du har en fuld oversigt over tidsplanen i byggeprojektet, uafhængigt af størrelsen.

Du kan benytte standard kontraktskabeloner til håndværkerne. De findes til gratis download på Dansk Byggeris hjemmeside. Disse kontrakter er meget enkle og overskuelige, og giver et godt grundlag for alle parter undervejs i arbejdet.

Brug gerne tid sammen med entreprenøren eller håndværkeren, hvor I gennemgår kontrakten, så I begge er enige om, hvordan arbejdet skal udføres, og dermed undgår uenigheder og misforståelser undervejs eller efterfølgende.

Kontrakten skal indeholde priser, og aftale om hvordan betalingen skal foregå. På mindre projekter er det mest almindeligt, at betaling sker når arbejdet er udført. Ved større projekter aftales der imidlertid ofte delbetalinger undervejs i projektet, mens en bestemt procentdel holdes tilbage, og først betales når arbejdet er færdigt, og der er foretaget en vurdering.

Hvordan finder jeg fagfolk?

Hvad enten du vælger en totalentreprenør eller enkelte håndværkere, så er det afgørende for et vellykket projekt, at du vælger de rigtige folk til arbejdet.

Eftersom byggeprojekter er dyre, kan det være fristende at gå efter den laveste pris. Men det kan være farligt. Der findes desværre en del useriøse aktører i byggebranchen, og det kan være dyrt i længden at træffe det forkerte valg.

Derfor bør du sikre dig, at alle de håndværkere du anvender, har gode kompetencer og referencer. Det er vigtigt, at håndværkerne har erfaring med at bygge en garage, eftersom det er hvad du skal have bygget.

Få tilbud fra byggefirmaer nær dig

At opdage det perfekte byggefirma til den mest overkommelige pris kan synes besværligt, men med vores samarbejdspartner 3byggetilbud kan du nemt og hurtigt sammenligne tilbud fra diverse byggefirmaer i dit lokalområde og vælge det allerbedste til den mest attraktive pris.

3byggetilbud er en netbaseret service, der letter processen for dig at modtage tilbud fra adskillige byggefirmaer i dit nærområde. Alt hvad du behøver er at indtaste nogle få informationer om dig selv og det bygge- eller renoveringsprojekt du ønsker, hvorefter de vil formidle din forespørgsel til forskellige byggefirmaer tæt på dig.

En af de mest markante fordele er muligheden for at modtage tilbud fra flere byggefirmaer, hvilket muliggør en sammenligning af priser og projektvalgmuligheder, inden du træffer en endelig beslutning. Det tilvejebringer en højere grad af sikkerhed og garanterer, at du vælger det byggefirma, der bedst imødekommer dine behov og din finansielle situation.

Udover at assistere dig med at opdage det ideelle byggefirma for dig, kan de også bistå dig med at finde byggefirmaer, der er eksperter i specifikke opgaver, såsom nybyggeri eller renovering. Dette gør det enklere for dig at opdage det passende byggefirma for specifikke krav.

Så hvis du ønsker at spare både tid og penge, samtidig med at du opnår den bedste byggehjælp, kan du starte ved at klikke på linket herunder. Afprøv servicen i dag og oplev, hvor enkelt det er at opdage det ideelle byggefirma til den mest fordelagtige pris. Klik videre herunder for at påbegynde, og få tre uforpligtende og gratis pristilbud på dit projekt.

Hvorfor skulle du anvende 3byggetilbud?

  • Hver måned assisterer de tusindvis med at opdage byggefirma
  • De har samlet de fremmeste og mest prisvenlige byggefirmaer på et sted
  • Du undgår at træffe valg om et bekosteligt og dårligt byggefirma
  • De forenkler processen med at finde et byggefirma med attraktive priser
  • Servicen er 100% gratis og uden forpligtelser

Registrer dig på 3byggetilbud nu og modtag tilbud fra byggefirmaer i dit lokalområde - du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan spare. Klik videre herunder for at hente tre gratis pristilbud på dit projekt.

Få 3 uforpligtende tilbud >

Bygge garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.