Funkishus: 8 ting du skal vide

 

Går du med en drøm om at bygge et funkisinspireret hus? Eller er du bare nysgerrig omkring byggeprocessen? Denne artikel giver dig 9 nyttige tips til en vellykket gennemførelse af projektet. Fra planlægning af tidsforbrug og budget, hvordan du vælger den rette arkitekt og entreprenør, til hvad du bør tænke på undervejs i arbejdet, og før man er helt færdig.

Funkishus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Få et realistisk billede af budgettet

Funkisstilen har opnået en nyfunden popularitet de seneste par årtier, selv om det man kalder funkis i dag, ikke er helt det samme som de oprindelige funkishuse. Stilen opstod i trediverne, fordi arkitekterne ønskede at sætte fokus på funktionalitet i husbyggeri. De arbejdede ud fra en filosofi, om at udseende på byggerierne skulle dikteres ud fra funktionen. Alle valg i udformningen blev foretaget ud fra, at boligen skulle være så behagelig og effektiv som muligt.

Det førte til, at husene bygget i funkisstil hovedsageligt har rektangulære former for maksimal arealudnyttelse. Samtidig ønskede arkitekterne at udfordre den traditionelle byggestil med detaljer som buede vinduer og fremspring. Tagterrasse på hele eller dele af boligen er også almindeligt. Vinduer er strategisk placeret, gerne i hjørner, for at give mest muligt lysindtag. Det er heller ikke usædvanligt med tagvinduer eller lystunneler for at give dagslys i dele af bygningen som trappeopgange og badeværelser. I tråd med tanken, om at alt, der blev bygget, skulle have en specifik funktion, har funkishusene ofte få detaljer og udsmykninger.

Budget

Det første, du bør gøre for at få overblik over dit budget, er at gå i banken tidligt.

En kvadratmeterpris, man kan tage udgangspunkt i, ligger på mellem 16.000 og 23.000 kroner

Dette er en gennemsnitspris, og bygninger af mere eksklusive standard kan komme til at koste 29.000 kr. per kvadratmeter eller mere. Bygger man derimod i en enklere standard, kan man komme ned på 14.000 per kvadratmeter. Denne kvadratmeterpris dækker selve bygningen. Derudover skal man købe en grund, hvis man ikke allerede har gjort det. Dertil kommer prisen for arkitekttjenester. Normal timepris for arkitekter ligger mellem 455 og 975 kroner.

Når man laver et budget, bør man lægge ca. ti procent oveni, til uforudsete hændelser. Mange bygherrer opdager ting, de har glemt eller vil ændre undervejs i byggearbejdet. Så er det godt, at man ikke risikerer at sprænge budgettet, og at man faktisk kan lave ændringer undervejs uden problemer. Det er heller ikke unormalt, at uforudsete hændelser fører til øgede omkostninger undervejs i projektet.

2. Find ud, hvor du kan spare på udgifterne

Hvis man ønsker at lave besparelser, er der mange faktorer, man kan skrue på. I projekteringen skal man træffe afgørelser angående, hvilken slags materialer og løsninger man ønsker i boligen. Med tekniske løsninger menes opvarmning, ventilation og det elektriske anlæg. Materialer er mere selvforklarende og inkluderer alt fra, hvilken type fliser og indretning på badeværelserne, til hvilken type maling eller tapet. Det vil altid findes løsninger, som koster mindre end andre. Sørg også for at holde dig opdateret på tilbud og kampagner. Køb gerne materialer, hvis du finder det billigt, så længe man har mulighed for at opbevare det trygt. Husk, at mange små besparelser til sammen kan udgøre meget i totalbudgettet.

Byggemetode har også en indvirkning på budgettet. Når det gælder funkis-inspirerede huse, er det almindeligt, at de har en facade i pudset mur. Her vil valget være at bygge den indvendige struktur i en form for mur, i træ klædt med plader dækket med murpuds, eller at støbe større dele af boligen i beton. Sidstnævnte vil være mest slidstærkt men også dyrere.

Husk, at prisen ikke skal være på bekostning af kvaliteten, og træf en afgørelse, man vil være tilfreds med i længden.

3. Find en arkitekt som har lavet lignende projekter

Sørg for, at arkitekten, du vælger, har tegnet hus i funkisstil tidligere. Hvis de ikke har en online portefølje, kan man spørge, om man må se deres tidligere arbejde. Potentielt kan man også forhøre sig, om mulighederne for besøge tidligere projekter, arkitekten har lavet.

