Nøglefærdigt hus: Hvad koster det? (Pris i

 

2023)

Et nøglefærdigt hus er en praktisk løsning for dem, som ønsker sig en ny bolig men kun vil have et minimum af ansvaret for selve processen. Det er en række faktorer, som styrer prisen på et sådan projekt. Hvilken slags hus, man ønsker at få bygget, vil betyde meget. I tillæg kan man påvirke prisen ved at påtage sig ansvar for dele af projektet. I denne artikel har vi samlet information om, hvilke priser man kan forvente, når man skal bygge et nøglefærdigt hus. Man kan også læse om, hvordan man kan holde udgifterne nede, og hvad man bør se efter i udbudsprocessen.

Nøglefærdigt hus

Nøglefærdigt hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad indebærer "nøglefærdigt"?

Der findes ingen juridisk definition af begrebet “nøglefærdigt”. I de fleste tilfælde vil det være op til bygherren og entreprenøren at bestemme, hvad dette betyder. Derfor kan dette begreb føre til forvirring. Mange tolker “nøglefærdigt” som, at man bare kan flytte lige ind, når huset bliver leveret. Flere præfabrikerede producenter markedsfører imidlertid deres huse som nøglefærdige, selvom der ofte vil være en del arbejde at udføre, før boligen er færdig. Boligen vil ofte være beboelig men kan mangle overfladebehandlinger som maling og lister. 

Et nøglefærdigt hus behøver ikke være fra en leverandør af præfabrikerede huse. I samarbejde med en arkitekt vil man kunne tegne et hus, der indeholder de rum og faciliteter, man ønsker sig, og derefter hyre en entreprenør, som kan levere det nøglefærdige, arkitekttegnede hus.

Ønsker du pristilbud på dit projekt? Få op til 3 tilbud på projektet her.

Hvad koster et nøglefærdigt hus?

Prisen på et nøglefærdigt hus varierer meget. Prisniveauet afhænger af, hvilke løsninger man vælger, hvor kompleks boligen skal være og jordbundsforhold. 

Baseret på projekter, som er lagt op på Bygge.dk, har vi beregnet en gennemsnitlig pris på ca. 18.000 per kvm. Dette inkluderer både materialer og arbejde. En lav pris ligger på omkring 14.000 kr. per kvm, mens en høj pris kan være på omkring 29.000 kr. (og nogle gange højere). 

Hvor, man havner på denne skala, afhænger af en række forskellige faktorer, og hvert projekt er forskelligt. Det er vigtigt at kommunikere med arkitekten undervejs i tegneprocessen omkring omkostningerne, så man ikke tegner noget, som kan blive for dyrt. Ikke alle arkitekter har viden om byggeomkostningerne, så i den del af processen kan det være klogt at involvere en entreprenør eller taksator, som vil kunne vejlede omkring det økonomiske. Bemærk, at det her vil være god skik at betale en entreprenør, der er med i tegneprocessen (før kontrakten er underskrevet), en timeløn, hvis man ønsker at have denne som en sparringspartner.

Nøglefærdigt hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad bestemmer prisen?

Det er mange forskellige faktorer, som dikterer prisen på et nyt byggeprojekt. Herunder gennemgår vi nogle af de mest almindelige:

 • Fundament: Udgiften til et firma kan variere fra få hundrede tusind til over en million afhængig af omfanget og kompleksiteten på arbejdet. Er der meget jord, som skal fjernes, kan prisen blive høj.
 • Konstruktion: Valget af byggemetode bestemmes ofte ud fra, hvilken type facade man ønsker.
 • Hvis man ønsker en træfacade, vil det være mest naturligt at bygge med træ. 
 • Ønsker man en pudset-mur facade, er det naturligt og ofte mest økonomisk at bygge med mursten. Hvis man vil have en betonfacade, skal huset bygges med beton, og dette er som regel dyrere end både træ og mursten. 
 • Standard på materialer: Standarden af det færdige hus har indvirkning på prisen. Her vil valget af køkken, badeværelsesarmaturer, fliser, parket, tapet, tagsten m.m. spille ind.
 • Tekniske installationer: Valg af ventilation, elektriske installationer og rørføring vil være med til at påvirke prisen.
 • Udendørsarbejde: Hvis man har et stort udeområde, have, indkørsel osv. som skal anlægges, er dette en ekstraudgift, som ikke alle har regnet med ind i budgettet.
Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvor lang tid tager projektet?

