Nyt tag: Hvad koster det? (Pris i

 

2023)

I denne artikel ser vi nærmere på, hvad du kan forvente at skulle betale, når du skal bygge nyt tag. Vi ser desuden på, hvad der påvirker priserne, hvad du selv kan gøre for at reducere omkostningerne, og hvordan du finder den rette entreprenør til opgaven.

Nyt tag

Nyt tag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad vil dit projekt koste?

Hos Bygge.dk har vi samlet kvalitetssikrede håndværkere og entreprenører på ét sted, så det er nemt at finde dygtige fagfolk. Hver gang en bygherre hyrer fagfolk ved hjælp af vores gratistjeneste, indsamler vi prisdata om projektet og samler dette i vores prisstatistik. Denne statistik viser gennemsnitsprisen og prisintervallerne for en række lignende byggeprojekter. På den måde får du en god indikation af, hvad du kan forvente at skulle betale, når du skal lave nyt tag.

Vi kan se, at gennemsnitsprisen for at lægge nyt tag ligger på cirka 1.300 kroner per kvadratmeter tagflade. Vi ser dog projekter, der lander nede omkring 1.000 kroner per kvadratmeter tagflade - men også projekter oppe omkring 2.600 kroner per kvadratmeter. Disse priser inkluderer alle omkostninger, der er tilknyttet projektet. Både arbejdstimer og materialeindkøb. Den eneste udgift, som ikke er inkluderet, er udbedring af eventuelle problemer, der måtte dukke op undervejs. Dette gælder for eksempel råd: Udgifter til at reparere rådskader kommer som tillæg til den kvadratmeterpris, man får tilbud på fra entreprenøren.

Alle byggeprojekter er unikke. Det er ikke muligt at give et præcist prisoverslag uden en grundig besigtigelse af opgaven. Dermed kan det prisoverslag, vi giver i denne artikel, kun bruges som vejledende pris. Et realistisk og detaljeret prisoverslag er det, du får fra en entreprenør. For at komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører i dit område, kan du registrere dit projekt på bygge.dk.

Ønsker du pristilbud på dit projekt? Få op til 3 tilbud på projektet her.

Hvad påvirker prisen ved et nyt tag?

Der er flere faktorer, der afgør, hvad et nyt tag vil koste. Blandt andet vil størrelsen være udslagsgivende. Et stort tag vil naturligvis være dyrere end et mindre tag. Det er dog imidlertid sådan, at kvadratmeterprisen typisk bliver lavere, når man bygger stort. Det skyldes, at de faste udgifter (for eksempel klargøring og håndtering, planlægning, prissætning og projektering) koster cirka det samme uanset størrelsen på taget.

Prisen vil også afhænge af, hvor komplekst taget er. Jo flere flader og forskellige vinkler, som taget består af, desto højere bliver prisen. Generelt koster det mere at skifte et tag med en skarp vinkel, da dette er mere krævende at lægge. Også taghøjden på huset har en betydelig påvirkning af omkostningerne på grund af øgede omkostninger til stillads og/eller lift.

Materialer har også meget at sige for prisen. Både isolationsmaterialer, tagrender og øvrige materialer findes i alle slags prisklasser. Først og fremmest er det valget af tagdækning, som har den største påvirkning. Visse typer tagdækning, såsom pap eller shingel, er som regel billigst. I den anden ende af prisskalaen finder vi naturprodukter som skifer og teglsten. At vælge den rigtige tagdækning er vigtig for at få et vellykket projekt.

Prisen påvirkes selvsagt også af, hvilken tagtype man vælger. Visse tage, såsom pulttag og saddeltag, er betydeligt dyrere at bygge end mere sofistikerede tage, såsom valmtag eller mansardtag. Skal man skifte tagtype fra for eksempel et saddeltag til et mansardtag, vil det medføre en yderligere prisøgning. Dette skyldes, at man også skal ændre tagets underliggende konstruktion; herunder bæreevnen.

Nyt tag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad er inkluderet i prisen fra entreprenøren?

Når man får et prisoverslag fra en entreprenør på denne type projekt, er både tidsforbruget og materialerne inkluderet. Dette er meget nyttigt, eftersom det giver et tydeligt billede af, hvor meget projektet vil koste.

Når man skal bygge nyt tag, vil man i de fleste tilfælde få brug for tre typer af faglig ekspertise: Tømrer, blikkenslager og tagdækker. Alle er som regel inkluderet i tilbuddet.

Herunder finder du en oversigt over de materialer, der typisk indgår, når man skal bygge nyt tag.

