Nøglefærdigt hus: 10 ting du bør vide

 

Ikke alle, som ønsker at bygge et nyt hus, har lyst til at være tæt involveret i selve byggeprocessen. Her kan et nøglefærdigt hus være løsningen. Det indebærer, at man overlader udførelsen af projektet til professionelle. I denne artikel har vi samlet 10 tips, som kan hjælpe, når du skal bygge et nøglefærdigt hus. Du kan blandt andet læse, om hvad der ligger i begrebet “nøglefærdigt”, hvilke valg man skal tage før udførelsen, og hvordan du finder den rette entreprenør.

Nøglefærdigt hus

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Nøglefærdigt hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Lav en tydelig aftale

Der findes ingen juridisk definition af begrebet “nøglefærdig”. I de fleste tilfælde vil det være op til bygherren og leverandør at bestemme, hvad dette betyder. Derfor kan dette begrebet føre til forvirring. Mange tolker “nøglefærdig” som, at man kan flytte lige ind, når huset bliver leveret.

Andre vil anse boligen som nøglefærdig selv, om det mangler overfladebehandlinger såsom maling og lister. Sådanne huse omtales gerne også som malingsfærdigt eller medbyg. Det er derfor vigtigt, at bygherren og entreprenør har en fælles forståelse af “nøglefærdig”. På den måde reducerer man risikoen, for at der opstår uenighed eller misforståelser undervejs. Det bør også være tydelig, hvordan man vil håndtere eventuelle pristillæg og forsinkelser.

2. Planlæg i god tid

Et nøglefærdigt hus vil kræve en omfattende planlægningsfase. Man må finde en passende grund, kontakte en arkitekt, der kan tegne huset, og engagerer en dygtig entreprenør til at gennemføre projektet. Dygtige arkitekter og håndværkere er ofte populære og kan være optaget flere måneder frem i tid. Det vil også tage tid at få indhentet byggetilladelse.

3. Sørg for at have byggetilladelsen i orden på forhånd

At bygge nyt hus udløser altid ansøgningspligt. Ved et så omfattende projekt er det også bedst, at et godkendt firma er ansvarlig for ansøgningen. Dette job tilfalder ofte en arkitekt. Hvis du allerede har engageret en arkitekt til at tegne huset, er det naturlig, at vedkommende også står som ansvarlig ansøger. Arkitekten har så ansvar for at indhente nødvendig dokumentation og forberede ansøgningen. Husk, at dette vil medføre ekstraomkostninger.

Har du bestemt dig for at få bygget et nøglefærdigt hus, er det helt centralt at finde en entreprenør med relevant erfaring og kompetence. Bygge.dk er en tjeneste, som kobler boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurdering, godkendelser og referencer og henviser dig til entreprenører, som er velkvalificerede til dit projekt. Kun firmaerne, som opretholder høj kvalitet og konkurrencedygtige priser over tid, kan fortsætte med at være en del af platformen. Det er gratis at lægge projekter op, og du vil modtage flere uforpligtende pristilbud.

4. Sikre finansieringen tidlig

Hvis man sikrer finansieringen af projektet i god tid inden start, vil det være med til at gøre både planlægningen og gennemføringen enklere. Hvordan du vælger at finansiere projektet, afhænger af personlig økonomi og ønsker. Egenkapital er den billigste måde at finansiere et projekt, eftersom det ikke indebærer nogen renteudgifter. Det er imidlertid ingen selvfølge, at man er i stand til at betale et så stort projekt udelukkende ved hjælp af opsparede midler. De allerfleste vælger at finansiere projektet med en kombination af egenkapital og byggelån. Dette vil kræve grundig detaljeprojektering og opfølgning undervejs fra banken ved hjælp fra en taksator.

Få 3 gratis tilbud >

Nøglefærdigt hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

5. Udfordrende fundament kan øge prisen

Hvis grunden er udfordrende at bygge på, vil dette være med på at gøre projektet dyrere. For eksempel vil store niveauforskelle i terrænet kræve mere gravearbejde. Ofte kan det være vanskelig at kortlægge jordbundsforhold, før man går i gang med gravning. Opdager man, at forholdene i grunden er mere krævende end antaget, vil dette påvirke både tidsforbrug og pris. Derfor er det vigtig at være forberedt på, at uventede omkostninger og arbejde kan opstå.

