Udgravning af kælder: 8 ting du bør vide

 

Mange mennesker går med en drøm om at udvide kælderen. Måske vil du have et værelse i kælderen, hvor børnene kan lege uforstyrret, eller du ønsker at frigøre plads på andre etager ved at flytte vaskerum, badeværelse eller opbevaringsrum til underetagen. Flere og flere mennesker ser fordelene ved at udnytte området under huset, enten til eget brug eller til leje. Udgravning af kælderen kan også være en god investering med hensyn til videresalg, for eksempel hvis du bor i et område, hvor kvadratmeterprisen er væsentligt højere end byggeomkostningerne. I denne artikel har vi samlet nyttige tip til dig, der overvejer eller har besluttet at lave en udgravning af kælderen og ønsker mere information om, hvordan du skal gå videre.

Udgravning af kælder

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for hjælp til udgravning af kælder? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Foretag grundige forundersøgelser

Før du starter, er det vigtigt at være opmærksom på omfanget og risikoen ved en udgravning af kælderen. Arbejdet vil berøre det, der understøtter eksisterende bygningsmasse, især grundmuren, soklen og eventuelle støttevægge under bygningen. Masserne under huset inden i grundmuren giver modtryk til masserne uden for bygningen, der skubber ind mod grundmuren. Korrekt fastgørelse af grundmuren under udgravningen er derfor afgørende. Hvis du ikke er forsigtig med sikringen, kan det udvendige tryk få grundvæggen til at kollapse, hvilket naturligvis er både dyrt og farligt. God projektering og planlægning af grundarbejde er derfor især afgørende for denne type kælderprojekter. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at involvere forskellige fagfolk i planlægningsfasen. Tal med relevante eksperter for at få en god forståelse af grundforholdene og udgravningsmetoden. Hvis der er store sten i jorden, er du normalt nødt til at sprænge, mens jord, sand og ler lettere kan fjernes med en gravemaskine.

2. Ansøg, hvis arbejdet er ansøgningspligtigt

Bemærk, at udgravning og indretning af en kælder ofte kræver godkendelse fra kommunen. Hvis du er i kontakt med en arkitekt eller entreprenør tidligt i processen, vil de være i stand til at fortælle dig, om arbejdet er ansøgningspligtigt. Nogle entreprenører vil også være i stand til at hjælpe med selve ansøgningsprocessen, men det mest almindelige er stadig at hyre en arkitekt til at håndtere selve ansøgningsprocessen.

En ansøgning om ændring af brug af kælderområdet betyder, at den nye kælder godkendes som et rum til permanent ophold. For at få området godkendt stilles der krav til blandt andet loftshøjde og flugtveje, og til nogle projekter også isolering og ventilation. Kravene er strengere og der er flere krav, hvis området skal bruges som en separat boligenhed. Det anbefales, at ingen boligareal er mindre end 7 kvadratmeter, men dette er ikke et absolut krav.

Under alle omstændigheder tilrådes det at kontakte en arkitekt eller entreprenør tidligt i processen, og helst en professionel, som har særlig erfaring med at udgrave kældre. Resten af ​​denne artikel er rettet mod dem, der enten ikke har de faglige færdigheder til at håndtere arbejdet med en udgravning af kælderen, eller som af andre grunde ønsker, at andre gør arbejdet. I Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere et sted, og vi sætter dig kun i kontakt med dem, der før har afsluttet lignende projekter med gode referencer.

3. Sikr nem adgang for håndværkere og maskiner

Selve udgravningen af ​​kælderen vil i de fleste tilfælde ske med en kombination af manuelt arbejde og brug af bygningsudstyr. Adgang for byggemaskinerne kan i nogle tilfælde være krævende, for eksempel hvis du bor i et rækkehus, har en jordgrund eller hvis der er andre bygninger tæt på det område, der skal udgraves. Hvis der er plads nok til, at byggemaskinerne enten kan komme frem til husvæggen eller ind i bygningen, er meget løst – når man bruger kompakt udstyr, vil en åbning på 80 x 150 cm være tilstrækkelig til at føre udstyret ind i selve kælderen.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for hjælp til udgravning af kælder? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

4. Grav dybt nok

For at få et rum godkendt som en stue skal lofthøjden være mindst 2,3 meter. Lofthøjden beregnes som afstanden mellem loftet og gulvet. For at beregne, hvor dybt man skal grave for at opnå den ønskede lofthøjde, skal man tage højde for, hvordan strukturen under selve gulvet er opbygget. Det vil sige tykkelsen på dræningsmasserne, isolering og betonsoklen. Hvis der skal indlægges gulvvarme, kan varmekablerne enten lægges i selve betonstøbningen, eller du kan bruge varmefolie eller varmemåtter lagt direkte under parketgulvet. Når du bruger varmefolie eller varmemåtter, skal du ikke glemme også at medtage tykkelsen på disse i beregningerne.