Opførelse af et fritliggende hus tager mindst 9 måneder, fra gravearbejderne starter, til man kan flytte ind, men som regel mere. Man bør, som en tommelfingerregel, regne mindst et år. I tillæg kommer fasen, hvor man arbejder med arkitekt og ansøger kommunen. Herunder er en oversigt på cirka tider, de forskellige trin i processen tager, når man skal bygge en ny bolig:

 • Arbejde med arkitekt og ansøgning til kommunen: 4-12 måneder (normalen er under et halvt år, men det kan tage længere tid).
 • Gravearbejde: 1-2 måneder
 • Fundament: 1-2 måneder
 • Konstruktion: 3-4 måneder
 • Indvendigt arbejde: 2-6 måneder.

Hvordan finder man gode entreprenører?

For at et nøglefærdigt hus har en høj kvalitet, er det helt centralt at engagere en pålidelig og kompetent entreprenør. Sørg for at indhente pristilbud fra flere firmaer. På den måde sikrer man, at man modtager konkurrencedygtige priser. Husk også, at gode entreprenører ofte ved, hvad deres tjenester er værd og prissætter sig derefter. Investering i en kompetent entreprenør reducerer også chancen for, at det opstår fejl og mangler undervejs i projektet. Vælger du derimod en af de billigere entreprenører, kan dette få dyre konsekvenser på sigt. 

For at være sikker på, at man modtager pristilbud fra pålidelige og kompetente entreprenører, kan man bruge Bygge.dk, som er en gratis, online tjeneste. Bygge.dk sætter boligejere i forbindelse med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer. Det er gratis at lægge projekter op, og man vil modtage flere uforpligtende pristilbud. 

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Undgå ubehagelige overraskelser og pristillæg

Når man har valgt entreprenør, må man sikre sig, at man har en fælles forståelse for, hvad der indgår i aftalen. I kontrakten må det blandt andet være tydeligt, hvad man mener med begrebet “nøglefærdigt”. Mens mange vil kalde et malingsfærdigt hus for nøglefærdigt, er det ikke sikkert, det er det, man forventer, når man indgår aftalen. Sådanne misforståelser kan skabe store problemer. Ved at udarbejde en detaljeret og præcis kontrakt minimerer man risikoen for, at der opstår uenighed. Specificér også, hvordan man skal håndtere eventuelle forsinkelser eller pristillæg undervejs.

Husk, at det koster penge at ansøge

Når man skal bygge et nyt hus, skal man altid søge kommunen om tilladelse. Selvom det ikke plejer at være et problem at få projektet godkendt, er der tale om en kompliceret proces. Det anbefales, at du engagerer en ansvarlig ansøger, der kan ansøge på dine vegne. Den ansvarlige ansøger er ofte en arkitekt. Denne er ansvarlig for at indhente al nødvendig dokumentation og udarbejde ansøgningen. I tillæg kommer der et ansøgningsgebyr til kommunen, som varierer i forhold til hvor i landet man befinder sig.

Komme i gang

Har du bestemt dig for at bygge et nøglefærdigt hus, er det helt centralt at finde en entreprenør med relevant erfaring og kompetence. I Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere på ét sted, så det vil være enkelt for dig at vælge fagfolk til dit projekt. Vi har tjekket referencer, kreditvurderinger og godkendelser på alle de firmaer, som får adgang til platformen, og overvåger dette løbende. Kun firmaer, som opretholder en høj kvalitet og konkurrencedygtige priser over tid, kan fortsætte med at være en del af platformen. Det er gratis at lægge projekter op, og man vil modtage flere uforpligtende pristilbud.

Nøglefærdigt hus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.