6. Find en entreprenør, du kan stole på

At bygge et nøglefærdigt hus indebærer, at man overlader et stort ansvar til entreprenøren. Derfor er det helt centralt at finde et pålideligt og kompetent firma. Desværre findes der flere dårlige spillere i branchen. De gør alt for at holde priserne nede, inkluderet at bruge ukvalificeret arbejdskraft og dårlige materialer. Finder man en entreprenør, man stoler på, slipper man for at bekymre sig for projektet undervejs.

Man kan trygt overlade ansvaret til entreprenøren. Vil man være sikker på at modtage pristilbud fra pålidelige og kompetente entreprenører, kan man bruge markedspladsen Bygge.dk.

Vi arbejder kontinuerlig på at kvalitetssikre aktørerne på platformen, for at det er enkelt og trygt at engagere fagfolk. Finder du fagfolk ved hjælp af vores tjeneste, kan du være sikker på, at de har solid økonomi, nødvendige godkendelser samt erfaring der kræves for at bygge et nøglefærdigt hus. Det er gratis at lægge projekter op og de tilbud, man modtager, er helt uforpligtende.

7. Hvordan man sikre en konkurrencedygtig pris

I udbudsprocessen bør man altid indhente tilbud fra flere aktører. På den måde kan man sammenligne tilbuddene, både hvad angår pris, tidsperspektiv og kompetence. Det er imidlertid vigtigt at læse tilbuddene nøje. Det kan variere, hvad der er inkluderet. Desuden er det vigtig at være enige med entreprenøren om, hvad der ligger i ordet “nøglefærdigt”.

Vær også omhyggelig, når du skriver kontrakt og projektbeskrivelse. Sørg for at beskrive projektet præcist og detaljeret, så du og entreprenøren har en fælles forståelse af arbejdet. Det vil også betale sig at opnå enighed, hvad angår uforudsete hændelser. For eksempel hvem der er ansvarlig, hvis materialer er forsinket, hvis funderingsarbejdet tager længere tid end antaget, eller hvis dårligt vejr forhindrer færdiggørelse af projektet til aftalt tid.

8. Hold dig til budgettet

Selv om en del af pointen med et nøglefærdigt hus er at være så lidt involveret som muligt, er det stadig vigtigt, at man holder øje med budgettet. Et detaljeret og nøjagtigt budget vil give en god oversigt over udgifterne og gøre det enklere at foretag nødvendige justeringer undervejs. Det kan blandt andet blive nødvendigt at justere budgettet i forbindelse med uforudsete hændelser. Det kan betale sig at lave en post i budgettet specifikt til sådanne udgifter. Dermed undgår man finansielle problemer, der kan vanskeliggøre finansieringen af projektet.

9. Egen involvering kræver kompetence

Nogle bygherrer vælger at reducere udgifterne ved at påtage sig ansvar for dele af budgettet. Dette kan for eksempel være at udføre papirarbejdet på egen hånd, fremfor at overlade dette til leverandøren. Det er vigtigt at huske på, at al egeninvolvering i et sådant projekt kræver kompetence. Hvis man påtager sig opgaver, som man ikke er i stand til at gennemføre korrekt, risikerer man, at projektet bliver forsinket. Dette kan ofte blive dyrere, end hvis man havde overladt arbejdet til professionelle fra start. Desuden oplever flere, at arbejdsopgaverne bliver så komplicerede og tidkrævende, at egen involvering ikke er besparelserne værd.

10. Tænk energieffektivt

Det er flere gode grunde til at gøre boligen mere energieffektiv. Ekstra isolering, solceller og vandbåren varmefordelingsanlæg gør ikke kun huset mere miljøvenlig, det vil også reducere elregningen. Selv om det vil betyde højere investeringsomkostninger, vil tiltagene betale sig selv over tid. I tillæg er det mulig at få økonomisk støtte fra et energiselskab, når man bruger miljøvenlige tiltag.

Få 3 gratis tilbud >

Nøglefærdigt hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.