Byg flerfamiliehus: 10 ting du skal vide

 

At bygge flerfamiliehus kan være en praktisk og økonomisk løsning. At bygge sammen med andre indebærer, at man deler både udgifter og ansvar, hvilket kan gøre projektet mere overskueligt. Samtidigt stiller et flerfamiliehus nogle unikke krav til beboerne, både socialt, praktisk og juridisk. I denne artikel har vi samlet 10 tips til dig, der ønsker at bygge et flerfamiliehus.

Bygge flerfamiliehus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge flerfamiliehus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Overvej at bygge sammen med andre

Det kan være både økonomisk og praktisk at bygge flerfamiliehus i samarbejde med andre. Ved at dele udgifter kan man opnå betydelige besparelser gennem hele projektet. Dette gælder både køb af grund, projektering, ansøgning og gennemførelse. Mange vælger at bygge generationsbolig som flerfamiliehus. En stadig mere normal situation er, at vennepar går sammen om denne typer projekter. Flerfamiliehuse er også populære investeringsobjekter for kommercielle ejendomsudviklere.

2. Find en egnet grund

Et flerfamiliehus kræver ikke nødvendigvis en større grund end et parcelhus. Dette gør det muligt at gå sammen om en grund, som ville være svær at finansiere på egen hånd. Når det er sagt, vil man uanset hvad være nødt til at finde en grund af en anselig størrelse. Terrænet på grunden vil også have stor betydning for projektet. For eksempel vil det blive dyrere at bygge, hvis grunden kræver omfattende gravearbejde. Det kan være tilfældet, hvis terrænet hælder meget eller består af klippegrund, som skal sprænges væk. Man må også tage hensyn til naboerne på ejendommene omkring grunden. På en lille grund med en nabo tæt på, vil man risikere at møde modstand, når man udsender en nabovarsel om, at man planlægger at bygge et flerfamiliehus. Klager fra naboerne kan resultere i, at man må foretage ændringer i projektet, og at ansøgningsprocessen dermed tager længere tid.

3. Få en arkitekt til at udnytte arealet bedst muligt

Den store fordel ved at bygge flerfamiliehus, er at man i større grad kan udnytte det tilgængelige grundareal. Arkitekten, der får til opgave at tegne projektet, bør have dette som sin højeste prioritet. Jo flere tilfredsstillende boliger man får plads til på grunden, desto større er mulighederne for at reducere udgifterne.

4. Begynd ansøgningsprocessen tidligt

Opførelse af flerfamiliehuse vil altid kræve ansøgningspligt. På et så omfattende projekt har man imidlertid ikke mulighed for at ansøge selv. I stedet må man engagere en ansvarlig ansøger, som kan søge på end vegne. Den ansvarlige ansøger er som regel projektets arkitekt. Bemærk, at hvis man køber færdighus, vil leverandøren stå som ansvarlig søger, ansvarlig projekterende og udførende enhed.

Behandlingstiden for denne type ansøgning er noget længere end for parcelhuse, da det drejer sig om et mere omfattende og kompliceret projekt.

Hvor meget det koster at søge, varierer fra kommune til kommune. Der er betydelige forskelle på det punkt. Derfor er det klogt at forhøre sig med kommunen, man skal bygge i, angående størrelsen på gebyret.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge flerfamiliehus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

5. Elementer, mur, beton eller pladsbygget trækonstruktion?

Det findes flere måder at bygge et flerfamiliehus på. Det billigste alternativ, hvis det drejer sig om store mængder og huset er egnet til det, vil ofte være elementer. Man projekterer så huset sådan, at det kan bygges med fabriksproducerede elementer. Hvis man ønsker en pudset facade, er det mest normale at mure det op. De fleste huse bygges imidlertid som konstruktioner på en byggeplads, enten som pre-cut hvor man får færdigtilpassede materialer fra byggemarkedet eller traditionelt pladsbygget, hvor man tilpasser byggematerialerne på byggepladsen. Hvis man ønsker at bygge i beton, på grund af trykbelastning/bæreevne eller udseende, vil dette som regel være det dyreste.

