Tilbygning: Hvad koster det? (Pris i

 

2023)

Tilbygning er en forlængelse af bygningens grundareal. Det indebærer, at dele af grunden skal graves op, så der kan lægges et nyt fundament. Så bygges den nye bygning og forbindes direkte med den eksisterende bolig. Så det handler om et omfattende projekt. I denne artikel kan man læse om priserne på tilbygninger. Man får også at vide, hvad der styrer priserne, og hvordan man kan hjælpe med at påvirke det endelige beløb.

Tilbygning

Tilbygning? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Påbygning eller tilbygning?

Begreberne tilbygning og påbygning anvendes ofte i flæng. Der er dog tale om to forskellige byggeprojekter. En påbygning er en udvidelse af boligen i højden. Det drejer sig for eksempel om at bygge en ny etage på den eksisterende bygning. En tilbygning er derimod en forlængelse af bygningens grundareal. Tilbygninger er forbundet til den eksisterende bolig, og vægge bliver ofte fjernet for at indarbejde tilbygningen til resten af boligen. Den nye del skal støttes på samme måde som huset ellers er, og arbejdet går ud på at grave dele af grunden op for at bygge nyt fundament.

Ønsker du pristilbud på dit projekt? Få op til 3 tilbud på projektet her.

Hvad indebærer arbejdet?

Tilbygningsprojekter varierer både i kompleksitet og størrelse, fra små indgange til tilføjelser på over 100 kvadratmeter over flere etager med køkkener og badeværelser. Som regel vil følgende fagområder blive inddraget:

  • Arkitekt
  • Grave / fundament arbejde
  • Murer / beton
  • Tømrer
  • Elektriker
  • Rørlægger
  • Ventilation
  • Blikkenslager

Hvilke fagfolk man har brug for, afhænger af, hvilket arbejdet der skal udføres. De fleste organiserer projektet som en totalentreprise, hvor tømrerfirmaet står på kontrakten og bruger sine faste underentreprenører på andre områder.

Tilbygning? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad koster en tilbygning?

Hos Bygge.dk har vi udviklet vores egen prisdatabase via mange tilbygningsprojekter udført af kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere på vores platform. Dette gør det muligt at vurdere, hvor meget forskellige byggeprojekter vil koste. Databasen opdateres løbende, og vi har derfor et godt overblik over, hvad en tilbygning kommer til at koste. Man kan registrere projektet hos Bygge.dk og vi hjælper med at komme i kontakt med den håndværker, der er bedst egnet til projektet. Tjenesten er både gratis og uforpligtende.

Vores prisdatabase viser, at gennemsnitsprisen for tilbygninger er 18.000 kr. pr. kvadratmeter. Men dette vil afhænge af, hvilken type tilbygning, man ønsker at bygge. Prisen for tilbygning ligger normalt et sted mellem 15.000 og 30.000 kr. pr. kvadratmeter. Nogle projekter ender også uden for dette prisleje. Priserne omfatter alle materialer, arbejdskraft og administrativt arbejde (men ikke arkitekt omkostninger der varierer fra 13.000 til over 130.000 kr. afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet).

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Kan man påvirke prisen?

Flere, som overvejer at bygge en tilbygning, ser dette som et alternativ til at flytte. Derfor er prisen ofte en afgørende faktor. Vi vil nu se på, hvad der påvirker priserne på et sådant projekt.

Størrelsen af tilbygningen er noget, der vil have en stor effekt på den samlede pris. På den anden side bliver kvadratmeterprisen ofte lavere, jo større bygningen er. Årsagen er, at større projekter medfører nogle skalafordele for entreprenøren. F.eks. vil transport og planlægningsposteringer have en lille eller ingen effekt på størrelsen af projektet.

Materialerne har også en stor effekt på prisen. Der er mange valgmuligheder, og der kan være store forskelle på både kvalitet og funktionalitet. Dette er en post, som man i stor grad er i stand til at påvirke. Vådrum, såsom badeværelser og vaskerum, vil også bidrage til at trække prisen op. Her har valget af materialer også en stor del at sige. Desuden vil det påvirke prisen, hvis projektet indebærer et mere komplekst grundarbejde. For eksempel at lægge nye vand- og kloakrør.

En anden prisfaktor er arbejdskraft. Mange ønsker at udføre en del af arbejdet selv for at spare penge. Her er det vigtigt ikke at overvurdere egne evner. Selvom man udfører noget af arbejdet selv for at spare penge, vil en professionel håndværker altid være i stand til at gøre arbejdet bedre og mere effektivt. Det er også vigtigt ikke at påtage sig mere arbejde, end man har tid til. Dette kan få projektet til at stoppe, hvilket medfører både forsinkelser og frustration. Har man både tid og kompetencer, er det i orden at udføre dele af arbejdet selv.

Kan det betale sig at bygge ud?

Hvor meget, tilbygningen vil påvirke værdien, afhænger af, hvilken type udvidelse man vil bygge. Alligevel skal der ikke meget til, før en tilbygning skaber en værdiøgning. Her kan et træskur eller et opbevaringsrum være nok. Hvis man bygger en opholdsrum eller vådrum, kan tilbygningen føre til en betydelig stigning i værdi. Tilbygningen kan således ende med at betale for sig selv og i nogle tilfælde medføre en gevinst. Dette er dog en værdi, der ikke realiseres, før man sælger ejendommen, hvilket man skal tage med i beregningerne, når man laver budgettet. For at lave et skøn over, hvad man kan forvente af prisstigningen, kan man undersøge kvadratmeterprisen på boliger i det omkringliggende område. I byområder vil boligpriserne ofte ligge langt over anlægsomkostningerne pr. kvadratmeter.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

God planlægning

God planlægning er vigtig, hvis opførelsen af udvidelsen skal udføres effektivt. Tag kontakt til en entreprenør tidligt, og inddrag dem i processen. Dygtige fagfolk med relevant erfaring vil kunne hjælpe med at forberede projektet så effektivt som muligt. For eksempel vil en arkitekt være i stand til at give tips om, hvordan man får mest muligt ud af pladsen i den nye bygning. Omhyggelig planlægning forbereder også bygherren på eventuelle problemer og forsinkelser, der måtte opstå. Desuden vil mange entreprenører være i stand til at give et bedre tilbud, hvis man starter udbudsprocessen tidligt.

Er der ansøgningspligt?

Der er flere faktorer, der afgør, om en tilbygning udløser ansøgningspligt. Hvis tilbygningen er beregnet til permanent ophold, skal man sandsynligvis indsende en ansøgning. Man kan ansøge selv, men hvis projektet er af en vis størrelse, bør man have et ansvarligt firma til at indsende ansøgningen. Dette er noget entreprenøren har en oversigt over. De kan også hjælpe med at finde en person, der kan være ansvarlig ansøger.

Sådan finder man den rette entreprenør

En afgørende faktor for, om projektet bliver vellykket, er valget af entreprenør. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer samt forbinder dig med entreprenører, der er kvalificerede til at håndtere dit projekt. Tjek Bygge.dk for mere information.

Tilbygning? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.