Skifertag: 9 ting du skal vide

 

At lægge skifertag kan give huset et æstetisk løft, som potentielt kan holde i flere hundrede år. Projektet indebærer imidlertid flere særlige udfordringer. Hos Bygge.dk har vi i denne artikel samlet 9 tips til, hvordan man gennemfører et sådant projekt. Du kan blandt andet læse mere om, hvordan du forbereder dig, hvilke hensyn du skal tage, og hvordan du finder den rette entreprenør til opgaven.

Skifertag

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for skifertag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Sørg for, at taget tåler belastningen

Skifer er et tungt materiale. Et skifertag kan veje mellem 50 og 150 kg. per kvadratmeter. Til sammenligning er det tilsvarende tal for betonsten - som også anses for et tungt materiale - 40 kg. Konsekvensen af dette er derfor, at skifer kun kan lægges på tage med en ordentlig bæreevne. Har man ikke haft et tungt tag tidligere, vil man således skulle undersøge, hvorvidt taget tåler vægten fra skiferne. Hvis bæreevnen ikke er tilstrækkelig, skal man forstærke tagets struktur, før skiferen kan lægges. Det medfører betydelige meromkostninger og øger antallet af arbejdstimer.

Bemærk også, at skifer kun kan lægges på tage med et fald på mindst 22 grader. I vejrudsatte områder anbefales der et fald på mindst 34 grader.  

2. Husk, at skifer kan holde i lang tid

Har man allerede skifer på taget, kan de holde i lang tid fremover. Selve stenen er praktisk talt uopslidelig. Den kan bruges gentagne gange og har derfor en holdbarhed på flere hundrede år. Alligevel er det nødvendigt at skifte undertaget cirka hver 50. år. Man skal også skifte tagrenderne noget oftere end dette.

Når man skal bygge nyt undertag, skal man først fjerne skiferpladerne forsigtigt. Derefter skal man sørge for at opbevare dem forsvarligt, mens det nye tag klargøres. Til sidst får man lagt skiferpladerne på plads igen på det nye undertag. Dette er mere tidskrævende end at nedrive en gammel tagdækning. Ved at beholde skiferen får man et tag, som holder i lang tid, og som derudover næsten er vedligeholdelsesfrit. 

3. Tag højde for uforudsete udgifter

I alle byggeprojekter er det vigtigt at sætte rum af i budgettet til uventede udgifter. Ved tagskifte kan det vise sig i form af rådskader. Har man for eksempel et gammelt hus med skifertag, som skal skiftes, skal man være forberedt på, at der kan have dannet sig rådskader siden forrige inspektion af taget. Konstateres der råd, vil disse skader skulle udbedres, før man kan fortsætte arbejdet. Alle udgifter, der er knyttet til rådskaderne, vil komme i tillæg til den aftalte pris. Eftersom det er svært at forudsige, hvad der findes under gamle tage, er rådskader noget, man altid bør tage højde for, når man lægger budgettet for projektet.

4. Find dygtige håndværkere med den rette erfaring

Skiferplader er et mere krævende materiale end mange andre typer tagdækning - herunder tagplader af metal, eller tagsten af beton. Skifer bruges desuden i langt mindre grad end andre tagdæknings-materialer. Derfor har ikke alle håndværkere lige stor erfaring med at lægge skifer. Det gør det ikke desto mindre vigtigere, at du finder den rette entreprenør til opgaven.

En god måde at sikre sig, at man vælger det rigtige firma, er ved at registrere sit projekt hos Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste, som forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer og sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificeret til at kunne håndtere dit projekt. Kun firmaer, som over tid opretholder en høj kvalitet og konkurrencedygtige priser, kan fortsat have lov til at være en del af platformen. Det er gratis at lægge sit projekt op, og du vil herefter blive matchet med velkvalificerede entreprenører, som kan komme og besigtige dit projekt og give et uforpligtende tilbud. 

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for skifertag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

5. Indhent flere tilbud 

I tilbudsprocessen er det helt centralt, at man får indhentet forskellige tilbud fra forskellige entreprenører. Det er den eneste måde, du kan sikre dig, at du takker ja til et konkurrencedygtigt tilbud. Sørg for, at tilbuddene er sammenlignelige. Altså at tilbuddene indeholder de samme punkter. Det vil sige identiske materialer og arbejdsopgaver. 

