Tagløft: 10 ting du bør vide

 

At løfte taget er en af de mest almindelige måder at udvide boligarealet på. Tagløft er blevet stadig mere populært over de senere år - særligt i midtbyen, der har høje priser på grunde. De høje priser fører til en øget fortætning. Og de boligejere, der har udnyttet grunden maksimalt, må se i øjnene, at den eneste måde, hvorpå de kan øge boligens areal, er ved at bygge op- eller nedad. Danmark har også en meget høj andel af boliger med stejle tage. De mennesker, der har skråtag i hele eller store dele af anden etage, bliver derfor ofte fristet til enten at hæve taget eller ændre tagvinklen. Tagløft har åbenlyst mange fordele, men er også et komplekst projekt. Hos Bygge.dk har vi samlet en række tips til at gøre processen mere overkommelig. I denne artikel afdækker vi 10 ting, du skal tænke på, når du overvejer at få løftet taget på din bolig. Vi ser blandt andet på omkostningerne, hvor du finder de rette håndværkere, og hvordan du forbereder dig bedst muligt til projektets start.

Tagløft

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Tagløft? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Start planlægningen tidligt

At foretage et tagløft er en tidskrævende proces. Ikke alene er gennemførelsen omfattende, men planlægningen og projekteringen tager også tid. Siden projektet både påvirker husets facade og plantegning, er det meget almindeligt, at man får hjælp af en arkitekt til at finde frem til den mest optimale løsning. Særligt, hvis man ændrer på trapper eller skal imødekomme tekniske udfordringer, der er knyttet til flugtvej, bæreevne eller taghøjden. Før man sætter gang i projektet, er det vigtigt at vide, nøjagtigt hvordan projektet skal se ud. Det er noget, en erfaren arkitekt vil kunne bistå med.

Når du har afsluttet første del af planlægningsfasen, er næste trin at søge om byggetilladelse. Ansøgningen sendes til kommunens afdeling for bolig og byggeri og består blandt andet af tekniske detaljer om projektet og planlagte før- og eftertegninger af facade, plan- og snittegninger, og informationer om de ansvarlige fagfolk, der skal udføre projektet. Det er ikke ualmindeligt, at hele ansøgningsprocessen kan tage op til et halvt år. Så det er vigtigt, at du kommer i gang tidligt.

Det betaler sig desuden at udarbejde en detaljeret tidsplan for projektet. Tidsplanen bør tage højde for forsinkelser og uforudsete hændelser således, at disse ikke skaber unødige problemer eller merudgifter undervejs. En detaljeret tidsplan gør det også enklere for de involverede fagpersoner at koordinere arbejdet. Derudover vil det give dig som bygherre et bedre overblik over, hvornår man kan begynde forberedelsen på indflytningen.

2. Bestem dig for, hvad du vil gøre med taget

Det er ikke altid, at et tagløft er den rette løsning. Det afhænger blandt andet af den gældende lokalplan, hvordan boligen er bygget, dit budget og om et tagløft vil give boligen det rette arkitektoniske udtryk. Hvis du vil finde ud af, om et tagløft er den rigtige løsning til din bolig, kan du forhøre dig hos en arkitekt eller rådgivende bygningsingeniør. I så fald skal du gøre dig nogle tanker om, hvad du ønsker at få ud af projektet, så det bliver nemmere at forklare dette for arkitekten eller bygningsingeniøren. Det vil gøre det enklere for vedkommende at komme med løsninger, som både opfylder dine ønsker, og som holder sig inden for områdets lokalplan. Hvis du ikke får tilladelse til at gennemføre et tagløft, kan det fortsat være muligt at få en tilladelse til en hævning af loftet eller tagkvist. Med smarte indvendige løsninger vil en hævning af loftet eller tagkvist også kunne øge boligkvaliteten.

3. Find den rigtige arkitekt

Arkitekter har ikke kun til opgave at designe flotte bygninger. Det er også arkitektens opgave at lave en bygning, der imødekommer dine specifikke behov samtidig med, at projektet laves i overensstemmelse med lokalplanen. En dygtig arkitekt behersker alle tre opgaver og kan derudover vurdere, om kommunen vil give en eventuel dispensation, hvis byggeprojektet ikke måtte holde sig nøjagtigt til lokalplanen. Arkitekter kan også give en vurdering af, hvilke tiltag der udløser ansøgningspligt, og kan derfor svare på, om det i det hele taget er nødvendigt at ansøge om byggetilladelse. Hvis det er nødvendigt, kan arkitekten påtage rollen som ansvarlig ansøger.

4. Find ud af, hvor du kan lave besparelser

Tagløft kan i mange tilfælde være et dyrt projekt. Derfor er det en god idé at se efter steder, hvor man kan reducere omkostningerne. En måde, man kan gøre dette på, er ved at vurdere, hvilke rum, man virkelig har behov for. Rum som køkken, bad og andre vådrum vil trække kvadratmeterprisen op. At udelade sådanne værelser fra et byggeprojekt kan derfor reducere de samlede omkostninger meget. Alternativt kan vådrummene gøres mindre - men dette vil kun give en marginal besparelse i forhold til helt at udelade disse rum.

En anden vigtig påvirkning af prisen er standarden på inventaret og overfladematerialer som fliser, parket, vægge og lister. Her er det vigtigt at være klar over, at valget af materialer også kan påvirke arbejdsomkostningerne; for eksempel er fliser og gulv mere tidskrævende at lægge. Hvis du gerne vil sprede omkostningerne, kan du altid vælge at opgradere enkelte overflader på et senere tidspunkt.

Det vil også være billigere at anvende standardløsninger til interiør og teknik, i stedet for at købe tilpassede løsninger. Er man tidligt ude med planlægningen, er der også gode chancer for at finde standardløsninger på tilbud.

Valget af entreprenøren er helt afgørende for de samlede omkostninger for projektet. Husk på, at du altid skal indhente mindst to tilbud fra kvalificerede entreprenører, hvis du er usikker på, hvad den korrekte pris for projektet er. To eller tre tilbud vil give dig en forsikring om, at du får en konkurrencedygtig pris, såfremt tilbuddene er sammensat på en måde, så at de er sammenlignelige.

Bemærk, at man altid skal være på vagt over for de tilbud, som er betydeligt lavere end de øvrige tilbud. Det kan enten være et tegn på, at entreprenøren ikke har forstået opgaven, eller at han driver en virksomhed på en sådan måde, at sandsynligheden for at der sker fejl er stor.

Hvis du har den nødvendige erfaring og tiden til det, vil du også selv kunne bistå med noget af arbejdet. Tapetsering, maling og gulvlægning er nogle af de opgaver, som bygherrer typisk vælger at lave selv, når tagløftet er færdigt. Bortskaffelse af affald kan også give betydelige besparelser. Men rådfør dig altid med entreprenøren, så du sikrer, at der tages hånd om det på en miljørigtig måde. 

Få 3 gratis tilbud >

Tagløft? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

5. Lav en detaljeret projektbeskrivelse

Sørg for at få udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse. Den bør indeholde arbejdstegninger, dørskema, vinduesskema og rumskema. Man kan ofte få arkitekten til at lave hele eller dele af projektbeskrivelsen for sig. Jo bedre en projektbeskrivelse er, desto enklere er det at sammenligne tilbuddene fra entreprenørerne, da de kan inkludere flere præcise informationer om, hvad de skal lave.

6. Sæt god nok tid af til at indhente tilbud

For at få den bedste pris, er det afgørende, at du ikke forhaster dig i tilbudsprocessen. Du bør derfor afsætte god tid til denne del af projektet. Det er ikke ualmindeligt, at det tager 2-3 uger at aftale og gennemføre en besigtigelse. Derefter tager det ofte en til to måneder at indhente og vurdere tilbuddene fra de forskellige entreprenører. Det kan også være, at entreprenøren, du gerne vil bruge, er booket flere uger eller måneder ud i fremtiden.

Når du nærmer dig startdatoen for byggeriet, er det vigtigt, at du har foretaget de nødvendige materialebestillinger, således, at materialerne leveres på byggepladsen på det rigtige tidspunkt. Det gælder særligt specialprodukter og materialer, som ikke er lagervarer. For eksempel har speciallavede fliser, parket og køkken ofte lang leveringstid. Hvis du selv er ansvarlig for indkøbene, skal du sørge for at bestille disse i god tid for at undgå forsinkede leverancer. Dette kan nemlig skabe udfordringer for entreprenøren.

