Funkishus: Hvad koster det? (Pris i 2022)

Funkisstilen kendetegnes ved rette linjer, geometriske former og store vinduer. Ser man sig om i nybyggerfeltet, er det tydelig at stadig flere ønsker sig et hus i denne stilretning. Bemærk imidlertid at nye boliger som bygges i dag, formelt set ikke kan regnes som funkishus eftersom funkisstilen havde nogle særegenheder der ikke efterleves i dag. I tillæg til det visuelle udtryk, er funktionaliteten en appellerende faktor ved disse huse. Med en arkitekttegnet funkisbolig kan man få en optimal udnyttelse af arealerne, maksimere lysindtaget, og opnå store og rene flader, både indvendig og udvendig. Uanset hvad man ønsker at inkludere i ens funkisprojekt, kan prisen være en afgørende faktor. Det kan imidlertid også være krævende at sætte sig ind hvad bygning af ny bolig vil koste. I denne artikel har vi derfor informationer om prisen på et funkishus. Man kan blandt andet læse om gennemsnitsprisen på sådanne byggeprojekter, hvilke faktorer der styre prisen, og hvordan man finder den rette entreprenør til jobbet.

Funkishus

Hvad koster det at bygge et funkishus?

Bygge.dk er en tjeneste som hjælper bygherrer med at komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkerfirmaer. Baseret på tilbud og fakturaer fra gennemførte projekter, har vi oparbejdet en prisdatabase. Denne statistik lader os beregne en gennemsnitspris på en række forskellige byggeprojekter

Statistikken viser at prisen for bygning af et funkishus (og andre arkitekttegnede huse) normalt havner et sted mellem 14.000 og 26.000 kroner. For projekter af gennemsnitlig størrelse og kompleksitet, havner kvadratmeterprisen normalt på cirka 18.000 kroner. Projekter med en høj standard og flere eksklusive løsninger kan havne på 26.000 kroner per kvadratmeter, nogle gange mere. Hvis man vælger standardløsninger, og laver andre indgreb for at holde omkostningerne nede, er det mulig få kvadratmeter prisen ned på omkring 14.000 kroner. 

Disse priser inkluderer alle materialer, både dem husejerne selv indkøber, og dem entreprenøren står for. Prisen inkluderer også alt arbejde tilknyttet selve bygningen. Omkostninger tilknyttet arkitekten er derimod ikke inkluderet i denne prisstatistik. 

Man kan regne med at måtte betale mellem 97.000 og 260.000 kroner for arkitekt arbejde. I første omgang vil arkitekten stå for udformning af tegninger og dokumenter som er nødvendig for ansøgning til kommunen. Dette udgør hoveddelen af omkostningerne til arkitekten, og lander som regel et sted mellem 32.000 og 130.000 kroner, afhængig af projektets kompleksitet. Derudover skal arkitekten udforme en detaljeprojektering, før arbejdet kan starte. Dette udgør de resterende 65.000 til 130.000 kroner. Bemærk imidlertid at dette kan variere meget for de forskellige projekter.

Som prisstatistikken viser, findes det betydelige prisforskelle ved bygning af en ny funkisbolig. Både omkostninger til arkitekt og til byggeri, vil i stor grad styres af projektets størrelse og kompleksitet. Alligevel har større projekter ofte en noget lavere kvadratmeterpris, sammenlignet med mindre boliger af samme standard. Dette skyldes at der findes visse skalafordeler ved bygning af større boliger. I næste afsnit ser vi nærmere på nogle af de andre vigtige faktorer angående priser. 

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Hvad er de største faktorer angående priser ved bygning af funkisbolig?

For at kunne holde omkostningerne på projektet nede, er det praktisk at have en oversigt over hvilke faktorer som driver prisen på et sådant projekt. Det vil sige hvilke budgetposter som har størst variation mellem de dyreste og rimeligste løsningerne. For bygning af et nyt funkishus er mange af prisfaktorerne de samme som på andre arkitekttegnede boliger. Visse prisfaktorer kan dog være specielt relevante for bygning af en funkisbolig.

Kompleksitet og konstruktionsmåder: En av de store faktorer af priser når man skal bygge ny bolig, er projektets overordnede kompleksitet. Hvis man ønsker at bygge boligen med løsninger lavet specielt for dit hjem, kan dette blive dyrere end at vælge mere standardiseret konstruktionsmetoder. Høj kompleksitet i bygningen kræver en omfattende viden fra entreprenørens side. 

