Udbygning af hus: 8 ting du bør vide

 

Udbygning af huset er normalt relevant i situationer, hvor familien har et ønske om eller behov for nye værelser eller faciliteter, uden at skulle flytte. I denne artikel har vi samlet 8 tips til dem, der overvejer at bygge en tilbygning, påbygning eller kælderkonstruktion. Man kan blandt andet læse om priser, hvad der udløser ansøgningspligt, og hvordan man forbereder sig på den bedst mulige start på byggeriet.


Udbygning hus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Udbygning af hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Undersøg hvad der er tilladt

Før man starter enten en tilbygning, påbygning eller kælderkonstruktion, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke ændringer der er omfattet af ansøgningspligt. Der er en række tiltag, der ikke udløser ansøgningspligten, mens de fleste større anlægsprojekter kræver godkendelse fra kommunen. For eksempel sætter kommunen en grænse for, hvor meget man kan bygge på en grund, hvor højt man kan bygge, og hvor tæt på skellet man kan bygge.

At vide, hvilke regler der gælder, og om den foranstaltning, man ønsker, falder inden for eller uden for kommunens regler, vil i mange tilfælde være krævende uden hjælp fra en arkitekt. Et eksempel på dette er tilbygninger - nogle tilbygninger er udelukket fra ansøgningspligten, nogle udvidelser kan man søge om selv, mens andre tilføjelser er så omfattende, at en arkitekt eller entreprenør bør være ansvarlig ansøger. En bygning, der er direkte forbundet med boligen, er ikke underlagt ansøgningspligt, så længe bygningen ikke er beregnet til permanent beboelse. For at finde den zoneinddeling, der gælder for ens grund, se kommunens hjemmeside eller kontakt kommunen, en arkitekt eller os i Bygge.dk.  

2. Læg en grundig plan

Det vigtigste, man kan gøre for at sikre et godt resultat, er at planlægge projektet omhyggeligt. Tre begreber, der er vigtige at holde styr på, er tilbygning, påbygning og kælderkonstruktion. En påbygning er en udvidelse af bygningen i højden - i de fleste tilfælde i form af en ekstra førstesal. En tilbygning er en forlængelse af husets jordoverflade. Det indebærer opførelse af et nyt fundament, og at konstruktionen er forbundet direkte til den eksisterende bygning. En kælderkonstruktion er en udbygning under huset, det vil sige en kælder eller et sokkelgulv.

En vigtig del af forberedelsen er tidligt at finde ud af, om projektet kræver hjælp fra fagfolk som arkitekter, indretningsarkitekter eller rådgivende ingeniører. I Bygge.dk hjælper vi med at finde de fagfolk, der passer bedst til projektet. Vi har et stort netværk af kvalitetssikrede rådgivere og entreprenører. Tilmelder man sit projekt på vores hjemmeside, vil man modtage tilbud fra flere velkvalificerede fagfolk med erfaring fra lignende projekter.

3. Forstå omkostningsrammen

Prisen er en afgørende faktor i mange byggeprojekter. Det er vigtigt at få en god forståelse af, hvad man skal betale i lyset af det tilgængelige budget, samt hvad man vil kunne få for boligen den dag, man sælger huset. Projektets omfang, om det er genstand for ansøgningspligt, valg af entreprenører, håndværkere og materialer, og hvor meget man ønsker at udføre selv, er alle faktorer, der vil påvirke prisen på projektet. Hos Bygge.dk har vi udviklet en prisdatabase baseret på tidligere projekter udført af entreprenører og håndværkere på vores plattform. Vi kan se at gennemsnitsprisen for en tilbygning er 18.000 kr. per kvadratmeter, en påbygning på ca. 20.000 kr. per kvadratmeter og kælderkonstruktion på 10.000 kr. per kvadratmeter. Dette omfatter alt arbejde, materialer og administrativt arbejde. Der er dog stor variation i priserne for hver af projekttyperne. For eksempel spænder tilbygning fra 15.000 kr. pr. kvadratmeter til 30.000 kr. pr. kvadratmeter. 

Hvilken type rum, man ønsker at bygge, vil også i høj grad påvirke prisen. Hvis man vil bygge et nyt badeværelse, vil dette være betydeligt dyrere end et lignende område med et almindeligt rum. Især for dyre rum, er det derfor vigtigt at overveje, hvor stort et areal man rent faktisk har brug for, og om der er smartere måder at indrette arealet for at reducere omfanget af projektet.  Nogle overvejer også muligheden for at tjene nogle af omkostningerne ved at bygge en udlejningsdel. Desuden kan en udbygning øge værdien af boligen, hvilket igen kan gøre det lettere at få et rummeligt byggelån. 

