Funkishus: 8 ting du skal vide

Funkishus

Går du med en drøm om at bygge et funkisinspireret hus? Eller er du bare nysgerrig omkring byggeprocessen? Denne artikel giver dig 9 nyttige tips til en vellykket gennemføring. Fra planlægningen av tidsforbrug og budget, hvordan du skal vælge den rette arkitekt og entreprenør, til hvad du bør tænke på undervejs i arbejdet og før man er helt færdig.

1. Få et realistisk billede af budgettet

Funkisstilen har opnåede en nyfunden popularitet de sidste par årtier, selv om det man kalder funkis i dag, ikke er helt det samme som de oprindelige funkis huse. Stilen opstod trediverne, fordi arkitekterne ønskede at sætte fokus på funktionalitet i husbygningen. De arbejdede ud fra en filosofi om at udseende på byggerierne skulle dikteres ud fra funktionen. Alle valg i udformningen blev gjort for at boligen skulle være så behagelig og effektiv som muligt.

Dette førte til at husene bygget i funkisstil hovedsageligt har rektangulære former for maksimal arealudnyttelse. Samtidig ønskede arkitekterne at udfordre det traditionelle byggestil med detaljer som buede vinduer og fremspring. Tagterrasse på hele eller dele af boligen er også almindeligt. Vinduer er strategisk placeret, gerne i hjørner, for at give mest muligt lysindtag. Det er heller ikke usædvanligt med tagvinduer eller lystunneler for at give dagslys i dele af bygningen som trappeopgange og badeværelser. I tråd med tanken om at alt der blev bygget skulle have en specifik funktion, har funkishusene ofte få detaljer og udsmykninger.

Budget

Det første du bør gøre for at få oversigt over dit budget, er at gå i banken tidlig.

En kvadratmeterpris man kan tage udgangspunkt i, ligger på mellem 16.000 og 23.000 kroner

Dette er en gennemsnitspris, og bygninger av mere eksklusive standard kan komme til at koste 29.000 kr. per kvadratmeter, eller mere. Bygger man derimod i en enklere standard kan man komme ned på 14.000 per kvadratmeter. Denne kvadratmeterpris dækker selve bygningen. I tillæg skal man købe en grund, hvis man ikke allerede har gjort det. Et yderligere tillæg er prisen for arkitekttjenestene. Normal timepris for arkitekter ligger omkring 455 og 975 kroner.

Når man laver et budget, bør man lægge ca. ti procent til, til uforudsete hændelser. Mange bygherrer opdager ting de har glemt eller vil ændre undervejs i byggearbejdet. Så er det godt at man ikke risikerer at sprænge budgettet og at man faktisk kan lave ændringer undervejs uden problemer. Det er heller ikke unormalt at uforudsete hændelser fører til øgede omkostninger undervejs i projektet.

2. Find ud hvor man kan spare penge

Hvis man ønsker at lave besparelser, er det mange indgreb man kan tage. I projekteringen skal man tage afgørelser angående hvad slags materialer og løsninger man ønsker i boligen. Med tekniske løsninger menes opvarmning, ventilation, og det elektriske anlæg. Materialer er mere selvforklarende, og inkluderer alt fra hvilken type fliser og indretning på badeværelserne, til hvilken type maling eller tapet. Det vil altid findes løsninger som koster mindre end andre. Sørg også for at holder sig opdateret på tilbud og kampagner. Køb gerne materialer hvis man finder det billigt, så længe man har mulighed for at opbevare det trygt. Husk at mange små besparelser til sammen kan udgøre meget i totalbudgettet.

Byggemetode har også en indvirkning på budgettet. Når det gælder funkis-inspireret hus er det almindeligt at de har en facade i pudset mur. Her vil valget være at bygge den indvendige strukturen i en form for mur, i træ klædt med plader dækket med murpuds, eller at støbe større deler av boligen i beton. Sidstnævnte vil være mest slidstærkt men også dyrere.

Husk at prisen ikke skal være på bekostning av kvaliteten og tag en afgørelse man vil være tilfreds med i længden.

Ønsker du tilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på opgaven her.

3. Find en arkitekt som har lavet lignende projekter

Sørg for at arkitekten man vælger, har tegnet hus i funkisstil tidligere. Hvis de ikke har en online portefølje, kan man spørge om man kan se deres tidligere arbejde. Potentielt kan man også forhøre sig om mulighederne for besøge tidligere projekter arkitekten lavet.

