Funkishus: Hvad koster det? (Pris i

 

2023)

Funkisstilen kendetegnes ved rette linjer, geometriske former og store vinduer. Ser man sig om i nybyggerfeltet, er det tydelig, at stadig flere ønsker sig et hus i denne stilretning. Bemærk imidlertid, at nye boliger, som bygges i dag, formelt set ikke kan regnes som funkishus, eftersom funkisstilen havde nogle særegenheder, der ikke efterleves i dag. I tillæg til det visuelle udtryk er funktionaliteten en appellerende faktor ved disse huse. Med en arkitekttegnet funkisbolig kan man få en optimal udnyttelse af arealerne, maksimere lysindtaget og opnå store og rene flader både indvendig og udvendig. Uanset hvad man ønsker at inkludere i ens funkisprojekt, kan prisen være en afgørende faktor. Det kan imidlertid også være krævende at sætte sig ind i, hvad det koster at bygge ny bolig. I denne artikel har vi derfor informationer om prisen på et funkishus. Du kan blandt andet læse om gennemsnitsprisen på sådanne byggeprojekter, hvilke faktorer der styrer prisen, og hvordan du finder den rette entreprenør til jobbet.

Funkishus

Funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvad koster det at bygge et funkishus?

Bygge.dk er en tjeneste, som hjælper bygherrer med at komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkerfirmaer. Baseret på tilbud og fakturaer fra gennemførte projekter har vi oparbejdet en prisdatabase. Denne statistik lader os beregne en gennemsnitspris på en række forskellige byggeprojekter.

Statistikken viser, at prisen for bygning af et funkishus (og andre arkitekttegnede huse) normalt havner et sted mellem 14.000 og 26.000 kr. pr. kvadratmeter. For projekter af gennemsnitlig størrelse og kompleksitet havner kvadratmeterprisen normalt på cirka 18.000 kr. Projekter med en høj standard og flere eksklusive løsninger kan havne på 26.000 kr. pr. kvadratmeter, nogle gange mere. Hvis du vælger standardløsninger og laver andre indgreb for at holde omkostningerne nede, er det muligt få kvadratmeterprisen ned på omkring 14.000 kr. 

Disse priser inkluderer alle materialer, både dem husejerne selv køber ind, og dem entreprenøren står for. Prisen inkluderer også alt arbejde tilknyttet selve bygningen. Omkostninger tilknyttet arkitekten er derimod ikke inkluderet i denne prisstatistik. 

Man kan regne med at måtte betale mellem 97.000 og 260.000 kr. for arkitektarbejde. I første omgang vil arkitekten stå for udformning af tegninger og dokumenter, som er nødvendig for ansøgning til kommunen. Dette udgør hoveddelen af omkostningerne til arkitekten og lander som regel et sted mellem 32.000 og 130.000 kr. afhængig af projektets kompleksitet. Derudover skal arkitekten udforme en detaljeprojektering, før arbejdet kan starte. Dette udgør de resterende 65.000 til 130.000 kr. Bemærk imidlertid, at dette kan variere meget for de forskellige projekter.

Som prisstatistikken viser, kan der være betydelige prisforskelle ved bygning af en ny funkisbolig. Både omkostninger til arkitekt og til byggeri vil i stor grad styres af projektets størrelse og kompleksitet. Alligevel har større projekter ofte en noget lavere kvadratmeterpris sammenlignet med mindre boliger af samme standard. Dette skyldes, at der findes visse skalafordeler ved bygning af større boliger. I næste afsnit ser vi nærmere på nogle af de andre vigtige faktorer angående priser. 

Ønsker du pristilbud på dit projekt? Få op til 3 tilbud på projektet her.

Hvad er de største prisfaktorer ved bygning af funkisbolig?

For at kunne holde omkostningerne på projektet nede, er det praktisk at have en oversigt over hvilke faktorer, der driver prisen på et sådant projekt. Det vil sige hvilke budgetposter, som har størst variation mellem de dyreste og rimeligste løsninger. For bygning af et nyt funkishus er mange af prisfaktorerne de samme som på andre arkitekttegnede boliger. Visse prisfaktorer kan dog være specielt relevante for bygning af en funkisbolig.

Kompleksitet og konstruktionsmåder: En af de store prisfaktorer, når man skal bygge ny bolig, er projektets overordnede kompleksitet. Hvis du ønsker at bygge boligen med løsninger lavet specielt for dit hjem, kan dette blive dyrere end at vælge mere standardiserede konstruktionsmetoder. Høj kompleksitet i bygningen kræver en omfattende viden fra entreprenørens side. 

