Fladt tag: 8 ting du behøver at vide

 

Flade tage på beboelseshuse bliver stadigt mere populære i Danmark. At lægge et fladt tag er et omfattende projekt. Det kræver stor ekspertise og byder desuden på en række udfordringer. I denne artikel har vi hos Bygge.dk samlet 8 tips, som kan være nyttige for alle bygherrer, der overvejer at lægge fladt tag. Vi giver dig også råd til, hvordan man finder den rigtige tagentreprenør til opgaven.

Fladt tag

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Indhent 3 tilbud på fladt tag

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Til nybyg: Overvej nøje, hvorvidt et fladt tag passer til projektet

Flade tage er hurtigt blevet populære på danske huse. Et fladt tag er på mange måder et kendetegn på det moderne hus. Udtrykket anses for at være attraktivt og giver et visuelt præg, der appellerer til mange.

Flade tage byder dog på nogle unikke udfordringer. Det er meget vigtigt, at man er klar over disse, inden man vælger at bygge et fladt tag. Det beror særligt på følgende punkter:

  • Dræn - hvis taget ikke er blevet bygget efter forskrifterne, materialerne ikke er af høj kvalitet eller tagrender og afløb er utætte, kan man risikere at få alvorlige vandskader på bygningen. Det er et faremoment, som ikke findes ved skråtage.
  • Byggetekniske udfordringer - det er ikke alle entreprenører eller håndværkerfirmaer, som har de rigtige kompetencer til at arbejde med flade tage. I så fald kan det være mere krævende at finde det rigtige firma til opgaven.
  • Levetid - et fladt skal udskiftes cirka hver 20. eller 30. år. Når vi taler hustage, er det relativt ofte. Andre tagtyper kan holde væsentligt længere. Dette har noget at sige i forhold til både omkostninger og miljø.    

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at det at bygge fladt tag adskiller sig væsentligt fra det mere udbredte skråtag. Det betyder ikke, at det er kompliceret eller uegnet til flade tage. Men det byder på en række udfordringer, som ikke findes ved andre typer tage.  

2. Udskiftning af et eksisterende fladt tag: Prioriter kvalitet over pris

Skal man udskifte det flade tag på huset, er der særligt to ting, man skal huske på:

  • Kvalitet - at spare penge på taget er sjældent nogen god "investering" på sigt. Går der noget galt, kan konsekvenserne blive fatale for hele bygningen. Af den grund er det vigtigt at prioritere kvalitet over pris, når man har behov for nyt fladt tag. At skære i omkostningerne ved for eksempel at vælge et billigt tag, bør undgås, hvis budgettet tillader det. Hos Bygge.dk har vi eksempler på, at dårlig tagdækning på flade tage har ført til store og langvarige skader. Her gælder det om at prioritere rigtigt.
  • Tagentreprenør - at lægge nyt fladt tag er ikke nødvendigvis kompliceret eller tidskrævende. Men det er en opgave, som ikke alle firmaer har de rette kompetencer til at udføre. Der kræves specialiseret viden for at bygge flade tage. Her i Danmark har flertallet af beboelseshuse skråtag. Netop af den årsag, er det ikke alle entreprenører, som har den rigtige erfaring til at bygge flade tage. Til at bygge fladt tag bør man således finde en specialiseret tagentreprenør.

3. Læg et realistisk budget

Når man skal bygge et fladt tag, bør man investere i tagets kvalitet. At spare på tagdækningen er en dårlig investering på længere sigt. Af denne årsag bør man afsætte nok margin i budgettet til at få opgaven udført med materialer af høj kvalitet og dygtige håndværkere med de rette kompetencer. Det er også en god idé at lægge ekstra rum ind i budgettet til uforudsete udgifter. Skal man eksempelvis lægge nyt fladt tag på en eksisterende bygning, kan der konstateres rådskader undervejs. Disse skal udbedres, før arbejdet kan fortsætte. Så det gælder om at have luft nok i budgettet til at dække disse eventuelle udgifter.