Ved bygning af funkisbolig kan det være at det bliver aktuelt at bygge hele eller store deler af konstruktionen i beton eller mursten. Dette er materialer som ofte blev brugt til at bygge de originale funkishusene. Dette kan blive betydelig dyrere end at for eksempel bygge i træ, for derefter at beklæde med pudsede plader. Samtidig finnes der en række fordeler med konstruktioner i mursten og beton. Blandt andet holder disse huse godt på varmen, og man opnår et stabilt og behageligt indeklima. En anden fordel med denne konstruktionsmetode er at du slipper vedligeholdsomkostninger. En bolig som er bygget i beton eller mursten vil være nærmest vedligeholdsfri, hvis arbejdet er udført af erfarne håndværkere.

Terræn og adgang: Typen af området man ønsker at bygge funkisboligen på, vil have en effekt på slutprisen. Hvis fremkommeligheden til byggepladsen er krævende, kan dette gøre at entreprenøren må bruge mere tid. Det vil altså sige at projektet kan blive dyrere. Samtidig må man lave en vurdering på om hvad som er vigtigst at spare penge på, fremkommelighed eller at bygge i naturskønne omgivelser. 

Derudover vil prisen afhænge af hvilken type jordlag der er på grunden. Består grunden af meget fjeld, kan det blive nødvendig at sprænge, som er dyrere end gravning alene. Bortskaffelse af udgravet jordlag er også en stor udgiftspost, nogen ganger lige så stor som selve gravningen. Andre ganger vil det faktisk være muligt at tjene penge på det udgravede jordlag, ved at sælge dette videre til andre byggeprojekter.

Bad og køkken: De dyreste rum ved bygning af nye boliger er normalt køkken, bad og andre vådrum. En måde at holde prisen nede er derfor at begrænse antallet af disse rum. Lav en vurdering på hvad man har behov for, både nu og fremover. Hvis man planlægger familieforøgelse, kan det efter hvert blive nødvendig med flere badeværelser. Det vil være billigere at bygge disse rum med det samme, fremfor at skulle udvide boligen på et senere tidspunkt.

Materialevalg: En anden pris faktor, er hvilke materialer man vælger at bruge, både indvendig og udvendig. Her findes store variationer i priser og udførelser. Man skal blandt andet vælge facade, gulv, maling, døre, vinduer og indretning. For at finde kvalitetsmaterialer til gode priser, er det klogt at holde sig opdateret på kampagner og tilbud undervejs i projektet. At købe materialer på forhånd forudsætter dog at man har et trygt og tørt opbevaringssted til materialerne.

Tekniske løsninger: Med tekniske løsninger menes alt fra elektrisk anlæg og opvarmning, til ventilation og eventuelle energieffektive tiltag. Her kan man også holde udkik efter gode tilbud. Det kan også være at entreprenøren har nogle gode aftaler med visse leverandører. Husk at energibesparende tiltag kan tjene sig ind økonomisk over tid. I nogle tilfælde kan man også modtage støtte fra Energistyrelsen ved installering af sådanne løsninger. 

Valg av entreprenør: I Bygge.dk ser vi at det kan være betydelige forskelle i de forskellige tilbud. For at sikre at man modtager konkurrencedygtige priser, kan det betale sig at indhente tilbud fra mindst tre firmaer. Hvis alle firmaerne har den nødvendige erfaringen og kompetence, vil det være nok at indhente tre tilbud.

Når man skal få bygget funkisbolig, kan det være relevant å skaffe håndværkere som har bred erfaring fra bygning i mur eller beton. Hvis man engagerer en entreprenør som har erfaring med lignende projekter, vil projektet blive gennemført hurtigere tid. Grunden til dette er at disse har oparbejdet gode rutiner som gør at de kan arbejde mere effektivt. På denne måde reducerer man antallet arbejdstimer og dermed også prisen på projektet.

Hvordan finder man fagfolk til bygning af et funkishus?

Hvis man har bestemt sig for at få bygget et funkishus, kan næste trin være at finde den rette entreprenør. For at gøre dette trygt og enkelt, kan man benytte sig af den gratis tjeneste Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste som forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer, og forbinder dig med entreprenører som er kvalificeret til at varetage projektet. Registrer dit projekt hos os, så vil en av vores medarbejdere hjælpe dig i gang med udbudsprocessen.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.
Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Funkishus? Få 3 tilbud

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.