Tagplader: 10 ting du bør vide

 

Tagplader er et meget populært tagmateriale her i landet. Hvis du har planer om at lægge nyt tag, vil det ofte kunne betale sig at benytte tagplader. I denne artikel har vi samlet 10 ting, du skal vide om tagplader, før du lægger nyt tag. Du får blandt andet tips til, hvordan du vælger de rigtige materialer, lægger et realistisk budget og finder de rette fagfolk til projektet.

Tagplader

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for tagplader? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Start planlægningen i god tid

Når du skal lægge nyt tag, er der en række ting, du skal tage stilling til. Det betaler sig derfor at starte forberedelserne så tidligt som muligt. Disse forberedelser indebærer alt fra at finde ud af, hvilke slags tagplader du skal vælge, til valg af entreprenør og byggetidspunkt. Selv om et nyt tag anses for at være blandt de mest tidskrævende byggeprojekter, er det fortsat vigtigt at afsætte god tid til planlægningen. Jo bedre du forbereder dig, desto større chance er der for, at projektet gennemføres på en tilfredsstillende måde. Husk, at dygtige håndværkere ofte er optaget et godt stykke ud i fremtiden.

2. Husk undertaget 

Hvis man skal lægge ny tagdækning på et eksisterende tag, er det en god idé at skifte undertaget samtidigt. Dette medfører højere omkostninger og arbejdstid, men betaler sig i det lange løb. Undertaget, sammen med den primære tagdækning, hjælper med at holde taget tørt. Undertagets type er desuden lige så vigtigt som selve tagdækningen. Det er derfor sjældent en god idé at lægge tagdækning på et gammelt undertag.

Mange husejere vælger også at udskifte undertaget, når de lægger nye tagplader. Har man for eksempel et forenklet undertag, er der meget at spare i længden på at udskifte dette med et undertag af træ. På den måde opnår man bedre isoleringsevne og længere levetid for taget.  

3. Vælg det rigtige materiale/produkt

Hvis du har bestemt dig for at bruge tagplader, skal du også selv vælge, hvilken slags tagplader du vil bruge. Der findes nemlig mange varianter, som er lavet af forskellige slags materialer. Pladerne har derfor forskellige fordele og ulemper.

Ting, man skal overveje, når man skal vælge det rigtige type tagplade-produkt, er:

  • Vægt: Tagplader af stål er lette og passer på de fleste tage. Tagplader af zink og kobber er meget tungere. Man skal altid kontrollere, at taget kan tåle vægten fra den ønskede type plader. 
  • Pris: Der findes store prisforskelle mellem de forskellige typer tagplader. Det samme gælder kvalitetsniveauet. Man bør vælge et produkt, som er af så høj kvalitet, som budgettet tillader. 
  • Æstetik: Tagplader, der er formet som tagsten - såkaldte tagstensplader - passer til de fleste typer huse. De findes i mange faconer, farver og granuleringer. Det er vigtigt at vælge en type tagplade, som passer til husets facon og øvrige fremtoning. Når det kommer til æstetik, frarådes det at vælge bølgeplader, men i stedet bruge kobberplader.
  • Klima: Tagplader i stål, aluminium, zink og kobber har en høj kvalitet. Selv i vejrudsatte kystområder, og indlandsområder, der får store mængder sne, vil tagplader være et godt valg. Men vær opmærksom på, at der er kvalitetsforskelle mellem de forskellige produkter. Sørg for at vælge en tagplade, der passer til de lokale forhold. 

Levetid: Stål og aluminiumsplader har en forventet levetid på minimum 30 år. Kobber estimeres til at holde i mindst 60 år.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for tagplader? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

4. Læg et realistisk budget

Tagplader findes i mange forskellige prisklasser. Mens bølgeplader i stål er et billigt produkt, findes kobberplader i de øvrige prisklasser. De mest populære tagplader er tagstensplader i stål. Dette er ikke et billigt produkt, men giver betydelige fordele, sammenlignet med billigere alternativer. Det kan altid betale sig at prioritere kvaliteten i det omfang, økonomien tillader.

Tilbud fra entreprenører, man ønsker skal lægge nyt tag, inkluderer typisk alle materialer og arbejde. Det gør det enkelt at lægge budgettet. Men der kan også opstå uforudsete omkostninger: Ved lægning af et nyt tag, kan der for eksempel konstateres råd. Det er vigtigt at afsætte penge til at dække potentielle merudgifter i tilfælde af, at sådanne problemer skulle dukke op. Udbedring af rådskader vil således øge omkostningerne betydeligt.

5. Find den rigtige entreprenør

Hvis man skal lægge nyt tag med tagplader, vil man normalt have brug for kompetencer fra tre fagområder: Tagdækker, blikkenslager og tømrer.

