Grundmur: 10 ting du bør vide

 

I denne artikel har vi samlet 10 tips i Bygge.dk, der er praktiske at kende, når man skal bygge en grundmur. Man kan blandt andet læse, hvordan man planlægger projekter, hvilke formaliteter man skal have overblik over, og hvordan man finder den rigtige entreprenør.

Grundmur

Hvis du ønsker tilbud på dit projekt, kan du klikke dig videre lige nedenfor. Så bliver du sat i kontakt med dygtige håndværkere til dit projekt, og du kan modtage op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på arbejdet.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge en grundmur? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

1. God planlægning

Når man starter et byggeprojekt af den her type, er en god forberedelse helt central. Derfor skal man afsætte tilstrækkelig tid til planlægning. Så kan man implementere projektet effektivt og samtidig gøre det lettere at justere undervejs. Find ud af, hvad der skal bygges, hvor det skal bygges, og hvornår det er færdigt. Sørg også for at have de nødvendige midler til at finansiere projektet.

2. Find dygtige håndværkere

Intet er mere afgørende for slutresultatet, end hvem man engagerer til at udføre arbejdet. En god grundmur er en forudsætning for, at resten af projektet kan lykkes. Grundmuren holder resten af bygningen oppe, og hvis grundmuren ikke er korrekt udført, kan det skade resten af konstruktionen. Derfor er det vigtigt, at man engagerer en entreprenør med den nødvendige erfaring og ekspertise.

Det kan være svært at vide, hvordan man finder de rigtige fagfolk til et projekt. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt. Kun virksomheder, der opretholder høje og konkurrencedygtige priser over tid, vil fortsat være en del af platformen. Det er gratis at lægge en opgave ud. Efter inspektion vil man modtage uforpligtende tilbud fra flere byggefirmaer.

3. Sammenlign priser og tilbud

For at sikre, at man engagerer en entreprenør, der tilbyder konkurrencedygtige priser, er det vigtigt, at man indsamler tilbud fra flere firmaer. Her er det vigtigt, at man ikke udelukkende fokuserer på den samlede pris. Man bør også sammenligne indholdet af de forskellige tilbud. Det faktum, at prisen er højere, kan ofte betyde, at entreprenøren anvender bedre materialer og mere kompetent arbejdskraft. Hvis man får et tilbud, der er betydeligt lavere end resten, kan dette være et tegn på det modsatte. Det kan skyldes, at entreprenøren opnår besparelser ved at bruge dårlige materialer og ukvalificeret arbejdskraft. Variationer i tilbuddene kan også skyldes, at entreprenørerne tilbyder forskellige ydelser. For eksempel kan nogle tilbud omfatte bortskaffelse af overskydende jord, mens andre vælger at overlade den opgave til bygherren.

4. Lav en detaljeret kontrakt

Nøjagtige og detaljerede skriftlige kontrakter er en fordel for både bygherren og entreprenøren. Det skal være klart, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver under projektet. Dette gælder også i forhold til, hvem der er ansvarlig for at indkøbe de nødvendige materialer, samt hvordan man skal håndtere eventuelle forsinkelser, afgifter og problemer. Derudover bør man give en redegørelse for, hvad der sker, hvis det viser sig, at jorden ikke er egnet til udvikling. En tydelig og gennemarbejdet kontrakt gør det nemmere at undgå misforståelser og uoverensstemmelser under projektet.

Brug gerne de færdige kontraktmål AB92- eller AB-forbruger. Disse kontrakter er specifikt udformet til håndværkstjenester, og du finder dem på hjemmesiden til Dansk Byggeri.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge en grundmur? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

5. Husk ansøgningen

I langt de fleste tilfælde, hvor man skal bygge en grundmur, vil man få brug for en byggetilladelse, før man begynder arbejdet. Det er vigtigt, at man har det på plads, før arbejdet starter. Der gælder både generelle regler i hele landet og regler, der fastsættes af hver enkelt kommune. Eksempler på kommunale regler er zoneinddeling og udnyttelsesgrad. Der er dog en række undtagelser og tilføjelser til byggereglerne, og det er ikke altid let at vide, om projektet er underlagt de her regler. Tag kontakt til kommunen for mere information.

