Byg garage: 10 ting du bør at vide

 

En garage er meget mere end blot en afdækning til at beskytte din bil mod vind og vejr. Selv om selve byggeriet ikke er specielt kompliceret, sammenlignet med andre byggeprojekter, er der mange faldgruber. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder privatpersoner med professionelle og kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Med vores erfaring har vi samlet 10 gode råd til et vellykket garagebyggeprojekt.

Bygge garage

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. Tag god tid til planlægningen

Det siges mange gange, men kan ikke siges for tit. En god og grundig planlægning er hovednøglen til et vellykket byggeprojekt. Det gælder også for en garage. 

Under planlægningen skal du tænke over, hvilke behov du har i dag, men også hvilke der kan opstå i fremtiden. Det betyder, at du tager de rigtige valg, når det kommer til, hvilken slags garage du ender med at bygge, og hvilke funktionaliteter du har indført. 

Hvis du skal bygge en fritstående garage, kan det f.eks. være en god ting at vurdere, om du skal bruge tidspunktet til et bygge en ekstra bolig på loftet af garagen. Det kan være et gæsteværelse, et børneværelse eller måske til udlejning. Med en korrekt og fremtidsrettet planlægning kan du undgå større omkostninger, ved en senere ombygning. 

Det samme er gældende for størrelsen på garagen. Selv om det nuværende behov kan dækkes af en enkel, lille garage, så kan det ske, at du efter nogle få år har brug for en dobbeltgarage. 

Under planlægningen skal du også skabe dig et overblik over, hvilken slags arbejde der skal udføres, og hvor meget du har brug for ekstern hjælp. Valg af håndværker og entreprenør, samt indhentning af tilbud fra disse, er en proces, der tager længere tid end du regner med. 

Der skal påregnes mindst en måned på selve tilbudsprocessen, i henhold til vores erfaringer.

2. Vælg de rigtige materialer

Som bygherre giver et garagebyggeri dig nogle muligheder, når det kommer til at påvirke omkostningerne til byggeriet. En stor del af dette ligger i valg af materialer. 

Som en del af projektplanen for garagen, skal du bestemme dig for, hvilke materialer du ønsker at anvende. 

Hvis du vælger en færdigbygget garage, vil alle materialer blive leveret af leverandøren. Men hvis du skal bygge en specialtilpasset garage, er det enten entreprenøren eller dig selv, som er ansvarlig for køb af materialer. I nogle tilfælde skal man påregne en del leveringstid på materialerne. 

Det gør arbejdet mere omfattende, men som bygherre giver det dig også en større frihed, så du bedre kan tilpasse garagen efter dine egne ønsker. 

Garage bygges normalt i træ, mursten eller beton. Beton er normalt det dyreste alternativ, mens leca-blokke eller tilsvarende har en lavere pris.

3. Lav en grundig projektplan

Uanset om du ønsker en færdigbygget garage, eller overlader hele arbejdet til en entreprenør, er det vigtigt, at du udarbejder en projektplan.

Planen skal være så grundig som mulig og vise både tidsplan samt en god oversigt over de enkelte faser i projektet. Projektplanen anvendes både i forbindelse med indhentning af tilbud og bestilling af materialer, men også som en arbejdsplan, mens arbejdet udføres. 

Når man skal bygge garage, er det vigtigt, at der afsættes god tid til grundarbejdet, så fundamentet er klar, når den øvrige del af byggeriet startes. 

Projektplanen skal tydeligt vise, hvem der er ansvarlig for de forskellige dele af garagebyggeriet. Dette er især vigtigt, hvis du som bygherre selv skal udføre visse dele af arbejdet, f.eks. hvis du påtager dig arbejdet som koordinator mellem de forskellige håndværkere, og ikke vælger en total entreprenør.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

4. Find de rigtige fagfolk

Det kan være en udfordring at navigere rundt blandt de mange fagfolk og entreprenører, som findes derude. Heldigvis er der mulighed for at få gode råd.

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificerede til at håndtere dit projekt. Det gør det nemmere for dig at finde og komme i kontakt med de fagfolk, du skal bruge.

I forbindelse med vurderingen af de forskellige tilbud, skal du være specielt opmærksom på følgende:

Prisen

Det er naturligvis det første, man kigger på, når man gennemser et tilbud fra en håndværker. Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad prisen inkluderer. Det kan ofte være vanskeligt at få en god oversigt, over hvad der kommer udover entreprenørens tilbud. Ellers kan det give nogle ubehagelige overraskelser. 

Det er f.eks. vigtigt, at man er klar over, at det er de færreste leverandører af færdigbyggede garager, som har inkluderet omkostninger til grundarbejde og fundament i deres tilbud. Dette er omkostninger, som kan løbe op i en femtedel af alle omkostningerne for projektet. Det skal du derfor lægge oven i det tilbud, du har modtaget. Fra entreprenører kan der også være elementer, som ikke er inkluderet i tilbuddet. 