4. Forberedelse til første møde med arkitekten

Hvis man planlægger, at bygge noget specifikt, som et funkis-inspireret hus, har man sandsynligvis allerede gjort sig tanker, om hvordan byggeriet skal se ud. Indsaml gerne inspiration og billeder, som du kan vise til arkitekten. Udover dokumentation på udseendemæssige løsninger kan man med fordel danne sig en mening om, hvilke slags tekniske løsninger og materialer, man forestiller sig.

Dette forenkler arkitektens opgave med at prøve at forstå, hvad man ønsker sig. Det sparer også på timer med arkitekten og dermed også penge. Udover sociale medier som Pinterest og Instagram kan man for eksempel tage på boligmesser for at hente inspiration.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

5. Planlæg tidsforbrug i projektet

Som hovedregel kan man regne med, at byggeprojektet nok tager noget længere tid, end man regner med. Derfor bør man indlægge nogle gode marginer mellem de forskellige opgaver, som skal udføres. Husk i tillæg at uforudsete ting, som vejrforhold eller ventetid på materialer, kan føre til forsinkelser undervejs. Derfor bør man altid indlægge et vist råderum i tidsplanen. Fordeling af tid på et projekt som et funkishus vil ofte se sådan ud:

  • Allerførst må man regne med at bruge mellem fire og otte måneder på arbejdet med arkitekten. Dette inkluderer ansøgningsprocessen til Byg og Miljø.
  • Derefter vil processen med at vurdere pristilbud fra entreprenører tage mellem to til fire måneder.
  • Derefter er det tid til at gå i gang med selve bygningen. Det første, som skal gøres, er fundering, som vil tage mellem en til to måneder.
  • Man må regne med at bruge cirka lige så lang tid, altså en til to måneder på bygning af grundmur og betonarbejde. Hvis større dele af funkishuset skal bygges i beton, vil dette trin tage længere tid, man kan eventuelt trække noget tid fra i det næste trin.
  • Når betonarbejdet er færdig, skal tømrerne bygge det, man kalder tæt råbyg. Altså at hovedstrukturen er vejr- og vindtæt. Dette tager gerne to til fire måneder.
  • Resterende tømrerarbejder og alt indvendig færdiggørelse vil tage yderligere tre måneder, måske længere.

Når man har valgt en entreprenør, vil man normalt opsætte en mere detaljeret fremdriftsplan. Sæt milepæle op, for hvad der skal ske hvornår, sådan at man kan bruge denne til overvåge, om arbejdet går frem som aftalt.

Husk, at nogle materialer har lang ventetid, og nogle har måske også en venteliste. Man bør tjekke, om det gælder de materialerne, man ønsker, så man kan få dem til tiden. Hvis ikke, vil det enten kunne skabe forsinkelser, eller man kan blive nødt til at bruge materialer, man ikke havde lyst til.

6. Planlæg organisering af projektet

Den findes flere måder at organisere et byggeprojekt på. På mindre projekter kan man selv fungere som organisator. I så fald er det ens egen opgave at koordinere de forskellige entreprenørfirmaer, som man har behov for, i forhold til hinanden.

På større projekter, som det at bygge et hus fra grunden af, vil det være klogt at lade nogen med erfaring fra projektledelse at tage sig af denne koordineringsopgave. Hvis man ikke allerede har omfattende erfaring fra byggeri, vil denne opgave være meget omfattende og tidskrævende. Hvis man alligevel ønsker at ansætte de forskellige entreprenørfirmaerne separat, vil det være klogt at ansætte en fagperson som projektleder.

Det mest almindelige med disse projekter er dog at vælge en totalentreprenør. Totalentreprenøren tager sig af al organiseringsarbejde på de forskellige fagfelter, der er behov for i projektet. Når der er behov for arbejde de ikke selv udfører, har totalentreprenøren underentreprenører til disse opgaverne. Denne måde at organisere projekter på fungerer bedre, fordi de forskellige håndværkere ofte har arbejdet sammen over længere tid, og du kan være tryg ved, at samarbejdet fungerer effektivt.

7. Hold øje med fremskridt og hold fast kommunikation

Undervejs i hele processen bør man holde kommunikationen med entreprenøren(e) velorganiseret og professionel. Skulle der for eksempel opstå uenigheder eller forsinkelser, bør man holde følelser ude af regnestykket.

Sørg for at følge op på arbejdet jævnligt ved at besøge grunden og byggepladsen ofte. Dette gør, at man kan opdage eventuelle problemer og misforståelser så hurtigt som mulig. Tag også gerne billeder på byggepladsen. Ikke kun fordi det er sjovt at se tilbage på byggeprocessen senere, det kan også være godt at have billeddokumentation, hvis det skulle opstå problemer eller fejl.