Ved bygning af funkisbolig kan det være, at det bliver aktuelt at bygge hele eller store dele af konstruktionen i beton eller mursten. Dette er materialer, som ofte blev brugt til at bygge de originale funkishuse. Dette kan blive betydelig dyrere end fx at bygge i træ for derefter at beklæde med pudsede plader. Samtidig findes der en række fordele med konstruktioner i mursten og beton. Blandt andet holder disse huse godt på varmen, og du opnår et stabilt og behageligt indeklima. En anden fordel med denne konstruktionsmetode er, at du slipper for vedligeholdsomkostninger. En bolig, som er bygget i beton eller mursten vil være nærmest vedligeholdelsesfri, hvis arbejdet er udført af erfarne håndværkere.

Terræn og adgang: Typen af området, man ønsker at bygge funkisboligen på, vil have en effekt på slutprisen. Hvis det er besværligt at komme frem til byggepladsen, kan dette gøre, at entreprenøren må bruge mere tid. Det vil altså sige, at projektet kan blive dyrere. Samtidig må man lave en vurdering på, hvad der er vigtigst at spare penge på: lettilgængelighed eller at bygge i naturskønne omgivelser. 

Derudover vil prisen afhænge af hvilken type jordlag, der er på grunden. Består grunden af meget ujævnt terræn, kan det blive mere omfattende end gravning alene. Bortskaffelse af udgravet jordlag er også en stor udgiftspost, nogle gange lige så stor som selve gravningen. Andre gange vil det faktisk være muligt at tjene penge på det udgravede jordlag ved at sælge dette videre til andre byggeprojekter.

Bad og køkken: De dyreste rum i nye boliger er normalt køkken, bad og andre vådrum. En måde at holde prisen nede er derfor at begrænse antallet af disse rum. Lav en vurdering af, hvad du har behov for, både nu og fremover. Hvis du planlægger familieforøgelse, kan det fx blive nødvendigt med flere badeværelser. Det vil være billigere at bygge disse rum med det samme fremfor at skulle udvide boligen på et senere tidspunkt.

Materialevalg: En anden prisfaktor er, hvilke materialer man vælger at bruge både indvendig og udvendig. Her findes store variationer i priser og udførelser. Man skal blandt andet vælge facade, gulv, maling, døre, vinduer og indretning. For at finde kvalitetsmaterialer til gode priser er det klogt at holde sig opdateret på kampagner og tilbud undervejs i projektet. At købe materialer på forhånd forudsætter dog, at man har et trygt og tørt opbevaringssted til materialerne.

Tekniske løsninger: Med tekniske løsninger menes alt fra elektrisk anlæg og opvarmning til ventilation og eventuelle energieffektive tiltag. Her kan man også holde udkig efter gode tilbud. Det kan også være, at entreprenøren har nogle gode aftaler med visse leverandører. Husk, at energibesparende tiltag kan tjene sig ind økonomisk over tid. I nogle tilfælde kan man også modtage støtte fra Energistyrelsen ved installering af sådanne løsninger. 

Valg af entreprenør: I Bygge.dk ser vi, at der kan være betydelige forskelle i de forskellige tilbud. For at sikre, at man modtager konkurrencedygtige priser, kan det betale sig at indhente tilbud fra mindst tre firmaer. Hvis alle firmaerne har den nødvendige erfaring og kompetence, vil det være nok at indhente tre tilbud.

Når man skal have bygget funkisbolig, kan det være relevant at skaffe håndværkere, som har bred erfaring fra bygning i mur eller beton. Hvis man hyrer en entreprenør, som har erfaring med lignende projekter, vil projektet blive gennemført hurtigere. Grunden til dette er, at disse har oparbejdet gode rutiner, som gør, at de kan arbejde mere effektivt. På denne måde reducerer man antallet arbejdstimer og dermed også prisen på projektet.

Funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Hvordan finder man fagfolk til bygning af et funkishus?

Hvis man har bestemt sig for at få bygget et funkishus, kan næste trin være at finde den rette entreprenør. For at gøre dette trygt og enkelt, kan man benytte sig af den gratis tjeneste Bygge.dk. Bygge.dk er en tjeneste som forbinder boligejere med kvalitetssikrede entreprenører og håndværkere. Bygge.dk tjekker kreditvurderinger, godkendelser og referencer samt forbinder dig med entreprenører, som er kvalificeret til at varetage projektet. Registrer dit projekt hos os, så vil en af vores medarbejdere hjælpe dig i gang med udbudsprocessen.

Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.
Ønsker du pristilbud på projektet? Få op til 3 tilbud på jobbet her.

Funkishus? Få 3 tilbud

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Det tager kun et minut og er helt uforpligtende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Find fagfolk til byggeri og renovering. Modtag flere uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt.