Påbygning: Hvad koster det? (Pris i 2021)

Påbygning er en udvidelse af boligen i højden. Det bygges oven på den eksisterende konstruktion, i modsætning til tilbygningen, som er en udvidelse af bygningens grundflade. I denne artikel gennemgår vi gennemsnitsprisen for påbygningsprojekter. Man kan også læse om, hvilke faktorer der styre priserne i et sådant projekt, og hvad man kan gøre for at påvirke omkostningerne.

Påbygning

God planlægning

Første trin, når man vil bygge en påbygning, er at finde en arkitekt. Arkitektens opgave er både at tegne projektet og være ansvarlig for ansøgningsarbejdet. Søg efter arkitekter, der kan henvise til at have erfaring med påbygning. Så er man være sikker på, at de har de færdigheder og den viden, der kræves for at hjælpe med projektet.

Udtrykkene påbygning og tilbygning bruges ofte i flæng. Det til trods for, at der tales om to forskellige byggeprojekter. En tilbygning er en udvidelse af bygningens grundareal, mens påbygning er en udvidelse af boligen i højden. Dette medfører forskellige former for arbejde på grunden. En tilbygning kræver, at man graver ud og bygger et nyt fundament. Man fjerner også en mur på den eksisterende bolig, for at forbinde tilbygningen til den eksisterende bygning til huset. En påbygning, på den anden side, kræver ikke nyt fundament. Til gengæld skal man ofte styrke den bærende struktur i bygningen for at modstå vægten af en ny sal. Ofte vil mange ændre hele taget, og beklædning på den resterende del af huset som en del af udvidelsesprojektet. Du skal også bygge en trappe op til den nye sal.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad koster det?

Hvad en påbygning vil koste, afhænger i høj grad af, hvordan den eksisterende bolig er konstrueret. Om konstruktionen skal styrkes eller ej, vil have stor indflydelse på den endelige pris. Nogle bygninger er allerede konstrueret til at bære den ekstra vægt. Således falder en del af arbejdet væk. I andre tilfælde vil der være behov for betydelige foranstaltninger på eksisterende bygningsmasse for at blive tilpasse påbygningen. Standard har naturligvis også meget at sige for den endelige pris, og er noget man som kunde stort set selv kontrollerer.

For at give et skøn over, hvad forskellige byggeprojekter vil koste, har vi i Bygge.dk udviklet vores egen prisdatabase. Denne er baseret på et stort antal projekter udført af entreprenører og håndværkere gennem vores platform. Her defineres påbygning som en ny sal bygget oven på en eksisterende bolig (typisk fra 1 til 2 etager over jorden). Vi kan se, at påbygninger i gennemsnit koster 20.000 kr. per kvadratmeter. Denne pris omfatter alt arbejde, materialer og leje af udstyr. Prisen per kvadratmeter for påbygning spænder fra 16.000 til 32.000 kr., og nogle gange endda højere, så der er store variationer!

Et konkret eksempel

For at forstå hvor de forskellige omkostninger ligger, har vi her inkluderet en konkret pris tilbud om en påbygning på 60 kvadratmeter. Her blev der bygget en ny sal på et eksisterende hus. Bemærk, at hvert projekt er forskelligt, så eksemplet er kun tænkt som et illustrativt eksempel. Materialer og arbejde inkluderet pr. fagområde:

 • Tømrer, herunder forstærkning af byggeriet: 800.000 kr.
 • Maler: 124.000 kr.
 • Elektriker: 111.000 kr.
 • Blikkenslager (VVS til et nyt badeværelse): 52.000 kr.
 • Fliselægger (badeværelse): 26.000 kr.
 • Taglægger (fladt tag): 46.000 kr.
 • Total: 1.159.000 kr.

Projektet endte på ca. 19.317 kr. pr. kvadratmeter, hvilket er lidt under gennemsnittet for påbygningsprojekter.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad styre prisen?