Få 3 gratis tilbud >

Udbygning af hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

4. Overvej behovet for en arkitekt

Om man skal engagere en arkitekt, afhænger af projektets omfang. Hvis man kun vil bygge en mindre bygning, vil det ofte være tilstrækkeligt at samarbejde med en teknisk tegner eller rådgivende ingeniør. I mange tilfælde kan det dog være rentabelt at engagere en arkitekt. Arkitekter er gode til at finde funktionelle løsninger og kan levere værdifuldt input i planlægningsfasen. Måske er det muligt at gøre udvidelsen mindre, uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Arkitekten kan også hjælpe med ansøgningsprocessen, og være ansvarlig ansøger i tilfælde, hvor dette er ønsket.

5. Vælg entrepriseform

Det er almindeligt at skelne mellem to måder at organisere et byggeprojekt: totalentreprise og fagentreprise.

Med en totalentreprise indgår bygherren kun kontrakt med et firma. Dette selskab er ansvarlig for implementering og koordinering af hele projektet. Da en totalentreprise ofte er en tømrervirksomhed, vil de selv tage sig af tømrerarbejdet. De områder, hvor de ikke har fagpersoner internt, såsom el- og rørarbejde, udføres af underleverandører, som virksomheden samarbejder med.

Med en fagentreprise indgår bygherren selv kontrakter med håndværkere på de forskellige fagområder. Det er bygherrens ansvar at koordinere projektet og sikre, at fremskridtsplanen overholdes. Samtidig vil en fagentreprise give bygherren mere fleksibilitet og valgfrihed end en totalentreprise. Så hvis man har stærke meninger om individuelle emner eller ønsker bestemte fagpersoner i visse fagområder, kan det være en fordel at vælge en fagentreprise.

En totalentreprenør lægger ofte et tillæg på 10 % til underleverandørernes priser. Men det er ikke sådan, at det altid vil være billigere at vælge en fagentreprise. Det er både kompliceret og tidskrævende at koordinere et byggeprojekt, og hvis de forskellige fagpersoner ikke har samarbejdet før, kan det påvirke effektiviteten. Den sparede tid, både for bygherren og det team, der udfører arbejdet, vil ofte være i stand til at forårsage, at en totalentreprise bliver den mest overkommelige løsning. Hvilken entrepriseform, man vælger, afhænger af omfanget af projektet og egen ekspertise.

Man skal også beslutte, om man vil blive boende i hjemmet, mens projektet er i gang. Hvis det bare er et lille projekt, er det normalt ikke et problem at blive boende. Men hvis projektet har en vis størrelse eller karakter, kan det være både fysisk og mentalt belastende at bo på en byggeplads i lang tid. Hvis man har små børn, skal dette også tages i betragtning.

6. Tydelighed i kontrakten

Uanset hvilken form for entreprise man beslutter sig for, er det vigtigt at man er tydelig i kontrakten med håndværkerne. Det er en fordel for både bygherren og entreprenøren at være så tydelig som muligt. På den måde undgår man eventuelle tvister og misforståelser. Ønsker man at udføre en del af arbejdet selv skal det tydeligt fremgå hvilket arbejde der er tale om og hvornår man planlægger at udføre dette. Med en detaljeret statusplan er det nemt at overvåge, om projektet skrider ordentligt frem, og man er godt rustet i tilfælde af uforudsete begivenheder. Angiv også, hvordan eventuelle forsinkelser, afgifter eller ændringer skal håndteres.

Undervejs i projektet er det vigtigt at følge omhyggeligt op på arbejdet. Hvis man ikke bor, hvor det bliver bygget, bør man besøge byggepladsen ofte eller engagere en byggeleder. Med detaljeret planlægning, er det også lettere for en ufaglært person at følge op på arbejdet og se, om alt går efter planen.

7. Tag hensyn til naboer

Man bør overveje tidligt, hvordan naboer påvirkes af projektet. Hvis bygningen skygger for eftermiddagssolen på naboens terrasse, undersøge da mulighederne for at tilrettelægge bygningen på en sådan måde, at det begrænser forringelsen af naboens solforhold. Eller hvis toppen af garagen ødelægger din nabos udsigt, overveje at bygge en meter lavere eller om garagen kan lægges lavere i terrænet. Det faktum, at naboen klager, betyder ikke, at byggeansøgningen ikke er godkendt, men det kan tage længere tid. Og hvis man tager hensyn til ens nabos behov, kan de ønske at gøre det samme for dig på et senere tidspunkt.

8. Udfør en grundig kvalitetssikring af entreprenørfirmaet

Når projektplanen er klar, og eventuelle byggeansøgninger er godkendt, er næste skridt at beslutte, hvem der skal udføre selve arbejdet. Kvalitetssikring af håndværkere og entreprenører er både vanskelig og krævende, især hvis man ikke selv har erfaring med byggebranchen. Bygge.dk arbejder derfor med at samle seriøse firmaer på ét sted så det bliver enklere for bygherren at indhente tilbud. Hvis man registrerer sit projekt på http://www.bygge.dk vil man blive kontaktet af en af vores projektledere for en gennemgang af projektet. Dernæst matcher vi jer med virksomheder, der er velkvalificerede til projektet, har ledig kapacitet og konkurrencedygtige priser.

Få 3 gratis tilbud >

Udbygning af hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.