Brug fremdriftsplanen, der er udviklet sammen med entreprenøren som en guide for, hvornår man skal holde opsyn med byggearbejdet. Tjek, at det der er aftalt, skal ske, sker ifølge planen.

8. Til slut: Husk efterkontrol og eftersendelse af dokumenter

Før man er helt færdig med byggearbejdet, er det et par ting, man bør huske på. Først og fremmest er det vigtigt, at man sørger for, at en ekstern fagperson udfører en grundig efterkontrol. Dette bør ske, før man betaler entreprenøren sidste del af kontraktbeløbet. Det er almindeligt at holde 5-10% tilbage af det totale beløb til rettelse af eventuelle fejl og mangler, som opdages ved efterkontrollen, er udbedret og i orden.

Man skal også bede om at få kopier af alle dokumenter og papirer, som kan blive relevante på et senere tidspunkt. Hvis man for eksempel skal lave vedligeholdelse, sælge eller der opstår en garantisag, er det nødvendigt, at man allerede har al nødvendig dokumentation og slipper for at skulle bruge tid på at finde dette.

Hvordan finder man entreprenør til projektet?

At vælge entreprenør er nok det vigtigste valg, man tager i løbet af et husbyggeri. Der er en række ting, man bør tage med i overvejelserne, når man skal tage en afgørelse.

Det første, man som privatperson tænker på som et kriterium, er ofte prisen (sammen med kvaliteten selvfølgelig). Men dette er bare én af faktorerne, man bør vurdere, når man skal finde de rette håndværkerne til projektet.

Sandsynligvis har man et ønske, om at projektet færdiggøres så hurtigt som muligt. Derfor er firmaets kapacitet vigtig. Det er vigtigt at vide, hvornår entreprenøren kan starte, hvor hurtigt et beregnet fremskridt vil være, og hvornår de mener, de kan have huset færdig, før man tager en afgørelse.

At bygge et funkis-inspireret hus, eller en hvilken som helst anden type bolig, vil være et tidkrævende og kompliceret projekt. Derfor må man regne med megen kommunikation frem og tilbage med håndværkerne, uanset om man bestemmer sig for delt eller totalentreprise. Entreprenørfirmaet, man vælger, bør være nogle, man kommer godt overens med og kommunikerer godt med. Man prøver at danne sig et billede af, hvordan kommunikationen foregår i udbudsprocessen og vælge nogen, man kan forstille sig at arbejde med over en længere periode uden alt for mange misforståelser.

For at arbejdet faktisk kommer til at gå, som det skal, må man også sørge for at firmaet har en vis økonomisk soliditet. Det vil sige at firmaet ikke er i fare for at gå konkurs. Hvis firmaet går konkurs undervejs i projektet, siger det sig selv at det vil blive et problem. I tillæg må man også huske på, at man har en femårig garantiperiode. Hvis der skulle opstå problemer med boligen i garantiperioden, er det vigtig, at firmaet ikke er gået konkurs, sådan at de kan udbedre fejlen uden videre problemer. Firmaets økonomiske situation kan man få et indblik i ved at undersøge den del af regnskabet, som ligger tilgængelig på nettet. Ved opførelse af en ny bolig er man uanset sikret igennem byggeloven, men det er altid uheldig hvis entreprenøren går konkurs i løbet af, eller efter projektet.

Når man skal bygge et funkis-inspireret hus, bør man også sørge for at finde et håndværkerfirma, som har gode referencer fra tilsvarende projekter. Et sådant hus skal for eksempel bygges i mur eller beton, så sørg for, at entreprenøren har gjort dette flere ganger tidligere. Sørg for at få referencer, du kan ringe til, da online referencer er mindre komplementære og kan være mindre troværdige.

I tillæg er der en del grundlæggende krav, man må stille til entreprenøren angående forsikringer, licenser og godkendelser.

Alle entreprenører, som findes på Bygge.dk, er kvalitetssikrede nøje. Vi sørger også for, at entreprenørerne, man sættes i kontakt med, har udført lignende projekter tidligere, og at de har en solid selskabsøkonomi.

På den måde kan man som kunde kan være tryg ved, at tilbuddene, man får igennem os, kommer fra de objektivt bedste entreprenører i eget nærområde.

Registrér projekter dit på Bygge.dk, hvis du har lyst til, at vi skal hjælpe dig med at komme i kontakt med entreprenører til dit projekt. Det er omkostningsfrit og uforpligtende at modtage tilbud fra entreprenører på Bygge.dk.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.