Tagsten: Hvad koster det? (Pris i

 

2023)

Hvor meget koster det at lægge et nyt tag med tagsten? Hvad påvirker prisen? Og hvad er det helt nøjagtigt, der indgår i prisen fra entreprenøren? I denne artikel besvarer vi disse spørgsmål. Du vil også kunne se opdaterede gennemsnitspriser, som du kan bruge til at danne dig et klarere billede af, hvad dit projekt vil koste.

Takstein

Takstein? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad vil projektet koste?

Byggstart hjælper husejere med at finde de rette entreprenører til deres bygge- og renoveringsprojekter. Baseret på afsluttede projekter på platformen har vi prisstatistikker på mange forskellige typer projekter. 

Når det kommer til at lægge nyt tag, ser vi, at gennemsnitsprisen på projekter (alt inklusiv) ligger på cirka 1.300 kroner per kvadratmeter tagflade inklusiv moms. Denne pris omfatter alle omkostninger vedrørende projektet; både arbejdstimer og materialer. Vi ser også projekter af denne type, der lander nede omkring 1.000 kroner per kvadratmeter tagflade, og andre, der løber op i næsten 2.600 kroner per kvadratmeter tagflade.

Det er vigtigt at fremhæve, at disse gennemsnitspriser kun er ment som vejledende priser. Hvilke typer af omkostninger, der er forbundet med dit projekt, afhænger af en lang række faktorer. Det er derfor vanskeligt at sige noget endegyldigt om prisen på et nyt tag uden at gennemføre en besigtigelse. 

Ønsker du pristilbud på dit projekt? Få op til 3 tilbud på projektet her.

Hvad påvirker prisen, når man lægger med tagsten?

Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal bestemme, hvad et projekt vil koste. De mest afgørende er:

 1. Valg af tagstensprodukt: Der er store forskelle i priserne på tagsten. Oftest vil det være billigere med betonsten end teglsten. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at der findes store forskelle inden for disse kategorier. For eksempel findes der på markedet billige betonsten, mens der også findes dyrere betonsten af høj kvalitet. Når det kommer til teglsten, er glaseret sten altid noget dyrere end uglaseret sten. Den type sten, man bruger, er den mest afgørende faktor for den endelige pris.
 2. Tagets størrelse: Store tage er naturligvis dyrere at lægge end små. Alligevel er det værd at påpege, at større tage gerne har en lavere kvadratmeterpris. Det skyldes, at visse udgifter (for eksempel transport, affald og håndtering, planlægning samt projektering) er næsten de samme uanset størrelsen.
 3. Tagets kompleksitet: Et tag, som har en særlig vinkel eller består af mange forskellige tagflader, vil anses som et komplekst projekt. Dette gør arbejdet vanskeligere at udføre - noget, der øger prisen. Det samme gælder for høje bygninger, der kræver højere stilladser.
 4. Ombygning af tagkonstruktionen: Tagsten (både beton og teglsten) er tunge materialer. Hvis man ønsker at lægge sten på et tag, som før har haft et lettere tag, skal man sandsynligvis forstærke den underliggende struktur. Dette vil medføre en betydelig merudgift.

Valg af entreprenør: De tilbud, man modtager, fra de forskellige entreprenører, kan variere i pris. Det er derfor vigtigt at indhente 3 tilbud fra konkurrerende firmaer. På den måde kan du være sikker på, at du takker ja til en konkurrencedygtig pris.

Takstein? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad er inkluderet i prisen fra entreprenøren?

Når du modtager et tilbud fra en entreprenør, som skal lægge tagsten, vil prisen inkludere alle materialer og arbejde. Det vil sige, at det følgende arbejde og materialer skal være omfattet af tilbuddet (såfremt projektet også inkluderer undertag, lægter, skorsten, afløb og tagrender):

 • Tagdækning
 • Tømrerarbejde
 • Blikkenslagerarbejde
 • Selve tagstenene
 • Selve tagrenderne
 • Undertaget
 • Øvrige materialer

At alle disse ting indgår i samme pris, gør det nemmere for bygherren at sammenligne tilbuddene fra de forskellige entreprenører. Vær dog opmærksom på, at tilbuddene ikke omfatter eventuelle uforudsete komplikationer: I forbindelse med at lægge tag vil disse komplikationer som oftest være råd. Bliver der påvist rådskader, vil prisen for at reparere dette komme oven i prisen. Det kan løses på to måder. Enten kan entreprenøren lave et nyt tilbud på, hvad det vil koste at reparere rådskaden, eller han kan udbedre skaden i henhold til timeprisen, som bliver fastsat forud for projektets start.