6. Vær grundig med det forberedende arbejde

Før man starter med selve grundmuren, er det nødvendigt at forberede byggepladsen. Man er nødt til at grave ud og planerer området samt sørge for, at underlaget er klar. Hvis der er risiko for frostsprængninger, skal man sørge for at sikre jorden på forhånd. Isolering, dræning og dampspærre er også påkrævet. Sørg også for, at jorden kan modstå belastningen fra den færdige bygning. Dette kan være svært at planlægge i detaljer, før man begynder at grave, så vær forberedt på at foretage justeringer undervejs.

7. Lav et detaljeret budget med rum til ændringer

Når man starter et projekt af en vis størrelse, er det afgørende med et godt budget. Tjek priserne på forhånd, så man er klar over, hvad tingene koster. På den måde kan man oprette et realistisk budget. Sørg for, at budgettet er så detaljeret og præcist som muligt, men husk, at udgravningsarbejde er svært at prissætte 100% i forvejen, eftersom man først ser forholdene når man er begyndt. Afsæt derfor midler til uforudsete udgifter, der kan opstå undervejs.

8. Vær realistisk omkring ens egen indsats

Når man går i gang med et sådant projekt, overvejer mange at udføre noget af arbejdet selv. Selvom dette vil reducere behovet for professionel arbejdskraft, og dermed spare penge, kan dette sjældent anbefales. En håndværker virksomhed vil normalt gøre arbejdet både hurtigere og bedre. For at sikre, at det er et optimalt resultat, vil det derfor altid kunne betale sig at overdrage arbejdet til håndværkerne. At påtage sig arbejde, som man ikke har tid eller ekspertise til kan resultere i at grundmurens kvalitet ikke er højt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for det videre projekt.

9. Sæt en realistisk tidsplan

Tal med entreprenøren og bliv enige om en realistisk tidsramme. Det er også vigtigt at overvåge fremskridt, så man ved, at projektet vil blive gennemført inden for de rammer, man har sat. For at gøre dette lettere kan det betaler sig at sætte holdepunkter i tidsplanen. Der kan naturligvis være forsinkelser og uforudsete begivenheder undervejs. Men hvis man har arbejdet tilstrækkeligt på tidsplanen, vil man være bedre rustet til at tilpasse sig udviklingen af projektet.

10. Hav alle dokumenter i orden

Det er bygherrens ansvar at have alle de nødvendige dokumenter. Kommunen kan komme på kontrol i byggeperioden og kræve at se alle tilladelser og godkendelser. Den dag, man vil sælge, er det også vigtigt, at man kan vise, at alt arbejde er korrekt udført. En ekstra bygning på grunden kan føre til en betydelig stigning i husets værdi, men dette forudsætter, at man kan bevise, at strukturerne er af høj kvalitet. Sørg derfor for at få alle relevante dokumenter fra projektet. I disse skal det klart angives, hvilket arbejde der er blevet udført, og hvilke materialer der er blevet anvendt. Denne oversigt indhentes fra entreprenøren.

For at komme i kontakt med entreprenører og håndværker firmaer, kan man registrere sit projekt på Bygge.dk. Vi har samlet kvalitetssikrede håndværkere og entreprenører på et sted for at gøre det lettere at komme i kontakt med seriøse fagfolk. Hvis man finder firmaer, der bruger vores service, kan man være sikker på, at virksomheden har både godkendelser, økonomi og ekspertise på plads. Tilmelder man sit projekt hos os, vil man modtage pristilbud fra flere pålidelige firmaer, der kan udføre arbejde med både grundmuren og resten af den konstruktion, man ønsker at bygge.

Få 3 gratis tilbud >

Bygge en grundmur? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Få 3 tilbud >

Flere artikler:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.