Ud over udgravningsarbejdet under kælderen vil der også blive gravet rundt om. Udvendigt udgravningsarbejde udføres ikke kun fordi nye kældermure skal bygges, men også for at sikre, at vandet føres væk fra husvæggen, så kælderen bliver tør. Der er stor sandsynlighed for, at eksisterende dræning ikke er dybt nok. For at forhindre kapillært sug skal dræningsrørene være mindst 20 cm under kældergulvet, hvilket betyder, at de fleste udgravninger af kældre også medfører ny dræning af boligen.

5. Gør dig bekendt med kravene til områder for helårsbeboelse

Sæt dig ind i, hvilke krav der gælder for kælderområdet, der skal godkendes til permanent ophold. Hensigten med disse krav er at sikre god kvalitet og levevilkår for dem, der bruger området. Selv hvis kælderen ikke skal bruges til soveværelse eller stue, kan det stadig være en fordel at have kælderen godkendt i betragtning af værdien af ​​det nye område og fleksibilitet i ændrede behov og brug i fremtiden. Hvis der skal bygges en lejeenhed, er det vigtigt, at området er godkendt til bolig. Ulovlig udleje kan have store konsekvenser, for eksempel ved nedsætning af erstatningskravet ved forsikringsopgør eller ved, at lejeren har krav på prisnedsættelser på grund af mangler.

6. Læg et budget

På et generelt grundlag er det ikke muligt at sige nøjagtigt, hvor meget den faktiske udgravning af en kælder vil koste. Den faktor, der har størst indflydelse på prisen, er mængden af ​​masse, der skal udgraves, dvs. gulvarealet ganget med niveauændringen. Typen af masser har også meget at sige og løse masser som jord, grus, sand og ler vil typisk være billigere at fjerne end klippemasser.

Andre faktorer, der har indflydelse på prisen, er graden af ​​strukturelle ændringer, adkomst, om der skal foretages ændringer i vand og afløb, dybden af ​​den eksisterende grundmur og om den skal understøttes eller ej. Bygge.dk har indsamlet priser fra forskellige kælderprojekter for at hjælpe vores kunder med at estimere prisen på deres kælderprojekt. I prisdatabasen til Bygge.dk varierer prisen for udvendigt arbejde mellem 2.500 og 4.500 kroner per løbende meter, mens interiørarbejde ligger på mellem 4.000 og 6.000 kroner pr. kubikmeter. Indre arbejde betyder udgravning af kældergulve/jord, herunder udtagning af masser. Hvis overskydende jord og sten ikke behøver at blive kørt væk, men kan bruges til egen grund, sparer du både penge på at køre væk og på deponering.

7. Vær ekstra omhyggelig med fugtbarrieren

En kælder vil altid være mere tilbøjelig til at have mere fugtindtrængning end overfladeareal. Derudover er det vanskeligere at opdage problemet tidligt, da bunden af ​​gulvet og store dele af væggene ikke er synlige udefra på samme måde som udvendige vægge i andre gulve og tag. Hvis kælderen ikke tidligere har været brugt som boligareal og er kold og ikke-isoleret, vil der være fugt i både jord og vægge. Derfor er det meget vigtigt, at kælderen bliver udtørret tilstrækkeligt, før strukturer lukkes. Kondens er også en almindelig forekomst i kældre, da væggene er kolde på grund af afkøling fra jorden udenfor. Derfor er det vigtigt at træffe foranstaltninger, der forebygger og forhindrer skimmel og råd, da fugt både vil skade bygningen og føre til et dårligere indeklima. Tilstrækkelig isolering, dræning og god luftcirkulation er med til at affugte kælderen, men er ingen garanti. Derudover er nogen nødt til at bruge ​​affugter eller elektroosmose, sidstnævnte for at modvirke kapillært sug.

8. Forstå økonomien i projektet

Hvorvidt et kælderprojekt tjener sig ind eller ej, afhænger af projektets omkostninger i modsætning til værdistigningen af hjemmet. Hvis finansieringen af ​​projektet er afgørende, eller hvis kælderprojektet overvejes mod alternativ til tilføjelser, tilbygninger eller ombygninger, er det første skridt at kvalitetssikre budgettet.

Desværre kan det være vanskeligt at få et nøjagtigt prisestimat eller et fast prisoverslag for den faktiske udgravning af kælderen på grund af usikkerheden forbundet med grundforholdene og de bærende konstruktioner. En velkvalificeret entreprenør vil dog oftest være i stand til at give en indikation, især hvis underlaget er gennemarbejdet og enhver projektering er afsluttet. Bygge.dk kan også hjælpe med prisoverslag, baseret på priserne i vores prisdatabase. Efter vores erfaring er kvadratmeterpriserne i og omkring de fleste af de større byer steget til et niveau, hvor kælderprojekter med stor sandsynlighed vil være rentable, mens komplekse kælderprojekter, der i områder med lave boligpriser typisk ikke vil være rentable. Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning om dit projekt, eller hvis du gerne vil blive kontaktet af entreprenører, der har erfaring med at udgrave kældre og som er godt kvalificerede til jobbet.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for hjælp til udgravning af kælder? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.