Murpuds: 10 ting du behøver at vide

Murpuds

I denne artikel giver vi dig 10 tips til et vellykket projekt med beklædning af murpuds. Der er flere årsager til, at boligejere ønsker at få beklædt deres facade med ny murpuds. Den mest almindelige er skader eller sprækker i den eksisterende facade. Dette er tegn på, at facaden bør restaureres, eftersom det kan resultere i fugt eller råd dybere i konstruktionen. Andre vælger en løsning med murpudsning for at ændre boligens æstetiske udseende, og samtidig forlænge facadens holdbarhed.

1. Begynd med en god planlægning

Det første du skal gøre når du skal have ny murpuds på facaden, er et skabe en oversigt over projektet. Dog behøver du ikke en fuld oversigt, eftersom store dele af projektet vil foregå efter du har ansæt en entreprenør. Det du skal tage stilling til, er bl.a. hvilke vægflader der trænger til ny beklædning, hvilken farve og overfladetype du ønsker, og om der samtidig skal udføres andet arbejde (f.eks. udskiftning af vinduer).

Vær dog opmærksom på, at en restaurering af facaden er den type af projekt, hvor man kan opdage nye fejl, når man fjerner den eksisterende beklædning. Dette gælder især for gamle bygninger. Man kan for eksempel opdage, at der er kommet hul i vindspærren, og den derfor skal udskiftes. Dette giver ekstra omkostninger, men vil også være nødvendigt for at sikre boligens kvalitet. Det bringer os videre til næste punkt.

2. Gå tidligt i banken så du kan opsætte et budget

Som ved de fleste bygeprojekter kan der opstå uventede hændelser undervejs. Derfor kan det betale sig, at man altid afsætter mellem 10 til 20 % af det samlede budget til uforudsete omkostninger. Under arbejdet skal du heller aldrig betale mere end hvad værdien er for det udførte arbejde.

Det kan altid betale sig at gå tidligt i banken under processen. På denne måde kan du få et realistisk indtryk af, hvilket budget du har at arbejde med. Dermed bliver det også nemmere at bestemme et realistisk projektstørrelse.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 tilbud på jobben her.

3. Find ud af hvad murpuds vil koste for din bolig

Hos Bygge.dk har vi oparbejdet en prisdatabase, som er baseret på udførte bygge- og renoveringsprojekter. Når det gælder en ny facade i gipspudsning, kan vi se, at prisen ofte ender på et sted mellem 250 kr. og 1.300 kr. pr. kvadratmeter vægflade. Gennemsnitsprisen ligger på omkring 650 kr. pr. kvadratmeter vægflade. Dette gælder for projekter der har en gennemsnitlig standard, størrelse og kompleksitet. Disse priser inkluderer alle materialer og arbejdsløn. Som du kan se, er der en relativ stor variation når det kommer til prisen for denne type projekter. I det næste punkt kigger vi nærmere på hvad der bestemmer prisen, når man skal lægge murgips på facaden. 

4. Dette kan få prisen på dit projekt til at gå op eller ned

Det der afgør slutprisen når du skal have lagt ny murpuds på din facade, vil afhænge af flere faktorer. En af disse, er størrelsen på boligen. Hvis boligen har specielle udsmykninger eller stukke, som også skal renoveres, kan det få prisen til at stige. Hvor tilgængelig grunden er, bestemmer hvor krævende det er at opsætte stilladset, hvilket også vil påvirke prisen. Hvis der endvidere ønsker at udføre andre former for arbejde, som f.eks. efterisolering eller udskiftning af vinduer, vil dette kunne gøre projektet betydeligt dyrere. Den største faktor når det kommer til prisen, er dog arbejdstiden. Hvor meget tid håndværkerne skal bruge, afhænger af de ovennævnte faktorer, samt håndværkernes effektivitet og erfaring. 

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 tilbud på jobben her.

5. Se efter de rigtige fagfolk

Valg af fagfolk er vigtigt for at sikre, at projektet overholder en høj kvalitet. Det vil også påvirke prisen. Håndværkere der har udført lignende projekter tidligere, har ofte udarbejdet gode rutiner, som gør, at de kan arbejde hurtigt og effektivt. Erfarne håndværkere har desuden gode rutiner når det kommer til kvalitetssikring. Det betyder endvidere, at de kan udføre arbejdet hurtigt, hvilket vil give et lavere timeforbrug. På den måde bliver projektet billigere for dig som kunde. Hvis du ansætter dygtige fagfolk kan du også være sikker på at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med gældende regler og reguleringer. Det reducerer risikoen for at der opstår fejl og mangler over tiden. 