Få 3 gratis tilbud >

Indhent 3 tilbud på fladt tag

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

4. Find en kompetent tagentreprenør med den rigtige erfaring

Kompetente fagfolk bør altid prioriteres højt ved ethvert byggeprojekt. Når det gælder flade tage, står man over for en ekstra stor udfordring på det punkt. Det er nemlig ikke alle tagentreprenører, som har den fornødne erfaring og ekspertise. Mange tømrerfirmaer vil for eksempel gerne påtage sig opgaven at bygge nyt skråtag. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet med flade tage. Skal man have lagt fladt tag, kan det være en god idé at finde en specialiseret tagentreprenør. Det gør imidlertid, at man har færre at vælge imellem.

En praktisk og enkel måde at sikre sig, at man finder det rigtige firma til opgaven, er at benytte sig af Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer og sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt. Efter en opfølgende samtale på telefon, matcher vi dit projekt med egnede entreprenører. Du vælger herefter det tilbud, som passer dig bedst.

5. Følg op på arbejdet undervejs

Det er naturligt, at en bygherre besøger byggepladsen hyppigt i løbet af et sådant projekt. Her kan man for eksempel besvare spørgsmål, der måtte dukke op undervejs, og holde sig opdateret omkring mulige forsinkelser eller komplikationer. Jo mere, man er på forkant med disse ting, desto mere problemfri gennemførsel vil man opleve. Når det gælder flade tage, vil husejere ikke selv have meget at kunne bidrage med ved byggearbejdet. Det skyldes, at det er en type projekt, der kræver særlige kompetencer.

6. Få foretaget slutkontrol

Når taget er på plads, bør man få gennemført en slutkontrol. Den skal udføres af en selvstændig fagmand - typisk en taksator. Slutkontrollen skal bekræfte, at alt arbejdet er udført i henhold til forskrifterne, og at der ikke findes nogen mangler. Det er særligt vigtigt, at tagdækningen er blevet korrekt svejset, således at det er vandtæt. Derudover er det vigtigt, at alle tagrender og afløb fungerer, som de skal.

7. Sørg for god rengøring og vedligehold

Alle tage skal vedligeholdes grundigt. Visse tagtyper kræver mere vedligeholdelse og opfølgning end andre. Selvom flade tag ikke er mere udsatte for skader end skråtage, er der nogle særlige omstændigheder, som følger med et sådant tag. Det gælder først og fremmest om at søge for, at afløbet fungerer, som det skal. Flade tage har nemlig indre nedløb. Hvis det ikke er i ordentlig stand, risikerer man, at vandet bliver stående på taget. Det kan medføre skader. Afløb skal holdes fri for løv, kviste og andet. Man skal desuden sørge for, at der ikke danner sig is, da det potentielt kan føre til blokeringer. Derfor skal nedløbet være opvarmet. I nogle dele af landet skal man om vinteren rydde flade tage for at forhindre, at vægten fra sneen, der samler sig, belaster taget.

8. Foretag jævnlige inspektioner

Et punkt ved flade tage, som ikke gælder for andre tagtyper, er, at det har en kortere forventet levetid. Det anslås, at et fladt tag skal udskiftes mindst hvert. 30. år. Det er klogt at være på forkant med dette. Det er sjældent en god idé at vente, indtil der opstår skader for først derefter at gå i gang med vedligeholdelsen. Det gælder for alle dele af huset. Det er derfor klogt at gennemføre jævnlige inspektioner. På den måde kan man opdage eventuelle problemer og udbedre disse i god tid, før skaden opstår. Omkostningen for at få en kompetent fagmand til at gennemgå taget i ny og næ er betydelig mindre end omkostningen ved at skulle reparere et fladt tag, der lækker. 

Kom i gang med en tagentreprenør til flade tage

Flade tage er typisk mere komplicerede at bygge end skråtage og kræver derfor særlige kompetencer. Her hos Bygge.dk kan husejere med flade tage og bygherrer, der planlægger at bygge et nyt hus med fladt tag, finde den rette entreprenør til opgaven.

I vores netværk af kvalificerede firmaer, findes der specialiserede tagentreprenører, som har erfaring med at lægge fladt tag. Bygherrer kan gratis og uforpligtende lægge deres projekter op på vores hjemmeside: Vi vil herefter matche husejere med kvalificerede entreprenører, der har den rigtige profil, til netop dit projekt. Det eneste, du skal gøre, er at vælge det firma, som passer bedst til dig.


Få 3 gratis tilbud >

Indhent 3 tilbud på fladt tag

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.