6. Indhent 3 tilbud

For at flerfamiliehuset skal leve op til høj kvalitet, er det helt afgørende at engagere en pålidelig og kompetent entreprenør. Sørg for at indhente tilbud fra mindst 3 entreprenører. På den måde forsikrer du dig om, at du modtager konkurrencedygtige priser. Husk også, at gode entreprenører ofte ved, hvad deres tjenester er værd og tager sig betalt derefter. At investere ekstra penge i en kompetent entreprenør reducerer risikoen for, at der opstår fejl og mangler undervejs i projektet. Vælger du derimod en af de billigste entreprenører, kan dette i sidste ende få dyre konsekvenser.

For at være sikker på, at du modtager tilbud fra godkendte og kompetente entreprenører, kan du benytte dig af den gratis tjeneste Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt. Det er gratis at lægge projekter op, og tilbuddene du modtager, er uforpligtende.

7. Læg en handlingsplan i samarbejde med en entreprenør

Før man går i gang med selve arbejdet, bør man udarbejde en detaljeret handlingsplan sammen med entreprenøren. Dette vil give alle involverede en god oversigt over projektet og fælles forventninger til arbejdet, der skal udføres. Det gør det også lettere at opdage eventuelle forsinkelser undervejs og håndtere uforudsete hændelser. At alle involverede har en fælles opfattelse af projektet reducerer også risikoen for, at der opstår misforståelser eller uenighed.

8. Følg op på arbejdet gennem projektlederen

På et så omfattende projekt som at bygge et flerfamiliehus, er det vigtigt at have en oversigt over fremgangen undervejs i projektet. Derfor betaler det sig at besøge byggepladsen jævnligt og at opretholde en god dialog med projektlederen. På denne måde kan man lettere tage beslutninger undervejs og opklare eventuelle misforståelser. Du kan også følge med i, om projektet bliver gennemført inden for de tidsrammer, du har sat.

Når man besøger byggepladsen, kan det også være fristende at blande sig i selve arbejdet, enten i form af kommentarer eller ved egen indsats. Selv om det er vigtigt at være engageret i sit eget projekt, bør man ikke påtage sig ansvar for opgaver, man ikke besidder kompetence og erfaring til at håndtere. Vær tilgængelig og engageret, samtidigt med at du overlader håndværket til de professionelle.

9. Gennemfør uafhængig kontrol

Når entreprenøren er færdig, skal der gennemføres uafhængig kontrol af en ekstern fagperson. Denne skal så undersøge, at projektet er gennemført i henhold til både love og regler, og de aftaler du indgik med entreprenøren. Opdager man fejl eller mangler under den afsluttende inspektion, skal disse udbedres, før man betaler sidste del af kontraktbeløbet.

10. Sørg for at modtage al relevant dokumentation

Sørg også for at få tilsendt alle dokumenter, som viser, at arbejdet er udført efter forskrifterne. Dette kan have en betydelig påvirkning på boligens pris ved et eventuelt videresalg. Det er også en fordel at have oversigt over materialevalg og lignende, hvis du skal vedligeholde det på et senere tidspunkt. Det samme gælder alle kvitteringer. Det skal udspecificeres nøjagtigt, hvilke produkter der er blevet anskaffet og fra hvilken slags leverandør. Dette er af stor betydning for vedligeholdelsen.

Sådan kommer man i gang med entreprenøren

For at være sikker på at du modtager tilbud fra pålidelige og kompetente entreprenører, kan du benytte dig af den gratis tjeneste Bygge.dk. Lægger du projektet op på Bygge.dk, bliver du matchet med lokale entreprenører, som har den rette kompetence og erfaring, der kræves til dit projekt. Det er gratis og uforpligtende at lægge opgaver op.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge flerfamiliehus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.