6. Sådan opnår du en vellykket tilbudsproces

Når du skal indhente pristilbud fra entreprenører, er der visse ting du kan gøre, så det bliver nemmere at vælge den rigtige. For det første skal du sørge for at indhente nok tilbud. Hvis alle håndværkerne som du indhenter tilbud fra, har de rigtige kompetencer og erfaringer, vil det være nok at indhente tre forskellige tilbud. På den måde er du sikret en konkurrencedygtig pris. 

Når du sammenligner tilbud kan der være visse omkostninger som prissættes forskelligt, af de forskellige håndværkere. Når det kommer til renovering af murpuds, kan stilladset være en sådan omkostning. Nogle husejere vælger derfor at adskille stilladset fra entreprenørens tilbud, og dermed leje det gennem en anden virksomhed. Bemærk dog, at det kan øge den tid du, som byggeherre, bruger på administration. For at få en fuld oversigt over hvad der dækkes af de forskellige tilbud, kan det betale sig at opsætte dem i et regneark. Dermed er det mere enkelt at få en oversigt over indholdet i tilbuddene, og ikke blot den samlede pris.

7. Skriv en god kontrakt og eventuelt en tidsplan

For at dit projekt med ny murpudsning skal gå efter planen, er det en god ide at skrive en omhyggelig kontrakt. Den bør først og fremmest indeholde nøjagtige datoer og priser. Derfor skal man bl.a. være enige om startdato, slutdato og datoer for delbetalinger, i overensstemmelse med hvordan arbejdet udføres. Det bør også tydeligt fremgå hvordan uforudsete omkostninger og forsinkelser skal udføres. Du finder gode skabeloner til byggesager på websiden til Dansk Byggeri.

Ved projekter af en vis størrelse er det også en god ide at udarbejde en tidsplan i samarbejde med entreprenøren. En tidsplan indeholder generelt flere datoer, samt specifikke milepæle for hvornår arbejdet skal udføres. Det vil gøre det nemmere at få en oversigt over fremskridtet af arbejdet undervejs.

8. Dette bør du gøre undervejs i arbejdet

Under selve projektet med ny murpudsning, kan det være en god ide at du jævnligt besøger byggepladsen. Hvis du har lavet en tidsplan kan du se om projektet overholder de satte tidsrammer. Det kan også være en god ide at besøge byggepladsen for at se, at der ikke er opstået misforståelser. Det kan generelt betale sig at have en aktiv dialog med entreprenøren. På den måde holder du dig opdateret om projektets fremskridt.

9. Afslut projektet med alle formaliteter på plads

Før du anser dit projekt som værende udført, er der visse formaliteter som skal være i orden. Du skal for eksempel altid udføre en slutvurdering. Dette gøres når alt arbejdet er udført, men før du betaler den sidste del af kontraktbeløbet. En slutvurdering udføres normalt af en ekstern fagperson, såsom en vurderingsmand eller byggeingeniør. Hvis de opdager nogle fejl eller mangler, kan du kræve at disse udbedres, før du betaler resten af kontraktbeløbet. 

Derudover skal du sørge for, at du får tilsendt en kopi af alle relevante dokumenter. De er et bevis på at arbejdet er udført af dygtige håndværkere, og i overensstemmelse med alle love og reguleringer. Sådanne dokumenter kan blandt andet være nødvendige ved en senere renovering, eller et eventuelt salg af boligen. Dokumenterne er også vigtige at have, hvis man senere opdager fejl eller mangler.

10. Find den rigtige entreprenør

Valg af entreprenør er et af de vigtigste valg du foretager i et byggeprojekt. Erfarne håndværkere arbejder hurtigt og effektivt, samtidig med de leverer et godt og holdbart resultat. Dette reducerer både de umiddelbare omkostninger, og reducerer risikoen for at der senere hen opstår dyre fejl og skader. Derfor er det meget vigtigt at finde en entreprenør med relevant erfaring og kompetence.

For at komme i kontakt med entreprenører og håndværkerfirmaer, kan du oprette dit projekt hos Bygge.dk. Vi er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt. Hvis du opretter dit projekt hos os, vil du modtage pristilbud fra flere pålidelige håndværkere, som har en omfattende erfaring med at beklæde ny murpuds på facaden.

Murpuds

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.