Der er mange forskellige faktorer, der er med til at styre prisen på en påbygning. Nedenfor er nogle af de vigtigste:

 • Valg af entreprenør: Der er store prisforskelle mellem forskellige firmaer. Vælg en entreprenør, der har erfaring med lignende projekter, og du kan få en masse værdi for pengene.
 • Antal badeværelser/ køkken: Det er de dyreste rum i et hus.
 • Placering af badeværelse / køkken: Hvis man placerer nye vådrum direkte over, hvor der er eksisterende vådrum, kan dette reducere prisen da rør og andet arbejde med vådrum bliver lettere.
 • Standard på materialer og overflader: fliser, parketgulve, beklædning, tagsten, etc. kan findes i alle prisklasser. Hertil kommer, at køkkenet, garderobeskabe og badeværelse inventar er ofte dyre elementer.
 • Behov for ændringer i bærende konstruktion: Hvis bygningen ikke er dimensioneret til en ny sal, kan projektet blive betydeligt dyrere.

Undersøg entreprenørerne

Når man skal finde en entreprenør til projektet, er det vigtigt at finde en person, der har erfaring med påbygninger. At entreprenøren kan henvise til vellykkede byggeprojekter, er en forudsætning for, at projektet kan udføres i høj kvalitet og i henhold til alle regler og bestemmelser. Bed entreprenøren om at se referencer fra tidligere projekter, som det er muligt at kontakte. Derudover skal man undersøge, hvilke godkendelser entreprenøren har. Langt de fleste godkendelser frivillige, men de fungerer stadig som et kvalitetstegn.

I Bygge.dk har vi gjort det nemmere at finde kvalificerede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører, der er kvalificeret til at håndtere dit projekt.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Udfør arbejdet selv

En måde du kan reducere den endelige sum af projektet, er ved at lave noget af arbejdet selv. Men her handler det om at være ærligt over for sig selv, både med hensyn til kapacitet og kompetence. Man bør ikke påtage sig opgaver, der kræver erfaring, man ikke har. Uden tilstrækkelig uddannelse og viden er der meget, der kan gå galt. Vi anbefaler, at man i det mindste overlader byggeriet og det tekniske arbejde til fagfolk. Overfladearbejde, såsom at lægge gulve, male og opsætning af fliser, er noget som nogle kan gøre på egen hånd. Det er også vigtigt ikke at overvurdere ens egne evner. Det er overfladearbejde, der giver de mest synlige resultater. Dårligt udført arbejde kan hurtigt ødelægge følelsen af de nye rum.

Det er også vigtigt ikke at undervurdere den nødvendige tid. Hvis du vil lægge en egen indsats i projektet, og påtage sig visse opgaver, skal man med sikkerhed vide, at man kan afsætte den nødvendige tid. Ellers risikerer man at standse projektets forløb, hvilket vil medføre både forsinkelser og frustration.

Husk ansøgningen

En påbygning er underlagt ansøgningspligt, og det bedste er at bruge en ansvarlig ansøger. Det betyder, at man skal engagere et firma til at være ansvarlig ansøger på bygherrens vegne. Den ansvarlige ansøger vil normalt være en tredjepart, selv om det i nogle tilfælde kan være en entreprenør. En arkitekt har et godt overblik over regler og bestemmelser. Hvis man har brugt dem til at tegne påbygningen, har de også fået et indblik i projektet. 

De sædvanlige omkostninger for arkitekten på et påbygningsprojekt er mellem 32.000 og 130.000 kr. afhængigt af projektets kompleksitet og størrelse. Hvis der skal ansøges om dispensationer for zoneinddeling, vil der være yderligere papirarbejde for arkitekten, dette vil medføre nogle ekstra omkostninger. Hvis man ved hvad du ønsker, før processen starter med arkitekten, kan udgifterne være lavere, end hvis man bruger en masse tid med arkitekten for at udforske nye muligheder.

Vær omhyggelig med kontrakterne

Når man indgår en aftale med både arkitekten og entreprenøren, er det vigtigt for alle parter, at man er klar over hvad der skal gøres. Beskriv projektet så detaljeret som muligt, og vær omhyggelig, når der skal skrives kontrakt. Bliv enige om, hvordan man håndterer eventuelle forsinkelser, fejl eller prisændringer.


At komme i gang med byggeriet

Hvis man har tegninger klar og gerne vil i kontakt med de relevante entreprenører, kan man registrere projektet hos Bygge.dk Her kan man komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører med erfaring fra lignende projekter. Hos Bygge.dk udfører vi en grundig kvalitetssikring af alle entreprenører på platformen for at sikre, at man modtager tilbud fra seriøse firmaer. Vi kontrollerer referencer, kreditvurderinger og godkendelser af alle entreprenører på platformen.

Påbygning? Få 3 tilbud

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.