Grundarbejde: Hvad koster det? (Pris i

 

2023)

Det er nødvendigt at lave grundarbejdet på en god og grundig måde, så resten af byggeprojektet kan blive vellykket. I denne artikel kan du læse mere om, hvad det koster at lave grundarbejdet, hvad der påvirker prisen, og hvordan man hyrer dygtige fagfolk.

Grundarbejde

Grundarbejde? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad koster det at lave grundarbejde?

At lave grundarbejde indebærer, at man laver alt det nødvendige på grunden, før byggearbejdet påbegyndes. Det omfatter blandt andet gravearbejde, bortskaffelse af jord, påfyldning af jord samt planering.

Ved grundarbejde er der ofte en stor usikkerhed, når man skal begynde at bygge. Det er i denne del af projektets fase, at entreprenøren ofte overstiger sit budget, da der kan dukke store og uforudsete udgifter op.

Hos Bygge.dk har vi udarbejdet en prisdatabase baseret på projekter, hvor kunder har benyttet vores platform til at finde håndværkere eller entreprenører. Ifølge vores prisdatabase er gennemsnitsprisen for et grundarbejde på cirka 4.000 kr. pr. kvadratmeter. Denne pris inkluderer alle omkostninger i forbindelse med arbejdet - dog ikke grundvægge og sokkel, som typisk ikke indgår i grundarbejdet. Der er imidlertid variationer i priserne på de forskellige slags projekter. Men vi ser, at de fleste betaler mellem 1.300 og 7.000 kr. pr. kvadratmeter for udførsel af grundarbejdet.

Det kan imidlertid være vanskeligt at estimere disse omkostninger, da de hovedsageligt er styret af grundforholdene på grunden og selvsagt også hvor dybt, der skal graves. Grundforholdene kan variere meget fra grund til grund. Man ved ikke, hvad man har med at gøre, før man begynder at grave. Det kan for eksempel være dyrt, hvis der er meget ler på grunden.

Ønsker du pristilbud på dit projekt? Få op til 3 tilbud på projektet her.

Hvad påvirker prisen ved grundarbejde?

Ved at udføre en besigtigelse af grunden og indhente informationer om de nærliggende grunde kan man danne sig et billede af omkostningerne ved at lave grundarbejde. Der vil dog altid være en usikkerhed tilknyttet dette estimat, da der er meget, som kan gøre grundarbejdet dyrere.

Ustabile jordforhold kan for eksempel gøre grundarbejdet dyrere. Det samme kan ske, hvis der er mange sten. I de tilfælde vil timetallet øges betragteligt. Behovet for større og dyrere gravemaskiner vil også være en faktor.

I mange tilfælde er man afhængig af at skulle hyre en arkitekt, som vil stå som ansvarlig for arkitekttegninger og projektering af projektet. Hvis der skal bruges en arkitekt, vil dette også være med til at øge omkostningerne. Er man afhængig af at indsende en ansøgning til kommunen, vil det ligeledes medføre et gebyr. Prisen for dette afhænger af, hvilken kommune du er bosat i.

Her er nogle af de faktorer, som kan gøre grundarbejdet dyrere:

 • Udgifter til landmåling
 • Udgifter til geotekniske undersøgelser
 • Træer, som skal fjernes
 • Lang vej til nærmeste genbrugsstation
 • Leje af dyre maskiner
 • Hvor dybt man skal grave for at komme ned til jord, der har den rette bæreevne
 • Fund af kulturminder kan forsinke byggeprocessen
 • Forurenet jord
 • Radon i marken.

Grundarbejde? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvordan gør man det billigere?

Den bedste løsning er at købe en ejendom, hvor der er klargjort til opførsel af en ejendom. Hvis du for eksempel bygger i et veletableret boligområde, kan det ske, at grunden allerede er klargjort.

Hvis man skal bygge på en grund, som ikke er byggeklar, kan det være en god idé at undersøge, hvad der findes under jorden. En geoteknisk undersøgelse kan være med til at klarlægge, om jorden er god. En sådan undersøgelse kan for eksempel sige, om der er meget ujævnt terræn, og hvilken sammensætning jorden har. Alt dette har nemlig betydning for, hvordan grundarbejdet skal udføres.

Det er ikke altid til at vide, hvad der gemmer sig under overfladen. Hvis overfladen består af grus og sten, skal man som oftest udjævne grunden. Hvis der er ler i jorden, kan det kræve en yderligere forstærkning af fundamentet.