Referencer

Det giver en form for tryghed at vide, at andre har gode erfaringer med den håndværker, som skal udføre dit arbejde. Når du kontrollerer referencer, er det vigtigt, at du kontrollerer referencer på projekter, som er tilsvarende det, du selv skal i gang med. 

Der er flere måder at kontrollere referencer på. Som udgangspunkt bør du tage direkte kontakt med referencerne og ikke bare forholde dig til, hvad du finder online og på virksomhedens egen hjemmeside. 

Kapacitet

Mange håndværkere har meget at se til og har derfor begrænset tid til at påtage sig nye opgaver. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dem, der skal bygge din garage, har tilstrækkelig med tid til at udføre arbejdet korrekt, og at de er villige til at dedikere sig til dit projekt. Hos enkelte håndværkere kan det være vanskeligt at opnå prioritet, når opgaven er mindre. 

God økonomi

Selv om et garagebyggeri er et relativt lille job, er det vigtigt, at håndværkeren, som skal udføre arbejdet, har en god økonomi. Det er vigtigt, både for gennemførelsen af byggeprojektet, men også for at sikre, at håndværkeren ikke går konkurs under garantiperioden. 

5. Indgå en skriftlig kontrakt

Gode, skriftlige kontrakter sikrer både bygherren og håndværkeren mod misforståelser og deraf ubehagelige overraskelser. Kontrakten skal indeholde detaljer om aftalt byggepris, tidsfrister, aftaler om, hvad der sker, hvis de ikke holdes og uforudsete hændelser, samt hvilket arbejde der skal udføres. 

Du kan benytte standard kontraktskabeloner til håndværkerne. De findes til gratis download på Dansk Byggeris hjemmeside. Disse kontrakter er godt kendt i branchen og indeholder, alt du bør vide.

Kontrakten bør også indeholde en kopi af projektbeskrivelsen og bør løbende anvendes, i forbindelse med opfølgning af arbejdet undervejs. 

6. Hvor meget skal du selv gøre?

En garage er et byggeprojekt, hvor de fleste selv kan bidrage for at bringe prisen ned. Men det er vigtigt at kende sine egne begrænsninger, både når det kommer til tidsbrug og kompetencer. 

Ens egen tid bør defineres i kontrakten og projektbeskrivelse, så entreprenøren og håndværkere er fuldt klar over, hvilke dele af jobbet, som bygherren, selv udfører. Det er vigtigt, at du holder hvad du har lovet, så håndværkernes arbejde ikke bliver forsinket på grund af dig. 

7. Læg en tidsplan

Tidsplanen er gerne en del af eller et tillæg til projektbeskrivelsen. Det er først, efter du har indgået aftaler med leverandør og håndværkere, at du kan fastsætte en endelig tidsplan for projektet. 

Denne bør lægges sammen med håndværkerne, og alle parter bør være bekendt med den, så man har en fælles forståelse af tidsplanen. Planen er et godt styringsværktøj undervejs, og det kan hurtigt vise sig, om byggeriprojektet går som planlagt, eller om der er opstået forsinkelser. En tidsplan er et levende dokument, som skal opdateres løbende undervejs i byggeprojektet. 

8. Vær tæt på projektet

Som bygherre er det vigtigt, at du følger projektet fra start til slut, uafhængigt af, om du selv skal udføre visse dele af arbejdet eller ej. Det er dit arbejde at være i løbende kontakt med håndværkerne og entreprenøren, så du kan følge op. Dermed kan der undgås problemer, og eventuelle misforståelser løses løbende, før der opstår alvorlige konsekvenser. 

Fordelen ved at bygge garage er, at du som bygherre i de fleste tilfælde bor på ejendommen under byggeopførelsen og dermed har nem adgang til byggepladsen, og mulighed for en tæt opfølgning.

9. Udfør en slutvurdering

Uafhængigt af projektets størrelse, er det vigtigt, at der gennemføres en slutvurdering. Her vil du og entreprenøren/håndværkeren gennemgå de enkelte dele af garagebyggeriet og sætte det i forhold til projektbeskrivelsen og tidsplanen. 

Eventuelle fejl og mangler, der påpeges i en slutvurdering, udbedres omgående. 

Til en slutvurdering kan det være hensigtsmæssigt at medbringe en person med byggeteknisk erfaring, hvis du ikke selv føler, at du har tilstrækkelig viden.

10. Husk dokumentation

Efter arbejdet er afsluttet, skal du sørge for, at du har fået alle de byggetekniske dokumenter. Dette er vigtigt, ikke mindst ved et videresalg, da du kan dokumentere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med alle love og reguleringer. 

Hvor begynder jeg?

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder privatpersoner med entreprenører og håndværkere. Som privatperson kan du gratis fremlægge dit kommende byggeprojekt og modtage uforpligtende tilbud fra entreprenører og håndværkere. Vi har allerede kontrolleret referencer og udført kvalitetssikring, så du kan føle dig tryg og være overbevist om, at vi finder den perfekte partner for lige netop dit garagebyggeri.

Gennem opbygningen af vores tjeneste har vi fået en unik indsigt i branchen, og kan dermed adskille de seriøse fra de useriøse.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge garage? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.