Dette gælder, uanset om der skal laves arbejde på undertaget, lægter, skorsten, samlinger eller tagrender - det vil sige næsten alle kompetencerne til disse typer projekter. Mange husejere vælger at organisere projektet som en totalentreprise. Det vil sige, at man kun skal skrive kontrakt med ét selskab, som tager sig af hele projektet. Totalentreprenøren står derefter som ansvarlig for at skaffe både materialer og den nødvendige arbejdskraft. Der er flere kriterier, man bør tage stilling til, når man skal vælge entreprenør:

  • Kompetencer: Sørg for at vælge en entreprenør, som har et relevant fag- eller mesterbrev.
  • Godkendelser: Det er vigtigt at vælge et firma, som har de rigtige godkendelser og forsikringsbeviser.
  • Pris: Indhent tilbud fra flere entreprenører. På den måde sikrer du dig, at du har valgt en entreprenør, som har konkurrencedygtige priser.
  • Økonomi: Sørg for, at entreprenøren, du har valgt, har en solid økonomi - altså, at den er i stand til at modstå eventuelle tab. Ved at foretage et kredittjek får man oplysninger om gæld og eventuelt driftsunderskud, der kan påvirke firmaets evne til at levere det færdige projekt. 
  • Kapacitet: En entreprenør, som har mange bestillinger i ventelisten, vil ikke nødvendigvis give projektet den højeste prioritet. Sørg derfor for, at entreprenøren har den tilstrækkelige kapacitet til at give projektet den nødvendige indsats. 
  • Referencer: Man bør altid tjekke referencer fra tidligere gennemførte projekter. Vær på udkig efter referencer fra projekter, der mest muligt ligner dit eget.

Bygge.dk er en sikker og effektiv måde at komme i kontakt med relevante og kvalitetssikrede entreprenører på. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med godkendte entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt.

Registrerer du projektet på bygge.dk, sætter vi dig i kontakt med entreprenører, som har erfaringen og kompetencerne, der kræves til dit projekt. Tjenesten er både gratis og uforpligtende.

6. Find ud af, om projektet er ansøgningspligtigt

At lægge tagplader på et eksisterende tag kræver som udgangspunkt ikke en ansøgning. Altså vil man i de fleste tilfælde kunne gennemføre projektet uden at ansøge hos kommunen. Der findes dog alligevel undtagelser. Hvis man lægger nyt tag som en del af en udbygning, eller man bygger en ny tagterrasse, skal man ansøge. Det samme gælder, hvis man skal ændre på tagets udseende; for eksempel ved at ændre på tagets vinkel.

Det er vigtigt at finde ud af, hvorvidt projektet har ansøgningspligt, før man går i gang med bygningen. En løsning er at forhøre sig hos en entreprenør. Erfarne håndværkere, der arbejder med tage, vil som regel kunne sige om projektet kræver en ansøgning. Det er klogest at få dette på plads, så tidligt som muligt, da ansøgningsprocessen ofte kan være tidskrævende.

7. Lav en detaljeret arbejdsplan

At lægge nyt tag med tagplader, på et hus, tager normalt mellem 2 og 6 uger, afhængigt af størrelsen på taget og arbejdets kompleksitet. Det er altid en god idé at have en arbejdsplan at holde sig til. Det gør projektet mere overskueligt for både dig og entreprenøren.

8. Følg op på byggearbejdet

Mens arbejdet står på, er det en god idé at holde sig opdateret omkring projektets fremskridt. Derfor er det helt centralt at have en god og løbende dialog med entreprenøren. På den måde vil du være holdt opdateret om eventuelle problemer, der måtte opstå undervejs – og kunne håndtere disse løbende. Husk dog på, at dét at lægge nyt tag er et arbejde for fagfolk. Pas derfor på, at du ikke blander dig i de tekniske aspekter. Overlad i stedet dette til de professionelle.

9. Få lavet en slutkontrol

Når taget står færdigt, skal man involvere en selvstændig fagperson til at lave en slutkontrol. Dette er som regel en taksator. Vedkommende vil kunne kontrollere, at arbejdet er blevet udført på en tilfredsstillende måde - eller kunne udpege eventuelle fejl. Man bør vente med at betale slutfakturaen til denne slutkontrol er blevet lavet. 

10. Sørg for at få tilsendt al nødvendig dokumentation 

Når projektet er færdigt, slutkontrollen er gennemført, og fakturaerne er betalt, er det vigtigt at få tilsendt al relevant dokumentation. Dette indbefatter information om alle anvendte byggematerialer og hvilke egenskaber de har, hvad for noget arbejde, der er blevet udført samt lignende informationer. På den måde har man det fulde overblik. Noget, som er vigtigt i forhold til fremtidige renoveringsprojekter og løbende vedligeholdelse af huset. Dette skal også ses med henblik på forsikring og salg, hvor det er vigtigt at kunne dokumentere, at arbejdet på huset er blevet udført i henhold til gældende regler og forskrifter.

Få 3 gratis tilbud >

Har du brug for tagplader? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.