4. Forberedelse til første møde med arkitekten

Hvis man planlægger at bygger noget specifikt, som et funkis-inspireret hus, har man sandsynligvis allerede gjort sig tanker om hvordan byggeriet skal se ud. Indsaml gerne inspiration og billeder som man kan vise til arkitekten. I tillæg til dokumentation på udseendemæssige løsninger, kan man med fordel danne sig en mening om hvilke slags tekniske løsninger og materialer man forestiller sig.

Dette forenkler arkitektens opgave med at prøve at forstå hvad man ønsker sig. Det sparer også på timer med arkitekten, og dermed også penge. I tillæg til billedtjenester som Pinterest og Instagram, kan man for eksempel tage på boligmesser for at hente inspiration.

5. Planlæg tidsforbrug i projektet

Som hovedregel kan man regne med at byggeprojektet nok tager noget længere tid end man regner med. Derfor bør man indlægge nogle gode marginer mellem de forskellige opgaver som skal udføres. Husk i tillæg at uforudsete ting, som vejrforhold eller ventetid på materialer, kan føre til forsinkelser undervejs. Derfor bør man altid indlægge et vist råderum i tidsplanen. Fordeling at tid på et projekt som et funkishus vil ofte se sådan ud:

  • Allerførst må man regne med at bruge mellem fire og otte måneder på arbejdet med arkitekten. Dette inkluderer ansøgningsprocessen til Byg og Miljø.
  • Derefter vil processen med at vurdere pristilbud fra entreprenører tage mellem to til fire måneder.
  • Derefter er det tid til at gå i gang med selve bygningen. Det første som skal gøres, er fundering, som vil ta mellem en til to måneder.
  • Man må regne med at bruge cirka lige så lang tid, altså en til to måneder på bygning af grundmur og betonarbejder. Hvis større dele af funkishuset skal bygges i beton, vil dette trin tage længere tid, man kan eventuelt trække noget tid fra i det næste trin.
  • Når betonarbejder er færdig, skal tømrerne bygge det man kalder tæt råbyg. Altså at hovedstrukturen er vejr- og vindtæt. Dette tager gerne to til fire måneder.
  • Resterende tømrerarbejder og alt indvendig færdiggørelse vil tage yderligere tre måneder, måske længere.

Når man har valgt en entreprenør, vil man normalt opsætte en mere detaljeret fremdriftsplan. Sæt milepæle op for hvad som skal ske hvornår, sådan at man kan bruge denne til overse om arbejdet går frem som aftalt.

Husk at nogle materialer har lang ventetid, og nogle har måske også en venteliste. Man bør tjekke om dette gælder de materialerne man ønsker, så man kan få dem til tiden. Hvis ikke vil det enten kunne skabe forsinkelser, eller man kan blive nødt til at bruge materialer man ikke havde lyst til.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 tilbud på jobben her.

6. Planlæg organisering af projektet

Den finnes flere måder at organiserer et byggeprojekt på. På mindre projekter kan man selv fungere som organisator. I så fald er det ens egen opgave at koordinerer de forskellige entreprenørfirmaer som man har behov for, i forhold til hinanden.

På større projekter, som det at bygge et hus fra grunden af vil være, er det klogt at lade nogen med erfaring fra projektledelse at tage sig af denne koordineringsopgave. Hvis man ikke allerede har omfattende erfaring fra byggeri, vil denne opgave være meget omfattende og tidskrævende. Hvis man alligevel ønsker at ansætte de forskellige entreprenørfirmaerne separat, vil det være klogt at ansætte en fagperson som projektleder.

Det mest almindelige med disse projekter er dog at vælge en totalentreprenør. Totalentreprenøren tager sig af al organiseringsarbejde på de forskellige fagfelter det er behov for i projektet. Når det er behov for arbejder de ikke selv udfører, har totalentreprenøren underentreprenører til disse opgaverne. Denne måde at organiserer projekter fungerer bedre fordi de forskellige håndværkere ofte har arbejdet sammen over længere tid og du kan være tryg ved at samarbejdet fungerer effektivt.

7. Hold øje med fremskridt og hold kommunikationen velorganiseret

Undervejs i hele processen bør man holde kommunikationen med entreprenøren(e) velorganiseret og professionel. Skulle det for eksempel opstår uenigheder eller forsinkelser bør man holde følelser ude af regnestykket.

Sørg for at følge op arbejdet jævnligt ved at besøge grunden og byggepladsen ofte. Dette gør at man kan opdage eventuelle problemer og misforståelser så hurtigt som mulig. Tag også gerne billeder på byggepladsen. Ikke kun fordi det er sjovt at se tilbage på byggeprocessen senere, det kan også være godt at have billeddokumentation hvis det skulle opstå problemer eller fejl.