Det er også vigtigt at huske, at tagsten kun kan lægges på tage med en tilstrækkelig bæreevne. Hvis man som udgangspunkt har et hus, som har et lettere tag, vil man typisk skulle forstærke tagets struktur, før der kan lægges nye sten. Dette påvirker både prisen og tidsforbruget. At bygge et helt nyt tag med større bæreevne er et langt mere omfattende projekt end at udskifte tagbeklædning, underlag og tagrender. Det kan også kræve særlige kompetencer, som kun visse firmaer har.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Et konkret eksempel: Taglægning, 155 kvm. (parcelhus)

For at få en bedre forståelse af, hvad de forskellige dele af projektet vil koste, har vi her vedlagt et konkret eksempel på et tagdækningsprojekt. Her er der tale om en fuld taglægning på et parcelhus med fladt tag på cirka 155 kvadratmeter. Hvert punkt inkluderer materialer og arbejde:

 • Nedbrydning: 20.000 kr.
 • Stillads: 10.000 kr.
 • Containere og affaldshåndtering: 13.000 kr.
 • Udvendigt tag inkl. løkker, lægter og tagsten: 73.000 kr. 
 • Diffusionsåbent pap: 12.000 kr.
 • Tagrender: 21.000 kr.
 • Nedløbsrør: 13.000 kr.
 • Skotrende: 8.000 kr.
 • Nye vindskeder: 14.000 kr.
 • Snefanger: 11.000 kr.
 • Stigetrin til skorsten: 4.000 kr.
 • Skorsten: 5.000 kr.
 • Lufthætte: 8.000 kr.
 • Sum: 212.000 kr. 

Projektet her landede altså på cirka 1.400 kroner inkl. moms per kvadratmeter og ligger således nogenlunde på gennemsnittet for lignende typer projekter.

Hvordan kan man reducere omkostningerne?

Selvom det er nødvendigt at investere et vist beløb, når man skal have lagt tagsten, finder mange mennesker måder at reducere udgifterne på, uden at man går på kompromis med kvaliteten. I den følgende liste vises nogle tips til, hvordan man kan holde prisen nede:

 • Indhent flere tilbud fra konkurrerende entreprenører: Man bør altid afsætte god tid til udbudsprocessen. Man kan kun sikre sig, at man får den bedste pris ved at sammenholde flere tilbud.
 • Undersøg mulighederne for at reducere materialeomkostningerne: Der er gode chancer for, at entreprenøren har adgang til nogle ekstra gode priser på de enkelte materialer hos hans leverandører. Det er derfor godt at forhøre sig om dette, før man tager den endelige beslutning.
 • Tag højde for uforudsete udgifter: Husk, at der kan opstå komplikationer undervejs. For eksempel kan håndværkere støde på rådskader. Sørg for at have plads i budgettet til at håndtere denne type udfordringer.

Mange af de husejere, som får lagt nyt undertag, tror, at man kan spare penge ved at beholde stenene og bruge dem igen. Dette er rigtigt nok muligt med nye sten, men vil ikke nødvendigvis reducere omkostningerne. Det skyldes, at det kræver betragteligt flere arbejdstimer at fjerne tagsten på en måde, så de kan genbruges. Derudover må man påregne ekstra udgifter til opbevaring, mens der lægges nyt tag. Af den grund vil genbrug af tagsten kun kunne betale sig i de tilfælde, hvor man som udgangspunkt allerede har dyre tagsten på taget.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvor finder man den rigtige entreprenør til at udføre jobbet?

At lægge nyt tag (inklusiv et nyt undertag, nye tagrender og afløb) kræver, at man er både tagdækker, blikkenslager og tømrer. Hos Bygge.dk ser vi, at de fleste husejere foretrækker at skrive kontrakt med én entreprenør, som dækker alle tre felter. Dette kaldes en totalentreprise. Entreprenøren vil dermed også kunne tage sig af indkøb af alle nødvendige materialer. Det kan reducere både omkostninger og tidsforbrug.

For at finde kvalificerede entreprenører og håndværkere kan du vælge at bruge gratistjenesten Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste, der sætter boligejere i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk undersøger kreditvurdering, godkendelser og referencer samt forbinder dig med den entreprenør, som er bedst kvalificeret til at udføre dit projekt. Tjenesten er både gratis og uforpligtende.

Takstein? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.