  • Tagdækning
  • Lægter
  • Tagrender og beslag
  • Membran/pap

Der er store forskelle i priserne, når det kommer til tagdækningen. De øvrige materialer (for eksempel tagrender, tagstige og membran) findes også i forskellige prisklasser og kan tilpasses til forskellige budgetter. Materialernes priser vil dog ikke have særlig stor påvirkning på den samlede pris, da de øvrige materialer ikke koster lige så meget som selve tagdækningen.

Noget andet, som dog vil kunne have stor påvirkning på prisen, er, om der konstateres rådskader. Entreprenører vil typisk give et tilbud med forbeholdet om, at der ikke findes rådskader. Alle udgifter til at udbedre råd skal påregnes som tillæg til tilbuddet og faktureres som regel efter den forbrugte arbejdstid. Det er vanskeligt at vide på forhånd, om der findes råd i taget, før man fjerner både tagdækning og undertag. Når man budgetterer med et nyt tag på et gammelt hus, er det derfor vigtigt, at man tager højde for denne mulige ekstraudgift. 

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvor meget koster de forskellige materialer?

Den største materialeudgift for et nyt tag er helt klart tagdækningen. I nedenstående oversigt ser vi nærmere på prisen for de forskellige tagdækningstyper: 

  • Skifer - typisk det dyreste valg, men også et særdeles slidstærkt og holdbart produkt.
  • Teglsten - pænt materiale, men koster dog lidt ekstra.
  • Tagsten i aluminium - praktisk valg i mellemprisklassen.
  • Tagsten i beton - populær tagdækning til en billig pris.
  • Shingel - asfaltprodukt, som ligger i den nedre del af prisklassen.

Den rigtige tagdækning er en forudsætning for et vellykket tag. Der er mange faktorer, der skal tages højde for: heriblandt vægt, udseende, holdbarhed og lokale vejrforhold. Valget drejer sig altså om langt mere end blot prisen. Drøft med den entreprenør, som kommer og besigtiger taget, om, hvad der er det bedste valg for dig.

Hvordan kan man reducere omkostningerne?

Den bedste mulighed, du har for at reducere omkostningerne ved et nyt tag, er ved at vælge en billig tagdækning. Man skal imidlertid ikke vælge udelukkende på baggrund af prisen. Vælger man et tagdækning udelukkende, fordi det er billigt, kan det gå ud over projektets kvalitet. Et tag af lav kvalitet, eller som ikke egner sig til huset og de lokale vejrforhold, vil kunne skabe problemer. Billige løsninger kan dermed blive dyre på sigt.

Hvad, man dog altid skal gøre, er at være på udkig efter kampagner og gode tilbud. Et tip er at forhøre sig med en entreprenør om, om der findes et særligt godt tilbud på en bestemt type tagdækning.

Det vigtigste er dog alligevel at få indhentet tilbud fra flere konkurrerende entreprenører. På den måde sikrer du dig, at du vælger en entreprenør, som har konkurrencedygtige priser. Man kan også bedre sætte sig i en god forhandlingsposition, hvis entreprenøren er villig til at diskutere prisen.

Et tiltag, man som regel bør undgå, er at påtage sig dele af arbejdet selv (medmindre man selv har faglig ekspertise på området). Selvom det kan reducere håndværkernes arbejdstimer - og dermed gøre projektet billigere - kan det blive dyrt at bruge ukvalificeret arbejdskraft til at udføre arbejdet. Dette gælder både i form af dårligt udført håndværk, skader på materialer/værktøj og ikke mindst personskader. Overlad derfor tagbygningen til professionelle.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvordan finder man den rigtige entreprenør til at bygge nyt tag?

At finde den rette entreprenør er den vigtigste faktor for et vellykket projekt. Der skal tages mange hensyn. Prisen er en af dem. Vi oplever, at tilbuddene fra entreprenøren ofte kan variere meget. Derfor er det vigtigt at indhente flere tilbud fra flere konkurrerende firmaer. På den måde sikrer man sig, at man takker ja til et tilbud med en konkurrencedygtig pris.

Andre kriterier, man bør vurdere, er økonomi, ressourcer, godkendelser og forsikring. Sørg også for at undersøge referencerne. Dette kan du gøre ved enten at slå firmaet op på nettet eller bede om at få tilsendt referencer, du kan kontakte direkte.

Hos Bygge.dk har vi samlet entreprenørfirmaer med mange års erfaring i at bygge tage. Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer samt sætter dig i kontakt med entreprenører, der er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt.

Nyt tag? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.