Moderne hus: 10 ting du behøver at vide

Moderne hus

Når man skal bygge hus, er det mange spørgsmål som dukker op. I denne artiklen gir vi dig svar på hvordan man finner håndværkere, hvordan man får byggetilladelse, og hvad man kan vente av udgifter. Vi skal også gi tips om hvilke greb man kan ta for å holde kostnadene nede.

1. Planlæg godt

God planlægning er vigtig for ethvert byggeprojekt. For å få et godt resultat, er man nødt til å ta sig god tid i planleggingsfasen. Har man tatt en endelig afgørelse om å bygge et moderne hus, kan det være lurt å engasjere en arkitekt så tidlig som mulig. En arkitekt vil lufte forskellige løsninger og muligheder man kanskje ikke har tænkt på selv, og derfor gi et klart bilde av det færdige produktet. 

Mange har allerede en tomt klar. Det kan være lurt å tilpasse huset til tomten, og ta udgangspunkt i fordeler og ulemper i terrænet når man tegner huset. Her vil arkitekten ha flere gode indspil. Det er lurt å tænke over tilgang på dagslys, udsigt og vindforhold. I tillæg har både beliggenhed og tomtens udformning mye å si. Dette må man også ta hensyn til. 

2. Set op et godt budsjett

For at projektet i det hele tatt skal bli gjennomførbart, er det vigtig å følge med på kostnadene. For å ha fuld kontrol er det afgørende å ha udarbejdet et grundig budsjett, der alle udgifter er gjort rede for i egne poster. Om man deler op projektet i flere deler, for eksempel etter fagområde eller fremdrift, har man god kontrol om noe skulle ende op med å koste mere enn først antatt. Da har man også muligheden til å ta nødvendige justeringer på andre områder, uden at det vil sette projektet i fare.

3. Undersøg regler og søk om byggetilladelse

Det er mange krav og regler man må holde styr på når man skal i gang med et projekt av denne størrelsen. Man må ha byggetilladelse, så det lønner sig å få klarhed i dette så tidlig som mulig. Det er normalt en arkitekt stå som ansvarlig søker. Om man allerede har en arkitekt som kender til projektet, vil dette forenkle processen. Det er mange dokumenter og tilladelser som må samles ind i forbindelse med søknaden som vedkommende skal ha betalt for. I tillæg til dette kommer søknadsgebyret til kommunen, som kan variere en del alt etter hvor man bor.

Ønsker du tilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på opgaven her.

4. Sikre finansieringen tidlig

Det er vigtig å få finansieringen på plads tidlig i planleggingsfasen. Her er det store forskelle på hvilke muligheder man har. Det som lønner sig for én lønner sig ikke nødvendigvis for andre. Den enkleste måten å finansiere det på er egenkapital, dersom man har tilstrækkelige midler opsparet. Da har man ingen renteomkostninger, og man står helt frit til å disponere egne penge som man selv vil. Det forudsætter imidlertid at man har de nødvendige pengene på konto, og det er det ikke alle som har. 

Et byggelån er en vanlig finansieringsform når man bygger et nyt moderne hus. Banken vil følge nøje med genom en takstmann, som sikrer fremdrift og kvalitet på projektet. Lånet blir betalt ut fortløbende eftersom udgifterne dukker op, og på den måten sikrer banken at lånet faktisk går til det det skal. På grund av risiko, vil renten på byggelån være noe højere enn økt boliglån, men når huset er færdig vil det som regel bli konverteret om til vanlig boliglån. 

5. Finn en dygtig entreprenør

Valget av entreprenør vil ha mye å si for det endelige resultatet når du skal bygge moderne hus. Det er derfor afgørende å finne erfarne fagfolk til å udføre arbejdet. Mange vet ikke hvordan man skal gå frem for å komme i kontakt med dygtige fagfolk. Udvalget kan være overvældende, og det er ikke let å vite hvem man skal vælge. For å være sikker på at man kommer i kontakt med en aktør som har høj kompetence og gode referencer, kan man bruge markedspladsen Bygge.dk. Du kan lægge ut dit projekt ved å [klikke her].

6. Samle flere tilbud

Det lønner sig altid å være i kontakt med flere aktører og samle ind flere tilbud til hvert enkelt projekt. Det er flere ting som afgør om det vil bliv et godt samarbejde. Det kan gå på forskellig opfattelse av projektet, tidsbruk, og personlig kemi. Når man har flere tilbud å sette op mot hverandre, kan man også krydstjekke hvad som er inkluderet, fremdriftsplan og pris. Det er lettere å vite at man får en konkurrencedygtig pris når man har set hvordan flere aktører priser projektet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 tilbud på jobben her.

7. Finn ut hvordan du skal organisere projektet

Man har to måter å organisere selve bygningen på: hovedentreprise og fagentreprise. Ved en hovedentreprise vil én entreprenør ta på sig ansvar for organisering og gennemføring av projektet. Normalt er dette en tømrerbedrift, som da skaffer alle underentreprenører og organiserer av disse. Ved en fagentreprise er det bygherren selv som må gøre dette arbejdet, og det er også bygherren som er ansvarlig hvis et av fagområderne blir forsinket. Håndværkere skal ha løn fra aftalt tid selv om de må vente på tur, noe som fort kan bliv dyrt hvis man ikke har kontrol over tidsplanen. En entreprenør har ofte faste samarbejdspartnere de vet fungerer godt sammen, og tar på sig ansvaret om noe skulle skje undervejs. For denne jobbet tar de rundt 10-15% på slag på prisene til sine underentreprenører.

8. Set dig ind i prisdrivere

Det er mange faktorer som er med på å bestemme hvad et slikt projekt vil koste. Nogen av prisdriverne er det vanskelig å gøre noe med. Dette gjelder for eksempel grunnforhold, og adkomst til tomten. Andre faktorer kan man derimod påvirke med egne valg, som for eksempel antal bad, eller hvad slags klædning boligen skal ha. Gennemsnitsprisen for å bygge ny bolig ligger på 28.000 kroner per kvadratmeter, men dette varierer mye fra projekt til projekt.

9. Byg energieffektivt

Mange ønsker en energieffektiv bolig. Fyringskostnader står for omtrent halvparten av energibehovet til en bolig, og ved å reducere behovet kan man gøre store besparelser. I tillæg kan man gøre tiltak som å installere solceller eller vind fanger for å produsere sin egen strøm og reducere strømregningen yderligere.

10. Tænk praktisk

Når man bygger ny bolig har man muligheden til å forme boligen som man selv vil. Men det lønner sig å tænke praktisk. Både ønsker og behov vil endre sig med tiden. Selv om det i dag kan virke som en god idé med et stort hus med flere bad, er det ikke sikkert det samme gjelder om nogen år. Et stort hus betyd mere å vedlikehold. Dersom man har barn i hus som flytter ut om nogen år trænger de kanskje uanset ikke eget bad. Man må også huske på at selv om ben fungerer bra i dag er det ikke sikkert det varer evig, og det er dejlig å ha få etasjer når man sliter med trapper. Samtidig er det også et spørgsmål om videresalg når den dagen kommer, og det kan lønne sig å gøre huset attraktivt også for potentielle købere.

Moderne hus

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.