Præfabrikeret hus: 10 ting du bør vide

 

I Danmark bliver det stadigt mere populært at bygge præfabrikerede huse. Tidligere blev fremgangsmåden hovedsageligt brugt til at bygge typehuse. De sidste år er det også blevet normalt at bygge arkitekttegnede huse ved hjælp af præproducerede elementer. I denne artikel har vi i Bygge.dk samlet 10 tips, som kan komme alle, der overvejer at bygge præfabrikerede huse, til gavn.

Præfabrikeret hus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge præfabrikeret hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Læg et realistisk budget

Selv om et præfabrikeret hus kan gøre projekter mindre komplicerede, er der en række udgifter, man skal have overblik over. Omkostningerne til produktion og levering af byggeelementerne udgør normalt omkring 20-35 % af den samlede sum på sådan et projekt.

Dertil skal man regne med udgifter til interiør, køkken, bad, rørlægningsarbejde, belysning, gravearbejde, ventilation, osv. I tillæg kommer udgifter til arkitekt og projektering. For at bevare overblik over økonomien undervejs i projektet, er det vigtigt at føre alle disse omkostninger ind i et detaljeret og realistisk budget. På den måde er det lettere at se, om projektet bliver gennemført inden for de rammer, man har sat. Man er også bedre rustet til at håndtere eventuelle uforudsete udgifter undervejs.

2. Sørg for, at grunden egner sig til et elementhus

Skal man bygge et modulhus, må man sikre sig, at man har en egnet grund. Det er afgørende, at grunden er fremkommelig for lastebil og kran. Hvis ikke, kan man risikere komplikationer, når elementerne skal leveres. Det er også vigtigt at huske, at alt jord- betonarbejdet skal være færdigt, og kælder og grundmur skal være på plads, før modulerne leveres. Er grunden på klippegrund, der kræver sprængning og ophugning, skal der også tages højde for dette i planlægningen.


3. Vurder fordele og ulemper ved et modulhus

De vigtigste fordele ved et modulhus er, at det kan gøre byggeprocessen kortere. Der findes imidlertid tilfælde, hvor et elementhus ikke er den optimale løsning. Enkelte hustyper egner sig bedre til modulbyggeri end andre. Dette gælder særligt funkis-lignende huse. Mere traditionelle hustyper vil ikke nødvendigvis blive lige så vellykkede som et præfabrikeret hus. Her kan det være klogt at rådføre sig med en arkitekt.

4. Kom hurtigt i gang med ansøgningsprocessen

Arkitekten, der tegner huset, vil normalt også påtage sig ansvaret for at gennemføre de nødvendige ansøgningsprocesser. Dette er en proces, man bør komme i gang med så hurtigt som muligt. I alle kommuner i Danmark foreligger der ansøgningspligt for at bygge en bolig. Processen kan være tidskrævende, og man må engagere de nødvendige fagfolk for at få ansøgningen godkendt.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge præfabrikeret hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

5. Find den rigtige entreprenør

En pålidelig og kompetent entreprenør er en forudsætning for et vellykket projekt. Hvis man vælger en totalentreprise, vil hovedentreprenør være ansvarlig for alle inkluderede fag. Bemærk, at det er mest almindeligt, at hovedentreprenør også er ansvarlig for kontakt med elementproducenten.

At finde den rigtige entreprenør bliver dermed en særdeles vigtig opgave for enhver bygherre, der skal bygge modulhus. Det er flere faktorer, som man bør tage hensyn til:

  • Relevant erfaring: Et præfabrikeret hus adskiller sig fra andre måder at bygge boliger på. Det er en stor fordel at engagere en entreprenør, der har gennemført lignende projekter tidligere. Enkelte entreprenører har tætte samarbejdsvilkår med elementproducenter, hvilket er en fordel.
  • Økonomi: Det er vigtigt at sørge for, at man skriver kontrakt med en virksomhed, der har økonomisk soliditet. Det kan medføre alvorlige komplikationer, hvis entreprenøren skulle komme i betalingsvanskeligheder eller blive genstand for konkursbegæring i løbet af arbejdet eller i den efterfølgende garantiperiode.
  • Godkendelser: I Danmark findes der både frivillige og obligatoriske godkendelsesordninger. Uafhængigt vil disse fungere som et kvalitetsstempel. Vær derfor på udkig efter godkendelser, når du vurderer entreprenører i udbudsprocessen.
  • Forsikring: Uventede komplikationer kan opstå i løbet af byggeprocessen. Da er det vigtigt, at entreprenøren har alle nødvendige forsikringer på plads.
  • Kommunikation: Bygherre og entreprenør vil være i hyppig dialog over en lang periode. Derfor er det vigtigt at vælge en aktør, man kommunikerer godt med.
  • Omdømme: Den vigtigste indikator på, om entreprenørselskabet er det rigtige til et bestemt projekt, er hvorvidt det tidligere har leveret lignende arbejde på en tilfredsstillende måde. Det er altid klogt at indhente referencer, når man vurderer udbud fra en entreprenør.