Brug fremdriftsplanen der er udviklet sammen med entreprenøren som en guide for hvornår man skal holde opsyn med byggearbejdet. Tjek at det der er aftalt, skal ske, sker ifølge planen.

8. Til slut: Husk efterkontrol og eftersending af dokumenter

Før man er helt færdig med byggearbejdet, er det et par ting man bør huske på. Først og fremmest er det vigtig at man sørger for at en ekstern fagperson det udfører en grundig efterkontrol. Dette bør ske før man betaler entreprenøren sidste del av kontraktbeløbet. Det er almindeligt at holde 5-10% tilbage af det totale beløb til rettelse af eventuelle fejl og mangler, som opdages ved efterkontrollen, er udbedret og i orden.

Man skal også bede om at få kopier af alle dokumenter og papirer som kan blive relevante på et senere tidspunkt. Hvis man for eksempel skal lave vedligeholdelse, sælge eller der opstår en garanti sag er det nødvendigt at man allerede har al nødvendig dokumentation og slipper for at skulle bruge tid på at finde dette.

Hvordan finder man entreprenør til projektet?

At vælge entreprenør er nok det vigtigste valg man tager i løbet af bygningen af et hus. Der er en række ting man bør tage med i overvejelserne når man skal tage en afgørelse.

Det første man som privatperson tænker på som et kriterium er ofte prisen (i forbindelse med kvaliteten selvfølgelig). Men dette er bare én av faktorerne man bør vurdere når man skal finde de rette håndværkerne for projektet.

Mest sandsynligt har man et ønske om at projektet færdiggøres så hurtigt som muligt. Derfor er firmaets kapacitet vigtig. Det er vigtigt at vide hvornår entreprenøren kan starte, hvor hurtigt et beregnet fremskridt vil være og hvornår de mener de kan have huset færdig, før man tager en afgørelse.

At bygger et funkis-inspireret hus, eller en hvilken som helst anden type bolig, vil være et tidkrævende og kompliceret projekt. Derfor må man regne med megen kommunikation frem og tilbage med håndværkerne, uanset om man bestemmer sig for delt eller totalentreprise. Entreprenørfirmaet man vælger, bør være nogle man kommer godt overens med og kommunikerer godt med. Man prøver at danne sig et billede af hvordan kommunikationen foregår i udbudsprocessen og vælge nogen man kan forstille sig at arbejde med over en længere periode uden alt for mange misforståelser.

For at arbejdet faktisk kommer til at gå som det skal, må man også sørge for at firmaet har en vis økonomisk soliditet. Det vil sige at firmaet ikke er i fare for at gå konkurs. Hvis firmaet går konkurs undervejs i projektet, siger det sig selv at det vil blive et problem. I tillæg må man også huske på at man har en femårig garantiperiode. Hvis det skulle opstå problemer med boligen i garantiperioden, er det vigtig at firmaet ikke er gået konkurs sådan at de kan udbedre fejlen uden videre problemer. Firmaets økonomiske situation kan man få et indblik i ved at undersøge den del af regnskabet som ligger tilgængelig på nettet. Ved opføring af en ny bolig er man uanset sikret igennem byggeloven, men det er altid uheldig hvis entreprenøren går konkurs i løbet af, eller efter projektet.

Når man skal bygge et funkis-inspireret hus bør man også sørge for at finde et håndværkerfirma som har gode referencer fra tilsvarende projekter. Et sådant hus skal for eksempel bygges i mur eller beton, så sørg for at entreprenøren har gjort dette flere ganger tidligere. Sørg for at få referencer du kan ringe til, da online referencer er mindre komplementære og kan være mindre troværdige.

I tillæg er der en del grundliggende krav man må stille til entreprenøren angående forsikringer, licenser og godkendelser.

Alle entreprenører som findes på Bygge.dk er kvalitetssikrede nøje. Vi sørger også for at entreprenørerne man sættes i kontakt med, har udført lignende projekter tidligere, og at de har en solid selskabsøkonomi.

På den måde kan man som kunde kan være tryg ved at tilbuddene man får igennem os, kommer fra de objektivt bedste entreprenører i eget nærområde.

Registrer projekter dit på Bygge.dk. hvis du har lyst til at vi skal hjælpe dig med at komme i kontakt med entreprenører til dit projekt. Det er omkostningsfrit og uforpligtende at modtage tilbud fra entreprenører på Bygge.dk.

Funkishus

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.