6. Opstil en realistisk arbejdsplan 

Når man har foretaget sit valg af entreprenør, er det vigtigt at man opstiller en arbejdsplan. Den skal bidrage til, at begge parter har en fælles opfattelse af, hvilket arbejde, der skal udføres og til hvilken tid. Der findes aldrig nogen garantier for, at man kan overholde denne plan til punkt og prikke. Alligevel gør den det nemmere at holde styr på projektets fremskridt. Den gør det også nemmere at håndtere eventuelle forsinkelser, der måtte opstå.

7. Undgå opgaver, man ikke har kompetencerne til

Det er en fristelse for mange husejere at involvere sig direkte i byggearbejdet. Det vil ofte være muligt, hvis man har tiden og kompetencerne, det kræver. Men at lægge skifertag er imidlertid noget, man bør overlade til professionelle. For det første er det specialistarbejde, som kræver en høj grad af kompetencer og erfaring. For det andet foregår arbejdet i højden. Er man ikke vant til at arbejde på et tag, kan eventuelle fejl få fatale konsekvenser. Man kan dermed sætte sig selv eller andre i fare. Et tag er simpelthen en arbejdsplads, og her er der ikke plads til amatører.

Det betyder imidlertid ikke, at husejere skal holde sig helt væk fra byggepladsen. Man bør derimod aflægge byggepladsen et jævnligt besøg for at sikre sig, at arbejdet bliver gennemført i henhold til planen. Det kan også være, at håndværkerne har spørgsmål, som kun husejeren kan besvare. For eksempel kan håndværkerne have behov for at vide, hvilket slags arbejde, der er blevet foretaget tidligere på taget. Det kan også være nødvendigt at skulle tage afgørelser omkring materialer og budget.

8. Gennemfør slutkontrol

Når et byggeprojekt er blevet afsluttet, bør man få foretaget en slutkontrol så hurtigt som muligt. Dette kan blive udført af en selvstændig fagmand (for eksempel en taksator). En sådan slutkontrol er selvsagt vigtig når det gælder for et tag. Konstateres der mangler, skal disse identificeres og udbedres så hurtigt som muligt. Når man lægger ny tagdækning, er det vigtigt at man sikrer sig, at der ikke er opstået nogen lækager. Har man foretaget udbedringer af selve grundkonstruktionen, skal man sikre sig, at både arbejdet og materialerne opfylder de gældende krav.

9. Husk at få tilsendt al relevant dokumentation 

Når projektet er afsluttet, er det vigtigt få tilsendt alle dokumenter, der vedrører projektet. Her skal det tydeligt fremgå, hvilket arbejde, som er blevet udført, og hvilke materialer, der er blevet anvendt. På den måde kan man meget nemmere lave vedligeholdelse og eventuelle ombygninger senere hen. Også taksatoren vil have brug for disse informationer, når der skal laves en værdiansættelse af huset. Det er selvsagt vigtigt at gemme kvitteringer og relevante garantibeviser i tilfælde af, af der skal laves en reklamation.

Kom i gang med en entreprenør

Når man skal i gang med et projekt, som indebærer lægning af skifertag, kan det være svært at finde de rette fagfolk til opgaven. Det skyldes, at skifer er et krævende materiale at arbejde med. Derfor er der kun visse håndværkerfirmaer, som har kompetencerne og erfaringen, det kræver, for at kunne lægge et skifertag.

For at gøre det nemmere at finde egnede håndværkere, der kan lægge dit skifertag, kan du registrere dit projekt hos Bygge.dk. Vi har samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere på ét sted, så det bliver nemmere for dig at finde de rette fagfolk, som egner sig bedst til opgaven. Kun de firmaer, som over tid opretholder en høj kvalitet og konkurrencedygtige priser, kan fortsat være en del af platformen. Det er gratis at lægge sit projekt op, og du vil herefter blive matchet med velkvalificerede entreprenører, som kan komme og besigtige dit projekt og give et uforpligtende tilbud.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for skifertag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.