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt. Det er gratis at lægge dit projekt op, og du vil modtage flere uforpligtende tilbud.

6. Sørg for tæt koordinering mellem parterne

Når man skal bygge et modulhus, er det vigtigt at sørge for god koordinering mellem de involverede parter. Her gælder det om at sørge for, at arkitekt, entreprenør og elementproducenten samarbejder godt. Alle disse led skal arbejde sammen, for at projektet bliver vellykket. Arkitektens tegninger skal være egnede som udgangspunkt for et modulhus. Entreprenøren skal stå for at gennemføre bestilling af modulerne hos en egnet producent. Jord-betonarbejde, levering og montering af de færdige moduler skal koordineres så præcist som muligt. Og ansøgningsprocessen skal gennemføres i god tid, før byggeriet kan begynde.

7. Få udarbejdet en tidsplan

Når man har skrevet kontrakt med entreprenøren, som skal stå for udførelsen af projektet, er det vigtigt at få udarbejdet en grundig fremgangsplan. Med denne plan som udgangspunkt er det nemt for bygherre at holde overblik over, hvordan projektudviklingen skrider frem. Der er mange opgaver, der skal koordineres, når man bygger modulhus. Kun ved at have en præcis fremgangsplan at forholde sig til, vil dette gå gnidningsløst.

8. Følg arbejdet nøje

At bygge modulhus vil indebære, at tidsforbruget på byggepladsen bliver mindre, sammenlignet med løsninger bygget på stedet. Samtidig kræver et præfabrikeret hus, at timing og koordinering mellem fag er helt i top. Alt jord- betonarbejdet, inklusiv kælderen, skal stå færdigt, når elementerne leveres. Derefter gælder det om at få færdiggjort det indvendige arbejde så hurtigt som muligt. Her bør bygherre nøje følge projektet. Samtidig er der kun lidt plads til en egenindsats på visse projekter.

9. Få gennemført uafhængig kontrol

Før overdragelse af færdig bolig, er det vigtigt at få en ekstern fagperson til at inspicere byggeriet. Dette er ofte en taksator. I løbet af inspektionen skal man forsikre sig om, at der ikke foreligger nogle fejl eller mangler. Man skal også tilse, at alt arbejde er blevet udført i henhold til gældende krav og regler. Det er normalt, at bygherre tilbageholder sidste del af den kontraktmæssige betaling, til inspektionen er fuldført, og eventuelle fejl er udbedret.

10. Få tilsendt al påkrævet dokumentation

Når projektet er færdigt, og slutinspektionen er gennemført, er det vigtigt, at bygherren modtager al relevant dokumentation. Det inkluderer detaljer om alt arbejde, der er blevet udført og alle materialer, der er blevet anvendt. Dette er nødvendigt af flere årsager. For det første vil det gøre fremtidig vedligeholdelse lettere. For det andet er det påkrævet at have kvitteringer og anden dokumentation tilgængelig i forbindelse med eventuelle reklamationssager. For det tredje kan denne information være nyttig ved eventuelt videresalg og taksering.

Sådan kommer du i gang med projektet

Har du bestemt dig for at få bygget et elementhus, kan vi i Bygge.dk hjælpe dig med at finde den rette entreprenør til projektet. Vi har samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere på ét sted, så det er lettere for dig at finde kompetente og pålidelige fagfolk. Vi har tjekket godkendelser, referencer og kreditværdighed for alle firmaer, som får adgang til platformen, og overvåger dette løbende. Kun firmaer, der opretholder høj kvalitet og konkurrencedygtige priser over tid, får lov at fortsætte med at være en del af platformen. Det er gratis at lægge dit projekt op, og du vil modtage tilbud fra flere aktører.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge præfabrikeret hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.