Rådfør dig derfor tidligt i processen med fagfolk. Omkostninger, der er knyttet til grundarbejdet, kan være vanskelige at fastslå på forhånd. Ved at kontakte en fagmand kan du således få råd og tips. Den rådgivning, projektet kræver, vil selvsagt påvirke prisen - men det betaler sig i længden. God og kompetent rådgivning fra en arkitekt, byggerådgiver eller entreprenør kan reducere risikoen for antal af fejl. Det bidrager samtidig til, at arbejdet bliver færdiggjort til tiden.

Her er nogle flere idéer til, hvad der kan bidrage til at reducere udgifterne:

 • Læg arbejdet i udbud: Konkurrence fører som regel til lavere priser og højere kvalitet.
 • Hvis tiden er til det, kan du planlægge at gennemføre projektet uden for højsæsonen. Dette varierer afhængigt af, hvor du bor. Grundarbejdet bør dog typisk udføres om efteråret eller vinteren.
 • Bortskaf ikke brugbar jord. Brug den hellere til at fylde op med senere, så du slipper for at skulle indkøbe ny jord.
Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvordan vælger man de rette fagfolk til opgaven?

Et godt udført grundarbejde er en af de vigtigste ting i byggeprocessen. Hvis det ikke udføres ordentligt, kan konsekvenserne blive store. For at grundarbejdet og dit hus bliver så godt som muligt, bør du vælge en dygtig og erfaren entreprenør. Vælg en, som har stor erfaring og gode referencer, og som har vist, at han har gennemført et lignende grundarbejde tidligere med gode resultater.

Ekstra omkostninger opstået i forbindelse med grundarbejdet er den hyppigste grund til konflikter mellem entreprenør og bygherre. Vær derfor sikker på, at I er enige om, hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i tilbuddet. Hvad sker der for eksempel, hvis der er mere jord end først antaget? Er bortskaffelse af jord inkluderet?

Når du får priser fra flere entreprenører, er det således vigtigt, at du sammenligner tilbuddene på et sammenligneligt grundlag.

Bygge.dk er en tjeneste, der forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer samt sætter dig i kontakt med entreprenører, som er velkvalificerede til at kunne håndtere dit projekt. Det er gratis og uforpligtende for dig som bygherre, og du vil desuden modtage tilbud fra flere kandidater.

Sammenlign tilbud

Det er vigtigt, at man indhenter tilbud fra flere entreprenører, når man skal hyre fagfolk. Det gør, at man får flere tilbud ind, som man herefter kan holde op mod hinanden. Når man sammenligner de forskellige tilbud, er det vigtigt at se efter:

 • At de samme poster er inkluderet i tilbuddet: Se efter, hvad de forskellige entreprenører har angivet som tilføjelser, og hvad der er indregnet i tilbuddet. Jo flere tillæg, der er inkluderet i tilbuddet, desto større risiko er der for, at prisen bliver højere.
 • Hvilke forbehold laver entreprenøren i tilbuddet: Når man skal udføre grundarbejde, kan det være vanskeligt at vide helt præcist, hvad prisen vil ende på, før man har undersøgt grundforholdene. Det gør, at man ofte må medtage visse forbehold i tilbuddet. Hvis der er få forbehold, vil prisen også være mere præcis.
 • Pris: Prisen, man får tilbudt, er en væsentlig faktor for, hvilken entreprenør, man skal vælge. Det kan dog alligevel være en god idé at veje prisen op mod bl.a. erfaring, kompetencer og effektivitet. Det er desuden vigtigt at se på hvor meget, der er angivet som hhv. fast pris, estimat og uforpligtende beregning. En fast pris vil være mere sikkert, da det gør det lettere at planlægge finansieringen. Et estimat kan derimod få prisen til at svinge med op til 15 % af tilbuddets pris.
Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Vær ude i god tid

Det anbefales altid, at man starter forberedelserne i god tid. Det skaber det bedste grundlag for at planlægge projektet godt.

Man ser ofte, at det kan tage lang tid at finde dygtige håndværkere til sit projekt, idet de populære håndværkere ofte har længere ventetid. Det kan faktisk tage flere måneder. Så det er en god idé at indhente tilbud på projektet god tid i forvejen. Hvis man forbereder sig godt, er det også nemmere at tilpasse projektet efter vejrforholdene: Man graver ikke ud til en grund eller større bygninger om vinteren. Når det kommer til dræning (gravning op til husets væg) og udbygning i kældere, kan det være en dog være en god idé at foretage det om vinteren. Det skyldes, at færre projekter lægges i udbud, og der dermed er flere ledige entreprenører. Det medfører ofte billigere pristilbud.

Jo mere forberedt man er, desto lettere er det at foretage eventuelle ændringer undervejs i projektet. En erfaren fagperson vil kunne vurdere hvilket slags arbejde, som er nødvendigt, og dermed give en god indikation af, hvor prisen for projektet lander.

Grundarbejde? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.