7. Find den rette entreprenør til dig

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt.

Registrerer du projektet på vores hjemmeside, sætter vi dig i kontakt med entreprenører, der har erfaring med udføre tagløft. Tjenesten er både gratis og uforpligtende. Du vil derefter modtage pristilbud fra fagfolk, der har erfaringen og kompetencerne, som projektet kræver. Med en god projektbeskrivelse vil det således være nemt at sammenligne tilbuddene fra de forskellige aktører.

Hvis du gerne vil have foretaget et baggrundstjek af firmaerne, har vi samlet en liste over de punkter, du bør undersøge:

 • Tjek, at alle forsikringer og godkendelser er i orden.
 • Lav en nøje vurdering af firmaets ressourcer således, at du er sikker på, at de kan lave arbejdet inden for den aftalte tidsramme.
 • Tjek referencerne for de potentielle entreprenører nøje. Gerne også uafhængige referencer, som for eksempel arkitekter fra tidligere projekter.
 • Tjek den økonomiske soliditet for de firmaer, du overvejer at benytte; herunder skat, regnskab og kreditvurdering.
 • Sørg for at finde en entreprenør, du har en god kommunikation med. Dette vil være centralt gennem hele projektet.
 • Gennemgå hvert tilbud nøje. Se ikke udelukkende på den samlede pris, men også på, hvad tilbuddene indeholder. Meget forskellige priser kan oftest skyldes forskelligt indhold eller forståelse af opgaven. Det betaler sig derfor at opsætte tilbuddene i et regneark og sammenligne dem i detaljer.

8. Lav en kontrakt med en arbejdsplan

De kontrakter, du indgår med de involverede fagfolk, er vigtige værktøjer for at undgå misforståelser og uenigheder undervejs. Kontrakten fungerer som et referencedokument således, at du kan gå tilbage og se, hvad de forskellige parter blev enige om før projektstart. Det er derfor vigtigt, at kontrakten er detaljeret. Der bør blandt andet tydeligt fremgå:

 • Hvem, der er ansvarlige for at udføre de forskellige opgaver,
 • hvornår opgaverne skal være udført og færdige,
 • hvad konsekvenserne er, hvis de ikke udføres i tide,
 • hvor meget projektet koster
 • og hvornår de forskellige betalinger skal falde.

Du kan benytte standard kontraktskabeloner. De findes til gratis download på Dansk Byggeris hjemmeside.

Mange vælger desuden at lave en arbejdsplan, som vedlægges ved aftalen. Denne plan beskriver, hvad der skal gøres, og hvornår opgaverne skal være færdige. Oftest bliver man enig med entreprenøren om forskellige milepæle i arbejdsplanen, der beskriver, hvornår de forskellige beløb skal betales. Det er også klogt at aftale møder med entreprenøren i forbindelse med milepælene. På den måde kan du kontrollere, at projektet kører på skinner.

9. Kontrollér regelmæssigt

Sørg for at have en hyppig dialog med entreprenøren gennem hele projektet. Når gulvet og væggene er blevet dækket, er det for sent at kontrollere deres tilstand. Som bygherre skal man derfor besøge byggepladsen ofte nok til, at eventuelle misforståelser fanges, før det er for sent. Du kan desuden kontrollere, at projektet skrider frem i forhold til arbejdsplanen. Det gør det også nemmere at klarlægge eventuelle problemer undervejs og håndtere disse løbende.

10. Foretag slutkontrol

Før du kan anse projektet som afsluttet, skal du have gennemført en slutkontrol for at afdække eventuelle fejl og mangler. Det er ikke altid let for ufaglærte at vide, hvad man skal se efter. Derfor anbefales det at hyre en erfaren fagperson - for eksempel en taksator. Hvis du opdager fejl, kan du holde hele eller dele af betalingen tilbage, indtil fejlene er udbedret. 

Kom i gang med en entreprenør

Tagløft er et omfattende og komplekst projekt. Derfor er det helt afgørende, at du finder de rette fagfolk til at udføre arbejdet. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificerede til at kunne udføre dit projekt. Registrer dit projekt på Bygge.dk i dag, så modtager du tilbud fra flere kvalificerede entreprenører. Tjenesten er både gratis og uforpligtende.

Få 3 gratis tilbud >

Tagløft? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.